Faceți căutări pe acest blog

BV - Raport privind implementarea revizuirii politicii europene de vecinătate

DESCARCATI 

Raport privind punerea în aplicare a revizuirii politicii europene de vecinătate= Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, 18.5.2017, JOIN(2017) 18 final. - 18 mai 2017. - 29 p.

Cuprins
1. INTRODUCERE 
2. SITUAȚIA ACTUALĂ A ANGAJAMENTELOR BILATERALE ȘI REGIONALE
Angajamente bilaterale
Angajamente regionale
3. PROGRESE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRIORITĂȚILE-CHEIE 
Buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului 
Dezvoltarea economică ca factor de stabilizare 
Securitatea 
Migrația și mobilitatea 
4. ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ÎN SPRIJINUL VECINĂTĂȚII 
Programarea în comun și coordonarea sporită cu statele membre ale UE 
Intensificarea cooperării cu instituțiile financiare europene și instituțiile financiare internaționale, inclusiv prin finanțare mixtă 
Fondurile fiduciare 
Rezervele de flexibilitate 
Planul european de investiții externe 
5. CONCLUZIE 


Raportul comun adoptat la 18 mai 2017  este primul raport referitor la ansamblul țărilor învecinate publicat de UE, un document de sine stătător, fără niciun set de raporturi de țară individuale.

Obiectivul acestui nou stil de raport este de a oferi o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor și tendințelor din vecinătatea UE. De acum înainte, rapoartele specifice pentru fiecare țară vor fi adoptate și publicate separat, fiind programate în așa fel încât să stea la baza schimburilor politice în perspectiva reuniunilor Consiliului de asociere sau a altor evenimente organizate la nivel înalt cu partenerii respectivi.

Raportul este publicat ca urmare a revizuirii PEV, adoptată în noiembrie 2015.

PEV a fost revizuită în 2015 pentru a răspunde noilor provocări generate de schimbările constante din țările vecine. Raportul publicat astăzi ilustrează rezultatele aplicării unei noi abordări bazate pe diferențiere, asumarea în comun a responsabilității și flexibilitate.

Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită a dus la relansarea relațiilor dintre UE și țările vecine din est și din sud, cu un accent mai puternic pe stabilizare, reziliență și securitate. Acest raport comun privind punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate demonstrează că noua abordare în materie de politică asigură o mai mare asumare în comun a responsabilităților și mai multă flexibilitate prin recunoașterea aspirațiilor și diversității fiecărui partener în parte. 
  
Progrese înregistrate în domenii prioritarePEV revizuită a mobilizat un sprijin semnificativ în favoarea reformelor în următoarele patru domenii prioritare: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului; dezvoltarea economică ca factor de stabilizare; securitate; migrație și mobilitate.

Câteva țări partenere au luat măsuri importante, cu sprijinul UE, pentru a promova reformele privind buna guvernanță, democrația și statul de drept și drepturile omului, cu programe cuprinzătoare pentru reformarea administrației publice, combaterea corupției, consolidarea sistemului judiciar, promovarea drepturilor omului, precum și pentru încurajarea participării mai active a societății civile.
Stimularea dezvoltării economice se află în centrul contribuției UE la stabilizarea țărilor din vecinătate și este esențială pentru a dezvolta reziliența economică a partenerilor. De la această revizuire a PEV, Uniunea Europeană a depus eforturi pentru sporirea competitivității și îmbunătățirea mediului de afaceri, stimularea comerțul, sprijinirea IMM-urilor și adaptarea educației și a competențelor la nevoile economiei reale.

Politica de vecinătate pune acum mai mult accent pe aspectele legate de securitate și a adoptat o abordare globală în ceea ce privește problemele de securitate din vecinătatea sa. UE a elaborat programe de reformă în materie de securitate pentru țările vecine din est și din sud și a luat măsuri prioritare privind lupta împotriva terorismului și prevenirea extremismului violent, consolidând, în același timp, eforturile care vizează anihilarea criminalității organizate și îmbunătățirea cooperării în domeniul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

Criza refugiaților și a migrației nereglementare rămâne o prioritate pe agenda politică și este un aspect central al colaborării UE cu țările învecinate. Această nouă viziune globală aplicată de UE include eforturile care vizează abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare în scopul reducerii acestui fenomen, promovarea migrației legale și a mobilității și gestionarea eficace a frontierelor, garantând, în același timp, dreptul cetățenilor europeni la liberă circulație în cadrul Uniunii.

Moldova Europeana