Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Aprilie 2017


Martie 2017

Februarie 2017
Ianuarie 2017

Arhiva 2011-2016


28.04.2017

Regimul liberalizat de vize cu UE reprezintă unul din cele mai palpabile beneficii ale integrării europene pentru cetățenii Republicii Moldova – libertatea de mişcare. 

 Călătoriile fără vize au facilitat semnificativ contactele interumane și au contribuit la consolidarea suplimentară a legăturilor de afaceri, sociale și culturale între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
la 28 aprilie 2014, în rezultatul unui proces îndelungat și complex, Uniunea Europeană a abolit pentru cetățenii Republicii Moldova, deținători de pașapoarte biometrice, obligativitatea vizei de scurtă ședere pentru a călători în spațiul Schengen. Republica Moldova a fost prima țară din cadrul Parteneriatului Estic care a obținut regimul fără vize cu Uniunea Europeană.

În aceşti trei ani, aplicarea regimului fără vize cu Uniunea Europeană s-a caracterizat prin creşterea constantă a numărului de cetățeni care au beneficiat de această facilitate. Astfel, către sfârşitul primului an de implementare, în spațiul Schengen au călătorit 241 415 de cetățeni moldoveni, deținători de pașapoarte biometrice. În 2015, numărul acestora a fost de – 577 058, iar la sfârşitul anului trecut – 982 764.

Mai mult


28.04.2017
Conferința de finalizare a proiectului UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”În cei trei ani de activitate, proiectul DCFTA a contribuit la consolidarea capacităților Ministerului Economiei și a altor organizații relevante, furnizând consultanță funcționarilor publici în domeniul elaborării și selecției politicilor, armonizării legislative, coordonării, implementării, comunicării, monitorizării și evaluării.

În discursul său de deschidere, ES Pirkka Tapiola a subliniat importanța implementării DCFTA în Republica Moldova și a mulțumit echipei proiectului, precum și Ministerului Economiei pentru eforturile depuse în aceast sens. El a menționat că avantajele pozitive din implementarea DCFTA în Moldova sunt mai bune decât se aștepta, inclusiv a fost înregistrată o creștere de până la 65% a exporturilor moldovenești către UE și a celor agricole (30%).

Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, a reiterat importanța proiectului DCFTA și contribuțiile pe care acesta le-a adus în cele trei direcții precum consultanța funcționarilor implicați în punerea în aplicare a DCFTA, consultanța grupurilor de lucru sectoriale formate de Ministerul Economiei, dar și facilitarea dialogului bilateral dintre Republica Moldova și UE.Mai mult

28.04.2017

Ziua de 9 mai va fi marcată oficial în Republica Moldova ca și Ziua Europei

În ședința Parlamentului din 28 aprilie 2017 deputații au votat completarea hotărârii Parlamentului 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova și au votat un proiect de lege care completează articolul 111 al Codului Muncii, care nominalizează zilele de sărbătoare nelucrătoare. 
Ambele proiecte au fost avizate pozitiv și de Guvernul Republicii Moldova.  

Deputatul Mihaela Spătaru, unul dintre autorii proiectului, a declarat că instituirea zilei de 9 mai – Ziua Europei, este un pas firesc: “Integrarea europeană este prioritate națională, inclusă în programul de activitate al guvernului actual, inclusiv în programele de activitate ale guvernelor din 2009 încoace. Mai mult de jumătate din proiectele pe care le votăm aici, în Parlament, vin să racordeze legislația noastră la cea europeană. Directivele europene sunt argumentele pentru multe modificări legislative. Agenda de Asociere și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere sunt documentele în baza cărora spunem astăzi dacă ne-am îndeplinit activitatea ca și legislativ.” 


28.04.2017

Perspectivele pieței de energie din biomasă după anul 2017,

 când se încheie Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, au fost discutate în cadrul unui club de presă cu participarea Viceprim-Ministrului, Ministrului Economiei, Octavian Calmîc, Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, și a Coordonatoarei Rezidente ONU, Reprezentantei Permanente PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva.
Fiind cea mai accesibilă sursă de energie regenerabilă în ţară, biomasa este prima opțiune atunci când vorbim de promovarea regenerabilelor. Aceasta deja asigură mai mult de jumătate din energia primară produsă în Republica Moldova și preocuparea principală a Guvernului va fi asigurarea bunei funcționări a tuturor elementelor acestei piețe”, a declarat Octavian Calmîc.  „Astfel, calitatea biocombustibilului, disponibilitatea materiei prime, planificarea corectă a achizițiilor și livrărilor în instituțiile publice vor fi câteva din prioritățile Ministerului Economiei pentru următoarea perioadă”, a precizat oficialul.


Spre deosebire de alte tehnologii de producere a energiei regenerabile, biocombustibilul are potențial mare de generare a locurilor de muncă. Cele cca 100 de întreprinderi producătoare de biocombustibil au generat peste 300 de noi locuri de muncă în Republica Moldova, iar în țările Uniunii Europene, peste 280 de mii de persoane activează în sectorul combustibilului din biomasă solidă.
Finanţat de Uniunea Europeană, Proiectul Energie şi Biomasă reprezintă o parte din pachetul comprehensiv de investiţii al UE  în dezvoltarea sectorului energetic din Republica Moldova prin diversificarea surselor energetice şi fortificarea securităţii energetice. Uniunea Europeană oferă suport pentru ca toţi cetăţenii din ţară să beneficieze de energie sigură, sustenabilă şi la preţuri accesibile”, afirmă Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.27-28 aprilie 2017

Cea de-a XVII-a ședință a Platformei multilaterale Nr. 1 pentru democrație, buna guvernare și stabilitate și Reuniunea înalților oficiali ai Parteneriatului Estic
Reuniunea înalților oficiali a reprezentat o ocazie oportună pentru efectuarea schimbului de opinii privind implementarea prevederilor convenite în 2015 în Declarația de la Riga, precum şi pentru setarea priorităţilor şi rezultatelor aşteptate în contextul Summitul-ui Parteneriatului Estic de la Bruxelles din noiembrie 2017.

În acest sens, o atenție deosebită a fost acordată discutării propunerilor Comisiei Europene şi Serviciului European de Acţiune Externă din decembrie 2016 cu privire la priorităţi şi obiective-cheie care urmează a fi atinse în cadrul Parteneriatului Estic pe parcursul acestui an și până în 2020.

Discuțiile în cadrul Platformei multilaterale Nr.1 s-au axat pe prevenirea și combaterea corupției, reformele din domeniul justiției, reforma administrației publice, securitatea civilă, precum și comunicarea strategică. 
26.04.2017

Proiectul de interconexiune a sistemelor energetice dintre Republica Moldova și România va  fi implementat cu susținerea BERD, BEI, Băncii Mondiale și Comisiei Europene

Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a discutat cu echipa de experți ai BERD și BEI aspectele de finanțare și procedurile tehnice de implementare a proiectului de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României.

Potrivit vicepremierului Octavian Calmîc, problema asigurării securității energetice a țării este una prioritară pentru Guvernul Republicii Moldova, în special în contextul evoluțiilor de ultimă oră din regiune. ”Realizarea acestor proiecte de importanță națională va permite Republicii Moldova nu doar să-și asigure securitatea energetică a țării, dar să beneficieze de avantajele oferite de piața energetică comunitară, să asigure cetățenii cu servicii mult mai calitative și la prețuri mai mici”, a accentuat ministrul Economiei.


Detalii

20.04.2017

Conferința Națională privind Programele de Cooperare Transfrontalieră

În cadrul Conferinței, au fost abordate concluziile programelor din perioada 2007-2013, lansarea noilor Programe, în perioada următoare, cerințele acestor programe noi, precum și s-a discutat despre extinderea conlucrării dintre organizațiile și instituțiile  active.

"Afirm cu certitudine că Programele de Cooperare Transfrontalieră sunt un instrument eficient de implementare a politicii de coeziune și încurajează participanții să depășească frontierele naționale și să gândească strategic la oportunitățile disponibile, iar obiectivul de dezvoltare economică şi socială a regiunilor transfrontaliere poate fi atins. Or, scopul Programelor este de a mobiliza noi proiecte și inițiative, creând un sentiment de responsabilitate comună", a subliniat Ministrul ezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca.  Ministrul ,a mulțumit pentru suportul continuu acordat de Uniunea Europeană în procesul implementării inițiativelor desfășurate în cadrul Programelor de Cooperare Transfrontalieră, în special partenerului Proiectului „Dunărea Unește" și Agenției Austriece de Dezvoltare, cu suportul căreia, pe parcursul ultimilor doi ani, a devenit posibilă promovarea activă a acestor Programe.18.04.2017


Centrul de instruire pentru organele de aplicare ale legii
este un obiectiv complex, cu caracter aplicativ, care va include toate facilitățile necesare (administrative: clase de instruire, TIR, cantină, terenuri pentru aplicații tactice, bloc de cazare, bloc sanitar) și va fi destinat pentru inversarea ,,piramidei ofițeri-subofițeri", ținând cont și de necesitatea actuală de a echilibra coraportul dintre ofițeri și subofițeri. Acesta urmează a fi construit timp de 4 ani și va contribui activ la îmbunătățirea serviciilor oferite de către Poliție.

Programul de Suport Bugetar pentru reforma poliției are ca scop în primul rând să ofere cetățenilor Moldovei beneficii concrete. Acesta reprezintă un important punct de referință și un indicator de calitate in contextul dialogului bilateral între Uniunea Europeană și Republica Moldova în acest sector.Acordul de finanțare a Programului de Suport Bugetar pentru reforma poliției a fost semnat de Guvernul Republicii Moldova și UE în decembrie 2016 și se va derula pe o perioadă de patru ani. Obiectivul general al acestuia este de a sprijini Moldova în implementarea unei părți importante a strategiei de dezvoltare a poliției 2016-2020, iar debursarea fondurilor UE va fi efectuată în funcție de rezultatele proceselor de evaluare anuale ale punerii în aplicare a programului.

18.04.2017

Inaugurarea cursului de reflecţie în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE (PSAC)

 Acest curs reprezintă cel de-al treilea modul din cadrul instruirilor în domeniul PSAC şi al doilea desfăşurat la Chişinău, fiind organizat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerul Apărării, în parteneriat cu Colegiul European de Securitate şi Apărare al UE şi Serviciul European de Acţiune Externă al UE, precum şi cu sprijinul Ministerului Apărării şi Sporturilor al Austriei şi Ministerului Apărării Naţionale al Lituaniei.

Şeful diplomaţiei moldovene a subliniat importanţa cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul securităţii şi apărării în contextul apropierii relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE, inclusiv în cadrul platformei de discuţii şi analize oferite de PSAC.

   12.04.2017

Reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai statelor Grupului de la Vişegrad şi ţărilor Parteneriatului Estic

Discuţiile s-au axat pe consolidarea cooperării în domeniul transportului şi dezvoltarea infrastructurii conexiunilor în statele PaE, dar şi între Europa Centrală şi de Est. Ministrul Andrei Galbur a pledat pentru asigurarea, în contextul PaE, a unei susţineri financiare concertate în vederea dezvoltării infrastructurii transporturilor, precum şi facilitarea accesului transportatorilor din ţările partenere pe piaţa de transport a UE.

La sfârşitul reuniunii, miniştrii V4 au adoptat o Declaraţie comună în care au reafirmat sprijinul ferm pentru Parteneriatul Estic ca o dimensiune strategică a politicii externe a UE, trasând un şir de priorităţi de cooperare pentru dezvoltarea şi consolidarea Parteneriatul Estic.

  
Mai mult
Declaratia


 12.04.2017

Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova

Ambasadorii UE au convenit asupra poziției de negociere a Consiliului UE cu privire la asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova.Se propune un cuantum de până la 100 de milioane EUR pentru asistența UE, din care 60 de milioane EUR sub formă de împrumuturi și 40 de milioane EUR sub formă de granturi. Aceasta ar completa resursele furnizate de FMI și de alte instituții multilaterale

Asistența UE ar urma să facă obiectul unui memorandum de înțelegere (MoU) care include condiții exacte și specifice și asupra căruia RM și Comisia  Europeană urmează să ajungă la un acord.

O condiție prealabilă ar fi aceea ca Republica Moldova să respecte mecanismele democratice reale, inclusiv un sistem parlamentar pluripartit. Ea ar trebui să respecte statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului. Printre obiective se numără totodată eficiența, transparența și responsabilitatea în gestionarea finanțelor publice, prevenirea eficace a corupției și a spălării banilor, precum și guvernanța și supravegherea sectorului financiar.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar urma să monitorizeze periodic îndeplinirea condițiilor prealabile și a obiectivelor sus-menționate.


Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de 12 aprilie 2017  o hotărâre de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro.

Documentul stabilește componența Grupului de negociatori, care va purta tratative cu Comisia Europeană pentru alocarea finanţării în termene cât mai restrânse şi în condiţii reciproc avantajoase.
11.04.2017

Masă rotundă „2 ani de la implementarea ZLSAC în Republica Moldova: impact și lecții învățate”

Potrivit experților, în anul 2016, exporturile Republicii Moldova au înregistrat un trend ascendent, depășind cu 6.9% nivelul din anul 2014. În același timp, analiza comparativă pe regiuni a exporturilor denotă o evoluție mult mai stabilă a acestora în direcția Uniunii Europene comparativ cu alte destinații, astfel 7 din 10 din cele mai importante țări UE importatoare a produselor moldovenești înregistrează evoluții pozitive în comerțul cu Republica Moldova. Cel mai important partener comercial al țării rămâne a fi România cu o pondere de 25% în totalul exporturilor, urmată de Italia și Germania cu ponderi de 9,7% și respectiv 6,2%. 

În topul produselor, care au beneficiat cel mai mult, ca urmare a implementării ZLSAC sunt produsele agroalimentare. Exportul acestora a înregistrat o majorare în termeni valorici de circa 25% în perioada de referință, iar în termeni cantitativi, circa 63% din exporturile de produse agroalimentare către UE au înregistrat creșteri.

în pofida existenței unui șir de constrângeri, impactul pozitiv al ZLSAC asupra fluxurilor comerciale înregistrate de către Republica Moldova în raport cu UE, demonstrează viabilitatea supozițiilor ce vizau oportunitatea negocierii unui astfel de document. Este însă cert faptul că potențialul acestuia rămâne a fi nevalorificat în continuare, fapt ce indica asupra necesității consolidării eforturilor instituționale în implementarea tuturor angajamentelor asumate. 

Mai mult
STUDIU Evoluţia fluxurilor comerciale RM-UE după 2 ani de implementare a ZLSAC

7.04.2017

Lansarea Proiectului GAMCON (Gagauzia Modernization Convention), finanțat de UE

Bugetul proiectului este de 850 de mii de euro și acesta va fi implementat agenția de politică externă slovacă, asociația obștească "Tinerii din Găgăuzia" și Universitatea de Stat din Comrat.
 Proiectul este o iniţiativă a Ambasadei Slovaciei în R. Moldova şi va susţine politici pentru tineri şi de dezvoltare a sferei sociale în autonomie. „Cu susţinerea UE, în regiune este implementat cu succes Programul de susținere a agriculturii și dezvoltării rurale SARD. Sperăm că şi acest proiect va avea rezultate. Aşteptăm de la tineri să fie ambiţioşi în realizarea ideilor, iar autorităţile îi vor sprijini”, a menţionat la ceremonia de lansare başcanul Irina Vlah, citată de gagauzinfo.md.
La rîndul său, ambasadorul Slovaciei în ţara noastră, Robert Kirnag, a subliniat că asemenea programe sînt implementate în mai multe ţări europene, creînd bune platforme pentru atragerea societăţii civile în soluţionarea problemelor comunităţilor.

7.04.2017

Inaugurarea Palatului Princiar din cadrul Complexului istorico-arhitectural ”Conacul Manuc Bey”
Reprezentanţi ai Delegaţiei UE în R. Moldova, precum şi ai autorităţilor publice centrale şi locale au participat  la evenimentul de deschidere a Palatului Princiar din cadrul Complexului istorico-arhitectural ”Conacul Manuc Bey” din oraşul Hînceşti,
Complexul istorico-arhitectural „Conacul Manuc Bey” a fost reabilitat în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a Muzeului Bleschiunov”, sub auspiciile Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Moldova 2007-2013”. Valoarea totală al proiectului a fost de circa 2,5 milioane de euro.
 Palatul Princiar va putea fi vizitat conform programului de activitate, începând cu data de 18 aprilie, curent. Amintim că, în decembrie 2015, complexul arhitectural a fost redeschis pentru a prezenta public etapa la care se aflau lucrările de reconstrucție.

Mai mult

6.04.2017

EBA a prezentat documentul său anual – Busines Issues Briefs, 

în care sunt descrise problemele-cheie ale mediului de afaceri, ce împiedică dezvoltarea sectorului privat.

Petros Sourmelis,șef de unitate din cadrul Directoratului general pentru Comerț al Comisiei Europene, a accentuat că Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) este privit la Bruxelles ca un mecanism de reforme şi nu ca un instrument mercantil de liber schimb, în acest scop fiind realizate mai multe proiecte care au drept scop ajustarea activității mai multor agenții și instituții de stat din Moldova la standardele europene.

În opinia șefului Delegației UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, DCFTA este cel mai bun lucru care a fost realizat de țara noastră  în ultimii ani, însă beneficiile acestuia nu pot fi resimțite pe deplin din cauza mai multor probleme existente pe interiorul, inclusiv stabilitatea macroeconomică, infrastructura, sistemul bancar, etc. Oficialul european a mai subliniat că autoritățile de la Chișinău au întreprins deja un șir de măsuri pentru stabilizarea situației, dar mai este nevoi de eforturi pe diverse domenii, inclusiv elaborarea unui mecanism de motivare a migranților, care revenind acasă să folosească remitențele nu pentru consum, dar pentru lansarea unei afaceri. ”Scopul Uniunii Europene este să sprijine autoritățile moldovenești în dezvoltarea unei societăți cu standarde de viață înalte, iar DCFTA, care este unic de acest tip în regiune, vine să ofere cele mai bune practici şi experiențe europene pentru dezvoltarea unei societăți moderne”, a spus Pirkka Tapiola.

Detalii

6.04.2017

Lansarea Sistemului Informaţional Automatizat Registrul Vitivinicol (RVV), www.rvv.gov.md,

Registrul Vitivinicol este destinat tuturor viticultorilor şi vinificatorilor care deţin parcele viticole de producţie-marfă mai mari de 0,15 ha cu soiuri de struguri de masă şi pentru vin. Pînă în prezent, în acest registru au fost înscrişi peste 20 mii de viticultori.

Ambasadorul Cehiei la Chişinău, Zdenek Krejci. a menţionat că pentru implementarea acestui proiect, iniţiat în 2013, ţara sa a alocat 400 mii de euro. „Republica Moldova este o ţară prioritară pentru Cehia. În fiecare an, noi investim în programe de dezvoltare şi structurale din R. Moldova circa trei milioane de euro”, a precizat diplomatul.

Fondurile necesare implementării Proiectului de creare și ținere a Registrului Vitivinicol au fost alocate de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA) şi de partenerul strategic al ONVV, Proiectul de Competitivitate din Moldova.

 
 6.04.2017

Prin implementarea Proiectului Twinning  „Consolidarea sectorului standardizării şi metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE”,

 Republica Moldova a reușit consolidarea sectorului standardizării și metrologiei național în conformitate cu cele mai bune practici stabilite în statele membre ale Uniunii Europene cu obiectivul general de a pregăti țara noastră pentru implementarea Acordului Zonei de Liber Schimb și Comerț Aprofundat. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul conferința de închidere a proiectului Twinning.


”Datorită acestui proiect, instituțiile din infrastructura calității, cu suportul experților UE din Germania și România, au realizat pași concreți orientați spre ridicarea competenței și performanței personalului implicat în procesul de standardizare națională, precum și în activitățile de metrologie, beneficiind pe larg de transfer de cunoștințe privind aplicarea celor mai bune practici europene și internaționale”, a specificat Octavian Calmîc.

în procesul de realizare a proiectului au fost modificate 4 legi din domeniul infrastructurii calității, create/restabilite 21 de comitete tehnice de standardizare pe diverse domenii ale economiei naționale, organizate 100 de ateliere de lucru, seminare, instruiri și schimb de experiență, la care au participat circa 1000 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai altor părți interesate din domeniu.Pentru recunoașterea internațională a măsurărilor efectuate în Republica Moldova, Institutul Național de Metrologie a participat la 6 comparări interlaboratoare, precum și au fost elaborate 15 proceduri de etalonare și numeroase documente normative din domeniul metrologiei. 

Mai mult


5.04.2017

Prezentarea Liniei de Creditare EU4Business-EBRD din sursele BERD şi UE

Întreprinderile mici şi mijlocii din toate ramurile economiei naţionale pot aplica la Mobiasbancă, în cadrul programului Liniei de Creditare EU4Business-EBRD, pentru soluţii atractive şi pe termen lung de finanţare pentru dezvoltarea afacerii, investiţii în tehnologii noi şi echipament ce corespunde standardelor UE
Suma maximă care poate fi contractată de IMM-uri în limitele Liniei de Creditare EU4Business-EBRD este de 3 000 000 Euro, pe un termen maxim de 120 luni.
Mai mult 
Detalii 
 05.04.2017

Rezultatele proiectului  UE de abilitare a tinerilor în afaceri

Timp de doar un an de zile, 31 de tineri au creat peste 120 de locuri de muncă și au lansat pe piață noi produse și servicii. Aceștia au devenit antreprenori grație susținerii financiare a Uniunii Europene, oferite în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova. Rezultatele proiectului de abilitare a tinerilor în afaceri au fost prezentate astăzi la un eveniment desfășurat în Tiraspol.
Servicii de organizare a instruirilor în aer liber, un Centru de imagistică dentară, care deservește locuitorii raioanelor Șoldănești, Florești, Rezina și Rîbnița, stânga Nistrului, o fermă de prepelițe sau seră pentru cultivarea roșiilor cherry – sunt doar câteva dintre ideile tinerilor, care au fost transformate în afaceri. Antreprenorii au primit sprijin din partea UE de până la 13.500 de euro și au beneficiat de instruiri în gestionarea afacerilor.
„UE acordă atenție sporită antreprenoriatului în rândul tinerilor și va continua să sprijine tinerii care decid să-și urmeze ideile de afaceri. Prin intermediul acestei inițiative, am ajutat oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului să-și urmeze obiectivele. Cred cu tărie că podurile de încredere construite prin afaceri, dar de asemenea, și prietenia voastră, vor contribui la dezvoltarea comunităților", a declarat Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, la evenimentul de finalizare al proiectului de abilitare a tinerilor în afaceri.
 Mai mult

04.04.2017

Cu sprijinul Uniunii Europene, au fost reabilitate în jur de 500 de ha de pășune

 și au fost împădurite peste 150 ha de terenuri degradate și neproductive. Datorită măsurilor luate, productivitatea medie a păşunilor a crescut de aproximativ 2,5 ori, de la 2,04 tone fân/ha (2014) până la 4,59 t fân/ha, în timp ce stocarea de carbon în sol şi vegetaţie s-a îmbunătățit cu peste 200%.
"Acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană, a sprijinit direct comunitățile parcului național Orhei pentru reabilitarea pășunilor și îmbunătățirea gestionării pădurilor. Acesta este un exemplu de proiect de succes la nivel local, care contribuie la efortul comun de a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice", a declarat Aneil Singh, Șeful Secției Cooperare din cadrul Delegației Uniunii Europene.
18 comunități, care fac parte din Parcul Național Orhei, au elaborat, grație suportului oferit de proiect, planuri de gestionare a pădurilor pentru 1.400 ha de păduri comunale, precum și planuri de gestionare a pășunilor, care acoperă 5.000 de ha. Aceste planuri asigură gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru o perioadă de 10 ani, precum și prevăd măsurile necesare de restabilire.

 Detalii


04.04.2017

Bbeneficiari ai Programului ”PARE 1+1” au semnat contracte de finanțare în sumă de 6,6 milioane lei

Din cei 33 de antreprenori, care au semnat  contractele de finanțare, 20 activează în agricultură și intenționează să cultive cereale, viță-de-vie, culturi eterice și legume în spații protejate, alți 7 prestează servicii precum educaționale, medicale și deservire auto, iar 6 activează în sectorul agroalimentar și industria de prelucrare a lemnului.


Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

Mai mult 

03.04.2017

Cea de-a 11-a reuniune a Grupului pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova

Șeful diplomației moldovenești a informat despre ultimele evoluții pe plan intern, implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, reglementarea conflictului transnistrean și prioritățile de cooperare cu UE în viitor. De asemenea, ministrul Galbur a menţionat că reforma justiției, investigarea fraudei bancare, spălarea banilor și combaterea corupției sunt pe agenda autorităților Republicii Moldova.

Comisarul Hahn a salutat rezultatele recentei reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova –Uniune Europeană, remarcând tendința pozitivă în comerțul bilateral, încurajând depunerea eforturilor în continuare pentru realizarea reformelor în domeniile-cheie, precum sectorul justiției și cel bancar, statul de drept, combaterea corupției și media. De asemenea, comisarul a asigurat Republica Moldova de sprijinul UE, inclusiv prin intermediul asistenței financiare.

Miniștrii statelor-membre ai UE au confirmat angajamentul lor pentru Republica Moldova și au încurajat continuarea eforturilor pentru atingerea rezultatelor așteptate de cetățenii ţării noastre, dar și de partenerii de dezvoltare, care vor asigura modernizarea țării în baza modelului european. Oficialii europeni au manifestat un interes sporit pentru evoluțiile politice din țara noastră și, în acest sens, a fost reiterată importanța menținerii stabilității politice, ca element necesar pentru reușita implementării reformelor. A fost încurajat progresul în soluționarea problemelor care se află pe agenda negocierilor în formatul “5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean.


Mai mult
 

Moldova Europeana