Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Aprilie 2017

26.04.2017

Nils Muiznieks: ”Anul 2016 va fi probabil considerat ca unul care a marcat o turnură decisivă pentru drepturile omului în Europa”

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a prezentat, în cadrul sesiunii plenare a APCE, raportului său anual de activitate pentru 2016. ”Această perioadă va fi considerată fie ca un punct de pornire la care țările europene, în mod individual și colectiv, au revenit pentru a-și reafirma angajamentul față de drepturile omului, fie va marca începutul sfârșitului sistemului european al drepturilor omului și al integrării europene”, a menționat Nils Muiznieks.

Detalii


20.04.2017

”Populismul – Cât de solid este echilibrul între puterile instituționale din Europa?”: Raport anual privind situația democrației, drepturilor omului și a statului de drept în Europa

Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a publicat raportul său anual privind situația democrației, drepturilor omului și a statului de drept în Europa având genericul ”Populismul – Cât de solid este echilibrul între puterile instituționale din Europa?”. Raportul constituie o analiză a concluziilor mecanismelor și organelor de monitorizare ale Consiliului Europei. 
Secretarul General face o evaluare a rezistenței, în cele 47 State membre ale Consiliului Europei, a celor cinci piloni ai securității democratice, care sunt: independența justiției, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere, funcționarea instituțiilor democratice și caracterul inclusiv al societăților, în contextul creșterii populismului.

Acest raport operează cu cele mai recente date disponibile, în mare parte din 2016. El ilustrează provocările cu care se confruntă Statele membre prin exemple luate în mod exclusiv din documentele Consiliului Europei (decizii și recomandări, hotărâri ale Curții, rapoartele Adunării, rapoartele Comisarului pentru drepturile omului, avizele Comisiei de la Veneția și concluziile organelor de monitorizare și ale structurilor interguvernamentale). De asemenea, el oferă exemple de bune practici și evoluții positive constatate în Statele membre.

Detalii

20.04.2017

Jurnaliștii din Europa sunt supuși violențelor, intimidărilor și autocenzurii


Studiul ”Journalists under pressure - Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe”, bazat pe un eșantion de 940 de jurnaliști din cele 47 state membre ale Consiliului Europei şi Belarus, menționează că jurnaliștii sunt, în Europa, desori expuși amestecurilor grave și nejustificate în activitatea lor, care ajung până la intimidări și violențe. Consiliul Europei precizează că acest eşantion nu este unul reprezentativ şi rezultatele nu pot fi generalizate la ansamblul jurnaliştilor din statele Consiliului Europei.  

Libertatea de exprimare este una dintre condițiile fundamentale necesare pentru progresul societății. Fără asigurarea securității jurnaliștilor nu poate exista o mass-media liberă. În Europa, jurnaliștii sunt intimidați. Diferite forme de violență împotriva jurnaliștilor au sporit considerabil pe parcursul ultimilor zece ani,: de la atacuri fizice, la intimidări și hărțuire, regim special de supraveghere până la o serie de tactici moderne utilizate pentru a reduce la tăcere vocile critice și exprimarea liberă. Alături de nepedepsirea autorilor ingerințelor nejustificate asupra jurnaliștilor, există probleme mult mai grave cu care se confruntă libertatea mass-media astăzi. Autocenzura nu este deloc surprinzătoare în astfel de circumstanțe.  
Rezultatele studiului oferă dovezi cantitative cu privire la astfel de ingerințe nejustificate, amenințări și modul în care această situație duce la autocenzură consecventă. Aceste rezultate îngrijorătoare confirmă necesitatea urgentă pentru Statele membre de a pune în aplicare în măsură deplină Recomandarea CM/Rec(2016)4 privind protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și altor actori media, și reprezintă un instrument esential și adecvat pentru planificarea strategică în acest domeniul în scopul garantării libertății de exprimare.  
 

Mai mult la: http://www.stiripesurse.ro/jurnalistii-sunt-supusi-la-diverse-presiuni-ceea-ce-ii-indeamna-la-autocenzura-consiliul-europei_1191982.html

Detalii *    *    *

20.04.2017


CPT îndeamnă statele să nu recurgă abuziv la măsura de arest preventiv

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) a îndemnat cele 47 State membre ale Consiliului Europei să utilizeze detenția provizorie doar ca o măsură în ultimă instanță și să ofere persoanelor reținute condiții de detenție adecvate. În timpul vizitării penitenciarelor din Europa, CPT a stabilit deseori că persoanele reținute se află în condiții foarte rele și au un regim slab de activități.

În multe țări europene problema constantă a suprapopulării penitenciarelor se datorează, în mare măsură, proporției ridicate a persoanelor reținute în comparație cu numărul populației din penitenciare. 

*    *    *


18.04.2017

Sesiunea de primăvară a APCE


În perioada 24-28 aprilie 2017, la Strasbourg își va desfășura lucrărilor sesiunea plenară a Adunării Parlamentară a Consiliului Europei, la care va participa și o delegație a Parlamentului Republicii Moldova.

Funcționarea instituțiilor democratice în Turcia va fi în centrul Sesiunii plenare de primăvară a Adunării parlamentare a Consiliului Europei (PACE), care va avea loc la Strasbourg la 24-28 aprilie 2017. Printre alte subiecte-cheie ale seiunii pot fi menționate dezbaterile privind situația drepturilor omului în Caucazul de Nord, sporirea inegalităților veniturilor, precum și privind femeile refugiate din cauza violenței bazate pe gen.

Maiestatea sa, Regele Spaniei și Președintele Republicii Elene, Prokopis Pavlopoulos, se vor adresa parlamentarilor. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Niels Muiznieks, va prezenta raportul său annual de activitate pentru 2016. Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei, va răspunde la întrebările parlamentarilor, iar Ministrul Afacerilor externe al Ciprului, Ioannis Kasoulides, se va adresa Adunării în cadrul Președinției cipriote a Comitetului de Miniștri.

Alte puncte forte ale sesiunii vor fi dezbaterile cu privire la „25 de ani ai CPT: progrese realizate și ameliorări necesare”, ”Utilizarea abuzivă a sistemului Interpol: necesitatea unor garanții legale mai stricte” și ”Protecția drepturilor părinților și copiilor care aparțin minorităților religioase”. 
Sesiunea va putea fi urmărită online pe pagina specială: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session

14.04.2017

Premiul ”Balanța de Cristal a Justiției”

Consiliul Europei lansează cea de-a 9-a ediție a Premiului ”Balanța de Cristal a Justiției”, cu scopul de a identifica și a promova practici inovatoare și eficiente în domeniul justiției care vizează desfășurarea proceselor, organizarea și funcționarea instanțelor judiciare. 
Pentru a fi eligibile practicile trebuie să fi fost implementate recent și trebuie să fie ușor de utilizat de către alte State sau jurisdicții. Eficiența lor trebuie să fie posibil de evaluat.

În 2017 competiția este deschisă instanțelor judiciare, asociațiilor de avocați, organizațiilor neguvernamentale și altor structuri implicate în administrarea cauzelor judiciare în unul dintre Statele membre ale Consiliului Europei sau cu statut de observator la CEPEJ.

Cererile de aplicare completate în conformitate cu criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul Premiului trebuie să fie transmise la Consiliul Europei (cepej@coe.int), până la 15 iunie 2017. Ceremonia de acordare a Premiului va avea loc la Edinburgh (Scoția) la 17 octombrie 2017 în cadrul Zielor Europene ale Justiției. 


08.04.2017

Consiliul Europei a lansat inițiativa ”10 pentru 10”


Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a făcut o declarație în care a pus în evidență problemle cu care încă se confruntă romii în statele europene, dar și succesele înregistrate în ultima perioadă cu privire la incluziunea romilor în societate.

”Niciodată mai înainte atâția Romii nu au ocupat funcții de nivel înalt în cadrul parlamentelor, guvernelor și organizațiilor. Niciodată mai înainte atâția bani publici nu au fost alocați pentru a încerca remedierea excluderii sociale a concetățenilor noștri. Noi am adoptat politici, rezoluții, documente și linii directoare orientate spre romi. Comisia Europeană și Consiliul Europei au jucat și continua să joace un rol foarte important

Anul acesta, împreună cu Reprezentantul special pentru probleme referitoare la romi, noi am decis să ne asumăm angajamente exacte pentru viitor. Vom adopta o abordare mai pragmatică și vom lucra în parteneriat cu Statele noastre membre pentru a atinge 10 obiective în următorii zece ani – inițiativă numită ”10 pentru 10”, - a menționat Secretarul general al CoE.

06-07.04.2017

Lansarea Strategiei 21 – Strategia pentru patrimoniul cultural în Europa în sec.XXI

Strategia 21 (Strategia pentru patrimoniul cultural în Europa în sec. XXI) redefinește locul și rolul patrimoniului cultural în Europa, prin încurajarea bunei guvernări și a participării la procesul de identificare și gestionare a patrimoniului, precum și prin difuzarea abordărilor novatoare în scopul ameliorării cadrului și calității vieții cetățenilor europeni. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat  Recomandarea (2017)1 cu privire la patrimoniul cultural ]n Europa ]n sec. XXI
în cadrul ședinței din 22 februarie 2017. 

Lansarea Strategiei 21 a avut loc la Limassol (Cipru), la 6-7 aprilie 2017. La eveniment au participat funcționari de rang înalt și factori de decizie responsabili de politici culturale din Statele membre ale Consiliului Europei. Strategia a fost prezentată de către experții care au participat la elaborarea sa, și completată prin exemple practice din diferite țări europene. Participanții au vizitat proiectele patrimoniale din regiunea Omodos pentru a evalua implementarea Strategiei. 

Detalii05.04.2017

Raportul Comitetului de Miniștri privind supravegherea executării hotărârilor Curții

Comitetul de Miniștri a facut public raportul său anual pentru 2016 cu privire la supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. În temeiul Convenției europene a Drepturilor Omului, Comitetul de Miniștri monitorizează executarea hotărârilor Curții de către Statele vizate. 

Eforturile depuse pentru realizarea cu succes a procesului de executare a cauzelor aflate pe rol s-au exprimat încă o data printr-un număr record de cauze închise în 2016 (2.066 cauze în comparație cu 1.537 în 2015). Numeroase cauze închise vizează probleme structurale mai vechi, cum ar fi acțiunile forțelor de Securitate, protecția împotriva relelor tratamente a persoanelor private de libertate, precum și eficiența puterii judiciare. Raportul demonstrează, totodată, o nouă scădere a numărului total de cause aflate pe rol care a ajuns sub nivelul de 10.000 (9.941) pentru prima data după 2010. La sfârșitul anului 2015, acest număr constituia 10.652. 

Detalii06-07.04.2017

Interacțiunea între majoritatea politică și opoziția într-o democrație: Conferință internațională


Care sunt principalele drepturi și responsabilități ale majorității și opoziției? Care sunt principalele obstacole ale relațiilor pozitive și constructive între majoritate și opoziție? Aceste subiecte au fost abordate în cadrul unei Conferințe internaționale întitulată ”Interacțiunea între majoritatea politică și opoziție într-o democrație”, organizată de către Comisia europeană pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) în cooperare cu Administrația prezidențială a României și cu susținerea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
Secretarul General al Consiliului Europei, Dl Th. Jagland, în raportul său din 2016 privind ”Situația democrației, statului de drept și a drepturilor omului: un imperativ al securității în Europa”, a recomandat elaborarea unor Linii directoare care să ghideze Statele sale membre cu privire la rolul și responsabilității majorității politice și interacțiunea sa cu opoziția.În acest context, Comisia de la Veneția, a fost invitată să-și actualizeze studiul său din 2010 privind rolul opoziției într-un parlament democratic.

Evenimentul, fiind o etapă în vederea pregătirii noului studiu, a reunit parlamentari, experți, reprezentanți ai societății civile și mass-media, precum și membri ai Comisiei de la Veneția, instituție a Consiliului Europei care va pregăti Linii Directoare la acest subiect.

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, Secretarul General adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni, Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Pedro Agramunt, și Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, au inaugurat conferința. 
Agenda Conferinței
Raportul din 2010 al Comisiei de la Veneția
Raportul Secretarului General al CoE ”Situaţia democraţie, drepturilor omului şi statului de drept”
Detalii

04.04.2017

Comisarul CoE pentru Drepturile Omului: Limitarea spațiului acordat organizațiilor pentru drepturile omului”În ultimii ani, am constatat confirmarea unei tendințe clare spre regresiune în ceea ce privește libertatea de asociere în mai multe țări europene, care afectează mai ales organizațiile și apărătorii drepturilor omului”, a declarat Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, într-un nou articol publicat în Carnetul drepturilor omului.

Detalii

Moldova Europeana