Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE: Cel de-al 26-lea Raport general al CPT (2016)

26th General Report of the CPT: 1 January - 31 December 2016  / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 66 p. - [Accesat la 20.04.2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070af7a

26e RAPPORT GÉNÉRAL DU CPT: 1er janvier – 31 décembre 2016 / Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2017. - 68 p. - [Accesat la 20.04.2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070af86


Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) a îndemnat cele 47 State membre ale Consiliului Europei să utilizeze detenția provizorie doar ca o măsură în ultimă instanță și să ofere persoanelor reținute condiții de detenție adecvate. În timpul vizitării penitenciarelor din Europa, CPT a stabilit deseori că persoanele reținute se află în condiții foarte rele și au un regim slab de activități.În multe țări europene problema constantă a suprapopulării penitenciarelor se datorează, în mare măsură, proporției ridicate a persoanelor reținute în comparație cu numărul populației din penitenciare.

În raportul său anual, publicat la 20 aprilie 2017, CPT, menționează necesitatea pentru statele membre de a asigura utilizarea, într-o măsură cât mai mare posibilă, a măsurilor alternative arestării preventive cum ar fi suspendarea provizorie a detenției, cauțiunea, arestul la domiciliu, monitorizarea electronică, retragerea pașapoartelor și supravegherea judiciară. În opinia CPT, aceste măsuri ar trebui să fie luate în considerare și în cazul cetățenilor străini, care deseori sunt plasați în arest preventiv din cauza că prezintă riscuri sporite de evadare.

CPT, în raportul său anual, își exprimă îngrijorarea  în ceea ce privește restricțiile impuse persoanelor reținute în mai multe țări, în special în ceea ce privește contactul acestora cu lumea exterioară. Aceste restricții pot inlcude o interdicție totală a apelurilor telefonice sau a vizitelor, altfel spus o izolare celulară. CPT subliniază că orice restricție ar trebui să fie special motivată de către necesitățile anchetei, să necesite aprobarea unei autorități judiciare și să fie aplicată doar pentru o durată limitată.

Moldova Europeana