Faceți căutări pe acest blog

BV - Raportul privind realizarea Planului Naţional de Implementare a Acordului de Asociere în anii 2014-2016

 În conformitate cu procedura stabilită Acordul de Asociere RM-UE a început să fie aplicat provizoriu de la 1.09.2014. La 1.07.2016, în rezultatul finalizării procedurilor de ratificare de toate parlamentele din statele membre ale UE, Acordul de Asociere a intrat în vigoare.
În vederea asigurării unei implementări structurate şi coerente a Acordului a fost elaborat Planul Naţional de Acţiuni de Implementare a Acordului de Asociere (PNA AA) pentru 2014-2016 (aprobat prin HG nr. 808 din 7.10.2014 şi actualizat prin HG nr. 713 din 12.10.2015).
Realizarea acţiunilor acestuia a presupus inclusiv consolidarea mecanismului instituţional de coordonare şi monitorizare a procesului respectiv.

Rolul principal a revenit Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE), a cărui Secretariat este asigurat de MAEIE. Un rol important în facilitarea monitorizării realizării PNAAA l-a avut trecerea la platforma online de raportare şi monitorizare a procesului de implementare a Acordului de Asociere (www.monitorizare.gov.md). Platforma respectivă denumită PlanPro a devenit operaţională din martie 2015, iar către septembrie 2015 accesul la informaţia şi rapoartele generate de instrumentul dat a devenit public. De asemenea a fost sincronizată agendele Executivului şi Parlamentului în contextul implementării Acordului de Asociere. În baza propunerilor prezentate de Guvern Parlamentului au fost aprobate în 2015 şi în 2016

Programe legislative de realizare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului. Anul 2016 s-a remarcat inclusiv prin implementarea Calendarului de restanţe (88%) elaborat în vederea accelerării recuperării restanţelor în implementarea PNAAA acumulate în 2015. Unele acţiuni au fost incluse şi
în Foaia de parcurs al acţiunilor prioritare pentru agenda de reforme adoptată în rezultatul Concluziilor Consiliului Afacerilor Externe din 15.02.2016.

RAPORT DE PROGRES  privind nivelul de realizare a Planului Naţional de Implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, 2014-2016. - 26,01,2017 . -  51 p.

Anexele Raportului 

Raportul reflectă implementarea de către autoritățile naţionale vizate a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAAA) pentru perioada 2014-2016 şi include partea descriptivă care reliefează cele mai importante realizări, precum şi anexele pe fiecare din titlurile Acordului incluzînd referinţe la restanţele înregistrate şi indicatori sintetici ai impactului obţinut sau estimat al măsurilor din Plan.

În conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 808 din 7.10.2014, modificată prin Hotărîrea Nr. 713 din 12.10.2015, informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro. 

Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada 2014-2016 indică implementarea acestuia în proporţie de 73,73%. 

Totodată, rata de armonizare a legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar prevăzut de Acord este de 34% din întreg numărul actelor UE.


Moldova Europeana