Faceți căutări pe acest blog

BV_CoE: Carta Socială Europeană: Concluziile pentru 2016

European Social Charter (revised): Conclusions 2016: Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20,24 and 25 / European Committee of Social Rights - Strasbourg, January 2017. - 1120 p.

Republic of Moldova. - P. 693-730.

Charte sociale européenne: Conclusions 2016: Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25 de la Charte révisée / Comité européen des Droits sociaux. - Strasbourg, janvier 2017. -  1142 p.

Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS) al Consiliului Europei a publicat, la 25 ianaurie 2017, concluziile sale anuale pentru 2016 (Carta sociale și Carta revizuită), care menționează 166 încălcări ale Cartei sociale europene în 34 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv în Republica Moldova. 


În total, CEDS a adoptat 513 concluzii referitoare la articolele Cartei relative la angajare, instruire și egalitatea șanselor:

  • dreptul la muncă (articolul 1);
  • dreptul la orientare profesională (articolul 9) ;
  • dreptul la formare profesională (articolul 10) ;
  • dreptul persoanelor cu dizabilități la autonomie, la integrare socială și la participare la viața colectivității (articolul 15);
  • dreptul la exercitarea unei activități lucrative pe teritoriul altor părți contractante (articolul 18) ;
  • dreptul la egalitatea șanselor între femei și bărbați (articolul 20);
  • dreptul la protecție în caz de concediere (articolul 24) ;
  • dreptul lucrătorilor la protecția propriilor creanțe în caz de insolvabilitate a patronului (articolul 25).

Raportul cuprinde 262 concluzii de conformitate și 85 cazuri în care Comitetul nu a fost în stare să aprecieze situația din cauza lipsei informațiilor suficiente și, respective, a amânat concluzia sa.

Comitetul a relevant neajunsuri în ceea ce privește egalitatea șanselor între femei și bărbați, precum și protecția împotriva discriminării bazată pe dizabilitate și împotriva discriminării în câmpul muncii bazată pe orientare sexuală.

Moldova Europeana