Faceți căutări pe acest blog

BV_CoE: CEPEJ: Sistemele judiciare europene: Eficiența și calitatea justiției

06.10.2016

CEPEJ a evaluat calitatea și eficiența sistemelor judiciare

Comisia europeană pentru eficiența justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei, a prezentat la 6 octombrie 2016, prin intermediul unui raport și a unei baze de date interactive, accesibilă publicului, cele mai mari tendințe observate în 45 de țări europene.

Fiind al 6-lea raport de la crearea CEPEJ în 2002, acesta remarcă:
În ceea ce privește bugetul sistemelor judiciare:
 • o tendință generală spre creștere: pe când unele țări afectate de criza economică au putut din nou să-și sporească cheltuielile (Letonia, Lituania, România, Slovenia), altele continuă să sufere de reduceri bugetare periodice (Spania, Grecia, Irlanda, Portugalia);
 • Statele europene cheltuie în mediu 60 EURO anual pe cap de locuitor pentru funcționarea sistemului judiciar: cele mai mari cheltuieli nu sunt neapărat făcute de cele mai bogate State;  
 • mijloace considerabile au fost utilizate în Azerbaidjan, Letonia, Lituania, Malta, Republica Moldova, România și Federația Rusă, în special pentru construcția/renovarea sediilor, noi tehnologii, salariile judecătorilor și ajutorul judiciar pentru persoane defavorizate;
 • creșterea contribuției din partea utilizatorilor pentru finanțarea sistemului judiciar, prin impozite și taxe judiciare:  în mai mult de un sfert din State veniturile astfel generate reprezentă peste 20% din bugetul alocat sistemului judiciar;
 • o tendință spre externalizarea sarcinilor non-judiciare în cadrul  instanțelor;
 • extinderea sistemelor de asistență judiciară, inclusiv pentru executarea deciziilor judecătorești sau pentru medierea judiciară; 


- în ceea ce privește judecătorii și procurorii :
 • o stabilitate a efectivului, cu o medie de 21 de judecători profesioniști pentru 100 000 locuitori;
 • o feminizare a corpului judecătoresc și al procurorilor: per ansamblu, există paritate, în pofida existenței în continuare a unui "plafon de sticlă", blocând accesul la poziții de responsabilitate mai mare;
 • independența funcțională a procurorilor este tot mai frecvent afirmată în texte, deși această afirmație oficială este contrazisă în anumite țări prin posibilitatea autorităților politice de a interveni în procesul de urmărire penală
- în ceea ce privește organizarea instanțelor judiciare :
 • o scădere a numărului acestora, o creștere a dimensiunilor și o specializare sporită;  
 • tehnologiile informaționale au permis o ameliorare a eficienței și calității sistemelor judiciare, dar nu întotdeauna Statele cu cea mai dezvoltată tehnologie informațională sunt cele mai eficiente : informatica este indispensabilă dar nu constituie unica modalitate de sporire a performanțelor.
- în ceea ce privește performanța sistemelor judiciare :
 • o sporire a numărului noilor dosare penale;
 • o tendință general pozitivă a capacității instanțelor europene de a face față dosarelor intrate cu termen lung;
 • în domeniul justiției civile, sistemele atestă o tendință generală de soluționare în termen a dosarelor primate și soluționate în prima instanță, și o creștere mica dar constantă a restanțelor în cauzele privind litigiile civile și comerciale după 2010;
 • în domeniul justiției administrative, sistemele judiciare își ameliorează constant capacitatea de face față volumului de dodare, și există o scădere general a numărului cauyelor aflate pe rol;
 • în domeniul justiției penale, în majoritatea Statelor, procurorii soluționeayă mai puține cauye decât primesc; în schimb, instanțele judiciare sunt capabile să facă față sarcinilor de lucru;
 • recensiunea economică a avut un impact asupra resurselor instanțelor și disponibilității asistenței juridice pentru justițiabili;
 • tot mai des sunt applicate procedurile online pentru soluționarea anumitor categorii de cereri
Raportul este completat printr-un raport tematic dedicat utilizării tehnologiilor informaționale în cadrul instanțelor judiciare.

Detalii

Moldova Europeana