Faceți căutări pe acest blog

BV - Democratizarea și dezvoltarea Republicii Moldova: probleme realizări și perspective


DESCARCATI
Democratizarea și dezvoltarea Republicii Moldova: probleme realizări și perspective/ IDIS Viitorul; Viorel Chivriga,Cristina Avornic, Marin Gurin, Viorel Pârvan - Ch., 2016. - 47 p.

Procesul de integrare europeană trebuie văzut, în primul rând, ca o politică de modernizare și democratizare a statului.  Cele mai importante deziderate pe care societatea și le dorește a fi implementate sunt cuprinse în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnat la 27 iunie 2014 și intrat în vigoare la 1 iulie 2016. Acestea se referă la reforme în sectorul economic, în special la creșterea capacităţilor instituţionale şi administrative, în vederea implementării eficiente a prevederilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. 
Cadrul juridic stabilit de Acordul de Asociere RM-UE care prevede o asociere politică și integrare economică cu UE constituie, în primul rând, o foaie de parcurs de reformare ți modernizare a statului.

Această cercetare cuprinde 5 subiecte care au fost discutate cu jurnaliștii locali pe mai multe subiecteconexe procesului de integrare europeană. 

Acestea reprezintă rezumatul problemelor analizate de experții naționali cu participarea reprezentanților mass-media din raioanele Republicii Moldova: 


  • Implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător,
  • Asistența externă pentru Republica Moldova, Agricultura și dezvoltarea rurală,
  • Protecția juridică a drepturilor omului
  • și Politicile de prevenire a corupției în Republica Moldova.
Toate subiectele enumerate sunt importante pentru dezvoltarea economică și politică a Republicii Moldova, iar o informare cuprinzătoare a societății prin intermediul mass-media constituie un element important pentru o înțelegere și explicare mai eficientă a proceselor integraționiste dar și a scopurilor și rezultatelor reformelor din mai multe domenii cruciale pentru viitorul statului.

Vezi de asemenea: Moldova Europeana