Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Octombrie 2016


28-29.10.2016

Grupul de deputaţi ai Parlamentului European  -  în vizită de monitorizare a alegerilor prezidențiale în Republica Moldova

Din delegația Parlamentului European au făcut parte Igor Šoltes, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Slovenia, Siegfried Mureşan, Grupul Partidului Popular European, România, membru al Delegației PE la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, Heidi Hautala, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Finlanda, Fabio Massimo Castaldo, Grupul Europa Libertății și Democrației Directe, Italia, Janusz Korwin-Mikke, deputat neafiliat, Polonia, precum și Șeful delegației UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.

Controlul asupra implementării legilor adoptate de Parlament este una dintre prioritățile Legislativului, punctate pentru următoarea perioadă de Președintele Parlamentului Andrian Candu la întrevederea  cu un grup de deputaţi ai Parlamentului European 
 
Şeful Cabinetului de miniștri a menţionat că este pentru prima data, după 20 de ani, când Președintele Republicii Moldova va fi ales prin vot direct de către cetăţeni. Pavel Filip a specificat că actualul Guvern va conlucra cu oricine va fi ales Preşedinte al ţării. Mai mult decât atât, va fi făcut public Planul de activitate şi Planul de acţiuni ale Guvernului până în 2018. “Instrumentul de bază al Guvernului este şi va fi predictibilitatea şi transparența”, a accentuat Prim-ministrul. 

Misiunea internațională de observare a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 din care face parte si acest grup de deputaţi ai Parlamentului European , a prezentat la 31 octombrie Raportul privind concluziile preliminare, elaborat de Misiunea internațională de observare a alegerilor prezidențiale din RM
26.10.2016
 
Şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

s-a axat pe rezultatele reuniunilor Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană şi a Comitetului de Asociere în configuraţia comerţ, care au avut loc la Bruxelles, în perioada 17-19 octombrie 2016.

Daniela Morari, viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Octavian Calmîc, vicepremier, ministru al Economiei, au prezentat concluziile şi recomandările partenerilor europeni, la care au convenit părţile în urma analizei evoluţiilor şi progreselor RM în implementarea Acordului de Asociere cu UE. Ei au menţionat atmosfera constructivă a discuţiilor şi disponibilitatea partenerilor europeni de a susţine ţara noastră în implementarea Acordului de Asociere, oferind expertiza şi cele mai bune practici existente la nivel european. Totodată, raportorii s-au referit punctual la aspectele ce vizează segmentele, unde este necesar de accelerat reformele. Printre acestea se numără reformele în domeniul justiţiei, privind mass-media, consolidarea stabilităţii financiar-economice şi urgentarea implementării proiectelor de modernizare a sectorului energetic şi cel al transportului, conform standardelor europene.

Detalii 

24.10.2016

Vizita delegației Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu  o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD), din care fac parte Heinz Kaufmann, Director al Consiliul de directori pentru Elveția, Ucraina, Leichtenstein, Turkmenistan, Serbia, Muntenegru și Moldova, şi Bruno Balvanera, Director Regional pentru Caucaz, Moldova şi Belarus. 

În cadrul întrevederii au fost puse în discuţie aspectele principale ale cooperării bilaterale şi perspectivele de dezvoltare a acesteia.

Reprezentanţii BERD au remarcat faptul că, în ultima perioadă se atestă schimbări pozitive în Republica Moldova şi acţiunile Guvernului dau rezultate. Totodată, oficialii au menţionat importanţa asigurării eficienţei în asimilarea asistenţei acordate de partenerii externi, astfel încât oamenii să aibă cât mai multe beneficii de pe urma proiectelor implementate şi să se dezvolte economia Republicii Moldova

Legile adoptate în ultima perioadă pentru consolidarea sectorului financiar-bancar, de rând cu măsurile întreprinse, vor asigura asanarea și stabilizarea sistemului, iar în consecință stabilitate economică și previzibilitate, a declarat  Președintele Parlamentului Andrian Candu la întrevederea cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)..

  
17 -  20 octombrie 2016

Reuniunile Comitetului de Asociere şi Comitetului de Asociere în configuraţie comerţ 

sunt evenimente care se desfăşoară anual şi au rolul discutării celor mai importante progrese, dar şi provocările în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.
La 17 octombrie la Bruxelles s-a desfășurat cea de a 2-a reuniune a Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 

Discuţiile au vizat examinarea progreselor în implementarea Acordului de Asociere pe mai multe sectoare, inclusiv dialog politic şi reforme; libertate, securitate şi justiţie; cooperare economică şi sectorială, dar şi reglementarea conflictului transnistrean. 

Discuţiile privind cooperarea în domeniul comercial şi respectiv implementarea componentei Acordului de Asociere privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu UE vor continua pe 19 octombrie în cadrul Comitetului de Asociere RM – UE în configuraţie comerţ.

Mai mult


În cadrul celei de-a II reuniuni a Comitetului de Asociere Republica Moldova-UE în Configurația Comerț, care s-a desfășurat la Bruxelles, au fost evaluate capacitățile instituționale ale Republicii Moldova în materie de realizare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, dar și examinate necesitățile de asistență/proiecte în domeniile de acoperire ale componentei economice a documentul

În cadrul reuniunii au fost semnate mai multe decizii importante privind actualizarea unor anexe parte componentă a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, inclusiv Anexa XVI privind înlocuirea Directivelor abrogate cu noile Directive UE; precum și actualizarea Anexei XXIX la Acord în domeniul achizițiilor publice. 


întrevederile pe marginea  Reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE

Octavian Calmîc, ministru al Economiei -  Cecilia Malmstrom, Comisarul European pentru Comerț, 

Cecilia Malmstrom a salutat progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău în promovarea exportului produselor moldovenești pe piaţa europeană, cota actuală atingând 63% din totalul exporturilor din Republica Moldova. Oficialul european a menționat că UE este dispusă să acorde toată asistența necesară Republicii Moldova pentru implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) pe întreg teritoriul țării. 


Octavian Calmîc, ministru al Economiei  si  Luc Devigne, Director pentru Parteneriatul Estic, Rusia, Asia Centrală şi OSCE în cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă  au discutat și aspectele cooperării sectoriale pe diferite dimensiuni, inclusiv  domeniul transporturilor, mediului, agriculturii şi dezvoltării rurale, culturii, științei, cercetării, sănătății, statisticii, cooperării regionale

18.10.2016

Reuniune la nivel ministerial pe tema Comunității digitale cu participarea partenerilor din cadrul Parteneriatului Estic

În cadrul reuniunii, miniștrii responsabili de economia și societatea digitală din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Slovacia, țară care deține președinția Consiliului UE, au continuat discuțiile privind aprofundarea colaborării pe probleme digitale.

Subiectul principal de pe ordinea de zi a fost prezentarea de către Comisia Europeană a rețelelor regionale EU4Digital, care vor activa pe teme prioritare convenite de comun acord: normele de telecomunicații; cercetarea în domeniul TIC, start-up și inovare; abilități digitale; servicii de încredere și de e-identificare (eIDAS); securitatea cibernetică și eTRADE, care include eCommerce, eCustoms și eLogistics. Aceste rețele urmează să servească drept platforme pentru schimbul de bune practici și experiențe între UE și partenerii din Europa de Est, promovând sinergii și dezvoltarea unor proiecte comune.


Mai mult  eng   rom 

18.10.2016
Reuniune ministerială a Parteneriatului Estic privind Politicile de Mediu și Schimbările Climatice

 Miniștrii mediului și schimbărilor climatice din statele membre ale UE și țările partenere din Est au discutat despre oportunitățile de cooperare privind guvernanța mediului și economia ecologică. Aceștia au subliniat necesitatea de a gestiona integrat resursele naturale și consumul durabil în conformitate cu principiile economiei circulare. Ei au evidențiat oportunitățile pe care le oferă protecția mediului sectorului privat și industriei pentru a stimula creșterea economică.

Miniștrii au convenit să se întâlnească la fiecare doi ani pentru a evalua progresul privind cooperarea dintre UE și țările partenere din Est. Între timp, Grupul Parteneriatului Estic privind mediul și schimbările climatice a fost însărcinat să elaboreze și să pună în aplicare un plan de acțiune privind transpunerea în practică a prevederilor Declarației.

 Mai mult  eng   rom 


13.10.2016

Raportul de analiză comună a UE„Programarea în Republica Moldova”
Delegaţia UE în Republica Moldova împreună cu Statele Membre şi Elveţia au prezentat Guvernului RM Raportul comun de analiză. Acest Raport reprezintă sursa de referinţă principală pentru planificarea asistenţei viitoare pentru Republica Moldova din partea UE în perioada 2017-2020. Această analiză reprezintă prima fază a procesului de Programare comună în Republica Moldova, care a început în anul 2015.
Documentul descrie în detaliu situaţia din Republica Moldova în treisprezece sectoare, accentuând prioritățile principale de dezvoltare ce urmează a fi rezolvate. Raportul de Analiză Comună identifică provocările principale la adresa dezvoltării Republicii Moldova, inclusiv buna guvernare, justiţie şi afaceri interne, economia şi sectorul financiar. UE 

Detalii
13.10.2016
Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică  analizează eficiența  asistenței UE 
au examinat stadiul de realizare a Programelor de susținere directă a bugetului Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, propunerile de proiecte selectate pentru Programul Anual de Acţiuni RM-UE pentru anul 2017, cadrul strategic multianual de programare cu UE pentru perioada de până în anul 2020, precum și prioritățile Cadrului de Asistenţă pentru Dezvoltare al Naţiunilor Unite în Republica Moldova. 
Cu referire la prioritățile strategice pentru perioada următoare a fost menționat faptul că programarea anuală a asistenței externe din partea UE face parte din Cadrul Unic de Asistenţă pentru Republica Moldova 2014-2017, care reprezintă unul din instrumentele UE pentru susţinerea implementării Agendei de Asociere, cu un buget de până la 410 milioane de euro, dintre care aproximativ 60 % din suma angajată constituie suport bugetar. Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, dar și a consultărilor cu partenerii europeni, au fost stabilite patru priorităţi strategice pentru următorul Cadru Unic de Asistenţă pentru Republica Moldova (2017-2020). Acestea sunt: Reforma administraţiei publice şi livrarea serviciilor publice; Infrastructura şi Interconexiuni; Comerţ, Business, Angajare şi Educaţie; Justiţie, Securitate şi Controlul Frontierelor.
Un alt subiect al ședinței CIPS a vizat Raportul privind administrarea și eficiența utilizării asistenței externe a UE, oferite RM în perioada 2007-2015, elaborat de Cancelaria de Stat în cooperare cu Înaltul Consultant UE în domeniul coordonării asistenţei externe. Documentul conține analiza situației curente în domeniu, dar și un set de recomandări pentru eficientizarea valorificării asistenței UE de către autoritățile publice din Republica Moldova.

În context, Premierul a menționat că Uniunea Europeană rămâne a fi lider absolut la capitolul asistenței financiare nerambursabile acordate Republicii Moldova, oferind peste 840 milioane de euro sub formă de grant de la începutul cooperării cu Republica Moldova și, începând cu 2007, ajutor financiar prin intermediul instrumentelor europene de vecinătate în cuantum de 782 de milioane de euro. 

12.10.2016
Ședinţa Comisiei guvernamentale pentru integrarea europeană
în cadrul sedintei s-a discutat despre ultimele evoluţii în contextul pregătirii pentru reuniunile Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană şi a Comitetului de Asociere în configuraţia comerţ, care vor avea loc în perioada 17-19 octombrie curent, la Bruxelles, Belgia.

S-a decis organizarea următoarei ședințe a CGIE după revenirea delegaţiei moldoveneşti de la Bruxelles, pentru a discuta rezultatele discuțiilor din cadrul acestor două formate de dialog prevăzute de Acordul de Asociere, precum şi evoluțiile în pregătirea Planului Național de Implementare a Acordului de Asociere, și negocierea Agendei de Asociere.

 11.10.2016

Cea de a 4-a ediţie anuală a Forumului de Dezbateri pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova

Gradul de implementare a Acordului de Asociere și principalele provocări în calea parcursului european al Republicii Moldova, implementarea reformelor europene la Chișinău, asistența europeană ca instrument de impulsionare a parcursului european, cum modifică Brexit-ul perspectiva europeană asupra viitorului RM, la ce etapă este reformarea justiției, cum pot fi combătute ”marea corupție” și justiția selectivă, de ce investigațiile jurnalistice pe cazurile de corupție au un impact scăzut, dar și care sunt riscurile și oportunitățile procesului de reglementare transnistreană – reprezintă doar câteva subiecte puse în discuție marți, 11 octombrie 2016, în cadrul celei de a patra ediții a Forumului de Dezbateri
privind Integrarea Europeană a Republicii Moldova.


 
8.10.2016


Vizita Președintelui Parlamentului Suediei, Urban Ahlin

Urban Ahlin a reiterat susținerea Suediei pentru modernizarea Republicii Moldova, precizând că Suedia va continua să sprijine țara noastră în creșterea nivelului de trai pentru cetățenii moldoveni.

”Guvernul suedez, împreună cu Guvernul polonez, a iniţiat Parteneriatul Estic pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din regiune, pentru a îmbunătăţi standardele de viaţă și pentru ca aceste ţări să fie pregătite de a colabora cu UE, să poată să-şi consolideze instituţiile de drept, pentru a putea deveni mai puternice”, a declarat Președintele Parlamentului Suediei.

Andrian Candu și Urban Ahlin au discutat și despre susținerea oferită de Suedia în consolidarea democrației parlamentare. În perioada 2016-2018, va fi implementat un nou program de asistență tehnică, pentru dezvoltarea instituțională a Parlamentului Republicii Moldova, în valoare totală de circa 4,5 mln de dolari SUA, finanțat de Guvernul Suediei și implementat cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Obiectivele proiectului sunt de a oferi sprijin Parlamentului în implementarea Acordului de Asociere și a Agendei de Asociere, creșterea transparenței instituției, consolidarea capacităților instituționale pentru îmbunătățirea funcției legislative, a funcției de control parlamentar şi a celei de reprezentare a Parlamentului.

Detalii

5-6 .10.2016

Vizita delegaţiei a Serviciului European de Acţiune Externă  

Apreciind nivelul sporit al cooperării cu RM, G. Iklody, Director al Directoratului pentru Managementul Crizelor şi Planificare a exprimat întreaga deschidere a Uniunii Europene pentru aprofundarea dialogului cu ţara noastră, vizita delegaţiei UE avînd drept obiectiv trasarea unor noi direcţiile prioritare în vederea extinderii cooperării cu RM prin valorificarea noilor oportunităţi deschise partenerilor externi ai UE în Strategia Globală de Securitate a UE şi Cadrul Comun al UE pentru contracararea ameninţărilor hibride şi consolidarea rezilienţei UE, statelor membre şi ţărilor partenere.

Detalii


6.10.2016

Primul Eveniment Internațional de Brokeraj

Un eveniment internaţional de brokeraj a fost lansat  în cadrul “Moldova Business Week 20016”, de către Reţeaua Întreprinderilor Europene (Entreprse Europe Network – EEN) de la Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova,
Sectoarele prioritare reprezentate în cadrul evenimentului internațional de brokeraj sunt: industria agro-alimentară, industriile creative, tehnologii informaționale și comunicații și antreprenoriatul feminin.
Principalul obiectiv al evenimentului de brokeraj este consolidarea și diversificarea relațiilor comercial-econonomice dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană, etc. Acesta va constitui o platformă importantă de promovare și stabilire a parteneriatelor de afaceri dintre companiile autohtone și cele de peste hotare.

06.10.2016

  A doua ediție a Forumului european al angajatorilor din Republica Moldova cu genericul “Start unei cariere în companie europeană”

Scopul evenimentului este de a face legătura dintre companiile cu capital străin din Moldova, sau cele care activează pe piața europeană, și tinerii specialiști, inclusiv elevi, studenți și absolvenți.

La ediția curentă a Forumului european al angajatorilor participă 24 de companii. Vizitatorii sunt invitați să se întâlnească cu angajatorii și să poarte discuții în vederea angajării. Aceștia au fost îndemnați să vină cu CV-ul pentru a aplica imediat la un post sau a-l oferi companiilor pentru a fi contactați ulterior.

În cadrul Forumului va avea loc și un panel de discuții pe tema „Formarea de specialitate și academică - factor cheie pentru o integrare profesională reușită și evitarea fenomenului migrației".6 10 2016

Lansarea Programului „Femei în afaceri” 

Circa 100 de femei din toate raioanele țării au participat la data de 6 octombrie 2016, la Conferința de lansare a Programului „Femei în afaceri”. Evenimentul a fost organizat de (ODIMM) Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și se înscrie în cadrul Săptămânii businesului „Moldova Business Week 2016”, care se desfășoară în perioada 4-7 octombrie.

Lansarea acestui program a fost posibilă datorită suportului partenerilor de dezvoltare, în special al Uniunii Europene, care susține de fiecare dată inițiativele care au ca scop dezvoltarea țări
Programul „Femei în afaceri” a fost inițiat în conformitate cu Strategia Guvernului de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2012-2020 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea strategiei pentru perioada 2015-2017, care prevede facilitarea accesului femeilor antreprenoare la resurse financiare, instruiri și resurse informaționale.

Programul a fost lansat pentru 3 ani și are drept scop acordarea de suport financiar și antreprenorial pentru peste 400 de femei, preponderent din zonele rurale ale țării. Bugetul programului constituie 51,5 milioane de lei.


Moldova Europeana