Faceți căutări pe acest blog

BV - Reforma pieței de energie electrică din Moldova

Reforma pieței de energie electrică din Moldova. Acum este momentul: Policy brief/ EnergyCommunity. - 2019. - 4 p.
[Accesat: 07.08.2019]
Disponibil:

 rom - https://www.energy-community.org/dam/jcr:0a3db647-5459-43ca-88f6-a73d7d9afb99/Policy%20Brief%20Moldova%20Romanian.pdf

eng - https://www.energy-community.org/dam/jcr:d7ffdadc-e54d-4499-b06a-0c684ef98247/Policy%20Brief%20Moldova%20Final%20English_WEB.pdf


Aproximativ 80% din consumul de energie electrică al Moldovei este importat din țara vecină Ucraina și din regiunea transnistreană. Lipsa transparenței și a unor mecanisme de piață care să permită concurența loială pe piața energiei electrice din Moldova a determinat existența unor prețuri percepute ca fiind instabile și ridicate. 

  • Integrarea continuă a piețelor de energie electrică din Moldova și Ucraina, 
  • creșterea gradului de armonizare a legislației din domeniul energiei electrice cu acquis-ul european, precum și
  •  interconexiunea transfrontalieră cu România 
vor contribui la creșterea securității energetice a Moldovei și le vor oferi consumatorilor prețuri similare celor din regiune.

 În plus, o piață internă de energie electrică transparentă și competitivă, precum și un cadru legal clar și previzibil, vor atrage investiții străine în infrastructura energetică și în eficiența energetică.
EU4Energy