Faceți căutări pe acest blog

BV - Realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

Raportul privind realizarea  Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019, Semestrul I, anul 2019 . - Ch., 2019 . - 30 p.


Disponibil :  https://mfa.gov.md/sites/default/files/raportul_pnaaa_2017-2019_-_semestrul_i_2019.pdf

Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAAA) în Semestrul I al anului 2019 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 şi se referă la acţiunile cele mai importante planificate pentru perioada respectivă, inclusiv restanţele înregistrate.

 Informaţia detaliată privind realizarea măsurilor poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro. Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada de raportare indică implementarea acestuia în proporţie de 48,83%.

Astfel, din totalul de 129 acţiuni, inclusiv cu caracter continuu

  •  au fost realizate 63
  •  şi nerealizate 66. 

În conformitate cu metodologia aplicată sunt contabilizate doar acţiunile realizate şi nerealizate din ansamblul măsurilor planificate pentru Semestrul I 2019, inclusiv cu caracter continuu (care au un indicator de performanţă sau au atestat o evoluţie în perioada de referinţă).

Cuprins

  • TITLUL II. DIALOG POLITIC ŞI REFORME, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE
  • TITLUL IV: COOPERARE ECONOMICĂ ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ
  • TITLUL V COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ (DCFTA)
  • TITLUL VI: ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL
Vezi de asemenea


RAPOARTE AA
https://www.mfa.gov.md/ro/content/rapoarte-aa

Raportul privind realizarea pe parcursul anului 2018 a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

Raportul privind realizarea pe parcursul anului 2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019