Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Februarie 2018

 

 
Ianuarie 2018 Arhiva 2011-2017

 

 14.02.2018

Vizita  președintelui Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Suma Chakrabart în RM

Suma Chakrabarti a confirmat disponibilitatea BERD de a susține în continuare Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile. Printre direcțiile prioritare ale Strategiei BERD pentru Republica Moldova pentru anii 2017-2020 se numără restructurarea sectorului bancar, îmbunătățirea securității energetice, susținerea întreprinderilor private, promovarea comercializării utilităților publice și îmbunătățirea infrastructurii.

În anul trecut, BERD a acordat Republicii Moldova  asistență financiară în valoare de 131 milioane de euro pentru implementarea a 10 proiecte, între care, finanțarea construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, susținerea sectorul bancar, finanțarea măsurilor de eficientă energetică. De la începutul activității sale în țara noastră, BERD a finanțat 122 proiecte în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. 

Mai mult
http://www.gov.md/ro/content/proiectele-berd-moldova-discutate-de-premierul-pavel-filip-si-presedintele-berd-suma
\http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3801/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.privesc.eu/Arhiva/80005/Conferinta-de-presa-sustinuta-de-Presedintele-BERD--Suma-Chakrabarti
http://www.ebrd.com/who-we-are/ebrd-president-sir-suma-chakrabarti.html

14.02.2018

Vizita Ministrului  Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Tudor Ulianovschi la Bruxelles 
 
 Oficialul moldovean a avut întrevederi cu Johannes Hahn, Comisarul pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri pentru extindere a Uniunii Europene, precum şi cu Helga Schmid, Secretar General al Serviciului European de Acţiune Externă al Uniunii Europene.
În cadrul discuţiilor oficialii au trecut în revistă prioritățile agendei de reforme implementate de autoritățile moldovenesti în baza Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Comisarul Hahn a exprimat asigurări ca Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin pentru agenda de reforme a Republicii Moldova, reiterînd importanţa impactului transformărilor promovate asupra cetăţenilor. Adițional a fost discutată situația în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Ambii oficiali au fost de acord cu privire la necesitatea continuării unei dinamici pozitive în soluționarea problemelor de pe agenda negocierilor.
Urmare a întrevederilor preconizate, Ministrul Tudor Ulianovschi și Comisarul european Johannes Hahn au participat la un briefing de presă comun
Mai mult
 http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510753/
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510754/
VIDEO

 12- 13 .02, 2018


Reuniunile comisiilor Adunării Parlamentare EURONEST


Pe agenda Comisiei pentru integrare economică, aproximare legislativa și convergență cu politicile UE, precum și a Comisiei afaceri sociale, educație, cultură și societate civilă figurează discuții pe marginea subiectelor referitoare la investițiile străine directe, ocuparea informală și asigurarea securității sociale a angajaților în țările UE și statele Parteneriatului Estic, precum și combaterea tuberculozei. Deputatul Oleg Reidman urmează să prezinte un raport despre perspectivele investițiilor străine directe în țările UE și statele Parteneriatului Estic.
Adunarea Parlamentară EURONEST, constituită în 2011, reprezintă dimensiunea parlamentară a Parteneriatului Estic și o platformă de dialog între deputații din Parlamentul European și partenerii estici pe subiecte ce țin de implementarea reformelor politice, sociale și economice.  Mai mult

 8.02.2018
Ultimele evoluții privind pregătirea pentru lansarea Serviciului unic pentru apelurile de urgență 112
Soluția tehnologică procurată este una dintre cele mai avansate la nivel european, până acum fiind implementată doar în Suedia și Danemarca. Aceasta oferă o serie de opțiuni esențiale noi: localizare geografică, preluarea apelurilor video direct din platforma CordCom, preluarea mesajelor text, captarea și introducerea în sistem a imaginii și video de pe alte dispozitive. Astfel, persoanele cu deficiențe de auz și vedere vor putea apela fără probleme serviciul 112.
Serviciului unic pentru apelurile de urgență 112. urmează să devină funcțional la finele lunii martie curent, integrând numerele 901, 902 și 903.

112 este numărul unic pentru apelurile de urgență activ în toate statele membre ale Uniunii Europene. Funcționează în regim non-stop și poate fi apelat absolut gratuit de fiecare cetățean de pe telefonul fix și mobil. 
http://112.md/

5-9.02.2018

Misiunea de evaluare a celor 10 condiționalități incluse în prima tranșă din programul de asistență macrofinanciară al UE pentru RM

În cadrul întrevederii echipă de experți ai DG ECFIN (Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene cu Ministrul Economiei și Infrastructurii, s-a discutat și despre condiționalitățile incluse în tranșa a doua din programul de asistență macrofinanciară, precum și despre proiectul de lege care vine să reducă presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri, document care urmează a fi definitivat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Asistența macrofinanciară oferită Republicii Moldova este în valoare totală de 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 milioane de euro - sub formă de grant. Resursele financiare vor fi alocate în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional și a condiționalităților stabilite între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Asistența macrofinanciară din partea UE va contribui la crearea unui cadru macroeconomic stabil în țara noastră, favorabil pentru implementarea reformelor structurale.   
Mai mult
http://www.gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-avut-o-intrevedere-cu-echipa-misiunii-ecfin-din-cadrul-comisiei

8.02.2018

Reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană

În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele obţinute pe dimensiunea integrării europene în anul 2017 şi trasate obiectivele pentru perioada următoare.

Premierul a subliniat că în urma ședinței comune Guvern - Parlament au fost prioritizate acțiunile care urmează a fi întreprinse în vederea realizării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere cu UE. În context, Pavel Filip a accentuat importanța intensificării eforturilor în implementarea agendei europene, menționând că în prima jumătate a anului curent vor fi adoptate Concluziile Consiliului Afacerilor Externe al UE privind Republica Moldova. Totodată, în aceeași perioadă se va desfășura Consiliul de Asociere RM-UE.

 În cadrul ședinței au fost prezentate evoluțiile în implementarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere cu UE (PNAAA) pe parcursul anului 2017, rata de îndeplinire a acțiunilor planificate fiind de 66%. Rezultatele respective sunt reflectate detaliat în raportul care urmează a fi publicat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Premierul a remarcat că restanțele acumulate se vor regăsi în PNAAA-ul revizuit pentru anul în curs.
7.02.2018

Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană are o nouă componență
Președintele Consiliului va fi Speakerul Andrian Candu, iar Vicepreședinte – Vicespeakerul Valeriu Ghilețchi. Din componența Consiliului fac parte 18 membri, președinții comisiilor și reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare, conducerea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – UE și ai Delegației Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, precum și Secretarul general al Parlamentului.
Consiliul pentru Integrare Europeană are drept scop asigurarea unui mecanism de comunicare, coordonare, consultare și cooperare în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară. Acesta monitorizează procesul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE și asigură implementarea Programului legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere.
Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană a fost constituit de Parlament în aprilie 2016. Detalii
2.02.2018

Prima reuniune a Task-Force-ului pentru integrare europeană

Task-force-ul va activa în formatul unui Grup de lucru guvernamental, convocat cu regularitate la nivelul secretarilor de stat din cadrul celor 9 ministere și conducătorilor altor autorități subordonate guvernului. La reuniunile Task-Force-ului vor fi invitați experți independenți și reprezentanți ai societății civile care vor putea interacționa cu factorii de decizie la nivelul Guvernului și vor avea posibilitatea să vină cu propuneri de politici publice orientate spre avansarea agendei de reforme prioritare și implicit a dinamizării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Grupul de lucru va contribui la îmbunătățirea comunicării și vizibilitate strategică privind integrarea europeană, dar și la consolidarea dialogului și cooperării autorităților publice cu experții din societatea civilă în domeniul monitorizării și implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.   Detalii


2.02.2018

Lansarea Proiectului ”Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova


Obiectivele proiectului sunt continuarea alinierii structurilor țării de infrastructură în materie de  calitate și de supraveghere a pieței la cerințele UE, sporirea aspectelor de competitivitate a sectorului privat al țării, prin îmbunătățirea proceselor de producție, calitate și de business ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), elaborarea planului de acțiuni privind vizibilitatea și comunicarea specifică multidimensională privind DCFTA, în special în domeniile infrastructurii calității, supravegherii pieței și condițiilor piețelor interne și externe.
 Durata de implementare a Proiectului ”Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova” este de trei ani.
Suportul oferit de Uniunea Europeană este în valoare de 3,6 milioane de euro.
Acest proiect va acorda asistență agenților economici la implementarea legislației deja armonizată. O parte importantă este dedicată sectorului privat, în primul rând de a fi informat despre cerințele UE pentru exportul produselor pe piața europeană și, în al doilea rând - de a-l ajuta să încadreze produsele și serviciile în aceste standarde europene. Proiectul va avea un impact pozitiv asupra calității produselor și creșterii încrederii consumatorului autohton, ceea ce va impulsiona creșterea economică”, a subliniat Ambasadorul UE.Peter Michalko      Mai mult
 

Moldova Europeana