Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Februarie 2018

 

 
Ianuarie 2018 Arhiva 2011-2017
 28.02.2018

Prezentarea Strategiei Europeane Comună de Cooperare pentru Dezvoltare (Documentul de Programare Comună)  

DESCARCATI   eng rom
Strategia servește drept referință principală în planificarea asistenței ce va fi acordată pe viitor de UE Republicii Moldova, prezentând o perspectivă consolidată a priorităților de dezvoltare agreate între donatorii europeni. Această strategie comună reflectă Politica europeană de vecinătate revizuită, Agenda de asociere 2017-2019 și prioritățile Parteneriatului estic și este aliniată Strategiei naționale de dezvoltare a Republicii Moldova.

Partenerii europeni de dezvoltare au accentuat în special faptul că asistența ar trebuie să se centreze pe livrarea de rezultate tangibile și vizible pentru cetățeni și ar trebui să implice actorii principali, societatea civilă și sectorul privat. Partenerii europeni de dezvoltare au subliniat că se așteaptă ca angajamentele pe care și le-au asumat pentru a sprijini Republica Moldova trebuie să fie reflectate în angajamente comparabile asumate de partea moldovenească. De asemenea, s-a menționat că asistența va continua să fie condiționată, continuând să fie monitorizată și evaluată cu regularitate. Strategia Comună reprezintă rezultatul muncii colective a Delegației UE în Republica Moldova, a Statelor Membre ale UE și a Elveției.  


28.02.2018

Evaluarea progresului programelor de suport care asigura accesul la finanțare al mediului de afaceri din Republica Moldova
Platforma EU4Business cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reunit în cadrul unei mese rotunde reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiții (BEI), Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) și băncilor comerciale din Republica Moldova.
Actorii cheie implicați în platforma EU4Business au analizat provocările și factorii care accelerează succesul programelor de suport pentru IMM-uri. Recomandările și sugestiile discutate în cadrul evenimentului vor fi prezentate în Raportul anual pregătit pentru Adunarea Generală a EU4Business de la Bruxelles, care va avea loc în perioada 20-21 iunie 2018.
 Sprijinul EU4Business este acordat cu ajutorul unor organizații precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. De menționat că inițiativa EU4Business include toate activitățile UE care sprijină IMM-urile în țările membre ale Parteneriatului estic.
http://www.eu4business.eu/mo/moldova


 26.02.2018

Consiliul UE  își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică și integrarea economică între UE și Republica Moldova

Miniștrii de externe au avut un schimb de opinii cu privire la Republica Moldova (în continuare  Moldova), inclusiv punerea în aplicare a Acordului de asociere, angajamentul UE față de Moldova și perspectivele viitoare înaintea următoarelor alegeri parlamentare. De asemenea, au fost discutate rolul Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic și angajamentul în domeniul securității. Consiliul a adoptat concluzii la sfârșitul dezbaterii.

În concluziile sale, Consiliul își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică și integrarea economică între UE și Republica Moldova, lucrând în parteneriat strâns, în baza Acordului de asociere care a intrat în vigoare în iulie 2016. Consiliul reamintește că UE rămâne angajată întru sprijinirea progreselor înregistrate în reformele necesare pentru a se asigura că cetățenii Republicii Moldova se bucură de avantajele Acordului de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Mai mult
  • http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/02/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council+of+26+February+2018
  • http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/moldova-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Moldova%3a+Council+adopts+conclusions
  • http://www.infoeuropa.md/moldova-in-vizorul-europei/angajamentul-ue-vis-a-vis-de-moldova-pe-agenda-consiliului-afaceri-externe-al-ue
  • CONCLUZIILE privind  RM
  • http://europa.eu/!yW99UN
  • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510873/

26.02.2108

 Cea de-a XII-a reuniune a Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova „Prietenii Moldovei”

Miniștrii de Externe din Statele Membre ale UE, reprezentanții instițutiilor europene au subliniat utilitatea schimbului de opinii cu Ministrul de Externe moldovean în ajunul discuțiilor dedicate Republicii Moldova ce vor avea loc astăzi la Consiliul Afacerilor Externe al UE. Reprezentanții UE au exprimat mesaje de încurajare pentru continuarea reformelor în baza Acordului de Asociere, accentuând domeniile justiției, combaterii corupției, investigării fraudei bancare. A fost apreciată contribuția pozitivă a Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic. De asemenea, subliniind importanța organizării alegerilor libere și corecte cu respectarea standardelor internaționale în materie electorală.

 Reuniunea Grupului pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova („Prietenii Moldovei”) reprezintă un format important al dialogului politic Republica Moldova – statele membre ale Uniunii Europene, co-organizat de către România şi Franţa, la nivelul Miniştrilor Afacerilor Externe și oficialilor de rang superior ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Reuniunea anterioară a avut loc în aprilie 2017.  Mai mult

 25-27.02.2018
 Vizită de lucru la Bruxelles a  Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Tudor Ulianovschi
Şeful diplomaţiei moldoveneşti a participat la cea de-a XII-a reuniune a Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova „Prietenii Moldovei”, De asemenea, în cadrul vizitei au avut loc întrevederi la instituţiile europene, precum şi la cartierul general al Alianţei Nord-Atlantice.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate Federica Mogherini a menționat în cadrul Întrevederii cu Ministrului Tudor Ulianovschi  că discuția cu privire la Republica Moldova din cadrul Consiliului Afacerilor Externe al UE a arătat interesul și angajamentul Statelor Membre pentru  Moldova .
 Interlocutorii au făcut un schimb de opinii pe marginea Concluziilor privind Moldova adoptate  de către Consiliul Afacerilor Externe al UE. Ministrul Ulianovschi a apreciat Concluziile drept un document echilibrat, care recunoaște atât progresele înregistrate în implementarea reformelor, cât și punctează domeniile unde se așteaptă rezultate mai vizibile.Dumneaei  De asemenea, Înaltul Reprezentant a incurajat Republica Moldova să participe în continuare în misiunile CSDP ale UE.Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu.Creţu a exprimat speranța că Republica Moldova va fi la fel de angajată în continuarea cooperării regionale. „În egală măsură, este important ca Moldova să se implice cât mai activ și în cadrul Strategiei EU pentru Regiunea Dunării, mai ales că acum există și un coordonator național pentru acest program” a accentuat comisarul european.
 Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetăţenie, Dimitris Avramopoulos. a apreciat eforturile autorităților moldovenești depuse pentru funcționarea eficientă a regimului fără vize cu UE și le-a încurajat să continue acțiunile inițiate în vederea realizării recomandărilor înaintate în raportul din decembrie 2017. Totodată, a fost exprimată disponibilitatea Comisiei Europene de a susține Republica Moldova în procesul de implementare.
Adițional, înalții oficiali au avut un schimb de opinii în privința prerspectivelor dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul migrației și afacerilor interne, în special în contextul marcării în anul 2018 a celei de-a 10 aniversări a Parteneriatului de Mobilitate RM – UE
 Mai mult
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510888/
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510887/ 
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510885/
 http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510871/

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510872/
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510868/
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510861/

21.02.2018

Lansarea proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași

 Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului regional de vecinătatea estică în sprijinul inițiativei Parteneriatul estic privind dezvoltarea urbană durabilă

Aproape 17 mii de locuitori din orașul Călărași vor beneficia de iluminare stradală pe timp de noapte. Lungimea rețelei de iluminat stradal va constitui 21 de kilometri și va oferi o reducere a consumului anual de energie cu 35%. Proiectul, lansat astăzi în orașul Călărași este realizat de autoritățile locale, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).
Proiectul de eficiența energetică își propune să eficientizeze sistemul de iluminat public în orașul Călărași și să consolideze capacitățile autorităților publice locale privind sporirea eficienţei energetice.
Felicit autoritatea publică locală din orașul Călărași, care, în parteneriat cu „Viitorul”,  a reușit să obțină suport din partea Uniunii Europene pentru implementarea acestui proiect de eficiență energetică. Acest suport este o recunoștință față de calitatea proiectului și buna reputație a orașului care susține inițiativele de eficiență energetică. Sperăm că proiectul va fi benefic atât pentru țară, pentru municipalitatea din Călărași și, cel mai important când este vorba de acțiunile finanțate de UE, pentru cetățenii orașului”, a declarat Alexandre Darras, manager proiecte, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.
de eficiență energetică va include și instalarea iluminatului arhitectural pentru două instituții publice din orașul Călărași, organizarea „Zilei energiei”, concursuri de desene pentru elevi, instruirea specialiștilor din domeniu, desfășurarea unui forum național privind oportunitățile de investiții în eficiența energetică etc. Pe termen lung, în cadrul proiectului va fi implementat un sistem durabil de management energetic, iar nivelul de siguranță și confort pentru cetățeni și vizitatori va crește semnificativ.
Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic
  • Mai mult
  • https://ec.europa.eu/energy/
  • https://energycharter.org/partners/eu4energy/overview/
  • http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy


17.02.2018

Întrevederea Prim-ministrul Pavel Filip cu Comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, 

 în marja Conferinţei de securitate de la Munchen.
Oficialii au discutat despre acțiunile Republicii Moldova în realizarea agendei de reforme, inclusiv prin prisma îndeplinirii condiţionalităţilor aferente acordării asistenţei macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Premierul Pavel Filip a evocat determinarea autorităţilor de a menţine ritmul înalt de implementare a condiționalităților stabilite cu UE, asumându-şi obiectivul de a accelera acest proces în pofida anului electoral.

Printre principalele reforme au fost evidențiate reforma sistemului judiciar, implementarea noii legi privind spălarea banilor şi adoptarea legii cu privire la activitatea ONG-urilor. 
Mai mult
https://www.securityconference.de/en/activities/munich-security-conference/

15.02.2018

Suportul UE pentru modernizarea serviciilor publice locale din RM

Uniunea Europeană va oferi circa 43 mln de euro pentru a aproviziona cu sisteme de apeduct și canalizare mai multe localități din țară, precum și pentru a spori eficiența energetică a mai multor clădiri publice din raioane. În acest sens, astăzi, la Chișinău au fost semnate 18 Memorandumuri de Înțelegere pentru realizarea eficientă a proiectelor.

Ca urmare a implementării acestor proiecte pînă la 200.000 de cetățeni din aproximativ 22 localități din Republica Moldova vor beneficia de servicii locale modernizate

Memorandumurile de Înțelegere pentru implementarea a 18 proiecte: 10 ce țin de aprovizionarea cu apă și canalizare și alte 8 ce țin de eficiență energetică în clădirile publice.   Mai mult

 14.02.2018

Vizita  președintelui Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Suma Chakrabart în RM

Suma Chakrabarti a confirmat disponibilitatea BERD de a susține în continuare Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile. Printre direcțiile prioritare ale Strategiei BERD pentru Republica Moldova pentru anii 2017-2020 se numără restructurarea sectorului bancar, îmbunătățirea securității energetice, susținerea întreprinderilor private, promovarea comercializării utilităților publice și îmbunătățirea infrastructurii.

În anul trecut, BERD a acordat Republicii Moldova  asistență financiară în valoare de 131 milioane de euro pentru implementarea a 10 proiecte, între care, finanțarea construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, susținerea sectorul bancar, finanțarea măsurilor de eficientă energetică. De la începutul activității sale în țara noastră, BERD a finanțat 122 proiecte în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. 

Mai mult
http://www.gov.md/ro/content/proiectele-berd-moldova-discutate-de-premierul-pavel-filip-si-presedintele-berd-suma
\http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3801/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.privesc.eu/Arhiva/80005/Conferinta-de-presa-sustinuta-de-Presedintele-BERD--Suma-Chakrabarti
http://www.ebrd.com/who-we-are/ebrd-president-sir-suma-chakrabarti.html

14.02.2018

Vizita Ministrului  Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Tudor Ulianovschi la Bruxelles 

 Oficialul moldovean a avut întrevederi cu Johannes Hahn, Comisarul pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri pentru extindere a Uniunii Europene, precum şi cu Helga Schmid, Secretar General al Serviciului European de Acţiune Externă al Uniunii Europene.
În cadrul discuţiilor oficialii au trecut în revistă prioritățile agendei de reforme implementate de autoritățile moldovenesti în baza Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Comisarul Hahn a exprimat asigurări ca Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin pentru agenda de reforme a Republicii Moldova, reiterînd importanţa impactului transformărilor promovate asupra cetăţenilor. Adițional a fost discutată situația în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Ambii oficiali au fost de acord cu privire la necesitatea continuării unei dinamici pozitive în soluționarea problemelor de pe agenda negocierilor.
Urmare a întrevederilor preconizate, Ministrul Tudor Ulianovschi și Comisarul european Johannes Hahn au participat la un briefing de presă comun
Mai mult
 http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510753/
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510754/
VIDEO


13- 14.02.2018

Cea de-a doua sesiune din cadrul Programului de Dezvoltare a Capacităților privind elaborarea Planurilor de dezvoltare economică locală


În cadrul acesteia, 21 de consultanți locali, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai agențiilor de dezvoltare regională, au prezentat progresele în procesul de planificare strategică, în mod special, constituirea parteneriatelor economice locale și analiza economică locală.

Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) este o inițiativă a Uniunii Europene care a fost lansată în ianuarie 2017, în cadrul Parteneriatului Estic. Scopul acesteia este de a susține primarii și administrațiile locale să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă la nivel local. Partenerii principali ai inițiativei în Republica Moldova sunt Cancelaria de Stat și Congresul Autorităților Locale din Moldova. Mai mul


 12- 13 .02, 2018

Reuniunile comisiilor Adunării Parlamentare EURONEST


Pe agenda Comisiei pentru integrare economică, aproximare legislativa și convergență cu politicile UE, precum și a Comisiei afaceri sociale, educație, cultură și societate civilă figurează discuții pe marginea subiectelor referitoare la investițiile străine directe, ocuparea informală și asigurarea securității sociale a angajaților în țările UE și statele Parteneriatului Estic, precum și combaterea tuberculozei. Deputatul Oleg Reidman urmează să prezinte un raport despre perspectivele investițiilor străine directe în țările UE și statele Parteneriatului Estic.
Adunarea Parlamentară EURONEST, constituită în 2011, reprezintă dimensiunea parlamentară a Parteneriatului Estic și o platformă de dialog între deputații din Parlamentul European și partenerii estici pe subiecte ce țin de implementarea reformelor politice, sociale și economice.  Mai mult

8.02.2018

 Lansarea Proiectului de susținere a reformei poliției în Republica Moldova

Acesta va fi implementat în perioada 2017-2020 de către Autoritatea Poliției din Suedia în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova și se va axa pe 3 aspecte-cheie: poliția comunitară, tactici de bază și investigațiile crimelor financiare. Asistența este complementară sprijinului acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană în domeniul statului de drept.
 Programul va sprijini poliția moldovenească în elaborarea și implementarea unui model și a unei metode naționale de Poliție Comunitară, ce va consolida parteneriatul dintre poliție și comunitatea locală și va răspunde diferitelor nevoi și priorități de securitate ale bărbaților, femeilor, copiilor, precum și ale grupurilor marginalizate din comunitate.
Modelul va fi testat și implementat în cinci regiuni pilot, selectate de IGP cu sprijinul Autorității Poliției Suedeze. După o evaluare a funcționării proiectului în regiunile pilot, se prevede desfășurarea la nivel național a activității poliției comunitare după încheierea programului, iar poliția suedeză va sprijini IGP în elaborarea unui plan național de implementare.  Mai mult

 8.02.2018
Ultimele evoluții privind pregătirea pentru lansarea Serviciului unic pentru apelurile de urgență 112
Soluția tehnologică procurată este una dintre cele mai avansate la nivel european, până acum fiind implementată doar în Suedia și Danemarca. Aceasta oferă o serie de opțiuni esențiale noi: localizare geografică, preluarea apelurilor video direct din platforma CordCom, preluarea mesajelor text, captarea și introducerea în sistem a imaginii și video de pe alte dispozitive. Astfel, persoanele cu deficiențe de auz și vedere vor putea apela fără probleme serviciul 112.
Serviciului unic pentru apelurile de urgență 112. urmează să devină funcțional la finele lunii martie curent, integrând numerele 901, 902 și 903.

112 este numărul unic pentru apelurile de urgență activ în toate statele membre ale Uniunii Europene. Funcționează în regim non-stop și poate fi apelat absolut gratuit de fiecare cetățean de pe telefonul fix și mobil. 
http://112.md/

5-9.02.2018

Misiunea de evaluare a celor 10 condiționalități incluse în prima tranșă din programul de asistență macrofinanciară al UE pentru RM

În cadrul întrevederii echipă de experți ai DG ECFIN (Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene cu Ministrul Economiei și Infrastructurii, s-a discutat și despre condiționalitățile incluse în tranșa a doua din programul de asistență macrofinanciară, precum și despre proiectul de lege care vine să reducă presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri, document care urmează a fi definitivat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Asistența macrofinanciară oferită Republicii Moldova este în valoare totală de 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 milioane de euro - sub formă de grant. Resursele financiare vor fi alocate în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional și a condiționalităților stabilite între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Asistența macrofinanciară din partea UE va contribui la crearea unui cadru macroeconomic stabil în țara noastră, favorabil pentru implementarea reformelor structurale.   
Mai mult
http://www.gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-avut-o-intrevedere-cu-echipa-misiunii-ecfin-din-cadrul-comisiei

8.02.2018

Reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană

În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele obţinute pe dimensiunea integrării europene în anul 2017 şi trasate obiectivele pentru perioada următoare.

Premierul a subliniat că în urma ședinței comune Guvern - Parlament au fost prioritizate acțiunile care urmează a fi întreprinse în vederea realizării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere cu UE. În context, Pavel Filip a accentuat importanța intensificării eforturilor în implementarea agendei europene, menționând că în prima jumătate a anului curent vor fi adoptate Concluziile Consiliului Afacerilor Externe al UE privind Republica Moldova. Totodată, în aceeași perioadă se va desfășura Consiliul de Asociere RM-UE.

 În cadrul ședinței au fost prezentate evoluțiile în implementarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere cu UE (PNAAA) pe parcursul anului 2017, rata de îndeplinire a acțiunilor planificate fiind de 66%. Rezultatele respective sunt reflectate detaliat în raportul care urmează a fi publicat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Premierul a remarcat că restanțele acumulate se vor regăsi în PNAAA-ul revizuit pentru anul în curs.
7.02.2018

Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană are o nouă componență
Președintele Consiliului va fi Speakerul Andrian Candu, iar Vicepreședinte – Vicespeakerul Valeriu Ghilețchi. Din componența Consiliului fac parte 18 membri, președinții comisiilor și reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare, conducerea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – UE și ai Delegației Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, precum și Secretarul general al Parlamentului.
Consiliul pentru Integrare Europeană are drept scop asigurarea unui mecanism de comunicare, coordonare, consultare și cooperare în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară. Acesta monitorizează procesul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE și asigură implementarea Programului legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere.
Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană a fost constituit de Parlament în aprilie 2016. Detalii

2.02.2018
Prima reuniune a Task-Force-ului pentru integrare europeană

Task-force-ul va activa în formatul unui Grup de lucru guvernamental, convocat cu regularitate la nivelul secretarilor de stat din cadrul celor 9 ministere și conducătorilor altor autorități subordonate guvernului. La reuniunile Task-Force-ului vor fi invitați experți independenți și reprezentanți ai societății civile care vor putea interacționa cu factorii de decizie la nivelul Guvernului și vor avea posibilitatea să vină cu propuneri de politici publice orientate spre avansarea agendei de reforme prioritare și implicit a dinamizării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Grupul de lucru va contribui la îmbunătățirea comunicării și vizibilitate strategică privind integrarea europeană, dar și la consolidarea dialogului și cooperării autorităților publice cu experții din societatea civilă în domeniul monitorizării și implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.   Detalii


2.02.2018

Lansarea Proiectului ”Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova


Obiectivele proiectului sunt continuarea alinierii structurilor țării de infrastructură în materie de  calitate și de supraveghere a pieței la cerințele UE, sporirea aspectelor de competitivitate a sectorului privat al țării, prin îmbunătățirea proceselor de producție, calitate și de business ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), elaborarea planului de acțiuni privind vizibilitatea și comunicarea specifică multidimensională privind DCFTA, în special în domeniile infrastructurii calității, supravegherii pieței și condițiilor piețelor interne și externe.
 Durata de implementare a Proiectului ”Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova” este de trei ani.
Suportul oferit de Uniunea Europeană este în valoare de 3,6 milioane de euro.
Acest proiect va acorda asistență agenților economici la implementarea legislației deja armonizată. O parte importantă este dedicată sectorului privat, în primul rând de a fi informat despre cerințele UE pentru exportul produselor pe piața europeană și, în al doilea rând - de a-l ajuta să încadreze produsele și serviciile în aceste standarde europene. Proiectul va avea un impact pozitiv asupra calității produselor și creșterii încrederii consumatorului autohton, ceea ce va impulsiona creșterea economică”, a subliniat Ambasadorul UE.Peter Michalko      Mai mult
 

Moldova Europeana