Faceți căutări pe acest blog

BV - Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE


DESCARCATI


Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova, International Conference (2016; Chișinău)

International Conference Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova", 24-25 November 2016 = Culegere de articole a Conferinței Internaționale "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE - EUREM 2016, 24-25 noiembrie, 2016" [Text tipărit] / ed. : Rodica Crudu [et al.] ; Jean Monnet Publication . ─ Chișinău : Învăţătorul Modern SRL, 2016. - 290 p. : tab., scheme.
Rez. în lb. rom., engl.
Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-3005-3-7

Antetitlu : Academia de Studii Economice a Moldovei ; Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union

Conferința EUREM 2016 a adus o înțelegere mai bună a relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană, a acelor perspective, dar și provocări pe care le oferă acest proces, a identificare mai clara a avantajelor pe care ni le oferă integrarea europeană, dar care sunt și riscurile pe care trebuie să ni le asumăm.

Pe parcursul Conferinței s-au dezbătut o serie de aspecte teoretice și practice cu privire la procesul de integrare economică Europeană și relațiile Republicii Moldova cu UE, precum și să contribuie la crearea unei platforme de dialog între mediul academic, guvernare si societatea civilă. CONTENTS:

SESSION I: EU-MOLDOVA RELATIONS: ACHIEVEMENTS AND LESSONS TO BE LEARNED FROM REGIONAL CONTEXT
 • 70 Years of European Economic Integration – Recent Evolutions,Perspectives and Challenges/Andrei RADULESCU, Ion PARTACHI
 • Towards Integration of Moldova in the EU: Some Fundamentals on Trust/P. Sergius KOKU, Zeqiri IZET
 • Republic of Moldova in EU’s Eastern Neighborhood: The Problem of the Regional Security Architecture/ Aurelian LAVRIC
 • Uniunea Europeană în contextul globalizării - concepte, provocări şi condiţii/ Ion-Viorel MATEI
 • Joining the European Union - elements of costs and benefits // Aderarea la Uniunea Europeană - elemente de costuri şi beneficii Ion-Viorel, MATEI, Laura, UNGUREANU First steps of Moldavia towards the EU's Sustainability Requirements/ Lia-Alexandra BALTADOR
 • Dobândirea statutului de membru al UE - aspecte privind gestionarea extinderii spre Est/Ion-Viorel MATEI
 • Strategic directions of development of foreign economic activity of Moldova/Natalia ANTOCI
 • Moldova-France: the origin and the current situation of the Moldovan Francophilia. What About The Perspective Of This One With The E.U. Association Agreement?/ Karim BELGACEM
SESSION II: MODERN ECONOMIC ISSUES IN EU DEVELOPMENT 


 • Financial instruments as a new model of implementing cohesion policy/ Agnieszka KŁOS
 • Antropocenul și antropocenia – câteva detalii dintr-o lume în schimbare – Dan POPESCU
 • Rolul investițiilor străine directe în reducerea sărăciei și excluziunii sociale din spațiul rural din Republica Moldova/ Alexandru GORGOS
 • Gender equality in the labor market: a challenging path of the Republic of Macedonia toward the EU Jeton MAZLLAMI, Gjylnaipe BEXHETI, Arlinda MAZLLAMI
 • Putem să atingem un nivel mai înalt de competitivitate prin subvenționarea întreprinderilor agricole? Cazul sectorului horticol al Republicii Moldova Artur GOLBAN, Alexandru GORGOS
 • Contribuția managementului resurselor umane la sporirea competitivității organizaționale Alic BÎRCĂ
SESSION III. FINANCIAL AND ACCOUNTING ASPECTS OF MOLDOVA’S INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION 
 • Teoria şi practica taxei pe valoarea adăgată în contextul integrării europene Mihail MANOLI,/ Natalia ZLATINA
 • Competition in Moldovan and Macedonian /Angela BELOBROV, Fitim DEARI
 • Raportarea financiară și statistică a activelor imobilizate în contextul acquisului Comunitar/ Anatol GRAUR
 • Particularitățile întocmirii și analizei situațiilor financiare consolidate /Valentina PALADI, Lica ERHAN
 • Repere privind procesul de armonizare financiar - contabilă al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană/ Svetlana MIHAILA, Veronica GROSU
 • Aspectele practice de implementare în Moldova a prevederilor acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană aferente aplicării directivei 2006/43/ce / Liudmila LAPIȚKAIA, Alexandru LEAHOVCENCO
 • Dezvoltarea contabilității în Republica Moldova din perspectiva armonizării cu directivele europene și standardele internaționale de raportare financiară Galina BĂDICU
 • Grantul – sursă de finanțare a ONG: reglementare și paradigm/ Ruslan HAREA
 • Perfecționarea analizei rentabilității unei acțiuni în vederea fundamentării deciziilor economice Natalia ȚIRIULNICOVA, Nelea CHIRILOV
 • Măsuri de armonizare a legislaţiei fiscale la standardele Uniunii Europene/ Corina BULGAC
 • Key issues and trends in the banking sector of Moldova in the context of European Integration /Irina FRUNZA
 • Provocările performanței întreprinderii – actualități, limitări și implicații viitoareAlexandra Narcisa CIOBAN (LUCAN), Elena HLACIUC
 • Autofinanțarea și mecanisme de reinvestire a profitului. „Reinvestirea profitului este un pariu cu tine însuţi”Laurențiu ANISIE
 • Europa un pas spre viitor în viziunea unui contabil/Ștefan ȚURCANU
 • Premisele dezvoltării operaţiunilor fiduciare în Republica Moldova de către băncile autohtoneVictoria COCIUG, Alesea ANDRONIC, ASEM
SESSION IV. THE ROLE OF EDUCATION IN FOSTERING REPUBLIC OF MOLDOVA’S INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION
 • Quality assurance in higher education: European higher education areaperspective/Svetlana CHITU, Andrius PUKSAS
 • Evoluția asigurării calității educației în învățămîntul profesional tehnic șisuperior în contextul integrării europene a Republicii Moldova/Carolina TIMCO, Andrei CHICIUC, Stela GUVIR
 • Reforma curriculară – model de revigorare a învăţământului universitar./Nicolae SILISTRARU, Sofia CAPATINA
 • The impact of professional activity on vocational success/Mariana ZUBENSCHI
 • Inteligenţa emoţională – premisă de integrare personală şi profesională/Liliana VICOL
 • The language skills- essential factor in overcoming communication barriers/Maria MANCAȘ
 • Plurilingvismul ca o noua tendinta in predarea limbilor moderne inRepublica Moldova./Luminita DIACONU

                Puteți consulta cartea și în sala de lectură BNRM si CPESC
              
              


Moldova Europeana