Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Iunie 2017


 Mai  2017
 Aprilie 2017 
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-2016 29.06.2017

Comunitatea Energetică susține inițiativa Republicii Moldova 
de a obține suport pentru extinderea finanțării nerambursabile a proiectelor de interconectare energetică pentru a diminua din impactul negativ asupra tarifelor la consumatorii finali, a declarat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu după întrevederea la Viena cu Janez Kopač, director al Secretatriatului Comunitatii Energetice.

Vitalie Iurcu și Janez Kopač au discutat aspecte ce țin de dezvoltarea domeniul energetic și extinderea pieței interne a energiei din Uniunea Europeană, cu acordarea ajutorului necesar țârii noastre în procesul de transpunere şi aplicare a Tatatului de instituire a Comunității Energetice (TCE), la care Moldova este parte.

În urma dialogului purtat directorul Secretatriatului Comunității Energetice va susține urgentarea asistenței pe dimensiunea metodologii si tarife de intrare-ieșire pe domeniul gazelor naturale și energiei electrice pentru a facilita clarificarea mecanismelor de recuperare a investițiilor în interconexiuni și a impactului asupra tarifelor la consumatorii finali.

Cu suportul Secretariatului Comunității Energetice vor fi studiate mecanismele de recuperare a investițiilor în proiectele de dezvoltare a infrastructurii (tarif unic, fonduri de securitate energetică, plăți în cadrul obligațiilor de serviciu public, etc.) conform practicilor UE și mondiale, a declarat viceministrul Economie. 27.06.2017

Trei ani de la semnarea Acordului de Asociere UE-RM

Potrivit experților, Acordul de Asociere este un document complex, care presupune atât aspecte economice, cât și politice. Este principalul instrument prin care Uniunea Europeană apropie statele Parteneriatului Estic de standardele sale. Divizat pe capitole (supranumite titluri), Acordul presupune reforme în toate sectoarele economiei.
Implementarea Acordului de Asociere poate duce la transformări lente, dar fundamentale în toate sectoarele statului, care se vor traduce în rezultate palpabile pentru cetățeni

Cei trei ani de la semnarea Acordului de Asociere au fost dificili pentru dialogul moldo-comunitar, care a pornit de la un entuziasm absolut și a ajuns la o reticență debordantă și prudență maximă din partea UE. Totuși, există căi de înrădăcinare a reformelor, dar pentru aceasta e nevoie de condiționalități europene, opoziție pro-europeană activă și credibilă, societate civilă imparțială și activă și surse media echilibrate, cu-adevărat independente. 27.06.2017

Prelungirea mandatului Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM)

discutată la cea de-a 28-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM). 

În cadrul celei de-a 28-a Reuniuni a Consiliului Consultativ a fost prezentat Raportul de implementare a Planului de Acţiuni al Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră pentru anii 2016-2017 (Phase 11), progresele înregistrate în stabilirea controlului comun, adoptarea reformelor în domeniul vamal, prin elaborarea noului Cod Vamal în Republica Moldova, instituționalizarea controalelor bazate pe analizarea riscurilor, punerea în aplicare a obligațiilor ZLSAC în Republica Moldova şi în Ucraina, etc.
 Cu referire la prelungirea mandatului EUBAM după data de 30 noiembrie 2017, părţile au stabilit în calitate de principale obiective de activitate ale Misiunii: contribuirea la soluţionarea conflictului transnistrean, în special prin măsurile de creştere a încrederii, implementarea deplină a politicii de Management Integrat al Frontierei şi acordarea asistenţei pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere

Mai mult
EUBAM Advisory Board agreed on the extension of the Mission’s mandate 


26.06.2017

Activitatea EUBAM s-a dovedit a fi una de succes pentru Republica Moldova şi Ucraina

 La ziua de azi, ambele state au condiţii de călătorie fără vize în UE, au semnate Acorduri de Asociere, au implementate strategii de management integrat al frontierelor, au servicii de frontieră reformate, care în mare parte, corespund practicilor UE, potrivit concluziei formulate de autorul Policy Briefului, potrivit lui Rosian Vasiloi, autorul studiului, lansat la IDIS Viitorul, ”Misiunea EUBAM – de la asistenţa la frontieră la cea de reintegrare a țării”.
Realizările Misiunii și ale partenerilor săi pot deveni, în viitor, şi mai impresionante (în cazul extinderii mandatului încă pentru 2 ani), fie pot fi devalorizate treptat, dacă în acest an Misiunea îşi va încheia activitatea. După cum este relatat în acest studiu, Misiunea EUBAM, toţi aceşti ani a fost plenar implicată în activităţi, scopul fiind, reglementarea paşnică a conflictului transnistrean, în special în ultimii 3 ani. Au fost implementate un set de măsuri pentru a promova "integrarea economică" a regiunii transnistrene în spațiul constituţional al Republicii Moldova. Dacă în perioada anilor 2005-2012 pe an se înregistrau circa 100 de agenţi economici, în perioada anilor 2013-2016 se înregistrau pe ani circa 200 de agenţi economic şi numai în 5 luni ale anului 2017 au fost înregistraţi în câmpul legal al Republicii Moldova 816 agenţi economici din regiunea transnistreană. Asta ne spune nouă despre multe, dar concluzia principală este, că factorul economic singur îşi alege calea sigură, şi această cale este cea europeană. 


23.06.2017

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova"  contribuie la 

implementarea politicilor de dezvoltare regională a statului, ameliorarea calității vieții cetățenilor, asigurându-le servicii publice de calitate.  

Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2017, Proiectul MSPL a înregistrat progrese în toate cele 4 domenii de intervenție - consultanță  și  suport  în  promovarea și implementarea  politicii   de  dezvoltare regională; îmbunătățirea  coordonării  și monitorizării  strategiilor  de  dezvoltare regională; îmbunătățirea dezvoltării și implementării strategiilor de dezvoltare regională; instituționalizarea  modulelor  de instruire  și   a  măsurilor  de  dezvoltare  a  capacităților. În perioada respectivă de timp au fost finalizate procedurile de verificare prealabilă a 10 proiecte în aprovizionare cu apă și canalizare, precum și 8 proiecte în eficiență energetică, etc. Bugetul total al proiectului pentru faza a doua (2016 0 2018) este de peste 7,4 milioane de euro.  

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" a fost extins până în anul 2020 

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul României, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC 22-23.06.2017


Cel de-al treilea Forum de Tineret al Parteneriatului Estic


Forumul de Tineret al Parteneriatului Estic se desfășoară la Varșovia pe 22-23 iunie, reunind peste 300 de lideri de tineret, specialiști și factori de decizie în domeniul politicilor de tineret din țările membre UE și cele șase state ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Forumul, organizat de Comisia Europeană și Ministerul de Externe al Poloniei înainte de Summitul Parteneriatului Estic care va avea loc la Bruxelles în noiembrie 2017, va oferi o oportunitate unică de a discuta politici și programe dedicate tinerilor.

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului, tinerii din țările UE și cele șase state ale Parteneriatului Estic vor lucra intensiv în cadrul atelierelor pentru a formula recomandări factorilor de decizie politică din Parteneriatul Estic în vederea apropiatului Summit al Parteneriatului Estic. Recomandările vor fi elaborate pe trei direcții principale: 1) tinerii ca cetățeni activi, critici și responsabili; 2) tinerii și antreprenoriatul – ne luăm viitorul în mâinile noastre și 3) tinerii și educația astăzi: formală, non-formală și informală

22.06.2017

Reuniunea în format extins a Platformei Locale de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate RM - UE

 La reuniune au participat reprezentanţii autorităţilor din Republicii Moldova, ai statelor-membre ale Uniunii Europene, semnatare a Declaraţiei Comune, instituţiilor europene, organizaţiilor internaţionale şi partenerilor de dezvoltare.
Reuniunea în format extins a Platformei Locale de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova–Uniunea Europeană oferă posibilitatea de a discuta activităţile realizate cu participarea actorilor implicaţi la nivel local.

Impactul migraţiei asupra dezvoltării a fost reflectat, în mod special, în cadrul primei sesiuni a reuniunii, prin programe şi proiecte precum cele implementate de NEXUS, OIM sau cele de atragere a remitenţelor
 Sesiunea a doua s-a axat pe promovarea migraţiei legale şi mobilităţii prin programele din domeniul academic, Cea de-a treia sesiune a evenimentului a avut drept teme de discuţii combaterea migraţiei ilegale, gestionarea frontierelor, securitatea documentelor, precum şi protecţia internaţională şi azilul

Mai mult


  20-21.06.2017

Prim-ministrul Pavel Filip efectuează o vizită de lucru la Bruxelles

Premierul va avea întrevederi cu Preşedintele Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk, şi cu Comisarul European pentru politica de vecinătate şi negocierile de extindere, Johannes Hahn.

Discuţiile oficialilor se vor axa pe situaţia politică internă, Agenda RM – UE, asistenţa financiară, situaţia regională, dar şi alte teme de actualitate.

Rezultatele vizitei şi obiectivele de viitor trasate de părţi vor fi anunţate în cadrul unei conferinţe de presă comună, susţinută de Premierul Pavel Filip şi Comisarul European pentru politica de vecinătate şi negocierile de extindere, Johannes Hahn, miercuri, 21 iunie.

întrevedere cu Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, mersul reformelor, asistența macrofinanciară din partea UE pentru țara noastră și proiectul de lege cu privire la modificarea sistemului electoral au fost principalele subiecte discutate de Pavel Filip și Donald Tusk.
 Întrevederea cu Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani În cadrul întâlnirii au fost abordate mai multe subiecte privind evoluțiile din Republica Moldova și colaborarea dintre Legislativul European și Parlamentul Republicii Moldova, fiind subliniată dorința intensificării legăturilor între cele două instituții.
Comisar pentru Politica de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere Hahn a încurajat autorităţile Republicii Moldova să ia în consideraţie toate recomandările Comisiei de la Veneţia. De asemenea, oficialul european a menţionat că în ultimul an şi jumătate în Republica Moldova au avut loc progrese în mai multe domenii, dar este necesar de continuat eforturile privind combaterea corupţiei, consolidarea statului de drept și dezvoltarea economică a țării.

Detalii

20.06.2017

Reuniunea Dialogului Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în domeniul drepturilor omului
Subiectele discutate au vizat politicile naționale la acest capitol, modificarea sistemului electoral, libertatea presei, lupta împotriva discriminării și egalitatea de gen.

Urmare a evoluțiilor de la ultimul dialog, discuțiile din prima zi de lucru au fost centrate pe o analiză a realizărilor obținute la moment de țara noastră, dar și despre angajamentul statului de a efectua progrese durabile în acest domeniu. Partea moldovenească a menționat că, în majoritatea domeniilor, legislația noastră este corelată cu mai multe tratate internaționale, inclusiv corespunde Convenției Europeană a Drepturilor Omului. În continuare, Moldova trebuie să se treacă de la etapa reglementărilor la cea de implementare în practică a prevederilor actelor normative.

Au fost comunicate acțiunile întreprinse referitor la cel de-al III-lea document de politici promovate în acest sens – Planul Național privind Drepturile Omului (PNADO) și domeniile de intervenție, cu mențiunea că este un proiect umbrelă pentru asigurarea implementării obiectivelor incluse în strategiile sectoriale. Totodată, a fost subliniat faptul că în 2016 au fost modificate și completate o serie de legi, inclusiv Constituția, pentru a asigura accesul mai ușor la justiție și a proteja drepturile cetățenilor. Delegația europeană a salutat prezența reprezentanților societății civile la eveniment.

20.06.2017

Antreprenorii beneficiari PARE 1 +1  vor investi în economia țării circa 20 mil. lei

37 beneficiari ai Programului PARE 1+1 au semnat contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 7,26 mln. lei Beneficiarii sunt din 21 raioane ale țării: 8 întreprinderi activează în mun. Chișinău, 3 întreprinderi în raionul Telenești, câte 2 întreprinderi activează în raioanele Basarabeasca, Hîncești, Florești, Cahul, Rîșcani, UTA Găgăuzia și câte o întreprindere în Călărași, Cimișlia, Dondușeni, Ialoveni, Glodeni, Leova, Nisporeni, Orhei, Soroca, Sîngerei, Strășeni, Ștefan-Vodă, Taraclia și Ungheni.

De la începutul anului curent, ODIMM a semnat 70 de contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 14 mln. lei.
Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în formă de grant. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul
Mai mult

19.06.2017

 Reuniunea miniştrilor de externe ai Parteneriatului Estic

Discuţiile s-au axat pe oportunităţile de intensificare a cooperării în cadrul Parteneriatului în contextul Summit-ului PaE, care va avea loc la 24 noiembrie 2017, la Bruxelles. De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată discutării propunerilor revizuite ale Comisiei Europene şi Serviciului European de Acţiune Externă, din iunie 2017, cu privire la priorităţile şi obiectivele-cheie care urmează a fi realizate în cadrul Parteneriatului Estic, pe parcursul acestui an şi până în 2020.   

La reuniune, a fost exprimat sprijinul pentru o serie de proiecte concrete în cadrul Parteneriatului Estic precum extinderea rețelelor și dezvoltarea infrastructurii de transport (TEN-T), examinarea opțiunilor de reducere a tarifelor la roaming, consolidarea eficienței energetice, extinderea posibilităților de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Mai mult 
Rezultatele principale ale reuniunii ministeriale a Parteneriatului estic (eng)

19.06.2017

UE îndeamnă R. Moldova să respecte recomandările Comisiei de la Veneția
 În Declaratia Serviciului European de Acțiune Externă se precizează că cele mai importante preocupări sunt:
  • riscurile de influență asupra candidaților;
  • proiectarea circumscripțiilor uninominale;
  • pragurile excesive pentru reprezentarea parlamentară în sistemul proporțional;
  • riscurile reprezentării necorespunzătoare a minorităților și femeilor.
Totodată, SEAE subliniază că aceste revizurie legislative pe care și le asumă R. Moldova nu se referă la recomandările anterioare ale Comisiei de la Veneția și ale Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, respectiv, nu prevăd măsuri de soluționare a îngrijorărilor legate de reglementarea și supravegherea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, iar acest lucru ar însemna noi provocări pentru controlul și supravegherea eficientă. 19.06.2017

Lansarea celui de-al IX-a Incubator de Afaceri, construit cu susținerea UE la Călărași

Aneil Singh, reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că proiectul incubatoarelor de afaceri s-a dovedit a fi unul reușit pentru Republica Moldova, deoarece a contribuit la lansarea mai multor afaceri în diferite sectoare ale economiei naționale, a creat locuri de muncă, lansat noi servicii și produse pe piața autohtonă. ”Sunt sigur că Incubatorul de Afaceri de la Călărași va fi o platformă nu doar pentru inițierea și lansarea unor noi întreprinderi, dar și o punte în procesul de dezvoltare economică a raionului și Republicii Moldova, în ansamblu”, a menționat oficialul european. 


 Începând cu anul 2009, cu sprijinul Uniunii Europene și Guvernului Norvegiei, ODIMM în parteneriat Ministerul Economiei și reprezentanții autorităților publice locale au creat Rețeaua de Incubatoare de Afaceri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La moment, asemenea incubatoare activează în Ștefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Coșnița, Ceadâr-Lunga, Nisporeni, Cimișlia (construite cu suportul UE) și Soroca (realizat cu sprijinul Norvegiei) și au găzduit 289 companii, dintre care 144 au absolvit cu succes perioada de incubare. Prin intermediul Incubatoarelor de Afaceri au fost create circa 950 de locuri de muncă. În perioada imediat următoare va fi lansat un nou Incubator de Afaceri în municipiul Cahul.   Detalii


19.06.2017

Ungheni  a lansat serviciile de Parteneriat Public-Privat în furnizarea energiei termice din biomasă, cu suportul Proiectului Energie şi Biomasă

7 şcoli şi grădiniţe din raionul Ungheni au renunţat la energia pe gaze şi cărbune în favoarea celei din biomasă care este livrată de un agent economic. Consiliul Raional Ungheni a semnat un contract de Parteneriat Public-Privat (PPP) cu compania Green Energo care livrează instituţiilor beneficiare energie verde la tariful de 750 lei Gcal. Consiliul raional Ungheni a primit un grant de 2.132.000 lei pentru lansarea PPP, din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.
Ungheni este cel de-al doilea raion, după Leova, care a lansat serviciile de Parteneriat Public-Privat în furnizarea energiei termice din biomasă, cu suportul Proiectului Energie şi Biomasă.  Agentul economic a preluat în gestiune 5 centrale termice pe biomasă instalate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, a construit 2 noi sisteme de încălzire pe biomasă şi a realizat măsuri de eficienţă energetică la unele instituţii beneficiare. Investiţia totală a agentului economic a fost de 1.000.000 lei.  Beneficiarii PPP Ungheni sunt următorii:  şcolile din satele Bumbăta, Zagarancea, Valea Mare, Sculeni, Hârcești şi grădiniţele din s. Florițoaia Veche şi Condrătești.

Proiectul Energie şi Biomasă, etapa a doua, este un proiect de trei ani realizat în perioada 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului, implementat în 2011-2014, cu un buget total de 14,56 milioane Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro
Mai mult 

19 - 21.06 .2017


Seminarul de nivel înalt ”Ciclul legislativ – de la inițiativă legislativă spre implementare și monitorizare”
Președinți de comisii parlamentare participă, la Bruxelles, la un seminar de nivel înalt, care prezintă practicile Parlamentului European ce vizează procesul legislativ al UE.

Discuțiile din cadrul seminarului vor viza toate etapele procesului legislativ, o atenție deosebită fiind acordată rolului comisiilor parlamentare. Vor fi prezentate cele mai bune practici ale Parlamentului European, care pot fi preluate de parlamentele naționale. Europarlamentari și președinți de comisii de la Parlamentul European vor prezenta informații despre procesul legislativ al UE, coordonarea activității comisiilor Parlamentului European și instrumentele de supraveghere, managementul politicii orizontale în cadrul Parlamentului European, pregătirea ședințelor plenare, relațiile Parlamentului European cu parlamentele naționale.
 

  
15.06.2017

Consiliul UE a aprobat acordarea asistenței macrofinanciare  pentru Republica Moldova

Ambasadorii UE au aprobat un acord încheiat cu Parlamentul European cu privire la asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova.

tradaptare infoeuropa.md

Până la 100 de milioane de euro sunt prevăzute în asistența UE în baza unui acord la care au ajuns președinții și reprezentanții PE la 6 iunie 2017. Din acestea, s-au convenit ca 60 de milioane de euro sa constituie împrumuturi și 40 de milioane de euro sa fie sub formă de subvenții. Aceasta va completa resursele furnizate de FMI și alte instituții multilaterale.Asistența va viza susținerea agendei de stabilizare economică și de reformă structurală a țării, contribuind la acoperirea nevoilor sale de finanțare externă pentru perioada 2017-2018.
Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit asupra unei declarații comune în contextul modificărilor aduse sistemului electoral din Republica Moldova.


 Mai mult  eng   rom


15.06.2017

UE contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calității vieții în beneficiul actualilor și viitorilor cetățeni ai Republicii Moldova

  Peste 1700 de persoane din satul Bugeac, raionul Comrat, au obținut acces la apă potabilă odată cu lansarea noului sistem de alimentare cu apă din localitate. Rețeaua de aprovizionare cu apă și noul turn de apă au fost construite cu ajutorul financiar al Uniunii Europene și contribuția autorităților publice locale și regionale în cadrul programului UE „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), implementat de PNUD. 

A fost inaugurată și grădinița din satul Cealîc, raionul Taraclia, care pe parcursul ultimelor patru luni a trecut printr-o transformare majoră. Cu asistența financiară a Uniunii Europene și contribuția autorităților publice locale și regionale a fost schimbat acoperișul, a fost reconstruită o anexă și a fost termoizolată clădirea grădiniței. Totodată, au fost reparate căile de acces către instituția preșcolară și a fost amenajat teritoriul din jurul ei. Costul total al acestor lucrări este de 72 mii 085 Euro, dintre care 59 mii 772 Euro reprezintă asistența oferită de Uniunea Europeană. 

În total, până la sfârșitul anului 2018, 40 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia își vor îmbunătăți infrastructura socială datorită asistenței oferite de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), implementat de PNUD. Uniunea Europeană oferă aproximativ 2 milioane de Euro pentru realizarea acestor proiecte, urmând ca autoritățile regionale și cele locale să contribuie cu cel puțin 20 la sută din suma necesară pentru implementarea fiecărui proiect.


Mai mult  14.06.2017

Realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate de autoritățile RM în Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE și în Programul de activitate a Guvernului.

Asociaţia Presei Independente a prezentat  primul raport de monitorizare privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate de Republica Moldova în Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. 

Raportul conţine o retrospectivă a realizării Planului de acţiuni în perioada 2014-2016 şi o evaluare a îndeplinirii acţiunilor planificate pentru perioada martie - mai 2017 din actualul PNA, prevăzut pentru anii 2017 - 2019. Totodată, autorii au formulat o serie de concluzii şi recomandări pentru instituţiile şi factorii de decizie care elaborează şi implementează politici publice.

Până în martie 2018, API va elabora și va prezenta public încă trei rapoarte trimestriale de monitorizare care vor conţine recomandări pentru autorităţi în scopul realizării mai eficiente a angajamentelor în domeniul mass-media, asumate la nivel european. Următorul raport trimestrial va cuprinde perioada iunie-august 2017 şi va fi lansat la începutul lunii septembrie.


14.06.2017

BEI și PNUD reconfirmă sprijinul financiar pentru depășirea provocărilor de pe agenda energetică a RM 

Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Dafina Gercheva, reprezentant permanent PNUD în Republica Moldova, Stefan Liller, reprezentant permanent adjunct PNUD în Moldova, precum și Antonio Castillo, șeful reprezentanței BEI în Moldova au făcut un schimb de informații privind procedeul de avansarea în elaborarea și realizarea proiectului „Deblocarea pieței de eficientizare energetică a sectorului clădiri din Republica Moldova” („Unlocking Building Energy Efficiency Retrofit Market in Moldova”).

Proiectul „Deblocarea pieței de eficientizare energetică a sectorului clădiri din Republica Moldova” („Unlocking Building Energy Efficiency Retrofit Market in Moldova”) este orientat spre deblocarea finanțărilor pentru clădirile din sectorul public și rezidențial prin crearea unui cadru juridic confortabil și a unui climat investițional propice, precum și atragerea resurselor financiare adiționale din partea unor inițiative globale de abordare a problematicilor de mediu, precum este Fondul Verde pentru Climă (FVC). Astfel, bugetul preconizat al inițiativei este de circa 86 milioane dolari SUA, dintre care 60 milioane dolari SUA oferite de către BEI, iar 26 milioane dolari SUA obținute în calitate de resurse nerambursabile din partea FVC.09.06.2017

Delegația UE a lansat spoturi video despre DCFTA


Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a lansat o serie de spoturi video care prezintă mărturiile oamenilor de afaceri din Republica Moldova despre Acordul de Liber schimb cu Uniunea Europeană și beneficiile pe care le oferă pentru dezvoltarea comerțului

Antreprenorii confirmă importanța comerțului liber cu Uniunea Europeană pentru companiile moldovene și pentru crearea de noi locuri de muncă care să reducă din emigrarea forței de muncă în afara țării. Cele opt companii participante la proiect provin din sectorul agricol – producerea vinului, nucilor, sucurilor, conservelor de fructe și alcoolului, dar și din sectorul industrial – producție de cabluri, îmbrăcăminte, încălțăminte și contoare inteligente pentru energie electrică.

VIDEO

06.06.2017

Conferința cu genericul „Reglementare prin Europenizare. Quo Vademus în procesul de reintegrare a Transnistriei?”

Conferința a găzduit participarea unor distinși decidenți politici și experți independenți, think tankuri și profesori universitari, diplomați și formatori de opinie, care-și propun să dezbată elementele și conceptul unor noi politici de reglementare a conflictului transnistrean în Republica Moldova, prin generarea de alternative la actualul status-quo, conservat prin actualele mecanisme de negocieri.

În contextul recentelor evoluții legate de deschiderea punctelor comune de control la frontiera RM-Ucraina, organizatorii Conferinței consideră vital de a discuta contextul regional, actorii și pârghiile necesare unui instituțional, care poate asigura transformarea democratică a conflictului transnistrean. Vorbitorii vor discuta subiecte legate de statutul actual al negocierilor, barierele existente, condiționalitățile și elemente de schimbare a agendei pentru o reglementare inclusivă și durabilă.


2.06.2017


Startul Proiectului de armonizarea legislației secundare din sistemul gazelor naturale


Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a găzduit prima ședință a Proiectului de asistență tehnică finanțat de Comisia Europeană și implementat cu ajutorul Secretariatul Comunității Energetice, implicit experții din cadrul proiectului EU4 Energy.

Scopul proiectului este acordarea asistenței tehnice la elaborarea Codului reţelelor de gaze naturale al Republicii Moldova. Astfel, acest Cod va stabili procedurile aplicate de operatorii sistemelor de transport în scopul îndeplinirii în mod eficient a atribuţiilor ce le revin, în special în legătură cu alocarea capacităţii şi gestionarea congestiilor, asigurarea echilibrului în sistemul de gaze naturale, asigurarea interoperabilităţii în cadrul sistemului de gaze naturale şi schimbul de date cu operatorii de sistem şi cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine.