Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Iunie 2017

29.06.2017

Asociațiile naționale ale autorităților locale din Georgia, Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea 


La Kiev, Ucraina, a fost semnat un Memorandum de înțelegere între Asociația orașelor ucrainene, Asociația națională a autorităților locale din Georgia (NALAG) și Congresul autorităților locale din Moldova (CALM). 

Andreas Kiefer, Secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) a declarat că semnarea acestui memorandum este ”un pas crucial spre cooperarea între facilitatorii dialogului privind autonomia locală în regiune”. ”De asemenea, aceasta demonstrează angajamentul puternic de a rămâne în fruntea democrației locale și de a apăra interesele autorităților locale la nivel național”. Tatiana, Badan, președintele CALM a subliniat ”deschiderea Congresului și susținerea acordată de acesta pentru asociațiile autorităților locale în eforturile lor de a implementa reforme reușite, în beneficiul cetățenilor”. 

Detalii

30.06.2017

Consolidarea drepturilor sociale în Europa

APCE a făcut apel către Statele membre să încurajeze dezbaterile și cooperarea lansate în baza ”Procesului de la Torino”, prin intermediul guvernelor și parlamentelor sale.

Într-o rezoluție adoptată la 30 iunie 2017, în cadrul sesiunii sale plenare, Adunarea a cerut Statelor sale membre să ratifice, dacă nu au făcut încă acest lucru, Carta socială europeană (revizuită), în scopul de a consolida nivelul de conformitate cu aceste standarde de drepturi sociale. APCE consideră că potențialul acestui instrument încă nu este pe deplin exploatat.

În cadrul dezbaterilor, parlamentarii au subliniat tendința generală spre un regres al drepturilor sociale în Statele membre ale Consiliului Europei și inegalitatea crescândă dintre bogați și săraci în ceea ce privește venitul și bogăția.

De asemenea, documentul adoptat prevede consolidarea dialogului paneuropean cu privire la drepturile sociale și coordonarea acțiunii juridice și politice cu alte instituții europene, în special cu UE și organele sale. 

Detalii
Carta Socială Europeană și procedura reclamațiilor colective

29.06.2017

Lansarea cărții „Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova”

Pentru prima dată a fost elaborată o privire analitică asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului contra Moldovei. Lansarea publicației „Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova” a avut loc la Institutul Național al Justiției, cu participarea autorilor: Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme de Justiție, și Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției. Invitați – Jose-Luis Herrero, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Raisa Apolschii, Președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități, Parlamentul Republicii Moldova, Mircea Roșioru, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, Oleg Balan, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.25-27.06.2017

Vizita Prim-ministrul Pavel Filip la Consiliul Europei

Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, întreprinde, în perioada 25 – 27 iunie 2017, o vizită oficială la Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg, Republica Franceză.

În cadrul vizitei, șeful Executivului va ține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și se va întâlni cu mai mulți oficiali europeni. Pavel Filip va purta discuții cu Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Pedro Agramunt, cu Președintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale, Gudrun Mosler-Törnström, cu Președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului(CEDO), Guido Raimondi, precum și cu Coraportorii APCE pentru Republica Moldova, Valentina Leskaj și Egidijus Vareikis.

Totodată, Premierul Pavel Filip va avea o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, dup[ care oficialii vor susține o conferință de presă comună.

De asemenea, Prim-ministrul va participa la inaugurarea expoziției costumelor naționale tradiționale ale Republicii Moldova, care va avea loc la sediul Comitetului de miniștri al CoE.

Detalii

26.06.2017

Subiectele principale ale sesiunii de vară a APCE

Europa și migrațiile vor fi în centrul sesiunii plenare de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care se va desfășura la 26-30 iunie 2017, la Strasbourg.


Sesiunea va fi inaugurată de către președintele APCE, după care vor fi aleși doi vicepreședinți ai APCE: din partea Republicii Moldova și Armeniei, vor fi introduse modificări în componența comisiilor APCE și adoptată agenda sesiunii plenare de vară a APCE.

Pavel Filip, Prim-ministrul Republicii Moldova, va rosti un discurs în cadrul sesiunii APCE și va răspunde a întrebările membrilor APCE luni, 26 iunie 2017, între 15.00-16.00.

Prim-ministrul al Muntenegru, Duško Markovic, va pronunța un discurs în fața parlamentarilor. De asemenea, Ministrul Afacerilor externe al Republicii cehe, Lubomír Zaorálek, de asemenea se va adresa Adunării în cadrul Președinției Comitetului de Miniștri.

Patru rapoarte vor fi discutate miercuri, 28 iunie 2017, cu privire la răspunsurile umanitare și politice la criza migrațiilor, repercusiunile asupra drepturilor omului a răspunsului european la migrațiile de tranzit, migrațiile ca o potenială șansă pentru dezvoltarea europeană și integrarea refugiaților într-o perioadă de tensiuni sporite.

În cadrul dezbaterilor vor interveni, Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei; Giorgos Kaminis, primarul Atenei; Nils Muiznieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei; și Morgan Johansson, ministrul Justiției și Migrațiilor al Suediei.

Printre alte subiecte cheie ale Sesiunii pot fi menționate dezbaterea privind recunoașterea și punea în aplicare a principiului responsabilității a APCE, promovarea integrității guvernării pentru combaterea corupției politice și controlul parlamentar asupra corupției. De asemenea, sunt prevăzute dezbateri cu privire la situația din belarus și cu privire la influența politică asupra mass-media și jurnaliștilor independenți.

A fost solicitată o dezbatere de actualitate la tema ”Lupta comună europeană împotriva terorismului : reușite și eșecuri”. 

Lucrările sesiunii APCE vor fi transmise în direct: http://www.coe.int/en/web/portal/summer-session-2017


21.06.2017

Rep. Moldova a ratificat Convenția CoE privind traficul de organe de origine umană

Convenția împotriva traficului de organe umane  oferă un cadru cuprinzător pentru a defini traficul de organe umane drept o infracțiune, pentru a proteja victimele și de a urmări penal infractorii. Aceasta incriminează eliminarea ilicită de organe umane de la donatori vii sau decedați și utilizarea lor pentru transplantare sau în alte scopuri, precum și alte acțiuni conexe.
De asemenea, tratatul prevede măsuri de asigurare a transparenței sistemelor naționale de transplant și accesului echitabil la transplanturi. Acesta oferă o oportunitate pentru acțiuni concertate la nivel global prin armonizarea legislației naționale și pune bazele pentru cooperarea transfrontalieră.

Republica Moldova este printre primele 14 state care au semnat Convenția, în cadrul conferinței de nivel înalt, organizată în Santiago de Compostela, la 25-26 martie 2015. Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane a fost ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 5 din 24.02.2017. la 21 iunie 2017, la Consiliul Europei a fost depus instrumentul de ratificare. Ea va intra in vigoare după ce va fi reatificată de către 5 State, dintre care cel puțin 3 sunt membre ale Consiliului Europei.

Detalii

20.06.2017

Exploatarea criminală a materialelor sexuale auto-produse de copii: cum pot Statele oferi o protecție eficientă?

Comitetul Lanzarote al Consiliului Europei a lansat un nou ciclu de monitorizare în baza Convenției cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale (”Convenția de la Lanzarote”). Noul ciclu se va axa în special pe protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale care sunt facilitate de către tehnologiile de informare și comunicare (TIC).

Evoluția permanentă și rapidă a TIC a creat noi instrumente care permit infractorilor sexuali să capteze și să hărțuiască copii. Copiii tot mai mult utilizează TIC, mai ales rețelele sociale și cele de mesagerie mobilă. Deseori ei nu sunt conștienți că imaginile și înregistrările video pe care le produc pentru a se amuza sau pentru a le distribui prietenilor ar putea fi utilizate fără acordul lor de către infractori, pentru a-i constrânge la acțiuni sexuale sau pentru a extorca diverse beneficii (bani sau altceva) amenințându-i cu difuzarea acestui material.


Noul ciclu de monitorizare va evalua modalitatea în care Statele europene protejează copiii împotriva exploatării criminale a materialelor sexuale produse de înșiși copiii. Toate Statele Părți vor răspunde la un Chestionar despre ce se face pentru a crește gradul de conștientizare a riscurilor cu care se confruntă copiii atunci când produc imagini sexuale explicite sau clipuri video despre ei înșiși. Statele de asemenea vor explica măsurile (linii fierbinți, mecanisme de raportare) întreprinse pentru a asigura acordarea asistenței necesare copiilor victime.

De asemenea, în cadrul ciclului de monitorizare va fi elaborată o analiză a legislațiilor naționale de combatere a acestor infracțiuni și vor evidenția practici promițătoare în urmărirea penală a celor care exploatează în mod criminal materiale sexuale auto-produse, inclusiv din străinătate. 

La 12 martie 2012, Republica Moldova a depus la Consiliul Europei instrumentele de ratificare a Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (STCE nr. 201). Acest tratat a intrat în vigoare pentru ţara noastră la 1 iulie 2012. 

Detalii


14.06.2017

Consiliul Europei a adoptat o Recomandare cu privire la standardele pentru E-Voting

Noua Recomandarea CM/Rec (2017)5, care urmează precedenta Rec(2004)11, a fost elaborată pentru a asigura compatibilitatea votului electronic cu principiile alegerilor democratice și în prezent este singurul standard internațional cu privire la e-voting. Totodată, aceasta va contribui la sporirea
încrederii alegătorilor în procesul electoral și în votului electronic.


Recomandarea inițială Rec(2004)11 cu privire la standardele legale, operaționale și tehnice pentru E-Voting a fost adoptată în 2004 și a fost pusă în aplicare în Statele membre ale Consiliului Europei și nu numai. De atunci, Consiliul Europei a avut discuții permanente cu reprezentanții statelor membre, în cadrul cărora erau împărtășite experiențele de implementare a votului electronic în diverse țări și de aplicare a prevederilor Rec(2004)11.

Noua recomandare care cuprinde aspectele de bază ale votului electronic, Ghidul de implementare a prevederilor Recomandării cu cerințe specifice și Memorandumul explicativ, a fost elaborată în scopul ameliorării Rec(2004)11 și este dedicată în principal celei mai importante părți ale tehnologiei electorale, mai exact votului electronic, care presupune utilizarea mijloacelor electronice pentru exprimarea și numărarea voturilor. Această categorie include sisteme cum ar fi mașinile de vot pentru înregistrarea directă electronică (DRE), scanerele de vot, pixurile digitale și sistemele de vot pe internet

Detalii


16.06.2017

Avizul critic al Comisiei de la Veneția și al OSCE asupra proiectelor de reformare a sistemului electoral și împuternicirilor Președintelui

Reunită, la 16 iunie 2017, în ședință plenară, Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (”Comisia de la Veneția”) a Consiliului Europei a adoptat două Avize în care face o evaluare critică a proiectului de lege privind modalitatea de alegere a Parlamentului, precum și a unei propuneri de extindere a împuternicirilor Președintelui.

Proiectul de reformare a sistemului electoral a fost înaintat pentru avizare de către Adrian Candu; Președintele Parlamentului RM, care a fost prezent la ședința plenară în vederea unui schimb de opinii înaintea adoptării avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului al OSCE (BIDDO/OSCE).

Elaborat în urma unor consultări publice vaste  cu toate partidele vizate, avizul comun a conchis că reforma preconizată nu poate fi considerată ca fiind adoptată cu un larg consens. Ea impune probleme importante, potrivit avizului, în special riscul că membrii parlamentului aleși pe circumscripții să fie vulnerabili în fața influenței intereselor comerciale.

De asemenea, potrivit avizului comun, misiunea Comisiei electorale centrale (CEC) în ceea ce privește stabilirea circumscripțiilor uninominale pentru componenta majoritară se sprijină pe criterii vagi care prezintă riscul că acest aspect al activității CEC este supus influențelor politice.

Avizul exprimă îngrijorarea privind lipsa criteriilor exacte și complete care prevăd stabilirea circumscripțiilor pentru Transnistria și pentru cetățenii instalați în străinătate. Totodată, este remarcat că modificările propuse nu vor duce în mod sigur la consolidarea reprezentării femeilor și minorităților în parlament, și că nicio măsură specifică nu este prevăzută pentru a compensa această problemă.

Cât privește modificarea articolului 85 din Constituția RM, care ar oferi președintelui împuterniciri sporite de dizolvare a parlamentului, Comisia de la Veneția a concluzionat că această dispoziție ar putea fi interpretată ca aducând în mâinile executivului o putere excesivă de a utiliza dizolvarea ca un instrument de ”politică de partid” în regimul parlamentar actual.

Avizul Comisiei de la Veneția, care a fost solicitat de către Președintele RM, Igor Dodon, subliniază de asemenea că un abuz de putere nu se rezolvă prin altul: proiectul opune o împuternicire vastă, potențial discreționară, a parlamentului față de o împuternicire la fel de vastă a Președintelui, care ar deschide calea către conflictele instituționale. 

Detalii


06-07.06.2017 

Studierea practicilor instituțiilor de protecție a drepturilor omului din Spania


În perioada 6-7 iunie, reprezentanții Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității au efectuat o vizită de studiu la instituția Avocatului poporului din Spania. Vizita a fost organizată de Consiliul Europei.

Discuțiile membrilor delegației din RM cu funcționarii instituției ombudsmanului din Spania s-au axat atât pe aspecte practice privind gestionarea și soluționarea plângerilor parvenite de la cetățeni, cât și pe elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor interne de intervenție și monitorizare a încălcărilor drepturilor omului, dar și a instrucțiunilor interne, regulamentelor ce stau la baza activității instituționale.

Detalii

08.06.2017

Lansarea Institutului European  pentru Arta și Cultura Romilor

Un nou institut dedicat consolidării prezenței artistice și culturale a celor 12 milioane de romi din Europa a fost lansat la Berlin – având la bază principiul potrivit căruia Romii înșiși trebuie să-și prezinte propria imagine, prin care să arate cine sunt și cine nu sunt.

Noul Institut European pentru Arta și Cultura Romilor (European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) este amplasat în capitala Germaniei și va fi condus de savanți, activiști și artiști romi.

El a fost lansat odată cu deschiderea unei expoziții de artă ”Depășirea trecutului, modelarea viitorului” a artiștilor romi contemporani din opt țări - reflectând accentul noului institut asupra creării unui spațiu pentru artiștii, interpreții și gânditorii romi subreprezentați în cadrul artei și culturii europene.

Detalii

07.06.2017
Consiliul Europei îndeamnă statele să-și intensifice acțiunile de prevenire a corupției

Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) a făcut apel către guvernele, parlamentele și organele de administrare a justiției din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei să depună mai multe eforturi pentru crearea mecanismelor mai eficiente de prevenire a corupției.


În Raportul său anual, publicat la 7 iunie 2017, GRECO prezintă acțiunile împotriva corupției întreprinse de 49 State membre ale GRECO în 2016 și subliniază faptul că țările deseori se bazează prea mult pe aspectele represive ale combaterii corupției și subestimează eficiența mecanismelor de prevenire, care în cele mai multe cazuri nu există sau sunt prea slabe.

Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat că ” Corupția este o sursă majoră de nemulțumire și de pierdere a încrederii în politică și în instituțiile democratice. Este esențial ca statele să aibă legislația și resursele potrivite nu numai pentru a investiga și a pedepsi infracțiunile de corupție, dar de asemenea pentru a le preveni. Nu poate exista toleranță față de corupție, oriunde aceasta nu ar avea loc.”  

Accesează Raportul GRECO desponibil la: https://rm.coe.int/seventeenth-general-activity-report-2016-of-the-group-of-states-agains/168071c885


02.06.2017

Lansarea unui nou sistem pentru deciziile judecătorului unic cu o motivare mai detaliată

În prezent, după eliminarea restanțelor şi în lumina invitaţiei Statelor membre expusă în Declaraţia de la Bruxelles în martie 2015, Curtea a adoptat o nouă procedură, care permite furnizarea unei motivări mai detaliate. Prin adoptarea noii abordări, Curtea a trebuit să găsească un echilibru între preocuparea legitimă cu privire la lipsa motivării concrete şi menţinerea unui proces eficient de soluţionare a cererilor inadmisibile, pentru a nu redirecționa prea multe resurse de la examinarea cazurilor potenţial fondate.

Astfel, începând cu luna iunie 2017 Curtea va modifica modul în care sunt adoptate deciziile judecătorului unic. În loc de o scrisoare-decizie reclamanţii vor primi o decizie a Curţii în formatul de judecător unic în una dintre limbile oficiale şi semnată de judecătorul unic, însoțită de o scrisoare relevantă în limba naţională. Decizia va include, în cele mai multe cazuri, referinţă la motivele specifice de inadmisibilitate. Totuşi, Curtea va emite în continuare în unele cazuri scrisori generale de respingere, spre exemplu, în cazul cererilor ce conţin numeroase plângeri nefondate, eronate sau vagi. 

În urma intrării in vigoare a Protocolului nr. 14 în 2010, care a introdus posibilitatea declarării inadmisibilății cererilor de către un judecător unic, Curtea a lansat metode noi de lucru pentru a examina numărul mare de cereri restante vădit inadmisibile, în 2011 astfel de cereri fiind 100.000. Curtea nu a avut de ales decât să adopte o procedură sumară pentru soluţionarea lor. Reclamanţii primeau o scrisoare cu decizia de respingere a cererile expusă la modul general.

02.06.2017


Noul Agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Comisia de selecție l-a declarat învingător la funcția de Agent guvernamental pe Oleg Rotari. Candidatura lui va fi înaintată Guvernului pentru desemnare, de ministrul Justiției, Vladimir Cebotari.
Oleg Rotari are diplome de licență și master în drept, a făcut studii de filologie (germană – engleză). Potrivit CV-ului, el activează de aproape 5 ani ca jurist detașat la CtEDO. În perioada iunie 2008 – noiembrie 2009, Rotari a deținut funcția de consultant în direcția Agent guvernamental a Ministerului Justiției.

Conform legii cu privire la Agentul guvernamental, numirea în funcție va fi adusă la cunoștința Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), prin intermediul Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova de pe lângă Consiliul Europei.
Anterior, această funcție a mai fost ocupată de Marin Gurin, Lilian Apostol, Vladimir Grosu, Vitalie Pârlog și Vitalie Nagacevschi.

Moldova Europeana