Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Martie 2017

Februarie 2017
Ianuarie 2017

Arhiva 2011-2016 31.03.2017

Consiliul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

a trecut în revistă progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. Uniunea Europeană și Republica Moldova și-au reafirmat angajamentul față de procesul de asociere politică și integrare economică. Consiliul de asociere a adoptat o declarație comună.
Cu ocazia Consiliului de asociere, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, și Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, au semnat un acord între UE și Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.
Consiliul a examinat procesul de reformă din Republica Moldova ca parte a dialogului politic și a cooperării. De asemenea, Consiliul a examinat convergența dintre UE și Republica Moldova în domeniul politicii externe și de securitate.

În marja reuniunii Republica Moldova a prezentat și Raportul de progres privind implementarea Agendei de Asociere pentru 2014-2016.

În cadrul conferinței de presă susținută după reuniune, Prim-ministrul Pavel Filip a remarcat că Raportul UE privind implementarea Acordului, pe lângă datele privind acțiunile realizate și restanțele existente, constată că 2016 a fost un an al noilor începuturi în Republica Moldova. Totodată, șeful Cabinetului de miniștri a dat asigurări că autoritățile rămân a fi preocupate de implementarea reformelor privind dezvoltarea țării și crearea condițiilor decente de trai pentru cetățeni.

Declarație comună în urma celei de a treia reuniuni a Consiliului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 

Detalii 
15.03.2017

Reuniunea ţărilor-membre ale Grupului Vîşegrad şi statelor Parteneriatului Estic

Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene Daniela Morari a participat, l la reuniunea viceminiştrilor afacerilor externe din ţările-membre ale Grupului Vîşegrad şi statele Parteneriatului Estic, organizată la inițiativa Republicii Belarus şi Republicii Poloneze, la Minsk. În cadrul reuniunii, au fost discutate acţiunile întreprinse în contextul Parteneriatului Estic în domeniile transportului, conectivităţii şi cooperării transfrontaliere, colaborării în sfera educaţiei, precum și consolidării cooperării între autoritățile locale și municipale. În acest context, viceministrul Morari a prezentat progresele înregistrate în aceste domenii, precum şi priorităţile Republicii Moldova în vederea valorificării potențialului Parteneriatului Estic, până la Summit-ul din toamna anului curent.

Mai mult


14.03.2017

Rezultatele Proiectului Twinning  "Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” 


Iniţiat în baza parteneriatului dintre Uniunea Europeană, Cancelaria de Stat şi Oficiul Guvernului Lituaniei, proiectul Twinning a contribuit la consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici din Republica Moldova, prin elaborarea şi implementarea programului de instruire și îmbunătăţirea calităţii procesului de dezvoltare profesională. Totodată, Proiectul a sprijinit fortificarea competenţelor secretarilor de stat și ajustarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public în corespundere cu cele mai bune practici europene.

Proiectul Twinning, cu o durată de 2 ani și un buget total de 1,2 milioane euro, oferite de UE, a generat rezultate importante, facilitând procesele și mecanismele de implementare a schimbărilor necesare în serviciul public. Dintre partenerii proiectului au făcut parte Oficiul Guvernului, Departamentul Serviciului Public, Centrul de Instruire pe lângă Ministerul Finanţelor și Agenţia Europeană a Fondurilor Sociale.

Detalii13.03.2017
UE a publicat un raport privind implementarewa Acordului de Asociere UE - RM

Republica Moldova a adoptat o serie de reforme, dar trebuie să facă mai mult pentru a-și îndeplini angajamentele pe care și le-a asumat prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Beneficiind de un sprijin sporit din partea Uniunii Europene, Republica Moldova a adoptat o serie de reforme pentru a pune în aplicare programul de asociere. Sunt însă necesare eforturi suplimentare, în special pentru îmbunătățirea statului de drept și a mediului de afaceri. Detaliile sunt prezentate într-un raport comun pe care l-au dat astăzi publicității Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă, în perspectiva Consiliului de asociere UE-Republica Moldova, care va avea loc la 31 martie 2017.

„Uniunea Europeană și Republica Moldova au relații strânse, consolidate prin acordul de asociere care a intrat în vigoare acum nouă luni”, a spus Înaltul Reprezentant al Uniunii și vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini. „Acest acord ne-a intensificat parteneriatul, sporind cooperarea în unele domenii și consolidând-o în altele. Programul de asociere prezintă în detaliu angajamentele asumate de autoritățile din Republica Moldova, printre care cele care vizează lupta împotriva corupției, asigurarea independenței sistemului judiciar, depolitizarea instituțiilor de stat și investigarea fraudelor bancare.  S-au înregistrat progrese, acestea fiind prezentate în raportul de astăzi.– Sunt necesare eforturi suplimentare, iar Republica Moldova se poate baza pe Uniunea Europeană, pe eforturile noastre comune, în beneficiul cetățenilor noștri.”

„Primele rezultate ale aplicării acordului de asociere sunt deja vizibile, dar obiectivele finale nu au fost încă atinse”, a spus Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea.„De la semnarea acordului de asociere dintre UE și Republica Moldova, UE și-a consolidat poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova. Sprijinul Uniunii vizează ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de trai din țară. Datorită parteneriatului nostru, au fost create noi oportunități pentru cetățenii și întreprinderile din Republica Moldova. Aș sublinia aici faptul că cetățenii Republicii Moldova pot acum să călătorească în spațiul Schengen fără să aibă nevoie de viză. De asemenea, tot mai mulți participă la diverse programe ale Uniunii Europene, precum Erasmus+. Reformele implementate ca parte din programul de asociere vor aduce, sper, și mai multe povești de succes în relațiile noastre.” 10.03.2017


Pregătirea pentru ședința Consiliului de Asociere RM – UE

Progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea Acordului de Asociere RM – UE și acțiunile ce urmează a fi întreprinse până la ședința Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au fost discutate în cadrul ședinței Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE).


Pregătirile către Consiliul de Asociere includ și elaborarea Raportului privind implementarea Agendei de Asociere în perioada 2014-2016. În context, Prim-ministrul a solicitat autorităților să dea dovadă de mobilizare maximă în pregătirea pentru reuniunea Consiliului.10.03.2017
Granturi din  partea UE pentru  dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în UTA Găgăuzia și Taraclia
15 antreprenori au obținut granturi de până la 18.400 euro din partea Uniunii Europene pentru crearea noilor afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri) în UTA Găgăuzia și Taraclia. Aceștia au fost selectați dintre cei 76 de întreprinzători care au depus cereri de finanțare în prima rundă a concursului de granturi organizat de programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

Pe lângă sprijinul financiar nerambursabil, antreprenorii selectați vor beneficia de asistență tehnică și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor, pe parcursul unui an. Astfel, cu ajutorul Uniunii Europene antreprenorii din Găgăuzia și Taraclia vor dezvolta afaceri în mai multe domenii, cum ar fi agricultură, producție, zootehnie și servicii. Proiectele câștigătoare prevăd, printre altele, producerea uleiului din semințe de struguri, fabricarea brânzeturilor din lapte de capră, producerea și comercializarea produselor apicole, dezvoltarea unei pensiuni agroturistice. Printre ideile de afaceri selectate se mai regăsesc și creșterea legumelor în solarii, ambalarea și păstrarea fructelor, fabricarea produselor de panificație, producerea materialelor textile sau a obiectelor din metal. Aproximativ 90 de locuri noi de muncă vor fi înființate cu ajutorul acestor afaceri, iar pe piața autohtonă vor apărea noi mărfuri și servicii de calitate. 09.03.2017
Lansarea proiectului Twinning „Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova ca agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice”
  Principalul obiectiv al proiectului este consolidarea şi racordarea cadrului de reglementare în domeniul medicamentelor și a dispozitivelor medicale în Republica Moldova, precum și pregătirea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru aderarea la comunitatea agențiilor de reglementare în calitate de partener cu drepturi egale.
. Proiectul, care se va derula în decurs de 2 ani, are un buget de 1,1 mln. Euro și este finanţat de Uniunea Europeană.
 
09.03.2017
Cu sprijinul UE  va fi inaugurat Centrul de Informare pentru Turiști 
Turiștii care vizitează Moldova vor avea în curând la dispoziție o nouă resursă modernă și eficientă de informare cu privire la întregul spectru de oportunități de turism pe ambele maluri ale râului Nistru.  Asociaţia Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) și Primăria municipiului Chișinău au semnat un Acord de colaborare în vederea deschiderii primului Centru de Informare pentru Turiști în orașul Chișinău.
Proiectul este realizat și implementat cu susținerea Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD și a Proiectului de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei.
Centrul de Informare pentru Turiști se va afla în sediul Primăriei capitalei. Inaugurarea oficială a acestuia va avea loc în  mai 2017 , în ajunul Festivalului European de Turism și Strategie, care se va desfășura în perioada 31 mai - 3 iunie.

 
02.03.2017
 GET Moldova: ZLSAC are un impact pozitiv asupra exporturilor Moldovei către UE
Intensificarea comerțului cu UE nu se bazează pe hotărârile politice ale autorităților, dar pe deciziile companiilor și consumatorilor autohtoni. Mai mult, intensificarea comerțului Republicii Moldova cu UE nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și a Uniunii Economice Euroasiatice (UEE).

Acestea sunt unele din concluziile grupului de economiști din cadrul German Economic Team, care consultă Guvernul Republicii Moldova pe chestiuni de politică economică și au fost făcute în urma analizei de impact a implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC/DCFTA) în primii doi ani.

 Mai mult