Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Martie 2017

30.03.2017

GRETA a publicat Raportul anual pentru 2016


În Raportul său pentru 2016, Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane al Consiliului Europei (GRETA) a subliniat problemele existente în anumite state din Europa în ceea ce privește traficul de copii.Raportul arată că 4361 de copii au fost identificați ca fiind victime ale traficului în 12 țări europene doar în perioada 2012-2015. Mulți alții nu au fost depistați, nici protejați din cauza lacunelor în procedurile de identificare, de incapacitatea de desemnare a tutorelui legal și din lipsa adăposturile adecvate și sigure.

Raportul GRETA menționează că în mediu, copiii reprezintă o treime dintre victimele identificate ale traficului de persoane, dar acest număr variază de la o țară la alta. Copiii sunt obiectul traficului în afara frontierelor, precum și în interiorul unei țări, pentru diferite forme de exploatare, dintre care exploatarea sexuală, munca forțată, servitutea domestic, cerșitul forțat, activitățile criminale forțate și căsătoriile forțate.

GRETA denunță cele mai răspândite probleme pentru identificarea copiilor victime ale traficului și asigurarea acestora cu un adăpost sigur. Mulți copii nu beneficiază de susținerea la care au dreptul legal, menționează GRETA, iar unii continuă să fie pedepsiți pentru infracțiuni pe care au fost impuși să le comită.

Documentul oferă, de asemenea, exemple de schimbări pozitive prin aplicarea convenției, inclusiv în Republica Moldova. 

28-30.03.2017

Cea de-a 32-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa 

În perioada 28-30 martie 2017 la Strasbourg s-a desfășurat cea de-a 32-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, care a fost axată pe rolul autorităților locale confruntate cu migrația, primirea copiilor migranți neînsoțiți și regiunile frontaliere care primesc fluxurile de migranți.

Membrii Congresului au discutat Raportul CALRE privind observarea alegerilor din Adunarea Populară a Unității Teritorial-Administrative Gagauz-Yeri din 20 noiembrie 2016. Nota informativă abordează cadrul legislativ electoral, contextul local și regional, precum și identificarea carențelor în desfășurarea procedurilor electorale.

Congresul a examinat, de asemenea, situația democrației locale și regionale în Finlanda, situația democrației locale în Malta, Estonia și Islanda, precum și raportul privind observarea alegerilor locale în Bosnia-Herțegovina (octombrie 2016). În plus, în rezultatul misiunii de documentare în Turcia, membrii Congresului au adoptat un raport privind situația în această țară și, în special, referitor la detenția primarilor aleși și înlocuirea lor cu persoane numite de Guvern.

De asemenea, pe agenda sesiunii au fost incluse: adoptarea unei liste de control pentru prevenirea utilizarea ineficientă a resurselor administrative în timpul proceselor electorale la nivel local și regional, precum și dezbateri tematice privind cetățenia participativă, autonomia tinerilor și accesul lor la piața muncii, datele deschise, drepturile omului la nivel local și regional, și combaterea anti-țigănismului.

Detalii

28.03.2017

Hotărârea CEDO în cauza Șolari c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Șolari c. Moldovei (cererea nr. 42878/05). Reclamantul, Eugen Șolari, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1983 și
locuiește în Chișinău.
Printr-o decizie din 25 aprilie 2005, primarul de Chişinău a autorizat Asociația "Proiect Nou – Bugeac” (Asociația) să organizeze în data de 1 mai 2005 un miting în centrul oraşului. Autoritatea publică a indicat locul exact unde urma să aibă loc evenimentul. Asociaţia a fost obligată să nu folosească simboluri de partide, organizaţii politice şi asociaţii neînregistrate.

La 1 mai 2005, cca patruzeci de persoane, inclusiv reclamantul, care nu era membru al Asociației, au participat la demonstrație. Protestatarii au scandat, printre altele, lozinci de susținere a muncitorilor, sloganuri anti-guvernamentale și anti-capitaliste. Unii dintre ei purtau simboluri care aminteau de Uniunea Sovetică, în special secera și ciocanul.

La 04 mai 2005, poliția a întocmit un proces-verbal pe numele reclamantului privind săvârșirea contravenției administrative prevăzută de articolul 174¹ alineat 2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (Încălcarea legislației cu privire la organizarea şi desfășurarea întrunirilor).

Printr-o hotărâre pronunțată în aceeași zi, de către Judecătoria Buiucani, reclamantul a fost găsit vinovat de comiterea contravenției administrative prevăzute de articolul 174¹ alineat 2 al CCA. Reclamantului i-a fost aplicată o amendă de 450 lei (aproximativ 28 Euro la acel moment). Judecătorul nu a luat în considerație argumentul invocat de reclamant precum că nu a fost organizatorul evenimentului și a considerat că vinovăția acestuia a fost constatată, printre altele, prin fotografiile efectuate la eveniment.

La data de 13 mai 2005, reclamantul a depus apel. El a susținut, printre altele, că, în timpul evenimentului, nici reprezentanții Primăriei, nici ofițerii de poliție prezenți nu au făcut careva observații cu privire la locul sau modul de desfășurare a evenimentului.

Curtea, în unanimitate, a constatat încălcarea articolului 11 din Convenție (libertatea de întrunire și de asociere) și i-a acordat reclamantului 28 Euro cu titlu de prejudiciu material; 4,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,560 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

28.03.2017

Hotărârea CEDO în cauza Savotchko c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Savotchko c. Moldovei (cerere nr. 33074/04). Reclamantul, Olga Savotchko, este de naționalitate rusă, născută în 1952 și locuiește în Chișinău.

La originea cererii este un litigiu succesoral apărut între reclamant și mama sa; litigiul fiind adus în fața instanțelor civile. Potrivit reclamantului, compania M., operatorul fix național al cărui unic acționar este statul, i-a transmis mamei sale și avocatului acesteia, O.M., mai multe descifrări ale convorbirilor sale telefonice lunare. Reclamantul a formulat o acțiune împotriva companiei M. pentru a obține daune morale, invocând că a avut de suferit ca urmare a presupusei divulgări a înregistrărilor telefonice. Totodată, a susținut că i-a fost încălcat dreptul la viața privată și că compania a acționat ilegal.

Curtea a stabilit încălcarea articolului 8 al Convenției (dreptul la respectarea vieții private și de familie) și i-a acordat reclamantului 3,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Detalii
27.03.2017

Noua Strategie a Consiliului Europei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023


Consiliul Europei a lansat o nouă Strategie privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 în cadrul unei Conferințe la Nicosia (Cipru) în scopul de a ajuta cele 47 State membre ale sale să transforme drepturile omului într-o realitate pentru toți.

Strategia este axată pe cinci domenii prioritare bazate pe drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe normele Consiliului Europei și ale ONU: egalitate și nediscriminare, sensibilizare, accesibilitate, recunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate și protecție împotriva exploatării, violenței și abuzurilor.

Detalii

22-25.03.2017

Vizita Grupului de Raportori pentru Democratie al Comitetului de Ministri al Consililui Europei

O delegație a Grupului de Raportori pentru Democrație al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM GR-DEM), s-a aflat în perioada 22- 25 martie în Republica Moldova. Delegația GR-DEM a fost constituită din Ambasadorii, Reprezentanții Permanenți pe lângă Consiliul Europei ai Lituaniei, Austriei, Germaniei, Olandei, Norvegiei, României, Suediei şi Republicii Moldova, precum și oficialii Secretariatului CoE.
În cadrul misiunii, delegația Grupului de Raportori pentru Democrație a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților centrale ale Republicii Moldova, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extra-parlamentare, reprezentanți ai societății civile și ai comunității internaționale la Chișinău. La întrevederi au fost abordate probleme generale ce țin de situația democrației și a drepturilor omului din Republica Moldova și a avut loc un schimb de opinii privind contribuția Consiliului Europei în consolidarea democrației in Republica Moldova, în contextul implementării noului Plan de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, adoptat în februarie 2017.

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către Delegaţii Comitetului de Miniştri al CoE la data de 1 februarie 2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. 20.03.2017

Consiliul Europei - Uniunea Europeană: Zece ani de parteneriat

Uniunea Europeană și Consiliul Europei împărtășesc aceeași obligație comună de apărare a drepturilor omului, statului de drept și democrației. Anul 2017 marchează cea de-a zecea aniversare de la semnarea Protocolului lor de înțelegere.
« Cooperarea între aceste două organizații este de o intensitate fără precedent. UE a devenit acum partenerul principal al Consiliului Europei pe plan politici și financiar”, a declarat Secretarul General adjunct al Consiliului Europei, Gabriela Battaini-Dragoni. Dialogul politic cu diferite instituții ale UE și la cel mai înalt nivel s-a intensificat, iar UE și Consiliul Europei deseori se asociază pentru a planifica împreună realizarea reformelor.

Cooperarea prin programe comune, cu o valoare de 322 milioane între 2007 și 2016, este una dintre exprimările acestui parteneriat. Aceasta este o reușită deoarece este și un parteneriat strategic, nu doar unul financiar, dar și politic, din cauza obiectivelor similare vizate și a valorilor comune pe care le împărtășesc. Susținerea Uniunii Europene a atins 270 milioane euro. Consiliul Europei a contribuit cu 52 milioane euro, oferind o combinație unică în materie de definire a normelor, de monitorizare și de cooperare, favorizată printr-o ”apropiere pluri-instituțională” care permite intervenirea la diferite niveluri (guverne, parlamente, instanțe judiciare, colectivități locale, societatea civilă). Republica Moldova beneficiază în prezent de susținerea Cadrului de cooperare programatică CoE-UE.2015-2020.


16.03.2017

CPT a publicat răspunsul autorităţilor Republicii Moldova

Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor inumane și degradante (CPT) a publicat, la 16 martie 2017, răspunsul Guvernului Rep. Moldova la raportul privind cea mai recentă vizită a CPT în Republica Moldova, în 2015.

Raportul CPT privind vizita din septembrie 2015 a fost publicat la 30 iunie 2016. Răspunsul a fost făcut public în baza procedurii de publicare automata care a fost introdusă de autorităților moldovene în 2011. Potrivit acestei proceduri, toate viitoarele rapoarte ale CPT privind Republica Moldova și răspunsurile relative ale Guvernului trebuie să fie publicate fără solicitarea unei permisiuni speciale. Guvernul Rep. Moldova își rezervă dreptul, în anumite cazuri, de a refuza sau de a amâna publicarea.
 Detalii10-11.03.2017

Republica Moldova – în vizorul Comisiei de la Veneția

În perioada 10-11 martie 2017 și-a ținut lucrările cea de-a 110 ședință a Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei.

Potrivit agendei, participanții au fost informați despre implementarea avizelor Comisiei de la Veneția de către statele membre ale CoE, printre care și Avizul comun asupra proiectului de lege al Republicii Moldova cu privire la procuratură (CDL-AD(2015)005) ;

Cât privește alte subiecte referitoare la Republica Moldova, Comisia a fost invitată să efectueze un schimb de opinii cu reprezentantul Republicii Moldova, și să examineze, în vederea adoptării sale, proiectul unui Aviz comun (CDL(2017)010) al Comisiei de la Veneția, Direcției pentru societatea informațională și combaterea criminalității și Directoratului pentru Drepturile Omului (DG I) asupra proiectului de lege nr. 281 privind modificarea legislației Republicii Moldova care vizează ”mandatul de securitate” (CDL-REF(2016)058), elaborate în baza observațiilor Dlui. Cameron, Dlui. Sørensen și Dlui. Vermeulen, precum și ale experților DGI. De asemenea, Comisia a fost invitată să examineze, în vederea adoptării sale, a proiectului amicus curiae (CDL(2017)008) pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova cu privire la responsabilitatea penală a judecătorilor, alcătuit în baza observațiilor Dnei Hermanns, ale Dlui. Holmoyvik și ale Dnei McMorrow (a se vedea de asemena documentul CDL-AD(2016)015. 

Detalii

7-10.03.2017

Comitetul de Miniștri a examinat implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului

Reprezentanții celor 47 state membre ale Consiliului Europei au organizat prima ședință privind ”Drepturile Omului” din 2017, pe parcursul căreia au examinat implementarea hotărârilor CEDO, având în vedere rolul de supraveghere a Comietului de Miniștri, potrivit art. 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 


Deciziile adoptate în cauzele supuse unei examinări detaliate vizează 18 state membre, inclusiv Republica Moldova și Federația Rusă:
- Genderdoc-M
- Luntre și alții 
- cauza Catan și alții împotriva Federației Ruse

Comitetul de Miniștri a făcut publică lista cauzelor propuse pentru examinare detaliată la următoarea ședință privind ”Drepturile Omului” care va avea loc la 6-8 iunie 2017. printre acestea sunt și 3 cauze care vizează Rep. Moldova
  • Grupul CIORAP
  • Grupul BECCIEV
  • Grupul PALADI
 
10.03.2017

Ambasadoarea Corina Călugăru este Vicepreședintele Comitetului Convenției privind combaterea traficului de ființe umane

Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadoarea Corina Călugăru, a fost aleasă în calitate de Vice-preşedinte al Comitetului Părţilor la Convenţia Consiliului Europei privind combaterea traficului de fiinţe umane.

Comitetul Părților este organul politic, constituit din reprezentanții ai 46 state părți ale Convenție, în competenţa căruia intră alegerea membrilor Grupului de Experţi în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane (GRETA), adoptarea recomandărilor referitoare la măsurile necesare în vederea combaterii fenomenului traficului de persoane. 

Detalii03.03.2017

Republica Moldova a semnat Protocolul 16 la CEDO

Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadorul Corina Călugăru și Secretarul general adjunct al Consiliului Europei Gabriella Battaini-Dragoni, au semnat, la Strasbourg, Protocolul nr. 16 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Seria Tratatelor Consiliului Europei nr. 214)
Protocolul nr. 16 prevede adresarea către Curtea europeană a drepturilor omului (CEDO) din partea instanţelor supreme din înaltele părţi contractante, cum sunt cele desemnate în conformitate cu art. 10, în vederea solicitării avizului consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta.

Detalii

03.03.2017

Semnarea Acordurilor de suport financiar local CoE-UE pentru Republica Moldova

La 1 martie 2017, la Strasbourg, a avut loc semnarea Acordurilor de suport financiar local în cadrul proiectului din Cadrul de cooperare Consiliul Europei - Uniunea Europeană pentru țările Parteneriatului Estic (PCF) "Inițiative locale privind etica în guvernare și transparență". Inițiativele reflectă experiența acumulată în cadrul programului tematic privind consolidarea cadrului instituțional pentru democrația locală, care are drept scop sporirea transparenței prin responsabilizare și promovarea integrității.

În cadrul ceremoniei oficiale Secretarul General al Congresului Autorităților Locale și Regionale, dl Andreas Kiefer, a accentuat deschiderea autorităților locale și necesitatea sincronizării eforturilor pentru amplificarea rezultatelor în domeniul eticii la nivel local și combaterii corupției.Dintre aplicațiile prezentate, pentru Republica Moldova, au fost selectate 3 localități în vederea oferirii suportului financiar: s. Budești, mun. Chișinău, cu proiectul Astăzi consilieri locali, mâine lideri ai schimbării, s. Costești, r. Ialoveni, cu inițiativa privind participarea locuitorilor în procesul decizional și s. Palanca, r. Ștefan Vodă, cu programul Parteneriat pentru o bună guvernare și dezvoltare locală.


02-03.03.2017

Conferință internațională privind evoluția controlului constituțional în Europa

La Chișinău are loc Conferința organizată de către Comisia de la Veneția (Consiliul Europei) în cooperare cu Curtea Constituțională a Republicii Moldova ”Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări”. Evenimentul este finanțat de către programul comun al Consiliului Europei și Uniunii Europene ”Cadrul de cooperare programatică pentru țările Parteneriatului Estic”.

La Conferință participă un număr de 80 de oficiali de rang înalt, inclusiv președinți și judecători din peste 20 de Curți Constituționale, reprezentanţi ai Tribunalului Uniunii Europene, precum și Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio.

Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei de la Veneția, în cuvântul său de salut, a menţionat că în statele în care este asigurată preeminenţa dreptului, hotărârile curţii constituţionale trebuie să fie implementate şi nu pot fi puse în discuţie de către Parlament sau cetăţeni. În acest sens, Comisia de la Veneţia veghează în permanenţă ca instanţele constituţionale să nu fie supuse niciunei presiuni. 

Detalii01.03.2017

Consiliul Europei îndeamnă Moldova să promoveze o identitate civică incluzivă și limbile minoritare


Comitetul consultativ al Consiliului Europei cu privire la Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale face apel, în cadrul unui Aviz, către Republica Moldova să implementeze o strategie pe termen lung pentru promovarea unei identități civice incluzive solide pe baza respectării diversității entice și lingvistice.

Comitetul recunoaște că autoritățile naționale și-au demonstrat atitudinea față de drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale prin adoptarea, în 2012, a unei legislații anti-discriminare foarte complexe și prin instituirea, în 2013, a unui organ pentu egalitate. Cu toate acestea, stigmatizarea și prejudecățile încă sunt foarte răspândite în societate, și, din aceste considerente, este atestată o discriminare față de romi și alte minorități.

Autoritățile au adoptat initiative pentru consolidarea învățării limbii oficiale de către minorități, dar barierele lingviste totuși persistă, mai ales la generațiile cu vârstă înaintată, ceea ce contribuie la separarea societății potrivit frontierelor entice și lingvistice.

Avizul cuprinde mai multe recomandări și este însoțit de comentariile autorităților Rep. Moldova.

Avizul
Comentariile

Moldova Europeana