Faceți căutări pe acest blog

Carta europeană a autonomiei locale: Cea de-a 30-a aniversare

Deschisă spre semnare la 15 octombrie 1985 și intrată în vigoare în 1988, Carta europeană a autonomiei locale este ratificată de toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. 

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei este singura instituție europeană cu mandatul legal de a monitoriza punerea în aplicare a Cartei Autonomiei Locale și, prin urmare, situaţia democrației teritoriale și dezvoltarea autoguvernării locale și regionale pe continentul european.

Republica Moldova a semnat Carta europeană a autonomiei locale la 02 mai 1996. Tratatul a intrat în vigoare pentru ţara noastră la 01 februarie 1998.


CARTA PE SCURT...
Recunoașterea internațională pentru auto-guvernarea locală

Carta este primul tratat internațional cu caracter obligatoriu, care garantează drepturile comunităților și autorităților lor alese. Prin urmare, ea este un instrument juridic unic pentru a apăra autonomia și independența comunităților teritoriale în Europa și constituie baza pentru dezvoltarea de mai departe a democrației la nivel local.

Un nucleu de principii de bază

Statele se angajează să respecte un nucleu de principii de bază pentru care nu este posibilă nici o rezervă. Prin aceste principii de bază, Carta urmărește să asigure compatibilitatea diverselor structuri ale comunităților locale din cadrul statele membre ale Consiliului Europei. Totuși, scopul final rămînea fi respectarea tuturor prevederilor Cartei.
Resurse pentru a corespunde atribuțiilor comunităților

Carta este primul tratat ce stabilește principiul transferului de competențe către comunitățile locale, care trebuie să fie însoțit de un transfer de resurse financiare. Acest principiu, cunoscut sub numele de principiul subsidiarității, permite descentralizarea puterii către nivelul cel mai apropiat de cetățean.

Carta, un cadru pentru protejarea comunităților locale

Carta stabilește o serie de garanții pentru a proteja drepturile comunităților locale. De pildă, limitele nu pot fi schimbate fără acordul comunităților,iar supravegherea activităților autorităților locale trebuie să fie definite prin lege, cu posibilitatea de a se adresa la o instanță de judecată.
Garantarea independenței reprezentanților aleși

Condițiile de funcție ale aleșilor locali trebuie să asigure că aceștia sînt în măsură să-și exercite funcțiile în mod liber, în limitele autoguvernării locale. Ei trebuie să fie în stare să-și determine propriile structuri administrative și să recruteze personal competent.

 MAI MULTE INFORMAŢII:

Carta Europeană a Autonomiei Locale 

Colecţiile Centrului Pro-European

- L: Democraţie locală şi regională

Drepturilor comunităților consacrate în lege

Carta prevede că principiul autoguvernării locale trebuie încorporat în legislație națională și, dacă este posibil, în Constituție, în scopul de a garanta implementarea efectivă. Ea de asemenea stipulează principiile de funcționare democratică a comunităților.
Aniversarea a 30-a a Cartei Autonomiei Locale


Moldova Europeana