Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Octombrie 2015

29.10.2015

Consiliul Europei prezintă noile sale proiecte pentru Republica Moldova

Proiectele, care vor fi realizate în baza Cadrului de cooperare programatică, se vor axa pe îmbunătăţirea procesului electoral din ţară, combaterea şi prevenirea discriminării, consolidarea respectării drepturilor omului în epoca digitală, consolidarea sistemului judiciar şi susţinerea Baroului de Avocaţi din Moldova.

Bugetul total alocat pentru implementarea acestor proiecte este de 2,5 milioane euro, dintre care aproximativ 1,9 milioane euro sunt oferiţi de Uniunea Europeană. Proiectul este cofinanţat şi implementat de către Consiliul Europei. Pe lângă aceste proiecte specifice ţării, Republica Moldova participă la încă 14 acţiuni regionale care cuprind câteva ţări din Parteneriatul Estic.

Evenimentul de prezentare a fost onorat cu prezenţa dlor: Jose-Luis Herrero, Şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău; Aneil Singh, Şeful Secţiunii Operaţionale, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova; Sergiu Palihovici, Secretar General al Guvernului RM; Sergiu Mihov, consilier, Directia Generala Cooperare Multilaterala, Ministerul Afacerilor Externe şi Integării Europene; şi Arkadi Sytine, Coordonatorul Consiliului Europei pentru Cadrul de Cooperare Programatică.


27.10.2015

Decernarea Premiului Dosta!


În cadrul celei de-a 5-a ediţii a Premiului Dosta ! instituit Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale (CPLRE) al Consiliului Europei, care este acordat municipalităţilor şi regiunilor pentru onorarea eforturilor acestora de incluziune a Romilor, au fost omagiate patru oraşe. Oraşul Gand (Belgia) a ocupat prima treaptă a podiului. Kragujevac (Serbia) şi Reggio nell’ Emilia (Italia), au împărţit locul doi, ex-aequo. Madrid (Spania) s-a clasat pe locul trei. Deoarece premiul este unul comun al Companiei Dosta ! a Consiliului Europei şi al CPLRE, ceremonia de decernare a premiului s-a desfăşurat în timpul sesiunii Congresului.


25.10.2015

Ziua Europeană a Justiţiei, marcată în Republica Moldova

Statele europene marchează Ziua Europeană a Justiţiei în jurul datei de 25 octombrie a fiecărui an. Aceasta are ca scop de a aduce justiţia mai aproape de cetăţeni, pentru a-i informa cu privire la drepturile lor şi pentru a promova activitatea Comisiei Europene şi a Consiliului Europei în domeniul justiţiei civile, prin simulări ale proceselor şi sesiuni de informare.

În Republica Moldova Ziua europeană a Justiţiei este marcată prin mai multe activităţi, organizate în perioada 23-27 octombrie. Astfel la toate instanţele de judecată au loc Zilele uşilor deschise şi sunti organizate vizite pentru grupuri de studenţi.În mai multe instituţiile de învăţământ sunt organizate seminare şi lecţii cu participarea judecătorilor.

La postul TV. Moldova 1, în cadrul emisiunii "Vectorul European", sunt programate dezbateri la tema "Situaţia curentă în domeniul justiţiei: succese, provocări, încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar, interacţiunea sistemului judiair cu societatea civilă.

Detalii 

23.10.2015

Decernarea Premiului Balnaţa de Cristal a Justiţiei

Premiul european Balanţa de Cristal 2015, instituit de căte Consiliul Europei în scopul de a recompensa practicile judiciare inovatoare din cadrul instituţiilor judiciare europene , a fost decernat Institutului Judiciar din Scoţia, la 23 octombrie 2015, cu ocazia evenimentului principal de celebrare a Zilei Europene a Justiţiei, în prezenţa lui Igor Crnadak, Ministrul Afacerilor externe din Bosnia-Herţegovina şi Preşedintelui Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, Josip Grubeša, Ministrului Justiţiei din Bosnia-Herţegovina, Mato Jozic, Ministrului Justiţiei al Federaţiei Bosni-Herţegovina, Anton Kasipovic, Ministrului Justiţiei al Serbiei, Georg Stawa, Preşedintelui CEPEJ, membrilor juriului Balanţa de Cristal şi a reprezentanţilor celor patru proiecte selectate.

Proiectul câştigător « HUB judiciar » propune un mediu virtual dedicat instruirii şi comunicării pentru actorii din sistemul judiciar din Scoţia, respectând regulile securităţii informatice.

De asemenea, au fost decernate trei menţiuni speciale cu valoare egală pentru alte trei proiecte.

Detalii


22.10.2015

Prevenirea terorismului: Consiliul Europei a lansat un nou instrument juridic


17 ţări şi Uniunea Europeană au semnat, la Riga, Protocolul adiţional la Convenţia pentru prevenirea terorismului, elaborat de Consiliului Europei. Protocolul prevede pedeapsa penală pentru pregătirea actelor teroriste. « Pentru prima dată în dreptul internaţional, avem parte de un instrument care prevede pedeapsa penală pentru pregătirea, la etapa iniţială, a actelor teroriste. Protocolul adiţional la Convenţia pentru prevenirea terorismului cuprinde prevederi care determină întreprinderea de acţiuni comune împotriva luptătorilor terorişti străini în cadrul respectării drepturilor omului şi a statului de drept. Acesta constituie piesa indispensabilă care lipsea din acest puzzle », a menţionat Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, care a făcut apel către toate guvernele să semneze şi să ratifice Protocolul cât mai repede posibil.


20-22.10.2015


Sesiunea Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei


 Membrii Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale s-au reunit la 20-22 octombrie 2015, la Strasbourg (Franţa), cu ocazia celei de-a 29-a sesiuni cu genericul anului “Răspunsurile locale la provocările drepturilor omului – migraţie, discriminare, incluziune socială”. Printre subiectele înscrise pe ordinea de zi, pot fi menţionate:
- Observarea alegerilor locale din Republica Moldova (14 iunie 2015):
- Examinarea situaţiei democraţiei locale în Luxembourg: Raportor - Dorin Chirtoacă
- Lansarea iniţiativei « Spre o Alianţă a oraşelor şi regiunilor europene împotriva extremismului violent »
- Adoptarea Liniilor directoare adresate autorităţilor locale şi regionale cu privire la prevenirea radicalizării şi manifestărilor de ură la nivel local 
- Votul la 16 ani - Consecinţe asupra participării tinerilor la nivel local şi regional (eng)
- Adoptarea unui limbaj comun între tineri şi autorităţile locale pentru depăşirea obstacolelor în participarea tinerilor (eng)
- Dezvoltarea participării active a cetăţenilor prin crearea unui parteneriat cu societatea civilă (eng)
- Noi forme ale guvernării locale (eng)

 
Pagina sesiunii

20.10.2015

Hotărârea CEDO în cauza Sara versus Republica Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat hotărârea sa în cauza Sara împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 45175/08).
În cauza Sara c. Moldovei (cererea nr. 45175/08), reclamantul Igor Sara a fost reținut, la 3 iunie 2008, pentru 72 ore fiind suspectat de contrabandă. La expirarea a 72 de ore de la reținere, reclamantul nu a fost pus sub învinuire. În faţa Curţii, invocând art. 5 §§ 1 şi 3 CEDO, reclamantul s-au plâns de absenţa unei baze legale în ceea ce priveşte detenția în perioada 6 şi 13 iunie 2008. De asemenea, el s-a plâns că instanţele naţionale nu au oferit motive suficiente şi pertinente pentru a-l menţine în arest preventiv.

Curtea a constatat în unanimitate în art. 5 § 1 CEDO, libertatea și siguranța persoanei. Curtea a acordat reclamantului 1,300 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de V. Ţurcan și M. Berlinschi, avocați din Chișinău.
 
Detalii

18.10.2015

„10 ani a Convenţiei Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane" 

În contextul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, marcată la 18 octombrie, în RM se desfăşoară Campania naţională "Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane" cu genericul „10 ani ai Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. 


15.10.2015

Aniversarea Cartei europene a autonomiei locale


«Obiectivul nostru constă în 100 % din Cartă pentru 100 % din teritoriul european”, a declarat astăzi, 15 octombrie 2015, Preşedintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, Jean-Claude Frécon, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Cartei europene a autonomiei locale. Anume la 15 octombrie 1985 Carta a fost deschisă spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei. La momentul deschiderii spre semnare, unsprezece ţări au semnat textul. Pe parcursul anilor, au urmat şi alte state şi, din octombrie 2013, odată cu ratificarea de către Republica San-Marino, toate cele 47 de State membre ale Consiliului Europei au ratificat Carta, creând astfel un spaţiu juridic unic şi omogen pentru autonomia locală în Europa.

Carta europeană a autonomiei locale: Cea de-a 30-a aniversare: Fişă informativă
09.10.2015

Ziua Europeană a Donării şi Transplantului de Organe

Lansată de Consiliul Europei Ziua Europeană a donării și transplantului de organe ( EODD ) are scopul de a încuraja dezbaterile și, în cele din urmă, creșterea numărului de donatori în întreaga Europă. Ideea acestei zile, inițiată de Consiliul Europei, este de a ajuta un stat membru diferit în fiecare an, să încurajeze dezbaterea și informarea publicului cu privire la problemele ce ţin de donarea de organe, colectarea și transplantarea, prevederile juridice și medicale, astfel încât fiecare să-şi poată defini poziția cu privire la donarea de organe şi tesuturi şi s-o aducă la cunoştinţa familiei sale.

La 10 octombrie 2015, Ziua europeană a donării şi transplantului de organe va fi celebrată oficial la Lisabona (Portugalia).  Genericul Zilei pentru 2015 este « Arta şi Transplantarea » Programul va avea la bază « Manifestul celor Şapte Arte (dansul, sculptura, teatrul, pictura, muzica, literatura şi cinematograful) şi va viza informarea marelui public referitor la donarea şi transplantul de organe, omagierea donatorilor şi familiilor acestora, şi aducerea mulţumirilor tuturor profesioniştilor din domeniul sănătăţii implicaţi în acest proces. 08.10.2015

Conferinţa internaţională „Reforma Procuraturii: standarde europene şi bune practici"


În cadrul evenimentului, organizat la Chişinău sub egida Consiliului Europei au fost abordate subiecte privind importanța instituției Procuraturii atât pentru societate, cât și pentru întregul sistem al justiției, precum și importanţa modernizării acestei instituţii după modelul și experienţele altor instituții drept de resort.

Participanţii la eveniment au remarcat că, la nivel instituţional, Moldova are nevoie de schimb de experienţă cu alte state şi preluarea bunelor practici în acest domeniu. În cadrul evenimentului, experţi de peste hotare au împărtăşit experienţele statelor din care fac parte în ceea ce priveşte structura, statutul, rolul şi competenţele procuraturii în sistemul de justiţie penală.

Detalii
07.10.2015

Lansarea reţelei pentru schimb de informaţii cu curţile supreme naţionale privind jurisprudenţa CEDO
Preşedintele CEDO, Dean Spielmann, a lansat la Strasbourg reţeaua pentru schimb de informaţii privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Iniţiativa are drep scop promovarea schimbului de informaţii între Curte şi curţile supreme naţionale. Punctul de contact va fi Departamentul pentru cercetări privind curţile superioare şi Jurisconsultul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Câteva curţi supreme europene deja şi-au anunţat intenţia de a adera la reţea pe parcursul lunilor următoare. Preşedintele Spielmann a menţionat că această nouă formă de cooperare între Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi curţile sureme naţionale a reflectat responsabilitatea comună de a implementa Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Acesta a adăugat că reţeaua ar putea contribui la asigurarea conformităţii deciziilor pronunțate cu jurisprudența europeană.

07.10.2015

Audierile Marii Camere a CEDO în cauza Buzadji împotriva Republicii Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a întrunit la 7 octombrie 2015, într-o Mare Cameră, alcătuită din 17 judecători, pentru a audia cauza Buzadji împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 23755/07). Cauza vizează plângerea unui om de afaceri referitoare la arestarea sa şi detenţia preventivă în baza acuzaţiilor de fraudare a unei întreprinderi de stat. După audieri Curtea a deliber în mod privat. Hotărârea sa cu privire la această cauză va fi adoptată mai târziu.

În hotârîrea Camerei CEDO din 16 decembrie 2014, Curtea a stabilit, cu patru voturi pentru şi trei împotrivă, că a avut loc o încălcare a articolului 5 § 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului, deoarece nstanțele judecătorești naționale pur și simplu au parafrazat motivele pentru extinderea detenției dlui Buzadji în așteptarea procesului de judecată și arestul ulterior la domiciliu, fără a explica modul în care acestea au aplicat în cazul său, cu excepția pericolului de coluziune cu fiii săi, un temei care a devenit irelevant după ce instanțele i-au permis domnului Buzadji să stea la domiciliu fără a-i interzice să-și vadă fiii.

La 16 martie 2015 Guvernul a cerut, în temeiul articolului 43 (retrimiterea în faţa Marii Camere, retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere) şi la 20 aprilie 2015 colegiul Marii Camere a acceptat cererea.

Audierile au fost retransmise începând cu 14.30 pe pagina de internet a Curţii (www.echr.coe.int).  

07.10.2015

"Traiul comun în societăţi multiculturale: respect, dialog, interacţiune": Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale 2015


În perioada 12-18 octombrie 2015, oraşe, regiuni şi asociaţii din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei vor sărbători Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale. Săptămâna în jurul datei de 15 octombrie a fost aleasă pentru desfășurarea acestui eveniment ca un tribut adus Cartei Europene a Autonomiei Locale, deschise spre semnare la această dată în 1985, acum 30 de ani.

În acest an tema principală a SEDL este "Traiul comun în societăți multiculturale: respect, dialog, interacțiune", care "reacționează la evenimentele recente, în special la atacurile teroriste din mai multe orașe europene la începutul anului 2015, precum și la provocările actuale legate de migrație", precum a fost reamintit de Purtătorul de cuvînt SEDL, Gaye Doganoglu (Turcia, EPP/ECC).

Respectiv, unele localități participante organizează seminare de solidaritate, dezbateri asupra drepturilor omului, schimburilor cu migranți și vizite la tabere de refugiați, în cadrul SEDL. Autoritățile locale și regionale, care doresc să ia parte la SEDL 2015, își pot înregistra activitățile lor conexe organizate în luna octombrie pe site-ul Săptămânii.


06.10.2015


Hotărârea CEDO în cauza N.P. împotriva Republicii Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Hotărârea sa în cauza N.P. împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 58455/13). Reclamanta, Dna N.P., născută în 1986, locuieşte la Chişinău. Cauza vizează decăderea din drepturi părinteşi şi limitatea drepturilor de vizită a fiicei sale.

În temeiul articolului 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), reclamanta s-a plans pe deciziile instanţelor naţionale de a o lipsi de drepturile părinteşti şi de limitele impuse drepturilor de vizită a fiicei sale. Fiind de acord că pentru fiica sa ar fi mai benefic să se afle temporar în grija unui tutore, ea a pretins că autorităţile ar fi putut găsi măsuri mai puţin severe decât simpla retragere a drepturilor sale părinteşti, fără a ţine cont de îmbunătăţirea situaţiei sale şi fără a-I oferi support care s-o ajute să-şi crească singură fiica.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit încălcarea articolului 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului în privinţa lipsirii de drepturi părinteşi şi limitarea drepturilor de vizită şi a acordat reclamantei 7.500 euro pentru compensarea prejudiciului moral şi 1.030 euro pentru costuri şi cheltuieli.

05-06.10.2015
  
”Rolul listelor electorale în asigurarea unui proces electoral corect şi transparent”: Conferinţă post-electorală

Evenimentul a reunit experți naționali și internaționali, trimiși de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al (OSCE/BIDDO) al Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa și Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei pentru a prezenta concluziile și recomandările observatorilor formulate în urma monitorizării alegerilor locale generale din iunie 2015.

Participanții au abordat următoarele subiecte:
  • rolul listelor electorale în asigurarea unui proces electoral corect și transparent;
  • transparența în procesul finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice;
  • confirmarea legalității alegerilor și validarea mandatelor aleșilor locali.
Detalii

01.10.2015

Lansarea Platformei Pan-europene pentru etică, transparenţă şi integritate în educaţie

Consiliul Europei a lansat o noua "platformă" pentru a combate corupţia în educaţie: Platforma Pan-europeană pentru etică, transparenţă şi integritate în educaţie (ETINED), în cadrul căreia specialiști din cele 50 de state- părți la Convenția Culturală Europeană a Consiliului Europei vor coopera cu alte organizații și agenții internaționale  implicate în acest domeniu, de la Transparency International la UNESCO.
Platforma ETINED are o misiune triplă:
  • Partajarea de informații și cele mai bune practici în domeniul transparenței și integrității în educație;
  • Contribuirea la elaborarea de reacții adecvate la provocările pe care le ridică corupția în sectorul educației și învățământului superior;
  • Crearea unui cerc virtuos în educație, prin care toți actorii să-și asume angajamentul principiilor etice fundamentale pozitive.
Detalii


28.09.2015-02.10.2015

Sesiunea de toamnă a APCE


O dezbatere comună privind răspunsul umanitar şi politic la criza migraţională şi refugiați în Europa, provocările pentru ţările de tranzit, precum şi nevoia urgentă de un adevărat sistem european de azil, avansarea procedurii de monitorizare, au fost printre principalele chestiuni ale sesiunii de toamnă a APCE.

Parlamentari din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au adoptat mai multe recomandări şi rezoluţii cu privire la cele mai stringente probleme cu are se confruntă societăţile europene. Textele adoptate vizează şi Republica Moldova în calitate de Stat membru al Consiliului Europei.

TEXTE ADOPTATE:

Moldova Europeana