Faceți căutări pe acest blog

21 septembrie - Ziua cooperării europene


Ziua cooperării europene este o sărbătoare a realizărilor regiunilor și țărilor europene care colaborează la nivel transfrontalier. Pentru prima dată, ea va fi celebrată în aceeași zi în toată Europa, atât în statele membre ale UE, cât și în țările vecine.

Adresându-se în cadrul Parlamentului European, la Bruxelles, cu ocazia lansării a peste 200 de evenimente în 40 de țări, Johannes Hahn, comisarul UE pentru politica regională, a declarat: „Proiectele de cooperare teritorială contribuie la crearea unui climat de încredere. Ele favorizează înțelegerea reciprocă și constituie ingrediente esențiale ale integrării europene. Aceste inițiative apropie comunitățile între ele – iată Uniunea Europeană în acțiune”.

Cooperarea teritorială europeană este o temă din ce în ce mai importantă în cadrul politicii regionale a UE. Regiuni și orașe din diferite state membre ale UE sunt încurajate să colaboreze și să învețe unele de la altele prin intermediul programelor, proiectelor și rețelelor comune. Cetățenii care locuiesc în afara granițelor externe ale UE beneficiază, de asemenea, de o politică al cărei scop este de a contribui la rezolvarea problemelor din regiunile frontaliere prin promovarea unor rețele mai bune și a unor acțiuni comune.

Printre proiectele emblematice care au fost prezentate cu ocazia Zilei cooperării europene, sărbătorită în mod oficial la data de 21 septembrie, se numără HEALTH, o inițiativă austro-ungaro-slovenă menită să îmbunătățească eficiența energetică și a utilizării resurselor în sectorul sănătății.

Partenerii din cadrul proiectului Edtwin din regiunile Cehiei, Slovaciei, Ungariei și Austriei înființează, de asemenea, parteneriate și stagii în domeniul educației în regiunile vecine, precum și cursuri de limbi străine pentru copiii din Europa Centrală.
 
Context

Cooperarea teritorială europeană cuprinde trei tipuri de programe:
  • programe de cooperare transfrontalieră de-a lungul granițelor interne ale UE. Contribuția FEDER: 5,6 miliarde EUR.
  • programe de cooperare transnațională care acoperă suprafețe mai mari de cooperare, cum ar fi Marea Baltică, regiunile alpine și mediteraneene. Contribuția FEDER: 1,8 miliarde EUR.
  • un program de cooperare interregională (INTERREG IVC) și 3 programe referitoare la constituirea de rețele (Urbact II, INTERACT II și ESPON) care acoperă toate cele 27 de state membre ale UE. Acestea furnizează un cadru pentru schimbul de experiență între organisme regionale și locale din diferite țări. Contribuția FEDER: 445 milioane EUR.
De la începutul anilor 1990, aproximativ 30 000 de proiecte transfrontaliere au beneficiat de investiții din partea UE. Acestea au oferit avantaje substanțiale persoanelor care trăiesc în Europa: de la crearea de locuri de muncă până la protecția mediului și îmbunătățirea serviciilor de sănătate, transport și energie.
Rezultatele unui studiu din cadrul inițiativei INTERREG III (2000-2006) au arătat că aceste proiecte au permis, în mod direct sau indirect, crearea sau menținerea a 115 000 de locuri de muncă/oportunități de ocupare a forței de muncă și a aproximativ 5 800 de întreprinderi nou-înființate și, respectiv, întreprinderi existente.
 
Inițiativa este coordonată de programul INTERACT în asociere cu Comisia Europeană (DG REGIO, EuropeAid și Serviciul European de Acțiune Externă) și sprijinită de Comitetul Regiunilor și Parlamentul European.

Informații suplimentare:

Moldova Europeana