Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Septembrie 2012

 24-25.09.2012

 Asigurări pro-europene de la Bruxelles

Vizita oficială Preşedintelui Parlamentului, Marian Lupu, la Bruxelles şi dialogurile sale cu oficialii UE - Comisarul European pentru Extindere și Politica Europeană de Vecinătate, Štefan Füle, copreşedintele Adunării Parlamentare a Parteneriatului Estic (Euronest), europarlamentarul Kristian Vigenin, Presedintele Parlamentului European, Martin Schulz


M. Schulz a menționat că Moldova înregistrează cele mai dinamice progrese în cadrul Parteneriatului Estic și a specificat că Parlamentul European este deschis semnării cu țara noastră cât mai rapid a Acordurilor de asociere, de liber schimb și de liberalizare a regimului de vize. De asemenea, oficialul european a exprimat interes pentru aprofundarea relaţiilor de cooperare între Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce va permite abordarea mai multor probleme de interes comun într-un spirit de obiectivitate şi încredere.

 


 
21.09.2012

Ziua cooperării europene

În săptămâna 17-23 septembrie, în întreaga Europă, vor avea loc peste 100 de evenimente din cadrul celor 75 de programe europene de cooperare teritorială în desfăşurare. Obiectivul campaniei, cu sloganul “La graniţe, ne dezvoltăm împreună”, constă în celebrarea realizărilor cooperării europene. Aceasta va fi o ocazie de a descoperi toate ameliorările pe care iniţiativele le-au adus aspectelor vieţii cotidiene a oamenilor: de la crearea locurilor de muncă, ameliorarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, până la protecţia mediului, transportul sau energia.

16-22.09.2012

Săptămâna europeană a mobilităţii


  Săptămâna Mobilității Europene este o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă. Scopul campaniei, care se desfășoară între 16-22 septembrie, în fiecare an, este de a încuraja autoritățile locale europene să introducă și să promoveze măsuri durabile de transport și de a invita cetățenii lor să încerce alternative la utilizarea automobilului. 
18-19.09.2012


Conferința anuală a Programului Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013  "Aprofundarea Cooperării în bazinul Mării Negre"

Pentru prima dată la Chișinău,  și-a început lucrările Conferința Anuală a Programului de Cooperare Transfrontalieră Bazinul Mării Negre 2007-2013.

Scopul conferinței este de a prezenta cele mai recente evoluții în implementarea și viitorul programului Bazinul Mării Negre, pentru a discuta despre viitorul Instrumentului European de Vecinătate (IEV), precum și de a construi rețele și sinergii între părțile interesate din regiune.

Reprezentanții țărilor Bazinului Mării Negre, participante la Program și reprezentanți ai Comisiei Europene, precum și beneficiarii proiectelor și reprezentanți ai organizațiilor internaționale  și regionale s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde pentru a evalua performanțele Programului și a efectua un schimb de opinii privind perspectivele pentru perioada următoare, crearea de sinergii și parteneriate în cadrul Bazinului Mării Negre.


17.09.2012

Vizita Comisarului  European pentru Cooperare Internaţională, Ajutor Umanitar şi Gestionarea Crizelor Kristalina Georgieva în Moldova

Oficialul european  a mentionat că la începutul anului  în curs  angajamentul financiar al Uniunii Europene față de Republica Moldova era de 94,2 milioane euro, iar acum acesta va fi suplinit cu încă 28 de milioane de euro. Reuniunea anuala a Conferinţei Autorităţilor Locale şi regionale a Parteneriatului Estic (CORLEAP)


În cadrul reuniunii de astăzi vor fi abordate probleme ce ţin de reforma administraţiei publice la nivel local şi regional, dezvoltarea democraţiei locale şi necesităţile specifice ale autorităţilor locale şi regionale care ar trebui luate în consideraţie de către UE în programele sale de finanţare. Totodată, vor fi  prezentate exemple de proiecte de succes.
 14.09.2012

Сea de-a 12-a rundă a negocierilor Acordului de Asociere dintre RM și UE

 La 14 septembrie curent la Chișinău s-a desfășurat cea de-a 12-a rundă de negociere a Acordului de Asociere RM-UE în cadrul căreia au continuat discuțiile asupra textului Acordului în vederea asigurării reflectării corespunzătoare a priorităților curente ale cooperării RM cu UE, dar și a asigurării flexibilității necesare în vederea extinderii acesteia către noi domenii și orizonturi ținînd cont că finalitatea cooperării RM cu UE o constituie integrarea în UE.


Rezultatele celei de-a 12-a rundă a negocierilor Acordului de Asociere dintre RM şi UE
14.09.2012

 Nouă strategie pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării

a fost prezendata de Comisia Europeană .

Strategia propune o concentrare mai accentuată a cooperării asupra priorităților strategice ale UE, cu menținerea în același timp a tradiționalei deschideri spre participarea țărilor terțe la cercetarea din UE. Este vorba nu doar despre abordarea provocărilor mondiale, ci și despre creșterea atractivității Europei ca centru de cercetare și inovare și despre sporirea competitivității industriale.

Detalii

 11-14.0.9.2012

Cea de a treia rundă de negocieri a Acordului privind  crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE

Pe 11-14 septembrie 2012, la Chişinău a avut loc cea de a treia rundă de negocieri a Acordului privind  crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE (ZLSAC/DCFTA), regimul comercial ce va asigura integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiu comunitar.

Negocierile purtate pe parcursul săptămânii curente au finalizat cu definitivarea textelor juridice ale Acordului, urmând a fi convenite anexele, ce prevăd examinarea ofertelor tarifare pentru circa 10 mii de poziții tarifare de bunuri și servicii. Obiectivul general al Republicii Moldova este de a încadra toate produsele din Nomenclatorul Mărfurilor a țării noastre în prevederile Acordului În cadrul negocierilor purtate au fost efectuate primele oferte ”partea europeană venind cu una generoasă de instituire a taxei vamale zero la importul produselor  industriale moldovenești în UE”,
 
12.09.2012

 Prezentarea rezultatelor raportului trimestrial Euromonitor nr. 24 

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXpert-Grup au prezentat rezultatele monitorizării procesului de implementare de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domenii cheie, asumate în cadrul procesului de integrare europeană, pentru perioada aprilie-iunie 2012. Constatările monitorizării, precum şi prognozele privind evoluţia în domeniile monitorizate au fost publicate în nr. 24 al publicaţiei trimestriale Euromonitor.

 5.09.2012

 Manuel Barroso: RM va putea finaliza negocierile privind Acordul de Asociere cu UE în 2013


Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat că Republica Moldova va putea finaliza negocierile privind Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană până la cel de-al III-a Summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în anul 2013. Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei anuale a şefilor delegaţiilor UE de la Bruxelles.
4.09.2012

Lansarea proiectului  "Participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local"

Proiectul își propune să creeze în 5 regiuni pilot ale Republicii Moldova structuri de co-management (50% tineri și 50% autorități locale) care să asigure consultarea și implicarea tinerilor în dezbaterea subiectelor care-i privesc. Drept urmare a acestui proiect, CNTM își propune o mai bună participare a tinerilor în elaborarea și monitorizarea bugetului local, asigurarea funcționalității structurilor de tineret existente, precum și o coordonare eficientă între activitățile locale și Strategia Națională a Tineretului.

Obiectivele proiectului
  •  Realizarea schimbului de experiență între țările UE și Moldova în promovarea cetățeniei active la nivel local.
  • Promovarea și aplicarea bunelor practici din țările UE în dezvoltarea structurilor de participare la nivel local în 5 regiuni-pilot din Republica Moldova.
 Detalii

3.09.20]2

 Zilele europene ale patrimoniului: 50 de țări permit accesul la situri rar văzute

Se estimează că peste 20 de milioane de oameni vor profita în cursul lunii următoare de accesul liber la mii de situri rar deschise publicului și la evenimentele speciale din cadrul Zilelor europene ale patrimoniului, organizate în luna septembrie a fiecărui an în 50 de țări din Europa.
 
„Zilele europene ale patrimoniului oferă oamenilor o oportunitate minunată de a descoperi comori culturale care se află adesea extrem de aproape de locuințele lor, dar a căror existență le este, poate, necunoscută, în vreme ce alte astfel de comori sunt rareori accesibile publicului. Prin faptul că își deschid ușile, aceste situri ne deschid ochii și mințile spre patrimoniul cultural comun și diferit care constituie bijuteria coroanei europene”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

 Lansate în 1985, Zilele europene ale patrimoniului au fost organizate începând din 1999, ca inițiativă comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei. Cele 50 de țări semnatare ale Convenției culturale europene iau parte la Zilele europene ale patrimoniului, oferind vizite la noi comori culturale și deschizând clădiri istorice care sunt în mod normal închise publicului. Evenimentele culturale aduc în prim-plan meșteșugurile și tradițiile, precum și arhitectura și arta locale, și vizează, totodată, promovarea înțelegerii reciproce între cetățenii europeni.
  19.09.2012

Partneriat Estic : realizările şi dezvoltare actuală cooperării in domeniul energeticSeminar-atelier "Cooperare europeană a UE cu parteneri est europeni în domeniul securității energetice: realizări, bariere și perspective", organizat de Secretariatul EURONEST și Departamentul Politică, DG EXPO - pentru Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru Adunarea Parlamentară Euronest pe securitatea energetică, se va avea loc pe 19 septembrie 2012 in Parlamentul European, la Bruxelles.

Scopul seminarului este de a permite schimbul de opinii cu privire la politicile și inițiativele de cooperare în domeniul energiei în cadrul Parteneriatului estic. La acest seminar participanții vor dezbate împreuna cu experți la nivel înalt din sectorul industrial, academic și public cu privire la aspecte cheie și recomandări. Dl Kevin McCann, Team Leader al Secretariatului Tehnic INOGATE proiectului, va i prezenta realizările și dezvoltarea actuală a Programului INOGATE și obiectivele sale pentru energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile
 Seminar-workshop “EU-Eastern European Partners cooperation in energy security:  achievements, barriers and prospects” organised by the EURONEST Secretariat and the Policy Department, DG EXPO – for the Committee on Foreign Affairs and the EURONEST Parliamentary Assembly’s Committee on Energy Security, will take place on 19 September 2012 in European Parliament in Brussels.

Vezi :

Moldova Europeana