Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Martie 2018


22 martie 2018

Rezultatele Proiectului Consiliului Europei "Sprijin pentru reformele justiției penale în Republica Moldova"

Conferința la nivel înalt a marcat finalizarea Proiectului "Sprijin pentru reformele justiției penale în Republica Moldova" finanțat de Guvernul Danemarcei. Proiectul realizat în perioada 2015-2018, a fost conceput pentru a contribui la susținerea Republicii Moldova în îndeplinirea angajamentelor sale statutare față de Consiliul Europei în domeniul justiției penale.

 Reprezentanți și beneficiari ai proiectului, instituții guvernamentale, experți internaționali și naționali și reprezentanți ai Consiliului Europei, au făcut schimb de experiențe, lecții învățate, au discutat despre oportunități pentru Republica Moldova în contextul viitoarelor reforme în domeniul justiției, drepturilor omului și al statului de drept.

Proiectul a oferit un amestec de expertiză legislativă și un sprijin extins pentru reformele legislative și instituționale, precum și consolidare operațională și profesională a instituțiilor partenere. În acest context, una dintre cele mai mari realizări a fost adoptarea în februarie 2016 a noii Legi cu privire la procuratură. Cadrul legislativ relevant și amendamentele constituționale au fost puse în aplicare în conformitate cu majoritatea recomandărilor Consiliului Europei / Comisiei de la Veneția. În timp ce reforma instituțională a fost lansată în conformitate cu noua legislație, Consiliul Superior al Procurorilor a devenit operațional într-o nouă structură, ca organ independent de autoadministrare a procurorilor. Aceasta a reprezentat un pas semnificativ spre asigurarea independenței procuraturii.

Broșura proiectului : https://rm.coe.int/cjr-md-final-brochure/16807959a3

20 martie 2018

Închisorile europene sunt aproape pline, potrivit celui mai recent studiu al Consiliului Europei


Cu mai mult de 9 deținuți pentru 10 locuri în medie, închisorile europene se apropie de saturație, conform statisticii Consiliului Europei (SPACE).
Acest studiu arata că rata de încarcerare a crescut de la 115,7 la 117,1 deținuți la 100 000 de locuitori între 2015 și 2016. Rata a înregistrat anterior un declin constant din 2012, când a fost de 125, 6 deținuți la 100.000 de locuitori.
Rata de încarcerare este influențată în principal de durata pedepsei și de măsurile impuse. Durata medie a detenției, care poate fi văzută ca un indicator al modului în care se aplică legea penală, a crescut ușor și la 8,5 luni.
Țările cu cea mai mare rată de încarcerare au fost Bulgaria (+ 10,8%), Turcia (+ 9,5%), Republica Cehă (+ 7,6%), Serbia + 6,6%) și Danemarca (+ 5,5%). 
Administrațiile penitenciarelor în care au scăzut cel mai mult sunt Islanda (-15,9%), Irlanda de Nord (-11,8), Lituania (-11,1%), Belgia (-10, 1%) și Georgia (-6,7%).
Pe de altă parte, supraaglomerarea rămâne o problemă serioasă în multe țări. Din cele 47 de administrații ale penitenciarelor, treisprezece raportă un număr de deținuți care depășesc numărul de locuri disponibile. Cele mai mari rate de supraaglomerare a penitenciarelor se regăsesc în "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei" (132 deținuți la 100 de locuri), Ungaria (132), Cipru (127), Belgia (120), Franța (117). ), Portugalia (109), Italia (109), Albania (108) Serbia (109), Republica Cehă (108), România (106) și Turcia (103).
Studiul SPACE este realizat în numele Consiliului Europei de către Universitatea din Lausanne. Studiul 2016 SPACE I conține informații despre 47 din cele 52 de administrații penitenciare din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei (a se vedea rezumatul în limba franceză). Studiul SPACE II conține informații privind 47 din 52 de servicii de probațiune.

19 martie 2018

Eliminarea limitării numărului de termeni prezidențiali este o regresie democratică, potrivit Comisiei de la Veneția


În noul său raport privind limitarea numărului de termeni prezidențiali, Comisia de la Veneția afirmă că realegerea nu este în sine un drept fundamental, ci o modalitate a dreptului de a candida pentru alegeri. Comisia de la Veneția se pronunță în favoarea limitării numărului de termeni prezidențiali în sistemele prezidențiale și semiprezidențiale, deoarece contribuie la prevenirea abuzului de putere și nu restrânge în mod nejustificat drepturile candidaților la funcții sau ale alegătorilor. Pentru a schimba aceste limite, este necesară revizuirea Constituției. Dacă are drept efect prelungirea mandatului prezidențial, această revizuire ar trebui să aibă efect numai pentru viitorii titulari ai biroului. Folosirea unui referendum popular pentru a aproba revizuirea nu ar trebui să fie un mijloc de a eluda procedurile parlamentare. În cele din urmă, instanțele constituționale ar trebui introduse numai după ce revizuirea în cauză a fost adoptată de legiuitorul constituțional.


Experții legii constituționale ale Consiliului Europei au elaborat acest raport la cererea Organizației Statelor Americane, care a remarcat recent [în America Latină] existența unor practici incorecte de schimbare a prezidențialului mai degrabă decât un proces de reformă. Raportul se bazează pe un studiu comparativ al țărilor din Europa, Africa, Asia și America, precum și pe lucrările anterioare ale Comisiei de la Veneția, în care Comisia de la Veneția și-a exprimat deja în mod clar poziția critică în ceea ce privește dispozițiile constituționale care autorizează, în sistemul prezidențial și semiprezidențial, șeful statului să efectueze mai mult de două termeni.

Pagina web Comisia de la Veneția: http://www.venice.coe.int

16-17 martie 2018

Ședința plenară a Comisiei de la Veneția
 În prima sesiune plenară a anului, Comisia de la Veneția a adoptat mai multe opinii. Printre subliniază: o cerere a Organizației Statelor Americane (OAS) de a determina dreptul președinților de a fi reales, în contextul mai multor practici observate care încearcă să înlăture limitarea mandatului președinților. Avizul include exemple din diferite țări din America Latină și Europa.

Sesiunea plenară a adoptat opinii privind Republica Moldova:


- amendamentele la legislația electorală-(comun cu OSCE / ODIHR) 
CDL-AD(2018)008 English 19/03/2018
Republic of Moldova - Joint opinion on the law for amending and completing certain legislative acts (Electoral system for the election of Parliament) adopted by the Council for Democratic Elections at its 61st meeting, Venice, 15 March 2018 and the Venice Commission Plenary at its 114th meeting, Venice, 16-17 March 2018


- proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în domeniul Comitetul judiciar
 - proiectul de lege de modificare a articolului 42 din Constituția Republicii Moldova privind libertatea de asociere
CDL-AD(2018)003 English 19/03/2018
Republic of Moldova - Opinion on the law on amending and supplementing the Constitution of the Republic of Moldova (Judiciary), adopted by the Venice Commission at its 114th Plenary Session (Venice, 16-17 March 2018)

Informații suplimentare:
15 martie 2018

Punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: cele mai recente decizii sunt online


Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei s-a reunit pentru a monitoriza executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului din partea statelor membre.

Deciziile adoptate de Comitet sunt postate pe site-ul web al Consiliului Europei. Statele membre sunt obligate să aplice hotărârile Curții în temeiul articolului 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Pentru a monitoriza executarea hotărârilor, Comitetul Miniștrilor se bazează pe informațiile furnizate de autoritățile naționale relevante, organizațiile neguvernamentale și alte părți interesate.

Informații suplimentare:

13 martie 2018

Consiliul Europei lansează o nouă pagină web privind integrarea perspectivei de gen


Noua pagină web privind integrarea perspectivei de gen prezintă activitatea Consiliului Europei privind integrarea perspectivei de gen într-o gamă largă de domenii. Pagina conține 15 secțiuni tematice (de exemplu, terorismul, sportul, justiția, politicile audiovizuale).

Noua pagină oferă, de asemenea, informații complete despre abordarea integrată a egalităț    ii și propune instrumente pentru implementarea acesteia.

Detalii
8 martie 2018

Toată lumea poate face egalitatea o realitate


Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Femeii, Consiliul Europei, recunoaște progresele înregistrate în direcția unei mai mari egalități între femei și bărbați, analizând în același timp provocările viitoare.
Adânc înrădăcinate discriminare, bazată pe o mentalitate patriarhală și agravată de violență, violența sexuală în special, de multe ori în mod subtil ascuns, afecteaza femeile de-a lungul vieții lor, limitând libertatea lor, oportunitățile lor și să își exercite drepturile. Dintre acestea, femeile migrante sunt afectate în mod deosebit.
În sfera economică, diferența salarială dintre femei și bărbați, plafonul de sticlă și concepția greșită că femeile nu sunt potrivite pentru a lucra în anumite sectoare sau profesii continuă să le împiedice cariera și oportunitățile. Multe femei suportă de asemenea povara fizică și psihologică dublă a muncii la domiciliu și a locurilor de muncă, luptând să combine viața privată, familială și profesională.
Detalii:

8.03.2018

Consiliul Europei aprobă Strategia sa pentru egalitatea între femei și bărbați 2018-2023

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat noua Strategie a Consiliului Europei pentru egalitatea între femei și bărbați 2018-2023.

Strategia reafirmă angajamentul Organizației de a aborda provocările actuale și emergente și de a elimina obstacolele din calea realizării unei egalități reale și complete între femei și bărbați în interiorul statelor membre.

Accentul va fi pus pe șase domenii strategice: prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen și a sexismului; prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; să ofere femeilor acces egal la justiție; asigurarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților la luarea deciziilor politice și publice; să protejeze drepturile femeilor și fetelor migrante, ale refugiaților și ale azilului și să integreze problemele de gen în toate politicile și măsurile.

Strategia va fi lansată la conferința "Egalitatea de șanse între femei și bărbați: organizată de președinția daneză a Comitetului de Miniștri de la Copenhaga în perioada 3-4 mai 2018.

Informații suplimentare:

7 martie 2018

Protecția drepturilor omului online: noi orientări privind intermediarii pe internet


Consiliul Europei a adoptat linii directoare pentru cele 47 de state membre cu privire la rolurile și responsabilitățile intermediarilor de internet, cum ar fi motoarele de căutare și rețelele sociale.

Puterea acestor intermediari, ca protagoniști ai exprimării online, este aceea de a clarifica rolul și impactul acestora asupra drepturilor omului, precum și responsabilitățile acestora. În Recomandarea  privind rolul și responsabilitățile intermediarilor de internet, Comitetul Miniștrilor - organul executiv al Consiliului Europei - solicită statelor să definească un cadru bazat pe drepturile omului, care stabilește principalele obligații ale statelor în domeniul protecției și promovării drepturilor omului în mediul digital, precum și responsabilitățile intermediarilor.

Recomandarea îndeamnă statele să creeze un mediu on-line sigur și susținut, în care intermediarii, utilizatorii și toți cei interesați să fie conștienți de drepturile și îndatoririle lor. De asemenea, le invită să încurajeze dezvoltarea unor cadre adecvate de autoreglementare și coreglementare și să asigure existența mecanismelor de recurs pentru toate presupusele încălcări ale drepturilor omului în mediul digital.

Recomandarea subliniază importanța creșterii transparenței procedurilor de moderare a conținutului. Programele de educație media ar trebui să fie încurajate pentru a permite utilizatorilor să beneficieze de avantajele mediului online, reducând în același timp riscurile asociate acestuia.

7 martie 2018

Noi orientări privind pluralismul media și transparența proprietății mass-media


Consiliul Europei a publicat linii directoare pentru a ajuta 47 de state membre să promoveze pluralismul media și transparența proprietății.

Într-o recomandare, Comitetul de Miniștri subliniază faptul că progresele tehnologice actuale au repercusiuni profunde asupra funcționării sectorului mass-media și asupra pluralismului mass-media. Pentru a face față acestei provocări, recomandarea propune un set de orientări menite să creeze un mediu pluralist, transparent și participativ, atât offline, cât și online.

Recomandarea stabilește condițiile esențiale care trebuie îndeplinite pentru îmbunătățirea pluralismului mediatic. El încurajează statele să dezvolte strategii pentru a garanta durabilitatea suportului mass-mediei la fel de diverse ca mass-media de serviciu public, mass-media locală, mass-media minoritară, mass-media din comunitate și media transfrontalieră.

Statele sunt, de asemenea, încurajate să sprijine jurnalismul de investigație independent și de calitate, respectând pe deplin independența editorială și autonomia operațională a mass-mediei. Recomandarea oferă, de asemenea, îndrumări pentru a asigura vizibilitatea conținutului variat pe diferite platforme și pentru a le ajuta să fie accesibile cel mai mult prin intermediul programelor de educație mediatică.

În cele din urmă, recomandarea încurajează statele să dezvolte cadre de reglementare pentru a promova transparența proprietății mass-media.

Mai mult:

Engleză : https://www.coe.int/en/web/portal/-/new-guidelines-on-media-pluralism-and-transparency-of-media-ownership
Franceză :https://www.coe.int/fr/web/portal/-/new-guidelines-on-media-pluralism-and-transparency-of-media-ownership
Recomandarea CoE: https://search.coe.int/cm/Pages /result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e36
Politica CoE privind mass-media: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/media

      6 martie 2018

Organizațiile internaționale se angajează să asigure un sprijin mai larg pentru drepturile omului

Consiliul Europei împreună cu alte ornanizații internaționale (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, EU Fundamental Rights Agency, ENNHRI, GANHRI) au facut declarație comună prin adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului acum 70 de ani, guvernele din întreaga lume s-au angajat să facă pace, democrație și justiție o realitate pentru toți. Noi, instituțiile naționale, regionale și internaționale, ne străduim să atingem acest obiectiv, încercând să îmbunătățim viața a sute de milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, această muncă este departe de a fi realizată atunci când atât de mulți oameni continuă să experimenteze zilnic experiența sărăciei, a conflictelor armate, a inegalității și a discriminării.
Este, desigur, necesar ca statele să continue să îmbunătățească legile și politicile, însă pentru a menține promisiunea egalității de șanse pentru toți, trebuie să ne asigurăm că toată lumea înțelege și sprijină drepturile omului. Din nefericire, de acum câțiva ani am fost martorii apariției unui discurs profund ostil față de drepturile omului. Mulți oameni nu se simt îngrijorați de aceste probleme sau se simt excluși din dezbatere.
Mai mulți factori explică acest sentiment larg răspândit. Unul dintre ele se află, cu siguranță, în faptul că guvernele, parlamentele, organizațiile internaționale, structurile naționale ale drepturilor omului, școlile și mass-media nu sunt suficient de vocale pentru întreaga populație. și nu demonstrează că drepturile omului sunt importante pentru toți.
De aceea noi, liderii instituțiilor pentru drepturile omului de la Geneva, suntem hotărâți să îmbunătățim comunicarea noastră publică pentru a promova și proteja mai eficient drepturile omului.

Informație suplimentară:

5-6 martie 2018

Prezentarea constatărilor și recomandărilor Studiului întreprins la nivel imediat, intermediar și legislativ
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane și Degradante (în continuare ”CPT”) a atenționat în mai multe rapoarte o ”particularitate veche” a sistemului penitenciar din Republica Moldova – o ierarhie informală și o subcultură bine stabilită, care duce la violență și intimidare în rândul condamnaților. Astfel, în urma consultărilor cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare (în continuare ”DIP”), s-a decis elaborarea unui studiu privind subcultura criminală în penitenciarele din Republica Moldova, care să abordeze legăturile exacte dintre subcultura criminală și violența din rândul condamnaților, oferind recomandări privind modul de contracarare a acestui fenomen negativ din Republica Moldova.

În perioada 5-6 martie 2018 au fost organizate mese rotunde în cadrul Ministerului Justiției, cu participarea experților/autorilor Studiului și a actorilor justiției penale din Moldova. Evenimentele au avut drept scop prezentarea constatărilor și recomandărilor Studiului, precum și a contura măsurile necesare a fi întreprinse la nivel imediat, intermediar și legislativ.

Cel mai important aspect al discuțiilor a fost identificarea acțiunilor corespunzătoare în vederea combaterii subculturii criminale în penitenciare în raport cu măsurile prevăzute în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Penitenciar pentru anii 2016-2020. În același timp, toți actorii au convenit ca eforturi comune să fie întreprinse pentru contracararea fenomenului negativ al subculturii criminale în penitenciarele din Republica Moldova.

5 martie 2018

Copiii din migrație au nevoie de informații despre realitate, nu doar despre drepturile lor


Potrivit unui nou raport, Consiliul Europei subliniază faptul că copiii aflați în situații de migrație, în toate etapele călătoriei lor spre Europa, ar trebui să beneficieze de informații adaptate și ușor de înțeles, care iau totuși în considerare realitatea și dificultățile că vor putea să se întâlnească în noul lor mediu. Comunicarea directă verbală cu profesioniști instruiți cu copii este cea mai eficientă modalitate de a le transmite informații; broșurile și materialele tipărite în limbaj simplu ar trebui utilizate ca mijloace complementare; ar fi de asemenea bine să promovați schimbul de informații fiabile între colegi.
Înainte de a părăsi țara, copiii au indicat că nu au fost informați despre dificultățile pe care le-ar întâmpina în timpul călătoriei lor și despre integrarea lor în țara gazdă. În timpul călătoriei lor, lipsă de informații, sau informație incompletă despre cu cine s-ar întâlni, în cine ar putea avea încredere, unde, de către cine ar putea fi ajutați și cum să le acceseze informațiile, drepturi; în urma căreia s-au simțit stresați și abandonați.
Ei au considerat că este important să primească informații imediat după sosire, dar de multe ori s-au simțit copleșiți și incapabili să absoarbă și să păstreze totul. Ei au văzut comunicarea de la egal la egal prin intermediul rețelelor sociale ca o modalitate utilă de a învăța din experiența celor care au avut aceeași călătorie; această comunicare ar trebui să fie susținută de profesioniști pentru a asigura corectitudinea informațiilor furnizate.

   2 martie 2018   Legea 121 cu privire la asigurarea egalității – 5 ani în vigoare în Republica Moldova 

   Implementarea Legii cu privire la asigurarea egalității a fost organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Republica Moldova (Consiliul pentru Egalitate) în colaborare cu proiectul comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova.
   Evenimentul a servit drept forum pentru discutarea diferitelor aspecte importante legate de prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității: în domeniul sănătății și protecției sociale; educației; câmpul muncii etc. S-a acordat o atenție deosebită lansării Consiliului Consultativ al ONG-urilor pe lângă Consiliul pentru Egalitate și prezentării Codului de Etică al membrilor Consiliului pentru Egalitate.

   Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene "Susţinerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova", parte a Parteneriatului pentru Bună Guvernare. 

   Detalii
   Pagina web CoE-Egalitatea de gen: https://www.coe.int/en/web/genderequality/home
   Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 

    

   1 martie 2018

   Traficul de organe umane: Convenția Consiliului Europei intră în vigoare


   Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane a intrat în vigoare în primele cinci state care au ratificat: Albania, Republica Cehă, Malta, Republica Moldova și Norvegia.

   Convenția, fiind primul tratat internațional de prevenire și combatere a traficului de organe umane, a fost semnat de alte 17 state, care încă nu au ratificat-o: Armenia, Austria, Belgia, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Federația Rusă, Spania, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit.

   Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a salutat intrarea în vigoare a convenției și a făcut apel la statele Europei să adere fără întârziere.

   "Comerțul abuziv al traficului de organe umane provoacă încălcări grave ale drepturilor omului, pe care trebuie să le prevenim și să luptăm viguros.

   Aceste infracțiuni sunt deseori comise de grupuri criminale organizate și au o dimensiune multinațională. Guvernele trebuie să acționeze rapid și să coopereze eficient, profitând de cadrul juridic oferit de convenție ", a declarat secretarul general.

   Informații suplimentare
   Convenția: http://conventions.coe.int
   Politica CoE priind traficul de organe umane

    

   Moldova Europeana