Faceți căutări pe acest blog

Noutăț UE-RM - Martie 2018


 

Februarie 2018
Ianuarie 2018
 Arhiva 2011-2017


 
  29.03.2018

Lansarea Serviciului unic pentru apelurile de urgență 112

Serviciul unic pentru apelurile de urgență 112 a devenit activ în Republica Moldova (un singur număr 112, în loc de 901, 902 sau 903, și în viitorul apropiat și 904). Odată cu implementarea acestui sistem, cetățenii aflaţi în situaţii de urgenţă vor beneficia de servicii moderne, la fel ca în țările europene.

Softul utilizat pentru sistemul 112 este de ultimă generație, Republica Moldova fiind a doua țară din Europa care-l folosește, după Suedia. Acesta va permite gestionarea cazurilor mult mai complexe și conectarea imediată a tuturor serviciilor - poliția, ambulanța, salvatorii, pompierii, pentru o intervenție mai eficientă. Timpul mediu de chestionare a apelantului se va reduce de trei ori, datorită faptului că sistemul permite identificarea numelui, domiciliului și locației exacte.

Numărul unic de urgență 112 funcționează în 36 de state europene și, de astăzi, și în Republica Moldova. Numerele 901, 902 și 903 vor fi active, în paralel, până la sfârșitul lunii iunie, când toate apelurile vor fi redirecționate către 112.
 
Mai mult
http://112.md

21.03.2018

Sedința Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE)

În contextul priorităților trasate de Consiliul Afacerilor Externe, a fost menționată importanța promovării în continuare a reformelor în domeniul justiției, combaterii corupției care, de rând cu progresele din alte domenii ale dialogului cu UE, vor fi discutate și în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE care va avea loc în luna mai.

Membrii Comisiei au convenit și asupra calendarului de realizare a recomandărilor raportului Comisiei Europene privind aplicarea Mecanismului de suspendare a regimului de vize din 20 decembrie 2017. Calendarul cuprinde măsuri precum implementarea noii Strategii privind Prevenirea şi Combaterea traficului de fiinţe umane 2018-2023, aprobată în cadrul ședinței din 21 martie a Executivului, dar și organizarea campaniilor informaţionale pentru promovarea drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor care beneficiază de regimul liberalizat de vize.

În cadrul ședinței, de asemenea, au fost discutate evoluţiile în realizarea condiţionalităţilor pentru obţinerea asistenţei macrofinanciare din partea UE.

Mai mult

21.03.2018

Transmiterea  a 42 de automobile  Poliției  conform Acordului de finanțare, încheiat între UE și RM
Obiectivul principal al Strategiei de dezvoltare a Poliției este modernizarea, raționalizarea și dezvoltarea Poliției pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate și a consolida încrederea societății în forțele Poliției, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și europene.
"Deși la o primă vedere s-ar părea că o bună parte a asistenței acordate de noi se concentrează pe sprijinirea polițiștilor și a polițistelor, cei ce trebuie să beneficieze din urma activității noastre, cei ce trebuie să vadă și să simtă schimbarea trebuie să fie cetățenii Republicii Moldova. Poliția are rolul de a servi și de a proteja cetățenii țării. ", a menționat Ambasadorul Peter Michalko.
Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020.
Valoarea totală a achiziției constituie 8,3 milioane lei.
Până în prezent, cu suportul UE, au fost achiziționate unități de transport pentru transportarea persoanelor deținute, pentru Serviciile investigare infracțiuni, pentru ofițerii de sector, autolaboratoare criminalistice mobile pentru cercetarea locului infracțiunii, tehnică de calcul și mijloace periferice pentru serviciile de investigații, echipament special pentru realizarea misiunii Poliției, etc.
Mai mult

 21.03.2018

Selectarea candidaților din RM  pentru studii la Colegiul Europe

Reprezentanţii Colegiului Europei, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au finalizat o nouă rundă de selecţie a candidaţilor din Republica Moldova pentru studiile de master pentru anii 2018 - 2019. Selectarea candidaților naționali pentru studii la Colegiul Europei se desfășoară începând cu anul 2014.
Andriy Tyushka, director pentru politica europeană de vecinătate din cadrul departamentului de studii interdisciplinare europene (campusul Natolin), preşedintele comisiei de selecţie, a remarcat în mod special nivelul avansat de pregătire al studenţilor din Republica Moldova, ceea ce constituie un potenţial ce merită a fi pe deplin valorificat, inclusiv prin angajarea absolvenţilor acestei instituţii în cadrul structurilor guvernamentale.
Bursele pentru anii de studii 2018-2019 sunt oferite de Comisia Europeană ţărilor din cadrul Politicii Europene de Vecinătate, concursul fiind organizat în conformitate cu criteriile stabilite de Colegiului Europei. Până  în prezent, la Colegiul Europei au studiat 115 studenți din Republica Moldova, dintre care 65 la campusul Bruges (Belgia) și 50 la cel din Natolin (Polonia).  
https://www.coleurope.eu/

 16.03.2018

UE acordă sprijin sistemului penitenciar al RM în prevenirea arderii profesionale a angajaților

Proiectul finanțat de UE „Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” (EUTAP4) a pus la dispoziția Departamentului Instituțiilor Penitenciare două programe destinate psihologiei personalului din închisori.

Unul dintre programele livrate se referă la comunicarea și prevenirea sindromului de ardere profesională (burnout) la personalul cu vechime de peste 5 ani în sistemul penitenciar, iar celălalt vizează comunicarea și acomodarea la locul de muncă a personalului nou angajat în penitenciare. Cele 50 exemplare (câte 25 din fiecare program) vor fi de un real folos, prin tehnicile, metodele și principiile prezentate, atât instituțiilor penitenciare și Centrului Instructiv pentru îndrumarea noilor angajați în sistem, dar și psihologilor care consiliază personalul din penitenciare. Mai mult

 14.03.2018

Forumul de parteneriat organizat în contextul evenimentelor legate de lansarea apelurilor de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020


În cadrul Forumului, potențialii beneficiari au avut ocazia să prezinte propunerile lor de proiecte, pentru a identifica parteneri din statul vecin, cointeresați de implementarea acestor planuri și în comunitățile proprii. O primă condiție pentru a beneficia de granturi în cadrul programului de cooperare transfrontalieră este ca fiecare proiect acceptat să fie implementat în localități atât din România (județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați), cât și din Republica Moldova. Totodată, participanții la reuniune au fost informați despre aspectele tehnice de elaborare și implementare a proiectelor.
Bugetul programului constituie 89 de milioane de euro, dintre care 81 milioane sunt oferite de UE prin Instrumentul European de Vecinătate, iar restul – de către statele partenere. Resursele financiare vor fi alocate sub formă de granturi pentru realizarea proiectelor de dezvoltare economică, de creștere a calității vieții cetățenilor, prin acțiuni comune în educație, cultură, infrastructură și securitate.
 Cele două apeluri de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 sunt active până în luna mai 2018. Pentru descrierea detaliată a acestora, inclusiv pentru informații privind regulile de eligibilitate, de depunere și procesul de selecţie, accesați Ghidul Aplicantului, care poate fi descărcat de pe site-ul programului
http://www.ro-md.ro-ua-md.net


12.03.2018

Lansarea noii arhitecturi multilaterale a Parteneriatului Estic

Reprezentanții statelor membre ale UE și ai celor șase țări partenere din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina s-au întâlnit la 12 martie 2018  la Bruxelles și au convenit asupra priorităților-cheie pentru anul 2018 de a respecta angajamentele asumate la Summit-ul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017.

 Arhitectura multilaterală a Parteneriatului Estic constă din Summit-urile, reuniunile ministeriale, reuniunile înalţilor oficiali, patru Platforme sectoriale şi 12 Paneluri tematice. În cadrul reuniunilor Platformelor şi Panelurilor reprezentanţii din cadrul autorităţilor relevante ale statelor Parteneriatului Estic, instituţiilor europene şi statelor membre ale UE discută asupra proiectelor de cooperare şi împărtăşesc experienţa relevantă în implementarea reformelor. La Summitul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017 arhitectura multilaterală, în special Platformele şi Panelurile, a fost ajustată pentru implementarea eficientă a celor 20 de obiective a Parteneriatului Estic pentru anul 2020 

Noua structură vizează sprijinirea mai eficientă a proceselor de reformă din cele șase țări partenere în următoarele patru domenii prioritare:

1.  Economie mai puternică: dezvoltarea economică și oportunități de piață mai bune;
2. Guvernare mai puternică: consolidarea instituțiilor și buna guvernanță; 3. Conectivitate sporită: îmbunătățirea conectivității, în special în domeniile transporturilor și energiei, precum și a mediului și a schimbărilor climatice;
4. O societate mai puternică: creșterea mobilității și a contactelor dintre oameni.


În cadrul dezbaterilor, secretarul de stat Daniela Morari a reiterat interesul și angajamentul Republicii Moldova de a contribui la implementarea priorităților agreate în cadrul Summitului Parteneriatului Estic. Secretarul de stat a subliniat că “Republica Moldova va atrage atenție particulară reformei administrației publice, promovării proiectelor de interconectare cu UE în sfera energetică și transport (TEN-T), stimulării comerțului cu UE și atragerii investițiilor, dezvoltării proiectelor dedicate tineretului”. La fel a fost remarcat faptul că “mai multă atenţie trebuie acordată cooperării în domeniul securităţii, în particular în sfera CSDP”. De asemenea, oficialul moldovean a subliniat rolul important al societăţii civile în implementarea reformelor şi comunicarea strategică.

Mai mult
 • https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eastern-partnership-meeting-under-new-institutional-set-keep-delivering-benefit_en 
 • http://www.infoeuropa.md/asistenta-europeana/reuniunea-parteneriatului-estic-in-cadrul-unei-noi-structuri-institutionale-continua-sa-actioneze-in-beneficiul-cetatenilor
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/511350/
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3883/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx6.03.2018Cea de-a III-a reuniune a Platformei societății civile Republica Moldova – Uniunea Europeană 

UE și societatea civilă din Moldova au discutat despre implementarea  Acordului de Asociere UE-RM . gestionarea transfrontalieră a apei pe Nistru și impactul social al AA / ZLSAC

Platforma societății civile UE-Moldova este constituită în baza art. 442 al Acordului de Asociere RM-UE și este formată din nouă membri din ambele părți, reprezentanți ai Comitetului Economic și Social European și ai rețelelor europene ale societății civile, pe de o parte, și organizații ale societății civile din Republica Moldova, pe de altă parte.Platforma societăţii civile asigura un dialog cu privire la aspectele legate de dezvoltarea durabilă ale Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi UE pentru realizarea obiectivului european, și monitorizarea implementării de către autorități a angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, urmând să  interacţioneze şi  cu alte entităţi create în baza Acordului de Asociere,

 • AGENDA
 • Mai mult https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/3rd-meeting-eu-moldova-civil-society-platform
 • https://www.eesc.europa.eu/ro/node/52155 
 • DECLARATIA
 • http://infoeuropa.md/moldova-in-dialog-cu-europa/inaugurarea-platformei-societatii-civile-ue-moldova

 
 3.03.2018

11  milioane de euro va oferi Uniunea Europeană pentru proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare şi eficienţă energetică, 

realizate în Regiunea de Dezvoltare Sud. Banii vor fi alocaţi până în 2020, cât urmează să fie implementate programele, transmite 
 • Trei proiecte de alimentare cu apă şi sanitaţie, în valoare de peste  7,3  milioane de euro, vor fi implementate în municipiul Cahul şi raionul Leova
 • Două proiecte de eficienţă energetică, în valoare de circa 3,3 milioane de euro, vor fi realizate în oraşele Leova şi Basarabeasca.
Lucrările se înscriu într-un plan de proporţii, implementat în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în R. Moldova". Acesta este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, guvernele Suediei, României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.  Mai mult

  2.03.2018

Iimplementarea managementului integrat al frontierelor la frontiera moldo-ucraineană

Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) a organizat o ședință trilaterală cu participarea șefilor EUBAM, Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei și Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Având în vedere că realizarea deplină a managementului integrat al frontierei este unul dintre cei trei piloni ai mandatului curent al Misiunii, obiectivul principal al ședinței a constat în examinarea situației actuale și discutarea, din perspectiva vamală, a evoluțiilor viitoare privind managementul frontierei la frontiera moldo-ucraineană.
Cu referire la controlul în comun, implementat în prezent la Punctele comune de trecere a frontierei terestre, cei doi înalți reprezentanți au apreciat sprijinul EUBAM de consiliere în proiectarea proceselor de control la frontieră, planificarea funcționării zilnice și amenajarea punctelor de trecere a frontierei. De asemenea, contribuția angajaților birourilor teritoriale ale Misiunii, care monitorizează punctele de trecere a frontierei, asigurând maximizarea beneficiilor pentru călătorii și agenții economici de bună-credință, a fost apreciată pozitiv.
 Mai mult

2.03.2018

Vizita Directorului  Executiv al Senatului Economic European Michael Ernst Jäger 

Atragerea investițiilor și dezvoltarea potențialului turistic al Republicii Moldova, crearea unei infrastructuri atractive atât pentru conaționali, cât și pentru oaspeții de peste hotare sunt unele din direcțiile prioritare ale Guvernului. Declarația a fost făcută  de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul întrevederii cu Michael Ernst Jäger.
Interlocutorii au făcut un schimb de opinii asupra situaţiei din ramura turismului și rolul acesteia în economia naţională, în promovarea valorilor naționale, atestând o creştere semnificativă a interesului cetățenilor străini fața de țara noastră, în special în perioada desfășurării unor evenimente naționale, cum ar fi Festivalul ”Mărțișor”, Ziua Vinului, etc. În context, Tudor Ulianovschi și Michael Ernst Jäger au convenit asupra organizării unei vizite informaționale în țara noastră a membrilor Senatului Economic European, fapt care va contribui la dezvoltarea ramurii turismului, inițierii unor proiecte investiționale în domeniul respectiv.    
Senatul Economic European (SEE) reprezintă un grup de asociații comercial-economice, cu un succes deosebit în afaceri, lideri de piață în domeniile lor de activitate. La moment, în Uniunea Europeană, SEE este punctul central al rețelei care cuprinde mai mult de 1 milion de întreprinderi partenere
Mai mult
The European Economic Senate (EES)

 2 03.2018

Prima conferință interparlamentară „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocările de securitate curente” va avea loc la Chișinău

Georgia, Moldova și Ucraina  au  lansat un mesaj comun față de provocări de securitate și perspectiva de integrare europeană.

Aspirațiile comune de integrare europeană și securitate regională vor fi discutate anual pe o platformă lansată de Parlamentele Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Oficiali de prim rang, diplomați și experți vin la Chișinău pentru a dezbate adaptarea strategică la condițiile actuale de securitate.

Evenimentul a inclus dezbateri, discuții și concluzii asupra problematicei propagandei și informațiilor false. Panelul – Asigurarea unui răspuns la dezinformare s-a axat pe provocările actuale produse de dezinformarea din regiune și modalitățile de abordare a acesteia. Printre vorbitori  -  expertul Centrului Eurasia, Inițiativa Europa Viitoare și Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate a Consiliului Atlantic, Michael Carpenter și președinta Saeima Republicii Letonia, Ināra Mūrniece. Panelul va fi moderat de directoarea asociată a Centrului Eurasia din cadrul Consiliului Atlantic, Geysha Gonzalez.
Discuțiile despre asigurarea creșterii economice stabile și a statului de drept în cadrul Parteneriatului Estic  au fost  abordate de vicemareșalul Seimului Republicii Polonia Ryszard Terlecki, expertul Centrului Eurasia al Consiliului Atlantic, Anders Aslund care au dezbatut alături de alți participanți, subiectul "Provocările actuale din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. De asemenea, s -au referit la acțiunile care pot fi întreprinse de UE și SUA pentru a sprijini reformele. Moderatorul acestui panel  -  fostul ambasador SUA în Republica Moldova, Asif Chaudhry.
Securitatea energetică a constituit subiectul discuției panelului III care s- a concentrat pe evoluțiile actuale ale transferului cererii de gaze dinspre Rusia și ale consolidării independenței energetice din regiune. Moderatorul panelului  -  expertul Centrului Eurasia al Consiliului Atlantic, Timothy Fairbank.
Directorul asociat al Institutului Regal Unit de Cercetare în domeniul apărării și securității (RUSI), Jonathan Eyal a moderat panelul despre provocările de securitate comună și, în special, cele generate de conflictele nesoluționate din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Printre speakerii acestui panel se numără Ambasadorii John Herbst și Alexander Vershbow.

Detalii  https://parl4sec.md
AGENDA 
Comunicate de Presă  
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3864/Page/1/language/ro-RO/Default.aspx
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3866/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx 
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3867/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3869/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx 
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3870/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3872/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3873/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 DECLARATIA


 01.03.2018

Seful Delegaţiei UE în RM, Peter Michalko:, „Republica Moldova este un partener important pentru Uniunea Europeană și este foarte necesar să menținem dialogul existent. 

UE și-a arătat susținerea față de R. Moldova, inclusiv prin oferirea suportului financiar. Totuși, există decizii cu care nu am fost de acord, mă refer la aprobarea noului sistem electoral, care, în opinia noastră, nu a respectat recomandările Comisiei de la Veneția. Implementarea noului sistem electoral urmează să fie monitorizat în timpul scrutinului parlamentar”, a spus oficialul n cadrul unei conferințe de presă susținută după jumătate de an de activitate în Moldova

Șeful Delegaţiei UE la Chișinău a menționat că partenerii europeni vor evalua activitatea autorităților din țara noastră și dacă sunt respectate angajamentele incluse în Acordul și Agenda de asociere.
„Este nevoie de continuarea reformelor, mai ales în domeniul justiției. Un factor important rămâne a fi și lupta cu corupția. Autoritățile UE își doresc să vadă o creștere economică, asigurarea drepturilor omului, a unei mass-media libere și îmbunătățirea condițiilor de viață. Ne dorim dezvoltarea relațiilor economice, mai ales că Acordul de liber schimb aduce multiple rezultate pozitive și contribuie la creșterea exportului, crearea locurilor de muncă și majorarea salariilor. În prezent, UE este principala sursă de investiție în R. Moldova și ne dorim ca acestea să crească în continuare”, a remarcat Peter Michalko 
01.03.2018


Cea de-a IV-a reuniune a Forumului moldo-polon pentru integrare europeană, 


 a fpst co-prezidată de către Daniela Morari, Secretar de stat pentru integrare europeană şi Artur Michalski, Şef al Departamentului Estic al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Forumul reprezintă un mecanism de cooperare bilaterală prin intermediul căruia este susţinut procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, în particular prin împărtăşirea experienţei şi expertizei poloneze în avansarea reformelor în conformitate cu cele mai bune practici europene.

Ediţia actuală a Forumului moldo-polon pentru integrare europeană a inclus domenii sectoriale, precum: dezvoltarea rurală, sănătatea, protecţia socială, apărarea şi managementul migraţiei şi frontierei. Mai mult

Moldova Europeana