Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Octombrie 2017

August 2017
 Iulie   2017 
Iunie   2017 
 Mai  2017

 Aprilie 2017 
 Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-2016AGENDA
 29.10 - 1.11. 2017

Cea de-a VI-a Sesiune plenară a Adunării Parlamentare EURONEST. 


Înainte de Sesiunea plenară, se vor desfășura reuniunile Comisiei afaceri politice, drepturile omului și democrație a AP EURONEST, Comisiei afaceri sociale, educație, cultură și societate civilă, Comisiei pentru integrare economică, aproximare legislativa și convergență cu politicile UE, precum și a Comisiei securitate energetică. . De asemenea, se vor desfășura Reuniunile Biroului AP EURONEST, Grupului de lucru pentru Belarus al AP EURONEST și Reuniunea Forumului Femeilor al AP EURONEST.
În premieră, va avea loc Reuniunea Grupului de lucru ad-hoc pentru Acorduri de Asociere al AP EURONEST, care a fost creat, la Chișinău, la inițiativa copreședinției moldovenești, prin decizia Biroului AP EURONEST din 23 mai 2017. În cadrul Reuniunii vor fi discutate procedurile instituționale, mecanismele și capacitățile de implementare a Acordului de Asociere în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și aspectele procesului de armonizare a legislației cu acquis-ul comunitar în cele trei țări.
În cadrul Sesiunii plenare va fi dezbătură și adoptată rezoluția AP EURONEST care va ghida în viitorul apropiat procesul de interacțiune dintre UE și țările Parteneriatului Estic. Totodată, deputații vor atrage o atenție sporită dialogului la tema securității cibernetice atât în spațiul UE, cât și în spațiul țărilor Parteneriatului Estic.
 Detalli
 http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3458/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/

25- 27.10.2017

Conferința Societății Civile a Parteneriatului Estic și  cea de-a 9-a Adunare Anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic

http://eap-csf.eu/annual-assembly-eap-csc-2017/

Pentru prima dată în acest an, Adunarea anuală a Forumului societății civile din cadrul Parteneriatului estic și Conferința Parteneriatului estic privind societatea civilă este organizată ca un eveniment secundar la Summit-ul Parteneriatului estic pe o bază bienală, și sunt unite într-un eveniment cu o ordine de zi comună .
Scopul principal al evenimentului este de a consolida organizațiile societății civile (OSC) din țările Parteneriatului estic și ale statelor UE, permițându-le să modeleze dezvoltarea viitoare a Parteneriatului Estic.

Evenimentul de 3 zile acoperă următoarele subiecte prioritare: cooperarea guvernului și a societății civile, guvernanța democratică, soluțiile electronice ca parte a guvernării transparente, abordările incluzive ale dezvoltării economice și rolul societății civile în dezvoltarea competențelor mass-media și în combaterea dezinformării. Alături de vorbitori de nivel înalt și discuții în grup, participanții au șansa de a-și împărtăși experiența în ateliere de lucru, își prezentă proiectele la târgul de rețea și au întâlniri cu OSC-urile locale.

  MAI MULT
 •  http://eap-csf.eu/annual-assembly-eap-csc-2017/
 • https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/speech-johannes-hahn-eastern-partnership-civil-society-forum_en 
 • http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/adunarea-anuala-si-conferinta-societatii-civile-din-parteneriatul-estic-2017
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3452/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx


26 - 27.10.2017
 Forumul de afaceri al Parteneriatului estic

  Acesta va evalua realizările Parteneriatului estic din perspectiva afacerilor și va continua discuțiile cu privire la modul în care cooperarea din cadrul Parteneriatului estic poate fi îmbunătățită în continuare. Se va pune un accent deosebit pe redefinirea afacerilor prin soluțiile electronice, prin facilitarea activităților economice transfrontaliere, prin creșterea transparenței, prin diminuarea corupției și prin finanțarea pentru întreprinderile mici și mijlocii.
MAI MULT
 •  https://eap-businessforum.eu/ 
 • https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eastern-partnership-business-forum-promotes-digital-economies-and-innovation_en
 •  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/opening-speech-johannes-hahn-eastern-partnership-business-forum-2017_en
 • https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_business_forum_factsheet_digital_eng.pdf
 • http://www.infoeuropa.md/asistenta-europeana/al-4-lea-forum-de-afaceri-al-parteneriatului-estic

 25-26.10.2017

Reuniunea a V-a a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

 Subiectele incluse pe agenda Reuniunii se referă la schimbul de opinii cu privire la cooperarea Republicii Moldova –Uniunea Europeană și stadiul actual al implementării Acordului de Asociere, precum și realizarea reformelor sectoriale, cum ar fi cooperarea în sectorul energetic, reforma administrației publice, comerțul și chestiuni aferente comerțului, serviciile financiare și situația curentă în sistemul bancar, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special libertatea mass-media, reforma sistemului electoral. 
Parlamentarii au solicitat în cele din urmă Adunării Parlamentare Euronest și Summitului Parteneriatului Estic să demonstreze ambiție și pragmatism față de partenerii estici, astfel încât cetățenii din Parteneriatul Estic să poată beneficia și de succesele UE, un exemplu în acest sens, fiind eliminarea tarifelor de roaming. 
Mai mult
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3450/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3455/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx 
http://andicristea.ro/ue-si-republica-moldova-deputatii-europeni-si-parlamentarii-republicii-moldova-solicita-continuarea-procesul-de-reforma-stabilitate-si-dialog-in-timpul-anului-electoral/

25.10.2017

Vizita  delegației  Consiliului Director al BERD
Ultimele evoluţii în relațiile dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi posibilităţile de extindere şi dezvoltare în continuare a acestora au fost examinate în cadrul întrevederii Prim-ministrului Pavel Filip cu directorii BERD pentru diferite regiuni, aflaţi într-o vizită de lucru în ţara noastră. Părţile au confirmat interesul pentru dezvoltarea parteneriatului strategic, accentuând importanţa implementării proiectelor comune în cel mai eficient mod.
O nouă strategie a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ar putea fi implementată în Republica Moldova în perioada 2017-2022. Anunțul a fost făcut la întrevederea Președintelui Parlamentului Andrian Candu cu delegația Consiliului Director al BERD. Potrivit oficialilor BERD, noua Strategie pentru Republica Moldova urmează a fi aprobată la finele lunii noiembrie. Prioritățile noii Strategii se vor baza pe îmbunătățirea guvernării și creșterea rezistenței economiei prin deblocarea sectorului bancar și consolidarea securității energetice, precum și sporirea competitivității țării prin sprijinirea sectorului privat și acordarea suportului în modernizarea și reformarea sectorului public. De asemenea, noua Strategie de cooperare prevede promovarea economiei verzi, a unui mediu economic mai puțin nociv asupra mediului înconjurător.
Până în prezent, BERD a finanțat în Republica Moldova 116 proiecte, în valoare de peste un miliard de euro. Actualul portofoliu al BERD este de 478 milioane EUR, dintre care 69% sunt alocate pentru infrastructură, 13% - pentru sectorul energetic, 10% - pentru industrie, comerț și agrobusiness, 8% - pentru instituțiile financiare.23.10.2017

Conferinţa  „Evaluarea Parteneriatului Estic: realizări, perspective şi rolul statelor grupului Vîşegrad în cadrul celui de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic”.

 La eveniment au fost invitaţi oficiali ai statelor semnatare a Acordurilor de Asociere -Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, precum şi din instituţiile europene şi statele membre ale UE.
 Conferinţa a oferit prilejul unui schimb de opinii privind modalităţile de dezvoltare a cadrului legal al Parteneriatului Estic (PaE), dar şi contribuţia şi rolul statelor grupului Vîşegrad în acest sens.
 În contextul apropiatului Summit al Parteneriatului estic care va avea loc la Bruxelles, viceministrul moldovean Daniela Morari, a prezentat viziunea Republicii Moldova privind perspectivele PaE, fiind discutate modalităţile de implementare a obiectivelor stabilite pentru a fi atinse către 2020.  Mai mult

20.10.2017

Vizita  Ambasadorului cu misiuni speciale al Suediei pentru Parteneriatul EsticAnna Westerholm, şi Jana Sindelkova, Reprezentantului  Special al Cehiei pentru Parteneriatul Estic

Agenda întrevederii cu Daniela Morari, Viceministru al afacerilor externe şi integrării europene cu  a inclus discuţii privind eforturile RM de implementare a Acordului de Asociere şi priorităţile cooperării RM-UE, pregătirile către Summit-ul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie curent, oficialul moldovean reiterând priorităţile şi aşteptările RM de la Summit.

Părţile au împărtăşit opinia privind impactul angajamentelor care vor fi asumate la Summit asupra agendei de dezvoltare a Parteneriatului Estic în următorii ani, precum şi importanţa  aprofundării cooperării în cazul statelor asociate cu ambiţii politice accentuate. Mai mult

 19.10.2017

Reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
a fost co-prezidată de către viceministrul Daniela Morari şi şeful Direcţiei Rusia, Parteneriat Estic, Asia Centrală, cooperare regională şi OSCE din cadrul Serviciului European pentru Acţiune Externă, Luc Pierre Devigne.
La eveniment a fost înregistrată o prezenţă largă a instituţiilor naţionale, a instituţiilor europene, reprezentanţi ai statelor membre UE, precum şi consilieri de rang înalt ai UE.  
 În cadrul reuniunii, la capitolul dialogul politic şi reforme, discuţiile cu partenerii europeni s-au axat pe implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE. Părţile au salutat dialogul şi cooperarea pe dimensiunea de politică externă şi de securitate, în acest sens, UE a apreciat participarea RM în cadrul misiunilor UE de gestionare a crizelor. 
De asemenea, au fost analizate evoluţiile în consolidarea instituţiilor de drept, continuarea reformei în domeniul justiţiei, precum şi implementarea prevederilor ce ţin de lupta împotriva spălării banilor şi contracararea fenomenului corupţiei. În acest sens, reprezentanţii UE au salutat aprobarea noii Strategii naţionale de integritate şi anticorupţie.  
Pe dimensiunea de cooperare economică, părţile au căzut de acord că respectarea condiţionalităţilor din programul agreat cu FMI este extrem de importantă şi pentru dialogul moldo-comunitar, inclusiv în contextul asistenţei macro-financiare planificate din partea UE. În particular, s-a menţionat necesitatea continuării reformelor aferente managementului finanţelor publice, dar şi consolidării procesului de planificare bugetară şi control al executării acestuia.   Detalii


Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE, în configurația Comerț

Analizând evoluția relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și UE, participanții la reuniune au menționat dinamica pozitivă a acestora, exprimată elocvent și prin creșterea exporturilor moldovenești pe piața comunitară. A fost accentuat că în primele opt luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat în UE mărfuri de circa 915 milioane USD, ce constituie 64,13% din totalul exporturilor noaste, iar în trei ani de la implementarea DCFTA suma respectivă ajunge la cca 3,8 miliarde USD. Totodată, atât membrii delegației moldovenești, cât și experții UE au constatat că în relațiile bilaterale există încă un potențial nevalorificat, care poate majora exporturile moldovenești pe piața comunitară cu circa 15 – 20 la sută, în special datorită producției animaliere, etc. 
Republica Moldova a solicitat partenerilor europeni examinarea posibilității mării contingentelor tarifare pentru un șir de mărfuri și produse exportate în UE, precum și operarea modificărilor în lista produselor care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării prin mărirea cotelor pentru grâu, orz, porumb, zahăr, alcool etilic. 
 În cadrul ședinței a fost prezentată o platformă inovatoare de monitorizare şi evaluare a implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acestă platforma online va oferi acces facil utilizatorilor și va permite publicului larg și factorilor de decizie din cadrul autorităților naționale să vizualizeze în timp real performanțele în implementarea ZLSAC.
Agenda ședinței a mai inclus un șir de subiecte ce vizează armonizarea legislaţiei naționale la acquis-ul comunitar în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, achiziții publice, comerțul cu servicii, infrastructura calității și supravegherea pieței, aspectele energetice legate de comerț, precum și concurență. Mai mult

18.10.2017

Mandatul Misiunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și în Ucraina (EUBAM)

 va fi prelungit cu încă trei ani, adică până la 30 noiembrie 2020. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea unui Acord multilateral între Republica Moldova, Ucraina și Comisia Europeană.
 Pentru perioada următoare, drept obiective de activitate ale Misiunii au fost stabilite contribuirea la soluționarea conflictului transnistrean, inclusiv prin promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, dar și acordarea asistenței Republicii Moldova și Ucrainei în combaterea criminalității transfrontaliere și a traficului ilicit.
 De asemenea, prelungirea mandatului EUBAM va avea efect pozitiv asupra întregului proces de gestionare integrată a frontierei de stat, în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de către țara noastră prin Acordul de Asociere RM –UE.
 Conform atribuțiilor funcționale, Misiunea acordă asistență consultativă autorităților vamale și grănicerești ale ambelor state, în special vizând preluarea practicilor europene în materie de securizare a frontierei. Mai mult


17.10.2017

Forumul comun de dialog cu societatea civilă pe filiera comerț și dezvoltare durabilă

Reprezentanții societății civile au salutat convocarea Forumului care reprezintă o platformă favorabilă și eficientă de examinare și discuție a subiectelor ce țin de aplicarea Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), în particular a capitolului TSD. În cadrul evenimentului, oficialii și experții moldoveni au efectuat prezentări pe diverse tematici privind dezvoltarea durabilă a țării. În concluzie au confirmat efectul benefic al implementării DCFTA pe teritoriul Republicii Moldova, impactul pozitiv al căruia a fost demonstrat prin date statistice și opinii exprimate.
Reprezentanții Uniunii Europene au comunicat despre situația actuală a proiectului de suport al societății civile privind monitorizarea implementării capitolelor TSD, finanțat prin Instrumentul de Parteneriat, care prevede un volum al finanțării de 3 milioane Euro pentru o perioadă de 3 ani, preconizat pentru semestrul I al anului 2018.


16 - 17. 10.2017 

 Reuniunea  Subcomitetului de Asociere  RM - UE pentru comerț și dezvoltare durabilă

În cadrul reuniunii părțile au analizat și evaluat nivelul implementării prevederilor din sectorul muncii la capitolului TSD, în special implementarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. În acest sens, au fost analizate amendamentele realizate la Codul Muncii, ce reglementează legislația națională de profil și majorează nivelul de protecție juridică a angajaților, precum și examinată Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru perioada 2017-2021, care vizează creșterea nivelului de ocupare oficială a forței de muncă, îmbunătățirea cadrului legal în domeniul migrației forței de muncă, etc..
 O tematică importantă discutată în cadrul reuniunii a treia a Subcomitetului de Asociere RM - UE pentru comerț și dezvoltare durabilă a fost subiect cu referire la politicile de climă și mediu. În acest context, partea europeană a apreciat înalt ratificarea de către Republica Moldova în anul 2017 a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, precum și a Convenției de la Minamata privind mercuru

Agenda ședinței a mai inclus un șir de subiecte ce vizează armonizarea legislaţiei naționale la acquis-ul comunitar în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, achiziții publice, comerțul cu servicii, infrastructura calității și supravegherea pieței, aspectele energetice legate de comerț, precum și concurență.

16.10.2017

Lansarea proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”

Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
Obiectivul proiectului constă în facilitarea implementării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Misiunea proiectului este de a optimiza rolul și responsabilitățile Parlamentului, a organelor sale de lucru și a structurilor administrative relevante pentru a asigura un cadru instituțional solid în vederea realizării eficiente a atribuțiilor legislative, în special în procesul de armonizare a legislației ca o precondiție pentru implementarea Acordului de Asociere. Totodată, proiectul va contribui la îmbunătățirea schimbului de informații dintre Parlament și Guvern în contextul procesului de armonizare a legislației.
60 de experți din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, precum și din Polonia, Letonia, Franța și Belgia vor contribui la implementarea a peste 65 de activități diverse în cadrul celor patru componente, vizând diferite obiective: evaluări, mese rotunde, elaborarea de ghiduri, recomandări, precum și un document de consultare, un studiu, o foaie de parcurs, activități de instruire (seminare, ateliere de lucru, evaluări etc.) și vizite de studiu în statele membre UE.


16.10.2017

Reuniunea Subcomitetului Republica Moldova – UE în domeniul energie, mediu, politici climatice, transport și protecție civilă 
  Implementarea de către țara noastră a obiectivelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în domeniul energie, mediu, politici climatice, transport și protecție civilă (Cluster III), au fost discutate în cadrul celei de-a 3-a ședințe a Subcomitetului de profil, reunit la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute.
 Discutând obiectivele din domeniul ”Mediu și Schimbări Climatice”, accentul a fost pus pe progresele înregistrate şi problemele existente în transpunerea legislaţiei europene, în vederea asigurării calității aerului şi apei, gestiunea deșeurilor, controlul poluării industriale, controlul în domeniul substanțelor chimice şi a organismelor modificate genetic.
 La secțiunea ”Transporturi” a fost prezentat procesul de  implementare a  Acordului de Asociere pe domeniul respectiv, fiind relatat progresul în reformele  instituționale din domeniul aviației, feroviar, naval, precum și  siguranța rutieră. În cadrul reuniunii a fost prezentată o analiză a situației actuale în domeniul transportului rutier, progresul în programul de reabilitare a drumurilor. De asemenea, s-a menționat despre crearea Agenției Navale, ieșirea Republicii Moldova din lista neagră a Memorandumului de la Paris, precum  și  aprobarea Foii de Parcurs privind restructurarea Căii Ferate din Moldova.
 La secțiunea Energie, agenda reuniunii a inclus discuții privind  armonizarea legislației naționale la aquis-ul UE, fiind menționate progresele la legislația secundară pentru implementarea celui de-al treilea pachet energetic. Au fost prezentate datele prezentate privind efectuarea achizițiilor anuale de energie electrica și în managementul ANRE. 

13.10.2017

Implementarea  AA UE-RM pe agenda ședinței comune Guvern - Parlament

Șeful Executivului a menționat că luna viitoare va fi inițiată actualizarea Planului National de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere cu UE până în anul 2019, stipulând că este important să fie menținut ritmul în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului.
Președinții comisiilor parlamentare și membrii Cabinetului de miniștri au discutat despre progresul și anumite dificultăți în realizarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare în a doua jumătate a anului 2017, precum și a Planului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE pentru 2017.
  Membrii Cabinetului de miniștri și deputații au discutat despre pașii care trebuie făcuți pentru obținerea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană.
În context, președintele Parlamentului a anunțat că pe 25-26 octombrie curent, la Strasburg se va desfășura ședința Comitetului parlamentar de asociere, iar la 20 octombrie 2017, Parlamentul va organiza ședința Consiliului parlamentar pentru integrare europeană unde vor fi abordate subiectele actuale în relația cu UE, anume cele care urmează a fi discutate la Strasburg. Între acestea speakerul a nominalizat cele din domeniul energetic, drepturile omului, legislația mass-media, lupta împotriva corupției, situația financiar-bancară etc.  Detalii

12. 10.2107

Vizita Şefului Unităţii pentru relaţii bilaterale cu ţările Parteneriatului Estic din cadrul Serviciului European de Acţiune Externă, Dirk Schuebel

Dirk Schuebel se află la Chişinău pentru a co-prezida una din respectivele formate şi anume sub-comitetul pentru energetică, transport, mediu şi politici climatice.
Reformele interne promovate de Republica Moldova au fost la fel examinate, inclusiv în contextul desfăşurării pe parcursul lunii octombrie a unui număr important de reuniuni sectoriale în cadrul dialogului RM-UE, inclusiv şedinţa Comitetului de Asociere pe 19 octombrie. Dialogul politic bilateral moldo-comunitar şi pregătirile către Summitul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie curent au fost principalele subiecte discutate de Ministrul afacerilor externe şi integrării europene Andrei Galbur si Dirk Schuebel   Mai mult


12.10.2017
Ședința Comitetului Mixt privind spațiul aerian comun între Republica Moldova și Uniunea Europeană
 
Membrii Comitetului, format din reprezentanți ai Directoratului General pentru mobilitate și transport, Comisiei Europene la Chișinău, ministerelor Economiei și Infrastructurii, Afacerilor Externe și Integrării Europene, Autorității Aeronautice Civile, Consiliul Concurenței, precum și specialiștii companiilor MGH și Avia Invest, au constatat că după semnarea Acordului, numărul zborurilor directe spre țările UE a crescut de la 19 până la 33 de destinații, iar  numărul de pasageri transportați prin intermediul Aeroportului Internațiomal Chișinău, a crescut de la 1,2 milioane de persoane în 2012 până la 2,2 în 2016. Pentru anul 2017, se prognozează o creștere de aproximativ 15-17%.
 În cadrul reuniunii au fost discutate problemele punerii în aplicare a Acordului UE-RM privind spațiul aerian comun, armonizarea legislației naționale la aquis-ul UE în domeniul aviației civile, implementarea planului de acțiuni pentru aprobarea actelor normative incluse în anexa III a Acordului privind spațiul aerian comun, precum și alte aranjamente ce țin de  aplicabilitatea normelor în domeniul aviației civile.
 Oficialii europeni au prezentat și un șir de recomandări privind procesul de armonizare a legislației naționale la aquis-ul UE.  Mai mult

 11.10.2017
UE anunță că nu va mai transfera fonduri pentru bugetul de stat moldovean pentru a susține reformele în sectorul justiției.

Aceste fonduri au fost disponibile pentru autoritățile din Republica Moldova care au fost de acord să le utilizeze pentru reforme în sectorul justiției, mai ales în perioada anilor 2014 și 2015.
UE a urmărit cu atenție procesul de implementare a reformelor și a notat că autoritățile din Republica Moldova au arătat un angajament insuficient pentru a implementa reforme în sectorul justiției în anii 2014 și 2015. Cu alocarea insuficientă a fondurilor și a personalului, reformele necesare nu au fost implementate. Ca rezultat, progresul înregistrat nu a fost suficient.
Acest lucru înseamnă că autoritățile din Republica Moldova nu au îndeplinit condițiile UE pentru a primi un ultim transfer financiar în cadrul programului de reforme a sectorul justiției, în valoare de 28 milioane EUR. Această sumă nu va fi transferată în bugetul de stat al Republicii Moldova, ci va rămâne la UE.  Detalii
Vezi de asemenea
11.10.2017
Lansarea  proiectului Twinning Light pentru alinierea la standardele europene în domeniul standardizării  

Proiectul Twinning Light Oferirea suportului UE Institutului de Standardizare din Republica Moldova în vederea îndeplinirii cerințelor de membru cu drepturi depline ale CEN-CENELEC a fost lansat in cadrul Conferinței organizate deInstitutul de Standardizare din Moldova (ISM) în colaborare cu Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Organizatorii evenimentului au menționat că Institutul de Standardizare din Moldova, ținând cont de parcursul european al Republicii Moldova și de angajamentele asumate prin semnarea Acordului de Asociere RM-UE, tinde să își alinieze activitatea sa la practicile europene. În acest scop, ISM va beneficia în cadrul acestui proiect de suportul ASRO în vederea obținerii statutului de membru cu drepturi depline al organismelor europene de standardizare CEN și CENELEC.

 Vitalie Iurcu, Viceministrul Economiei și Infrastructuriia mulțumit experților din Germania și România pentru suportul oferit în cadrul proiectului TWINNING în vederea îndeplinirii cerințelor pentru obținerea statutului de membru cu drepturi depline la Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), precum și inițierea implementării Sistemului de Management al Calității în cadrul activității acestuia.  Mai mult

 11.10.2017

Seminarul "Reforma legislației muncii" 

organizat de către Misiunea Înalților Consilieri UE în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
 Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Stela Grigoraș a menționat importanța ajustării legislației naționale la directivele Uniunii Europene pentru asigurarea securității sociale, precum și cea a îmbunătăţirii cadrului legislativ în domeniul muncii, vizând asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți în raporturile de muncă.
Reprezentantul Delegației Uniunii Europene, Fabien Schaeffer (ofițer programe), a subliniat importanța reformei legislației muncii pentru îmbunătățirea atractivității pieței muncii din Republica Moldova și necesitatea asigurării dialogului social de nivel înalt în baza principiului compromisului în beneficiul tuturor angajatorilor și angajaților.
 Potrivit lui Nijole Mackeviciene, Înalt Consilier UE în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă, Acordul de Asociere urmărește promovarea cooperării legislației europene a muncii și a condițiilor de muncă aferente, o mare parte a acesteia fiind legată de conținutul convențiilor OIM pe care Republica Moldova deja le-a ratificat, indicând necesitatea reformelor pieței muncii, asigurând în același timp echitatea pentru cei încadrați și cei aflați în afara pieței muncii, responsabilități potrivite pentru angajatori, reforme în domeniul educației și formării profesionale și eliminarea barierelor în calea ocupării forței de muncă.  Mai mult

 
10.10.2017
Centrul National de Acreditare MOLDAC a devenit semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA BLA

 Decizia de recunoaștere a acreditărilor naționale la nivel european de acreditare a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC), care a avut loc în perioada 4-5 octombrie 2017, la București, România.
 Din 5 octombrie 2017 rapoartele de încercări și certificatele emise de organismele de evaluare a conformității din Republica Moldova sunt recunoscute în toate țările UE semnatare ale acestui Acord. În rezultat, produsele moldovenești cu certificate naționale vor fi acceptate pe piața europeană.
 De asemenea, prin această recunoaștere a rapoartelor și certificatelor moldovenești la nivel european va fi stimulat comerțul transfrontalier, prin eliminarea barierelor tehnice, creșterii calității  produselor și serviciilor, și astfel va fi asigurată o mai bună protecție a consumatorului.  Mai mult

5.10.2017


Sedința Comisiei  guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE) 

Discuțiile s-au axat pe pregătirile pentru reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE, care urmează să se desfășoare pe 19 octombrie  2017, la Chişinău. În context, Prim-ministrul a solicitat autorităților să pregătească minuțios informațiile ce urmează a fi prezentate. Totodată, Pavel Filip a accentuat necesitatea îmbunătățirii capacităților de comunicare între instituțiile Republicii Moldova și partenerii europeni pentru a asigura informarea corectă a acestora despre reformele promovate.
 În cadrul ședinței CGIE au fost analizate, de asemenea, evoluțiile privind îndeplinirea angajamentelor asumate de țara noastră în domeniul sanitar şi fitosanitar. În context, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtcă, a menționat că în primele nouă luni ale anului curent au fost transpuse în legislația națională zece acte comunitare, iar în trimestru patru al anului 2017 urmează să fie armonizate alte 11 documente. Mai mult

5.10.2017
 
Sondaj de Opinie Publică despre Uniunea Europeană 2017 
Proiectul ‘VECINII UE de la est’, finanțat de UE, a efectuat un sondaj de opinie în Republica Moldova, bazat pe interviuri directe (față în față) pe un eșantion reprezentativ de 1000 de persoane. 

Principalele constatări 
 • 68% din moldoveni cred că relațiile cu Uniunea Europeană sunt bune – mult mai mult decât media de 61% din regiune.
 • Nu a fost înregistrată nicio creștere a sentimentelor anti-UE în Republica Moldova (17% ca în 2016). 43% din moldoveni au o imagine pozitivă despre UE.
 • Moldovenii care au o imagine pozitivă despre UE tind să asocieze puternic UE cu drepturile omului, libertate individuală și prosperitate economică.
 • 54% din oamenii din Republica Moldova au încredere în Uniunea Europeană, urmată de Uniunea Economică Eurasiatică (44%),  Națiunile Unite (34%) și NATO (24%).
 • 79% din moldoveni sunt conștienți de sprijinul financiar din partea UE pentru țară și 37% cred că sprijinul acordat de UE este efectiv.4.10.2017

CONSOLIDAREA SECURITĂȚII CIBERNETICE ȘI A E-GUVERNĂRII ÎN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC 

Participanții la conferinta UE au discutat  modul în care țările Parteneriatului Estic folosesc tehnologia informației și comunicațiilor pentru a spori transparența proceselor guvernamentale. Conferința a oferi,t de asemenea, o oportunitate de a evalua siguranța și securitatea spațiului cibernetic din întreaga regiune și de a schimba idei pentru îmbunătățire.
Conferința de e-Parteneriat este organizată de Centrul Estonian al Parteneriatului Estic (ECEAP) și Academia de e-Guvernare (EGA), în parteneriat cu Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.
Evenimentele din 4 si 5 octombrie fac parte dintr-o serie de evenimente organizate în cadrul celui de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc la Bruxelles pe data de 24 noiembrie  Detalii

3.10.2017

Peste o treime dintre moldovenii chestionați susțin că UE ajută cel mai mult Republica Moldova

 urmată de Rusia – 29,2% și România cu 25,8%.
Cercetarea lansată astăzi de IDIS Viitorul ”People Watch” măsoară teme de interes public sporit. 

Chestionarul a fost făcut pe un eșantion de 1 109 persoane în perioada 9 - 20 septembrie curent cu marjă de eroare de plus, minus 2,8%.


Sondaj


 

Moldova Europeana