Faceți căutări pe acest blog

BV - Comentariul Comisarului CoE pentru Drepturile Omului,"Blocarea internetului arbitrar periclitează libertatea de exprimare"

 Blocarea internetului arbitrar periclitează libertatea de exprimare

TEXT COMPLET al  Comentariului
Comentariul Comisarului  Consiliului Europei pentru Drepturile Omului,"Blocarea internetului este un fenomen larg răspândit în statele membre ale Consiliului Europei", spune Nils Muižnieks, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, în ultimul său comentariu.

"Impactul său asupra libertății de exprimare a fost evidențiat deja în 2011, când fostul raportor special al ONU pentru promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și exprimare, Frank La Rue, a subliniat în raportul său anual câteva dintre modalitățile prin care statele cenzurau din ce în ce mai mult informații online, inclusiv utilizarea blocării arbitrare. În acest raport, blocarea a fost definită ca un set de "măsuri luate pentru a împiedica accesul anumitor conținuturi de către un utilizator final", care include "împiedicarea utilizatorilor de a accesa anumite site-uri web , adrese IP , extensii de nume de domeniu".

Un studiu comparativ realizat de Consiliul Europei distinge două modele majore de reglementare a blocadei practicate de state. Primul model se referă la țările care nu au un regim legislativ sau de reglementare a blocajului, bazîndu-se, prin urmare, pe cadrul juridic general existent, nefiind specific internetului. Al doilea model se referă la țările care au adoptat un cadru legal care se aplică în mod propriu Internetului și a altor mijloace media digitale. În aceste țări, dispozițiile adoptate definesc de obicei motivele blocării (materiale ilicite referitoare la pornografia infantilă, terorismul, criminalitatea , securitatea națională) și condițiile acesteia.

Studiul realizat de catre Nils Muižnieks, înfățișează o imagine de ansamblu asupra numitei situații de blocare a internetului, privind cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

În comentariul său, comisarul Consiliului Europei a pus în evidență următorele aspecte, vizînd problema blocajului :


  • Întărirea cenzurii on-line, pusă în practică
  • Blocarea site-urilor web în cadrul măsurilor de combatere a terorismului
  • Deficiențele sistemului
  • Blocarea conținutului pe Internet: un pericol pentru libertatea de exprimare
  • Amenințări


Activitatea expertilor al Consiuliului Europei cu privire la rolurile și responsabilitățile intermediarilor de internet este, prin urmare un pas spre direcția cea bună.  " E momentul ca statele membre să înceteze de a mai încuraja companiile private, pentru a reglementa comunicarea online fără a garanta că drepturile omului sunt protejate și că garanțiile de procedură sunt menținute în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului. "

 

Moldova Europeana