Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Noiembrie 2016


 28 - 29.11.2016

Vizita Prim-ministrului Pavel Filip la Bruxelles

Pe parcursul vizitei, Prim-ministrul a  aveut întrevederi cu Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, Președintele Parlamentului European, Martin Schulz şi Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Totodată, Pavel Filip se va întâlni cu mai mulţi comisari europeni, inclusiv Federica Mogherini şi Johannes Hahn.De asemenea, şeful Executivului va purta discuţii cu referire la investiţiile în domeniul energetic şi Programul de suport macrofinanciar pentru Republica Moldova.
Detalii


   28-29.11.2016
   Cea de-a 8-a reuniune a Forumului Societatii civile a Parteneriatului Estic


   Cea de-a 8a Adunare anuală  se va desfășura sub genericul "Construim un viitor sigur și democratic comun" și va reuni în jur de 200 de reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiile UE și guvernele din cadrul Parteneriatului estic pentru discuții dinamice pe parcursul a peste 15 sesiuni.

   Adunarea anuală va include, paneluri la cel mai înalt nivel care se vor concentra asupra rolului Vecinătății estice în politicile UE, fie ca un partener de încredere sau o sursă de rezolvzre a problemelor, precum și cu privire la status quo-ul Parteneriatului Estic înaintea următorului Summit al Parteneriatului estic. Pe parcursul panelurilor paralele, participanții vor dezbate teme legate de prioritățile FSC al Parteneriatului estic, cum ar fi securitatea energetică, dezvoltarea de tineret și transparența finanțării UE în regiune.

   Detalii   eng   rom
   Discursul lui Johannes Hann eng    info rom
   #EaPCSF16   28.11.2016

   Conferința “Acordul de Asociere Moldova-UE – noi oportunități și provocări”
    

   s-a axat pe subiectele majore de pe agenda de reforme a Republicii Moldova, în procesul de integrare europeană.
   Evenimentul a reunit la aceeași masă de discuții lideri și decidenți politici, reprezentanți ai APL și ai sectorului privat, experți locali și străini, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și mediului academic din Moldova, pentru a trece în revistă principalele oportunități și provocări, cu care se confruntă Republica Moldova în parcursul său spre un „model european" de dezvoltare.

    Cu prilejul conferinței, Expert-Grup împreună cu CEPS au lansat Manualul întitulat „Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” și un Ghid scurt cu aceeași tematică.
   Manualul dat constituie o sursă de referință unică pentru înțelegera aprofundată, într-o formă mai accesibilă, a principiilor politice, economice și de cooperare, pe care le implică acest act de importanță istorică, cum este semnarea Acordului de Asociere și crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Aspectele analizate în Manual s-au regăsit în subiectele discutate în cele două panele (politic și economic) ale conferinței.

   Manual / Ghid    eng   rom

       
   28.11.2016

   Conferința ”Moldova între Est și Vest: Perspectivele de aderare ale Republicii Moldova la UE, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate”

    ,este organizată de Institutul Democraților Europeni în colaborare cu tinerii europeni 

   Conferința își propune să analizeze relația și starea actuală a negocierilor dintre UE și Moldova, să evalueze perspectivele pozitive și negative ale aderării Republicii Moldova la UE și să extindă discuția asupra Moldovei la conceptul general al Politicii Europene de Vecinătate. În consecință, programul Conferinței va conține trei paneluri dedicate obstacolelor Moldovei în calea spre UE, criza UE și viitorul integrării europene, precum și percepția tinerilor asupra viitorului relațiilor UE-RM și politica de vecinătate a UE.

   Detalii
   Facebook


   25.11.2016

   Pregătirile pentru viitorul Summit al Parteneriatului Estic pe agenda consultărilor politice moldo-estoniene în domeniul integrării europene

   La Tallinn, s-au desfăşurat consultările politice moldo-estoniene în domeniul integrării europene, conduse de către dna Daniela Morari, viceministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova şi dl Paul Teesalu, subsecretar interimar pentru afaceri politice al Ministerului afacerilor externe al Republicii Estonia.

   Daniela Morari a prezentat principalele obiective și priorități ale Republicii Moldova şi ale țărilor Parteneriatului Estic pentru viitorul Summit. Pe dimensiunea dialogului politic, oficialii au examinat stadiul actual al relaţiilor bilaterale, apreciind nivelul avansat al cooperării între cele două state în diverse domenii. Un subiect aparte al discuțiilor la constituit ultimele evoluții în materie de securitate din regiune, relațiile cu vecinii și oportunităţile colaborării în cadrul Politicii de Apărare și Securitate Comună a UE.    23.11.2016

   Reuniunea Biroului Adunării Parlamentare EURONEST

   Unul din subiectele-cheie abordat în cadrul Reuniunii Biroului a fost alegerea noului Co-președinte al AP EURONEST, din partea țărilor membre ale Parteneriatului Estic: Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. În rezultatul consultațiilor, deputatul Marian Lupu, membru al Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, Șeful delegației naționale la AP EURONEST, membru al Biroului AP EURONEST, Co-președinte al Comisiei Securitate Energetică a AP EURONEST, a fost ales cu vot unanim în calitate de Co-președinte al Adunării Parlamentare EUROEST.

   Din acest moment, dl Marian Lupu împreună cu Co-președintele Adunării Parlamentare EURONEST din partea Parlamentului European, Heidi Hautala, va coordona activitățile Adunării Parlamentare EURONEST.

   Detalii

   23.11.2016

   Prima conferință internațională „Retail-ul și Exportul Produselor Horticole Proaspete în Moldova”

   a fost organizată cu eforturile comune ale BERD și FAO, pentru a spori eficiența producerii și comerțului de fructe și legume pe piețele internaționale.
   Reuniunea a fost organizată pentru a promova și consolida legăturile în cadrul sectorului agroindustrial și a disemina cele mai bune practici în domeniul marketingului, producerii și gestiunii post-recoltă, în vederea dezvoltării sistemului de comerț modern și a noilor oportunități de export.
   Reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Victoria Zinciuc, a afirmat că „BERD oferă consultanță specializată tuturor producătorilor agricoli din R. Moldova, pentru a putea avea acces pe orice piață de desfacere și pentru a corespunde standardelor impuse la nivel mondial”. 
   Detalii  rom    eng


   23.11.2016

   Vizita Ambasadorilor cu misiuni speciale pentru Parteneriatul Estic

   Ambasadorii cu misiuni speciale pentru Parteneriatul Estic au discutat cu Prim-ministrul Pavel Filip, Președintele Parlamentului Andrian Candu, reprezentanții fracțiunilor parlamentare.

   Ambasadorii UE pentru Parteneriatul Estic au felicitat Guvernul pentru succesele înregistrate, inclusiv în realizarea Foii de parcurs şi în obţinerea unui Program cu FMI, care denotă un volum mare de lucru efectuat. În altă ordine de idei, oficialii europeni au menţionat că alegerile prezidenţiale s-au desfăşurat conform standardelor şi, în pofida unor neajunsuri, reprezintă un progres democratic

   Ambasadorii cu misiuni speciale pentru Parteneriatul Estic au apreciat realizările înregistrate de Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere. Oficialii europeni au reconfirmat sprijinul pentru reformele din Republica Moldova, precizând că țara noastră a reușit să înregistreze progrese care inițial păreau imposibile

   Detalii

   23.11.2016

   Celebrarea  a 5 ani de activitate a Asociației Businessului European (EBA) în Republica Moldova

   Asociaţia Businessului European este o organizaţie nonguvernamentală fondată sub auspiciul Delegației UE la Chişinău. EBA are drept scop susţinerea racordării economiei și legislației naționale la standardele UE, precum și promovarea valorilor europene și a celor mai bune practici de management în afaceri în comunitatea antreprenorială din Republica Moldova. Asociaţia are, în prezent, peste 50 de companii membre, atât cu capital străin, cât şi autohton.Asociaţia Businessului European  
   Șeful Cabinetului de miniştri a mulţumit conducerii Asociației Businessului European pentru implicarea activă în activitatea Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, care reprezintă o platformă eficientă de comunicare între autorităţi şi comunitatea de business. Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, a remarcat rolul important pe care-l are EBA în realizarea măsurilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri din Republica Moldova, subliniind că spiritul european se simte bine în ţara noastră
   Detalii

    21.11.2016

   Cea de-a 27-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM)

   În cadrul reuniunii a fost prezentat Raportul de activitate al Misiunii EUBAM pentru perioada mai-noiembrie 2016, principalele rezultate înregistrate în domeniul managementului integrat al frontierei şi cooperării vamale, precum şi realizarea reformelor prevăzute de Acordul de Asociere, inclusiv a componentei privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător. De asemenea, au fost subliniate priorităţile Misiunii EUBAM pentru cel de-al doilea an al mandatului său actual.

   Totodată, agenda discuţiilor a cuprins şi subiectul viitorului misiunii EUBAM după încheierea, la 30 noiembrie 2017, a actualului său mandat. În acest context, şeful delegaţiei moldoveneşti a salutat „disponibilitatea manifestată de partenerii europeni de a continua să susţină activităţile EUBAM şi după noiembrie 2017”.
   EUBAM 

   17.11.2016

   Cea de-a 8 a reuniune a dialogului informal în cadrul Parteneriatului Estic

   La eveniment au participat Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocierile de extindere, Jean-Christophe Belliard, secretar general adjunct al Serviciului European de Acțiune Externă și delegațiile la nivel înalt din partea statelor membre ale Parteneriatului estic

   Dialogul Informal în cadrul Parteneriatului Estic a oferit participanților posibilitatea de a reflecta asupra progreselor realizate pe domeniile cheie ale cooperării convenite la Summit-ul de la Riga anul trecut. Aceștia au discutat despre punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate reînnoite și au făcut schimb de opinii cu privire la modalitățile de consolidare a eficienței Parteneriatului estic, având în vedere următorul Summit prevăzut pentru luna noiembrie 2017, Bruxelles. Miniștrii au abordat aspecte actuale internaționale și globale de securitate, în special, aspecte cu impact asupra 
   regiunii.
   Din partea RM la reuniunea informală a miniştrilor de externe din ţările Parteneriatului Estic a participat Ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova,Andrei Galbur.
   În discursul său, Andrei Galbur a punctat viziunile Republicii Moldova privind acţiunile care ar putea fi realizate până la Summitul Parteneriatului Estic, preconizat pentru luna noiembrie 2017 şi obiectivele de perspectivă având drept orizont de realizare anul 2019.
   În cadrul dialogului informal al Parteneriatului Estic,  au participat  și ministrii responsabili de stiință și tehnologie din statele membre ale Parteneriatului, fiind lansată Inițiativa EU4Innovation. 

   Nouă inițiativă a UE, EU4Innovation, va combina toate activitățile UE care sprijină dezvoltarea capacităților în domeniul inovării a țărilor Parteneriatului estic, în special cele finanțate în cadrul programului Orizont 2020 și Instrumentul european de vecinătate.
   16.11.2016


   Sedinta Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană
   Comisia  a convenit,, asupra Planului de acțiuni prioritare pentru Guvern și Parlament pentru perioada noiembrie-decembrie 2016.Planul prevede măsuri care vizează implementarea Acordului de Asociere cu UE şi, totodată, vin în continuarea realizării Foii de parcurs a acțiunilor prioritare pentru reforme. Planul urmează să fie pus în aplicare până la finele anului curent.

   Premierul Pavel Filip a subliniat și cu acest prilej, că obiectivul primordial al Republicii Moldova rămâne a fi integrarea europeană și acest parcurs este ireversibil, indiferent de procesele politice care au loc în țara noastră, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale. 

   În cadrul ședinței s-a examinat, de asemenea, agenda reuniunilor moldo-comunitare, care urmează să aibă loc până la finele anului curent, fiind stabilite sarcinile instituțiilor de profil în acest context. Printre acestea, cea de-a doua reuniune a Subcomitetului pentru energie, mediu, politici climatice, transport şi protecţie civilă, care va avea loc în perioada 23-24 noiembrie, şedinţa Dialogului privind drepturile omului, precum și reuniunea la Nivel Înalt a Parteneriatului de Mobilitate.
   Detalii
    15.11.2016

   Seminarul „Propunere pentru dezvoltarea orașelor creative în Moldova: Recomandări din partea sectoarelor culturale și creative”

   a fost  organizat de Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

   Seminarul a avut drept scop inițierea de discuții publice despre orașele creative și determinarea modalităţilor de încurajare a dezvoltării urbane prin intermediul culturii și creativității în Moldova, care vor fi urmate în timpul Forumului Cultural Național al Moldovei în luna mai 2018.

    La deschiderea evenimentului au participat Monica Babuc, ministru al Culturii; Marco Gemmer, șef adjunct operațiuni al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; Ragnar Siil, expert principal, Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic.

   În cadrul evenimentului de astăzi, au fost prezentate bune practici din partea Statelor Membre ale Uniunii Europene, oferite de către KEA European Affairs (Belgia), Universitatea din Tallinn (Estonia), Centrul Creativ Poligon (Slovenia), dar și prezentarea inițiativelor din Moldova

    14.11.2016

    UE despre  alegerile prezidenţiale din Republica Moldova

    Uniunea Europeană a felicitat Republica Moldova pentru elemente ale alegerilor prezidențiale care au avut loc la data de 30 octombrie și 13 noiembrie spunând într-o declarație oficială că "alegerile au fost competitive, cu respectarea libertăților fundamentale", dar a declarat că îmbunătățiri suplimentare sunt încă să fie făcut.

   UE a recomandat ca "toate deficiențele identificate de Misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE / ODIHR ar trebui examinate în vederea excluderii lor în viitoarele alegeri".

   "Uniunea Europeană urmărește îndeaproape campania electorală și alegerea în sine, inclusiv publicarea rezultatelor preliminare ale numărării voturilor. Procesul electoral se va încheia odată ce Curtea Constituțională va valida rezultatul final ", se menționează în declarația UE.


    

   Detalii  eng   rom

    14.11.2016

    Parteneriatul Estic in vizorul Consiliului Uniunii Europene

   Consiliul UE a discutat despre relațiile multilaterale și bilaterale actuale cu cele șase țări ale Parteneriatului estic - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a parteneriatului și la eventualele rezultate de realizat în 2017, în special în perspectiva următorului summit al Parteneriatului estic care va avea loc în noiembrie 2017 la Bruxelles.

   Consiliul a adoptat Concluzii privind Parteneriatul estic.

    14.11.2016

   Deschiderea Centrului de informare şi educaţie ecologică din RM

   În localitatea Slobozia Mare raionul Cahul, a fost deschis pentru funcționare un Centru  de Informare și Educație Ecologică al Rezervației Biosferei Prutul de Jos.  Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării și Prutul Inferior - PAN Nature„ finanțat prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013 implementat de Agenția „Moldsilva”.

   Valoarea întregului proiect este de 2.259.798,00 Euro și este finanțat de Uniunea Europeană.
    
    Detalii
    
   8 .11.2016


   Lansarea campaniei ”Tinerii Ambasadori Europeni”


   În perioada 8 noiembrie – 2 decembrie curent tinerii ”ambasadori europeni” vor merge în 25 instituții de învățământ preuniversitar, 2 universități, 2 colegii și 2 școli profesional-tehnice, unde vor avea întâlniri cu elevii și studenții, vor face schimb de experiență și informații despre UE. Această campanie este una pilot în cadrul rețelei "Tineri Ambasador Europeni", lansată de către Proiectul "Vecinii UE est" în toate țările Parteneriatului Estic

   Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadorul Pirkka Tapiola, a evidențiat importanța acestui proiect-pilot pentru tinerii din Moldova, precizând că ideea principală a proiectului este de a crea o punte de legătură între tinerii din Europa și cei din țara noastră.
   „În cadrul întâlnirilor care vor fi organizate în instituțiile de învățământ vor fi discutate cele mai actuale subiecte în viziunea tinerilor, dar cel mai important este că vom încerca să găsim soluții pentru ca acestea să fie rezolvate. Ne exprimăm speranța că prin intermediul acestor întâlniri tinerii vor înțelege mai bine ce înseamnă UE și ce oportunități de dezvoltare oferă ea tinerilor”, a menționat Pirkka Tapiola.


   Detalii
   VIdeo 

   8-10.11.2016

   Cea de a treia ediție a "Zilelor Parteneriatului Estic" 

   Scopul celei de a treia ediții a "Zilelor Parteneriatului Estic" este de a iniția o discuție privind stabilitatea politicii europene de vecinătate, precum și importanța dimensiunii economice a Parteneriatului Estic și viitoarele provocări în acest domeniu, și de asemenea, să promoveze parteneriate între unitățile de auto-guvernare implicate în această inițiativă. Această promovare se referă de exemplu la punerea în aplicare a proiectelor comune și crearea unora noi.

   Detalii  eng    rom

   4-5.11.2016

   Cea de-a V-a ediţie a Trainingului de dezvoltare profesională, 

   .Evenimentul a avut drept scop consolidarea relaţiilor de colaborare şi interacţiune între experţii din domeniul integrării europene, facilitarea schimbului de experienţă şi identificarea unor soluţii creative în procesul de implementare a reformelor prevăzute de Acordul de Asociere.

    Trainingul s-a axat pe subiecte precum eficientizarea procesului de raportare şi monitorizare a progreselor înregistrate în realizarea Planului Naţional de Implementare a Acordului de Asociere (PNAAA), inclusiv noul PNAAA 2017-2019, ultimele evoluţii şi provocări în cadrul UE, priorităţile Parteneriatului Estic în contextul următorului Summit. Evenimentul a reunit peste 70 de participanţi din 45 instituţii publice centrale.

   Detalii

   4.11.2016
    
   Spitalul raional şi Direcţia Situaţii Excepţionale din Căuşeni au fost racordate, din fonduri europene, la sisteme de încălzire pe biomasă şi de producere a apei calde de la energia solară.

    Acestea sunt primele instituţii de profil din Republica Moldova ce vor utiliza asemenea tehnologii de energie regenerabilă. Valoarea totală a investiţiei este de 203 mii euro acordaţi în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.


   Spitalul din Căuşeni este în prezent cea mai mare instituţie beneficiară a Proiectului Energie şi Biomasă. Blocul curativ al acestuia, conectat la sistemul de producere a energiei termice şi apei calde din surse regenerabile de energie, oferă anual asistenţă medicală la peste 6.000 de persoane. Aici sunt amplasate principalele secţii ale spitalului: terapie intensivă, chirurgie, traumatologie, maternitate, pediatrie, cardiologie ş.a. Capacitatea totală a centralei termice este de 750 kW şi încălzeşte o suprafaţă de peste 6.700 m2, iar cele 30 de colectoare solare vor fi suficiente pentru a asigura apa caldă pentru uzul pacienţilor şi al personalului spitalului.

   Departamentul Situaţii Excepţionale este al doilea beneficiar al Proiectului Energie şi Biomasă în această comunitate. Instituţia a trecut de la gaze la încălzirea cu biomasă şi, în plus, şi-a extins suprafaţa încălzită. De asemenea, aici au fost montate colectoare solare ce produc apă caldă de la energia solară. Capacitatea centralei termice este de 90 kW şi va încălzi o suprafaţă de 750 m2 folosită de cei 90 de salvatori.


   Detalii
   Moldova Europeana