Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Noiembrie 2016

28.11.2016

Susținerea Uniunii Avocaților din Moldova: Elaborarea și motivarea deciziilor Comisiei pentru Etică 
Componenta "Susținerea Uniunii Avocaților din Moldova" al Proiectului Cadrului de Cooperare Programatică privind consolidarea eficienței justiției și susținerea profesieie de avocat în Rep. Moldova, a organizat la Chișinău un atelier de instruire privind elaborarea deciziilor adresat membrilor Comisiei pentru Etică a Uniunii.
Activitatea a vizat să sporească abilitățile membrilor Comisiei pentru Etică de elaborare și motivare juridică a deciziilor. La finalul atelierului, participanții au studiat metodologiile CREAC (Conclusion, Rule, Explanation of Rule, Analysis, Conclusion) și IREAC (Issue, Rule, Explanation, Application and Conclusion) pentru analiză juridică și au revizuit analizele factologice și cerințele oficiale ale deciziilor Comisiei pentru Etică. Diciziile care sunt motivate mai bine au un impact pozitiv asupra conștientizării avocaților despre regulile profesionale de etică și, prin urmare, respectarea acestora. Respectiv, acest lucru va aduce beneficii clineților care apelează la servicii juridice și administrării justiției din țară.

Detalii

28.11.2016

Celebrarea fortificării relaţiilor între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană

În anul 2017 va fi marcată cea de-a X-a aniversare a Memorandumului de Înțelegere între Consiliul Europei și Uniunea Europeană, încheiat în 2007.

Consiliul Europei și Uniunea Europeană au colaborat strâns pe parcursul a mai multor decenii, dar Memorandumul de Înțelegere a consolidat relațiile dintre aceste două organizații, oferind o definiție clară scopurilor și principiilor cooperării și determinând prioritățile comune în domeniul drepturilor omului, democrației și statutului de drept. Secretarul General al Consiliului Europei, Jagland, și Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, lansează o serie de initiative pentru a marca cea de-a X-a Aniversare a Memorandumului de Înțelegere, încheiat în 2007 între Consiliul Europei și Uniunea Europeană.

Secretarul General a declarat în prezența dnei Mogherini că ”ambele organizațiile lucrează în present mai mult ca niciodată. În timp ce ne confruntăm cu o agravare a naționalismului și populismului, cred că anume noi ar trebui să elaborăm împreună o concepție pozivită privind viitorul Europei”. Evenimentul de lansare a aniversării la Parlamentul European de la Strasbourg include o discuție la nivel înalt cu privire la realizările din ultimii zece ani și perspectivele viitoarei cooperării, și inaugurarea unei expoziții de fotografii care va prezenta evenimentele marcante ale acestei perioade. 


25.11.2016

Spune NU violenței împotriva femeilor!

Consiliul Europei marcheză ediția din 2016 a Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, 25 noiembrie, cu o inițiativă de interes public care să atragă atenția factorilor de decizie și a publicului larg asupra acestor probleme.

O Pagină web este dedicată acestui eveniment, care cuprinde material video, animații și infografice care pun în evidență rolul deosebit al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (numită și Convenția de la Istanbul) în calitate de instrument practic care ar putea servi ca fundament, astfel Statele fiind încurajate să adopte măsuri de prevenire a violenței împotriva femeilor, de protecție a victimelor și de urmărire în justiție a autorilor violențelor. 

24.11.2016

Hotărârea CEDO în cauza Galaida și Copoșciu împotriva Rep. Moldova

CEDO a făcut publică hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei (cereri nr. 29732/07 și 41421/07). Reclamanții Nicolae Galaida, născut în anul 1961 și Vitalie Copoșciu, născut în anul 1975, sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Ambii au fost condamnați la detenție, ispășindu-și pedepasa în Penitenciarul nr. 17 din Rezina - primul reclamant și în Penitenciarele nr. 1 și 13 - cel ce-al doilea reclamant. În plângerile sale adresate CEDO, reclamanții au invocat condițiile rele de detenție care le-au creat probleme de sănătate.

Având în vedere documentele aflate în posesia sa precum și jurisprudența relevantă, CEDO a constatat încălcarea articolelor 3 și 13 din Convenția europeană a drepturilor omului și a acordat reclamanților următoarele sume: Nicolae Galaida – 3.000 Euro cu titlu de prejudicu material și moral; Vitalie Copoșciu – 14.100 Euro cu titlu de prejudicu material și moral și 800 Euro cu titlu de costuri și cheltuiele.
 
 
22.11.2016

Cipru a preluat de la Estonia preşedinţia Comitetului de Miniştri al CoE

Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a trecut, la 22 noiembrie 2016, de la Estonia la Cipru, în cadrul unei reuniuni desfășurată la Strasbourg, la Palatul Europei, în prezența reprezentanților celor 47 State membre ale Consiliului Europei.
Tema generală a Președinției cipriote, ca va dura următoarele 6 luni, este consolidarea securității democratice în Europa. Accentrul va fi pus în special pe următoarele domenii:
  • Drepturi și libertăți pentru toți fără discriminare;
  • Cetățenie democratică; și
  • Supremația statului de drept21.11.2016

Delegația Congresul și-a încheiat misiunea de informare electorală în Găgăuzia


O delegație a Congresului Autorităților Locale și Regionale al CoE, alcătuită din 6 membri s-a aflat în Republica Moldova, în perioada 19-20 noiembrie 2016, pentru a organiza reuniuni cu diferiți interlocutori de la Comrat și Chișinău în cadrul alegerilor în Adunarea Populară a Unității Administrativ-teritoriale a Găgăuziei, care s-au desfășurat la 20 noiembrie 2016. În ziua scrutinului, două echipe ale Congresului s-au deplasat în 20 de secții de votare (din cele 66) din întreaga Găgăuzie și au ajuns la concluzia că situația generală a fost satisfăcătoare. 

Cu excepția anumitor incoerențe la nivel procedural, în special în ceea ce privește utilizarea camerelor și a telefoanelor mobile, scrutinul a fost bine organizat, s-a desfășurat într-un mod calm și ordonat, în general fiind respectate normelor internaționale. O particularitate observată în ziua scrutinului a fost numărul relativ sporit de urne mobile solicitate și numărul sporit de alegători pe așa-numitele liste suplimentare în birourile vizitate de Congres.

Delegația Congresului s-a arătat interesată de a urmări pe viitor punerea în aplicare a noului Cod electoral în Găgăuzia, care fusese contestat înaintea acestor alegeri, la nivel superior de către autoritățile centrale ale Rep. Moldova.

O Notă Informativă detaliată care va cuprinde și informații privind toate aspectele legate de campanie va fi pregătită și discutată la următoarea ședință plenară a Camerei Regiunilor a Congresului la cea de-a 33-a sesiune din martie 2017. 19.11.2016

Susținerea  asociațiilor avocaților din Republica Moldova

La Chișinău au avut loc două reuniuni: membrilor Asociației Tinerilor Avocați din Moldova s-au întâlnit cu Daniela Valdez, Presedintele Asociatiei Avocatilor Tineri din Europa (European Young Bar Association) și membrii Asociației femeilor Avocate din Moldova s-au întâlnit cu reprezentanți ai Asociației Europene a Femeilor Avocate (European Women Lawyers Association). În cadrul întâlnirilor au fost discutate experiența și implicațiile organizațiilor tinerilor avocați și a femeilor avocate în domeniul profesiei juridice, planificarea strategică în cadrul organizațiilor, precum și agreate acțiunile pentru cooperarea comună în viitor.

Organizarea acestui eveniment a fost posibila datorită suportului Consiliului Europei si Uniunii Europene în cadrul Programului de Cooperarea Programatică, Proiectul "Eficienta Justiției și Suportul Profesiei de Avocat în Moldova".
a avut loc intilnirea membrilor Asociației Tinerilor Avocați din Moldova cu Daniela Valdez, Presedintele Asociatiei Avocatilor Tineri din Europa (European Young Bar Association - http://www.eyba.org/).  În cadrul întâlnirii au fost discutate experiența și implicațiile organizațiilor tinerilor avocați în domeniul profesiei juridice, planificarea strategică în cadrul organizațiilor, precum și agreate acțiunile pentru cooperarea comună în viitor.
    Organizarea acestui eveniment a fost posibila datorită suportului Consiliului Europei si Uniunii Europene în cadrul Programului de Cooperarea Programatică, Proiectul "Eficienta Justiției și Suportul Profesiei de Avocat în Moldova".
- See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=1067&l=ro#sthash.KU4jox30.dpuf

18.11.2016

Admiterea în profesie și formarea continuă a avocaților

La Chișinău a avut loc Conferința Internațională „Admiterea în profesie și formarea continuă a avocaților: cele mai bune practici ale barourilor și uniunilor europene de avocați”, realizată prin intermediul proiectului ”Consolidarea eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”, implementat de către Consiliul Europei pin cadrul Programatic de cooperare cu Uniunea Avocaților.Întrunirea a abordat două dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă avocații în activitatea profesională – instruirea continuă și admiterea în profesia de avocat. Au fost puse în discuție probleme importante pentru întreaga breaslă a avocaților, producându-se un schimb de experiență cu invitații.

La lucrările conferinței au participat avocați din Republica Moldova și reprezentanți ai CCBE, de asemenea reprezentantul Delegației Uniunii Europene, dl Aneil Singh, reprezentanți ai Consiliului Europei, în frunte cu dl Hose Luis Hererro, reprezentanți ai structurilor avocațiale din Finlanda, Franța, Georgia, Irlanda, Polonia, Anglia și Țara Galilor, Germania.

Detalii
Admiterea în profesie și formarea continuă a avocaților: cele mai bune practici ale barourilor și uniunilor europene de avocați - See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=1066&l=ro#sthash.7wFnvfrX.dpuf

16-17.11.2016

Seminar regional "Participarea cetăţenilor – un instrument esential al democraţiei locale"

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a organizat, la 16-17 noiembrie, la Chișinău, seminarul regional ”Participarea cetățenilor – un instrument esential al democrației locale”, cu scopul de a consolida rolul colectivităților locale și de a oferi o platforme de reflecție privind participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Participanții au avut posibilitatea să discute despre importanța acestei participări care constituie unul dintre pilonii fundamentali ai democrației locale.
Evenimentul a reunit primari, reprezentanți ai asociațiilor colectivităților locale și regionale, membri ai Congresului și experți regionali și europeni care au dorit să continue discuțiile purtate în octombrie 2015 și iunie 2016 în cadrul atelierului ”Primarii – lideri ai schimbării” și seminarului regional privind ”Etica publică la nivel local: de la viziune spre acțiune”.

Grupul de participanți la acest seminar a fost reprezentat în mod echilibrat din punct de vedere al egalității între femei și bărbați, al originii teritoriale și al curentelor politice, subliniind abordarea inclusivă adoptată în cadrul programului care vizează consolidarea cadrelor de guvernare locală în Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ucraina și Belarus.


14-17.11.2016


Școala de Toamnă pentru judecători și procurori – „Drepturile omului, libertățile fundamentale și internetul”

Prima ediție a Școlii de toamnă pentru judecători și procurori – „Drepturile omului, libertățile fundamentale și internetul” a fost organizată la Chișinău de către Consiliul Europei și Institutul național de Justiție. Evenimentul se înscrie în cadrul Proiectului comun al Uniunii Europene și CoE „Consolidarea respectării drepturilor omului în contextul implementării Agendei Digitale a Republicii Moldova”. Proiectul are drept scop creșterea gradului de conștientizare și de respectare a drepturilor omului, în special a libertății de exprimare și a vieții private, în contextul dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova, iar activitatea propriu-zisă urmărește îmbunătățirea aplicării corespunzătoare a instrumentelor juridice europene în domeniu.

Participanții – 27 de judecători și 10 procurori – au fost pregătiți, timp de patru zile, pentru implementarea în activitatea lor a standardelor privind drepturile omului și internetul, rolul statului de drept în era digitală și sistemul CoE de protecție a drepturilor omului în spațiul internet, viața privată, protecția datelor cu caracter personal etc.


14-15.11.2016

Conferinţa regională ”Susţinerea culturii democratice în şcoală în ţările Parteneriatului Estic” 

La Strasbourg a avut loc Conferința regională organizată în cadrul proiectului ”Promovarea educației pentru drepturile omului și a educației pentru cetățenie democratică în țările Parteneriatului Estic”. 
Conferința, care a fost organizată la etapa de mijloc a implementării proiectului, a reunit 60 de profesioniști în domeniul educației și factori de decizie din țările Parteneriatului Estic cu scopul de face o evaluare a progreselor înregistrate, de a medita asupra lecțiilor învățate și de a conveni asupra domeniilor în care va trebui să se intervină în etapa următoare, astfel încât să fie obținut un beneficiu maximal de la oportunitățile oferite de proiect.

Dl Matthew Johnson, Director pentru cetățenie democratică și participare, a declarat în cadrul sesiunii de inaugurare că acest proiect permite implementarea principiilor ECD/EDO în țările Parteneriatului Estic. ”Voi sunteți conducătorii procesului de schimbare, care veți contribui la reformarea sistemelor voastre naționale de educație, la promovarea principiilor democratice în sălile de clasă, la schimbarea guvernanței școlare și plasarea elevilor în centrul procesului de reformare. Țările voastre împărtășesc același trecut și sunt pe calea de a deveni din ce în ce mai democrate. Totodată, acest proiect a făcut clar faptul că "o dimensiune nu se potrivește tuturor”. Vă confruntați cu provocări diferite, cu probleme diferite, căutați propriile soluții naționale pentu aceste probleme. Anume această diversitate constituie bogăția Europei.”, a menționat dl Johnson.

În cadrul Conferinței a fost diseminată informația cu privire la prioritățile curente în ECD/EDO și ultimele realizări ale Consiliului Europei în acest domeniu. În plus, evenimentul a fost utilizat ca o platformă pentru schimb de experiență și cooperare între actorii din domeniul educației din țările Parteneriatului Estic. 


14.11.2016

Declaraţiile post-electorale preliminare ale observatorilor internaţionali

Observatorii europeni care au monitorizat şi cel de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Moldova apreciază că scrutinul s-a desfăşurat conform standardelor internaţionale, transparent şi, în pofida unor neajunsuri, poporul şi-a exprimat liber voinţa.

Raportul preliminar al observatorilor Misiunii comune a Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO), Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) şi Parlamentului European (PE)a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă desfășurată la 14 noiembrie 2016.

Detalii

10.11.2016

Avizul CCJE al CoE privind rolul președinților instanțelor judecătorești

Consiliul consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) al Consiliului Europei a adoptat un AVIZ cu privire la rolul președinților instanțelor judecătorești, în care precizează rolul președinților instanțelor judecătorești în ceea ce privește reprezentarea instanței judecătorești, relațiile în cadrul instanței cu alți judecători, precum și funcțiile de administrare a personalului și infrastructurii instanțelor. Sarcinile principale ale președinților instanțelor sunt de a reprezenta instanța și alți judecători, de a asigura funcționarea eficientă a instanței, ameliorând astfel serviciul prestat societății, și de a conduce activitatea judiciară a instanței judecătorești.

Avizul subliniază că pe parcursul executării sarcinilor, președinții instanțelor apără independența și imparțialitatea instanțelor judecătorești și a judecătorilor individuali și trebuie să acționeze în fiecare moment în calitate de gardieni ai acestor valori și principii. Relațiile între președinții instanțelor și alte organe de Stat sunt foarte sensibile. Independent de modelul particular al acestor relații, președinții instanțelor joacă un rol important în prevenirea ingerințelor în activitățile instanțelor judecătorești.

Referitor la relațiile cu mass-media, președinții instanțelor judecătorești ar trebui să țină minte despre interesul societății de a fi informată, dar de asemenea de a ține cont în modul cuvenit de prezumția nevinovăției, de dreptul la un process echitabil și de dreptul al respectarea viații private și de familie ale tuturor persoanelor vizate de către process, precum și de protecția secretului deliberărilor.  De asemenea, Avizul stabilește principiile relative la calficările necesare pentru a devein președinte al instanței judecătorești, organul responsabil de selectarea lui, evaluarea activității lui, durata mandatului. Un capitol al Avizului este dedicat în mod special rolului președinților curților supreme. 


09.11.2016

Primarii consolidaţi împotriva extremismului violent

131 participanți din 28 țări, inclusiv 55 primari și viceprimari ai orașelor europene, s-au reunit, la 9 noiembrie 2016, la Rotterdam, pentru a participa la Summit-ul primarilor din Alianța europeană a orașelor împotriva extremismului violent, organizat de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, primăria Rotterdam și Forumul european pentru securitate urbană.
Doi ani după lansarea planului de acțiuni al Consiliului Europei întitulat ”Combaterea extremismului violent și a radicalizării care duce spre terorism”, participanții au examinat situația actuală în cadrul a trei sesiuni de lucru. Prima a fost consacrată examinării inițiativelor implementate în diferite orașe europene în scopul combaterii cauzelor radicalizării. Cea de-a doua sesiune s-a axat pe șase vizite pe teren care au permis participanților să descopere inițative concrete implementate în Rotterdam. În final, cea de-a treia sesiune de lucru a analizat programele de instruire și de sensibilizare care pot ajuta aleșii locali să prevină radicalizarea.

”Există mai multe motive care pot determina o persoană să se radicalizeze: lipsa integrării în societate, dezangajarea politică sau frecventarea indivizilor, grupărilor sau organizațiilor extremist”, a subliniat Gudrun Mosler-Törnström, Președintele CALR. ”Contextul local, cultural și social influențează procesul de radicalizare, care se traduce printr-o reacție a autorităților publice. Printre reacțiile posibile, prevenirea și deradicalizarea mai curând decât represiunea sunt măsuri care corespund competențelor colectivităților locale și regionale”, a adăugat dânsa. 
La încheierea Summit-ului a fost adoptată o Declarație care reamintește rolul cheie al colectivităților locale în calitate de garanți ai drepturilor omului, democrației și statului de drept la nivel local.  07-09.11.2016

Democraţia şi egalitatea: ce poate educaţia?

Educația este esențială pentru societățile democratice. Școlile, universitățile, organizațiile societății civile și alte istituții de învățământ ar trebui să încurajeze dobândirea și practicarea valorilor și competențelor esențiale pentru democrație. Forumul Mondial pentru Democrație va încerca să afle cum educația poate contribui la reducerea decalajului social și poate deveni un avantaj real pentru societățile noastre diverse.

Ediția din 2016 mobilizează intelectuali, politicieni, practicieni și tineri din întreaga lume în jurul a două teme principale: Cum putem altoi la tineri dorința de a acționa în calitate de apărători ai libertății și gardieni ai drepturilor omului? Dispun oare sistemele noastre educative de instrumente adaptate pentru a-i învăța să valorizeze diversitatea, sau ele preiau clivajele sociale și culturale? În epoca mass-mediei sociale, încă foarte puțin filtrată, ar trebui oare Statele să participe activ la combaterea propagandei și extremiștilor care încearcă să radicalizeze tinerele spirite? La aceste întrebări vor încerca să găsească răspunsuri participanții la Forumul Mondial pentru Democrație care se va desfășura la 7-9 noiembrie 2016 la Consiliului Europei, la Strasbourg.
  • Cetățenia, democrația și educația
  • Educația care reduce inegalitățile: succes sau eșec?
Primul Ministru al Norvegiei, Erna Solberg, și Ministrul francez pentru Educație națională, Învământ superior și cercetare, Najat Vallaud-Belkacem, vor interveni în cadrul sesiunii de inaugurare de luni, 7 noiembrie, între 10.00-12.30.

19 laboratoare de idei, destinate să abordeze probleme sub diferite aspecte și să prezinte acțiuni deja puse în aplicare, vor contribui la identificarea unui răspuns democratic la problemele evocate pe parcursul Forumului.

În cadrul laboratoatelor de idei Consiliul Europei va decerna Premiul pentru Inovare Democratică (miercuri, 9 noiembrie 2016, 10.00-12.30), în cadrul sesiunii de închidere.


02.11.2016

Introducerea monitorizării electronice a persoanelor condamnate

Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor a fost aprobat de cabinetul de Miniștri al RM. Măsura se încadrează în prevederile Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, susțintul de Consiliul Europei și Uniunea Europeană.

Tehnologiile de monitorizare vor fi utilizate pentru a reduce aglomerarea instituțiilor penitenciare și pentru o reintegrare socială mai ușoară a persoanelor aflate în conflict cu legea. Conform documentului, monitorizării electronice vor fi supuse persoanele puse sub arest preventiv la domiciliu și persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care părăsesc penitenciarul pe o perioadă scurtă de timp, în condițiile prevăzute de lege. Sistemul electronic constă în supravegherea de la distanță a locației și mișcării persoanelor supuse controlului, prin intermediul brățării speciale instalate la mână sau picior. 

Recomandarea CM/Rec(2014)4 către statele membre,privind monitorizarea electronică


Moldova Europeana