Faceți căutări pe acest blog

Comisia Europeană dorește să evidențieze rolul patrimoniului cultural al EuropeiComisia a înaintat Parlamentului European și Consiliului o propunere pentru desemnarea anului 2018 ca An european al patrimoniului cultural. Astfel, Comisia dorește să evidențieze rolul patrimoniului cultural al Europei în promovarea unui sentiment comun de istorie și identitate.

Prin situri arheologice, arhitectură, castele medievale, tradiții folclorice și arte, patrimoniul cultural al Europei ocupă un loc central în memoria colectivă și identitatea cetățenilor europeni. Bogata sa diversitate națională, regională și locală a UE este un catalizator unic pentru schimburi între persoane de toate vârstele și din toate culturile și contextele sociale. La nivel local, patrimoniul cultural al Europei promovează coeziunea și integrarea socială, prin regenerarea zonelor neglijate, prin crearea de locuri de muncă ancorate la nivel local și prin promovarea unui sentiment împărtășit de apartenență la comunitate. Acest lucru este valabil și la nivel european, când vizitatori din Europa și din afara ei află mai multe despre Abația Cluny din Franța, Arhiva coroanei Aragonului din Spania sau portul istoric al orașului Gdańsk din Polonia, pentru a oferi câteva exemple.


Anul patrimoniului cultural 2018 va fi o oportunitate de a evidenția importanța culturii europene și ceea ce UE poate să facă în privința conservării, a digitizării, a infrastructurii, a cercetării și a dezvoltării de competențe, pentru a numi doar câteva dintre domeniile sprijinite prin programe de finanțare ale UE precum Europa Creativă. Se vor organiza evenimente în întreaga Europă, precum și campanii de informare, educare și sensibilizare. Anul patrimoniului cultural va oferi o oportunitate de a căuta răspunsuri la provocările legate de bugetele publice tot mai reduse alocate culturii, de reducerea participării la activitățile culturale tradiționale, de presiunile de mediu asupra siturilor de patrimoniu, de evoluțiile lanțurilor valorice și de transformarea digitală. În armonie cu recenta Comunicare comună „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”,

Anul patrimoniului cultural va promova conservarea patrimoniului cultural ca element-cheie al politicilor externe ale UE, căutând modalități de reacție față de distrugerea cu caracter penal a patrimoniului cultural în zonele de conflict și față de traficul ilegal cu artefacte culturale.

Moldova Europeana