Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi UE-RM - Septembrie 2016
30.09.2016

 Reuniunea Republica Moldova - Comitetul politic şi de securitate al UE

Agenda consultărilor a oferit oportunitatea efectuării unui schimb de opinii privind cooperarea pe dimensiunea politicii de securitate şi apărare comună, evoluţiile în implementarea reformelor, soluționarea conflictului transnistrean, precum şi alegerile prezidențiale din luna octombrieCOPS este formatul principal al UE pentru coordonare în sfera politicii externe și de securitate. Reuniunea precedenta RM - COPS a avut loc în iulie 2014.

Detalii


28.09.2016

Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeană  a examinat evoluţiile procesului de implementare a  Foii de parcurs privind acţiunile prioritare

În acest context, s-a menţionat că gradul de implementare a Foii de parcurs privind acţiunile prioritare a atins nivelul de 94%, în urma reluării activității Parlamentului, dar și a asumării responsabilității Guvernului pentru pachetul de legi privind sectorul bancar. Astfel, din numărul total de acţiuni incluse în documentul vizat, au mai rămas de realizat încă cinci acțiuni, între care votarea de către Parlament a unor acte din pachetul de legi privind integritatea și noul Cod al audiovizualului.

Totodată, este în proces de elaborare proiectul Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019.   
Detalii 

28.09.2016

Fundația Europeană pentru Instruire susține învățământul profesional tehnic din Republica Moldova
Reprezentanții ETF au informat Ministerul Educației despre sprijinul organizației în domeniul dezvoltării ÎPT, fiind vorba în special de instruiri și ateliere de lucru în domeniul calificărilor profesionale și a urmăririi traseului profesional al absolvenților ÎPT, dar și sprijin pentru consolidarea activității Comitetelor Sectoriale și instituirea unui mecanism de identificare a necesităților pieței muncii și racordarea acestora la oferta educațională.

Vizita reprezentanților ETF are loc în contextul Atelierului de validare a Raportului „Procesul Torino 2016-2017 în Republica Moldova”, care se va desfășura la Chișinău pe data de 29 septembrie curent.
Detalii
28.09.2016

BERD  va finanța cu 41 mil. de euro extinderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău. 
Proiectul are o valoare totală de 93 mil. de euro, iar diferența ar putea fi acoperită de un credit al Băncii Europene de Investiții și de co-finanțarea din partea UE. Noua conducta va conecta rețelele de infrastructură de gaze existente la Ungheni (Moldova) și Iași (România). Conducta propusă este de aproximativ 120 km lungime și are un diametru de 600 mm.

Detalii rom eng

26.09.2016

Vizita Comisaruuil european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, Johannes Hahn

Comisarul Hahn a menţionat rezultatele obţinute în implementarea Foii de parcurs şi a încurajat continuarea în acelaşi ritm susţinut a reformelor menite să aducă transformări calitative pentru cetăţenii Republicii Moldova şi să contribuie la realizarea obiectivului asocierii politice şi integrării economice a ţării noastre cu UE prevăzut de Acordul de Asociere. „A fost o realizare majoră adoptarea tuturor măsurilor convenite în Foaia de parcurs, iar implementarea acestora este probabil acum cea mai mare provocare pentru autorităţi. Uniunea Europeană aşteaptă de la Republica Moldova să livreze acum rezultate concrete, astfel încât cetăţenii să poată vedea valoarea adăugată a acestor eforturi”, a declarat oficialul european.
 
”Importantă este focusarea pe implementarea angajamentelor prevăzute sectorial în Foaia de parcurs. UE așteaptă de la Republica Moldova mai multe rezultate concrete pentru ca cetățenii să simtă cu adevărat efectele tuturor acestor eforturi”, a precizat Comisarul european. 

Alte subiecte abordate în cadrul întrevederii au vizat diversificarea gamei de produse moldovenești, destinate exportului pe piața UE, prin valorificarea cotelor de export prevăzute de DCFTA, dezvoltarea proiectelor de interconectare energetică. Oficialii au făcut un schimb de opinii despre evoluțiile dialogului cu regiunea transnistreană și Găgăuzia, precum și contextul preelectoral din Republica Moldova.

In cadrul vizitei la Chișinău, Comisarul pentru Politica europeană de vecinătate şi negocierile de extindere, Johannes Hahn și Premierul Pavel Filip au semnat Acordul de finanţare dintre Guvernul RM si UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în Republica Moldova. Acesta prevede că Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova asistenţă financiară în valoare de 15 milioane de euro sub formă de grant.

Obiectivul general al Acordului este de a consolida capacitatea instituțională a administrației publice centrale și locale din Republica Moldova pentru a elabora și a pune în aplicare politici cuprinzătoare și pentru a asigura furnizarea eficientă a serviciilor publice de înaltă calitate, în conformitate cu principiile europene ale administrației publice.  Acordul va fi pus în aplicare în termen de şase ani, în conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016 – 2020. 26.09.2016


Calea Ferată din Moldova va primi o finanțare de 52,5 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții.   
Acordul în acest sens a fost semnat de către ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Iurie Chirinciuc și șeful oficiului Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova Antonio Castillo.

Bugetul total al proiectului de restructurare a „Căii Ferate din Moldova” constituie 105 milioane de euro (BERD+BEI). De asemenea, au fost semnate și două acorduri trilaterale de asistență tehnică nerambursabilă între Guvernul RM, reprezentat de MTID, CFM și BERD, și anume: - În sumă de 5 mln euro din Fondul de Investiții de Vecinătate al UE (NIF) pentru a co-finanța achiziționarea de locomotive noi, ratificat prin legea nr.43 din 25.03.2016 - În sumă de 250 mii de euro din Fondul special al acționarilor BERD pentru implementarea sistemului informațional de management energetic (EMIS), ratificat prin Legea nr.17, din 03.03.2016. 


Detalii


23.09.2016


Rezultatele implementării prevederilor Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE

Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană. Aceasta este prima ședință a Consiliului din sesiunea de toamnă a Parlamentului.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministrul Economiei, volumul exporturilor pe piața europeană a crescut cu 16%, ponderea exporturilor produselor moldovenești pe piața UE fiind de 63,6%. Totodată, a fost aprobată Strategia de atragere a investițiilor și promovare a exportului, a fost creat Consiliul pentru Promovarea Proiectelor Investiționale de Importanță Națională, precum și a fost îmbunătățit mecanismul de încadrare în sistemul european de achiziții publice. 
precum și evoluțiile din sectorul energetic al țării au fost prezentate în cadrul ședinței

Detalii

22.09.2016

Zi de Participare Naţională privind Strategia UE pentru regiunea Dunării

Țările participante la Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD), organizează acest eveniment, al treilea an consecutiv și îl dedică în special societății civile. Scopul evenimentului a fost de a organiza o platformă de dezbatere între reprezentanții societății civile, mediului academic, de afaceri și administrația publică.

La eveniment au participat reprezentanții mai multor instituții din țară dar și organizații din Austria, Germania și Ucraina și participanții au avut ocazia să discute programele, oportunitățile financiare destinate țărilor din regiunea bazinului Dunării.

Detalii 

19.09.2016

5  acţiuni în valoare de 37,3 milioane euro pentru susţinerea tineretului, IMM-urilor, securităţii maritime şi managementului frontier din ţările Parteneritatului Estic.


 UE se angajează să ofere rezultate concrete pentru cetățenii din cadrul Parteneriatului estic. UE a continuat să se concentreze pe cele patru domenii prioritare identificate în cadrul Summit-ul de la Riga a avut loc mai 2015: consolidarea instituţională şi buna guvernare; oportunităţile pieţei; mobilitate şi relaţii interpersonale; interconexiuni.
  1.   EU4Youth (20 milioane euro) 
  2. Integrarea IMM-urilor din ţările Parteneriatului Estic în lanţurile valorice naţionale şi globale (6 milioane euro):
  3. Siguranţa maritimă, securitatea şi protecţia mediului marin din regiunile Mării Negre şi Mării Caspice  (4 milioane euro):
  4. Introducerea unui system video automatizat de supraveghere la Punctul de Trecere a Frontierei Novaya Huta – Novi Yarylovychi de la Frontiera Belarus-Ucraina (0.8 milioane euro):
  5. ENI East Global Allocation 2016 (6.5 millioane)
 
Detalii   eng  rom

5.09.2016


Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre UE (Gymnich)
 
Agenda evenimentului a oferit oportunitatea realizării unui schimb de opinii privind cooperarea în cadrul Parteneriatului Estic, fiind abordate perspectivele dezvoltării relaţiilor bilaterale ale ţărilor partenere cu UE, dar şi evoluţiile în cadrul platformei multilaterale a Parteneriatului.

În intervenţia sa, oficialul moldovean a pledat pentru avansarea relaţiilor moldo-comunitare, valorificînd astfel plenar asocierea politică cu UE şi asigurînd integrarea economică în spaţiul UE. În lista priorităţilor enunţate a figurat şi promovarea unor proiecte concrete în domeniul serviciilor şi comunicaţiilor, atît prin dezvoltarea infrastructurii necesare pentru facilitarea contactelor inter-umane, cît şi prin implementarea programelor de facilitare a investiţiilor.

Moldova Europeana