Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Martie 2016

30.03.2016

Protejarea şi responsabilizarea persoanelor în spaţiul virtual - noua Strategie a CoE
 
Guvernele Statelor membre ale Consiliului Europei au la dispoziţie o nouă Strategie de consolidare a drepturilor omului pe Internet. 
 
Noua Strategie privind Guvernarea Internetului 2016-2019 a fost adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei şi va încerca să ajute cele 47 de state membre să facă faţă provocarilor cum ar fi "internetul obiectelor" (o tendință de creștere, care permite utilizatorilor să fie conectate la dispozitive de uz casnic), supravegherea în masă, radicalizarea violentă, discursul instigator la ură și abuzul on-line.

Una dintre priorităţi va fi studierea mai aprofundată şi promovarea serviciului public de internet în calitate de instrument care permite participarea la viaţa publică şi profitarea de cultura digitală.
Detalii

29.03.2016

Moldova condamnată la CEDO pentru condiţiile în care a fost deţinut un cetăţean sârb

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat hotărârea sa în cauza Okolisan împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 33200/11), în care a constat, în unanimitate, încălcarea articolelor 3 şi 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, din cauza condiţiilor rele de detenţie.

Detalii

22.03.2016

Republica Moldova aderă la Farmacopeea Europeană


A fost adoptată Hotărârea Guvernului RM nr. 320 din 22.03.2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 şi la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene, întocmit la Strasbourg la 16 noiembrie 1989. Hotărârea a fost publicată în MO nr. 69-77/366 din 25.03.2016.
 
15.03.2016

Republica Moldova condamnată la CEDO pe 2 dosare: Savca şi Ciorap (nr.5)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat hotărârea sa în cauza Savca împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 17963/08) şi în cauza Ciorap împotriva Republicii Moldova (nr. 5) (cererea nr. 7232/07).
În ambele dosare reclamaţii se plâng pe condiţiile rele de detenţie din penitenciar şi tratamentul inuman din partea gardienilor. 

Detalii

14.03.2016

Noi orientări ale Consiliului Europei privind drepturile omului în societăţi multiculturale

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat noi orientări adresate celor 47 de State membre cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor omului în societăţi diverse din punct de vedere cultural.

Recomandarea cuprinde un număr de principii pe care Statele membre sunt invitate să le ia în consideraţie atunci când elaborează sau îşi revăd legislaţia. Astfel, ele sunt încurajate să recunoască necesitatea de a soluţiona problema "discriminării multiple", care deseori afectează femeile, precum şi persoanele şi grupurile cele mai vulnerabile, şi să caute "amenajări rezonabile" pentru a garanta tuturor membrilor societăţii, fără discriminare, o beneficiere deplină de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, pe picior de egalitate.

Detalii

12.03.2016
 
Consiliul Europei a adoptat o nouă Strategie privind drepturile copilului


Comitetul de Miniştri a adoptat Noua Strategie a Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-2021), care va fi lansată în cadrul unei Conferinţe la nivel înalt, organizată la Sofia, la 5-6 aprilie 2016. 
 
Cele cinci domenii prioritare, identificate în Strategie, vizează:
  • egalitatea şanselor pentru toţi copiii;
  • participarea tuturor copiilor;
  • excluderea totală a violenţei faţă de toţi copiii;
  • justiţie adaptată tuturor copiilor;
  • drepturile copiilor în materie digitală.


10.03.2016
Noul Plan de Acţiune al Consiliului Europei împotriva criminalităţii organizate transnaţionale

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat un Plan de Acţiune pentru perioada 2016-2020 în scopul consolidării cadrului juridic împotriva criminalităţii organizate transnaţionale.

Detalii

09.03.2016

Consiliul Europei a publicat statisticile penale pentru anul 2014
Suprapopularea penitenciarelor europene a scăzut uşor după 2011, cu toate că situaţia este una problematică în fiecare a patra administraţie penitenciară, potrivit ediţiei 2014 a Statisticilor penale anuale ale Consiliului Europei (SPACE), publicate la 8 martie 2016.
Detalii
 08.03.2016

Hotărârea CEDO în cauza Morari împotriva Republicii Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică, la 8 martie 2016, hotărârea sa în cauza Morari împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 65311/09). Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, dreptul la un proces echitabil, reclamantul a afirmat că a fost victimă a unei provocări din partea poliției și că instanțele naţionale au eșuat să examineze această plângere în cadrul procedurilor împotriva sa.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție şi a acordat reclamantului cu titlul de prejudiciu moral suma de 3,500 de Euro și suma de 1,820 de Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

04.03.2016

Noua iniţiativă a Consiliului Europei pentru combaterea traficului ilicit de bunuri culturale

Consiliul Europei desfăşoară activităţi de pregătire a unei noi convenţii de drept penal cu privire la combaterea traficului ilicit de bunuri culturale. Noua convenţie, care ar trebui să fie finalizată anul viitor, va fi un instrument inovator la care se vor putea alătura şi ţările non europene, şi va înlocui Convenţia europeană din 1985 privind infracţiunile ce vizează bunuri culturale (cunoscută ca “Convenţia de la Delpht”).

Iniţiativa are drept obiectiv de a incrimina distrugerea şi traficul ilicit de bunuri culturale, de a preveni infracţiunile şi de a încuraja cooperarea în cadrul comunităţii internaţionale.

02.03.2016

Statele membre al Consiliului Europei trebuie să ofere protecţie copiilor refugiaţi

Secretarul General al CoE, Thorbjørn Jagland, a adresat şefilor de guvern din cele 47 de State membre, o scrisoare, însoţită de un document care propune o serie de măsuri pentru asigurarea securităţii şi tratamentului corespunzător pentru copiii solicitanţi de azil şi refugiaţi. 02.03.2016

Consiliul Europei a publicat linii directoare pentru prevenirea radicalizării în închisori

Liniile directoare, elaborate de Consiliul Europei, sunt destinate să ajute cele 47 de state membre să prevină radicalizarea deţinuţilor şi a persoanelor aflate în probaţiune şi să reintegreze indivizii care deja sunt radicalizaţi.

Adoptate de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, orientările vizează buna gestionare a penitenciarelor ca o bază indispensabilă pentru prevenirea radicalizării şi introducerea unor programe de liberare și de reintegrare eficiente.

Orientările promovează noţiunea de securitate dinamică ; aceasta înseamnă că personalul penitenciar nu trebuie să înceteze de a avea rolul de gardian al deţinuţilor, dar că el de asemenea trebuie să comunice cu aceştia, să cunoască preocupările lor şi să fie instruiţi pentru a depista semnele de radicalizare, a evalua riscurile şi a soluţiona problemele apărute. De asemenea, ei trebuie să beneficieze de o instruire privind medierea interculturală şi gestionarea crizelor.

Este important ca administraţia penitenciarelor să ţină cont de tradiţiile culturale şi religioase în domeniul alimentării, îmbrăcămintei, posibilităţile de a practica un cult sau sărbători religioase. Acordurile încheiate cu diferite confesiuni religioase ar trebui să garanteze reprezentanţi religioşi ai fiecărei confesiuni.

Pentru a stimula reintegrarea socială a deţinuţilor şi a persoanelor aflate în probaţiune care riscă să se radicalizeze, ar fi oportun să li se propună activităţi educative corespunzătoare şi programe de tratament speciale, în special apelând la ajutorul tutorilor şi a foştilor extremişti violenţi care le-ar putea oferi exemple pozitive.

Moldova Europeana