Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Februarie 2016

23.02.2016

Audieri publice ale Marii Camere a CEDO în cauza Mozer împotriva Moldovei şi Rusiei


Hotărârea Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilr Omului în cauza Mozer împotriva Moldovei şi Rusiei a fost pronunţată la 23 februarie 2016, în cadrul unor audieri publice.


23.02.2016
Drepturile omului în mediul offline şi online: Seminar de instruire privind standardele CoE şi jurisprudenţa CEDO 

40 de judecători şi procurori au urmat, la 22-23 februarie 2016, la Chişinău, un curs de instruire pentru a-şi aprofunda cunoştinţele şi abilităţile cu privire la jurisprudenţa CEDO şi standardele CoE privind protecţia drepturilor omului pe internet şi preeminenţa dreptului în lumea digitală.


22. 02.2016

Vizită de monitorizare a co-raportorilor pentru Moldova de la APCE  

Co-raportorii Comisiei de monitorizare a APCE, Valentina Leskaj și Ögmundur Jonásson, se află într-o vizita de documentare în R.Moldova în perioada 22-23 februarie 2016.

Detalii


16.02.2016

16 echipe din 12 ţări participă la Concursul de pledoarii privind Convenţia europeană a drepturilor omului

Etapa finală a celei de-a IV-a ediţii a Concursului european de pledoarii, în limba engleză, cu privire la Convenţia europeană a drepturilor omului, se desfăşoară în perioada 15-18 februarie 2016 la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Detalii

11.02.2016

Premiul European pentru Elocvenţă 

Palatul Europei de la Strasbourg a găzduit cea de-a II-a Ediţie a "Premiului European pentru Elocvenţă".

Detalii

09.02.2016

Hotărârea CEDO în cauza Mescereacov împotriva Republicii Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat hotărârea în cauza Mescereacov împotriva Republicii  Moldova, cererea nr. 61050/11.

Detalii

09.02.2016

Hotărârea CEDO privind satisfacţia echitabilă în cauza TUDOR-AUTO S.R.L. şi TRIPLU-TUDOR S.R.L. împotriva Republicii Moldova 


Curtea a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza TUDOR-AUTO S.R.L. şi TRIPLU-TUDOR S.R.L (cererile nr.  36341/03, 36344/03 şi 30346/05).
      

Moldova Europeana