Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi UE-RM - Februarie 2016

Arhiva 2011-201526.02.2016

Reprezentanții Delegației Comisiei Europene în vizită la Chişinău

 Thomas Mayr-Harting, Director pentru Europa Centrală și Asia, Serviciul European pentru Acțiune Externă și Christian Danielsson, Director General, Directoratul General pentru Vecinătate și Negocieri pentru Extindere al Comisiei Europene., au apreciat eforturile Guvernului pentru avansarea cu agenda de reforme, inclusiv aprecierea acțiunilor Foii de Parcurs, accentuând determinarea UE de a sprijini Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere.

Oficialii au salutat aprobarea recentă a unui pachet de legi, apreciind ca judicioasă  implementarea  acestora. Printre principalele acțiuni, în contextul pregătirii pentru Consiliul de Asociere, au fost evidențiate: avansarea în procesul de dialog cu FMI pentru a încheia un nou Memorandum, reforma sistemului bancar, lupta împotriva corupției, reformarea justiției și reforma administrației publice. 24.02.2016

Foaia de parcurs privind agenda de reforme  stabilește priorităţile pe termen scurt şi mediu în activitatea Guvernului şi Parlamentului

Membrii Guvernului au examinat și aprobat, în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE), proiectul Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare. Documentul reprezintă o listă de acţiuni urgente care vor fi întreprinse de autorităţi pentru soluţionarea problemelor identificate în procesul de consultare cu partenerii europeni şi societatea civilă din Republica Moldova.

Foaia de parcurs nu înlocuieşte strategiile şi politicile sectoriale aflate în procesul de implementare, ci stabilește priorităţile pe termen scurt şi mediu în activitatea Guvernului şi Parlamentului, fiind luate în consideraţie Concluziile Consiliului Uniunii Europene cu privire la Republica Moldova. Responsabilitatea pentru realizarea măsurilor incluse în document este pusă în sarcina atât a Guvernului, cât şi a Parlamentului şi structurilor independente.

 24.02.2016

Misiunea pe justiție a UE 
se desfășoară în prezent în Republica Moldova la solicitarea Președintelui Parlamentului și a
Prim-ministrului. Scopul acesteia este de a evalua eficiența activității instituțiilor de drept din Republica Moldova – Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională de Integritate, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Institutul Național al Justiției, Curtea Constituțională și Oficiul Avocatul Poporului. Concluziile și recomandările misiunii pe justiție a UE vor fi formulate în primăvară anului curent.  
Detalii
18.02.2016

Reuniunea Biroului Adunării Parlamentare EuronestConform agendei reuniunii, parlamentarii  au avut  un schimb de opinii cu privire la propunerea venită din partea Parlamentului European privind noile acțiuni ce urmează a fi desfășurate în cadrul Euronest. Totodată, deputații  au  discutat și aprobat programul sesiunii ordinare a Euronest, care va avea loc la Bruxelles, în perioada 21-23 martie 2016, precum și agenda ședinței plenare din 22-23 martie.
Deputatul Marian Lupu, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic va exercita, pe parcursul anului 2016, funcția de copreședinte al  Adunării Parlamentare Euronest. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Biroului Adunării Parlamentare Euronest,

 Detalii


15.02.2016

 Concluziile Consiliului UE privind Republica Moldova


au fost  adopatate la  cea de-a 3447-a Reuniune a Consilului UE pentru  afaceri externe,  

"Consiliul urmărește îndeaproape situația din Republica Moldova. Uniunea Europeană este convinsa că dificultățile actuale pot fi rezolvate doar prin dialog constructiv între toate forțele politice din țară, care să ia în considerare așteptările oamenilor din RM. Rezultatele concrete asupra reformelor sunt necesare pentru a restabili încrederea”, se menționează în Concluzii.

Concluziile 
 12.02.2016

Înaltul reprezentant al UE, Federica Mogherini a încurajat autorităţile moldoveneşti să sporească ritmul reformelor de pe agenda europeană


pentru a recupera întârzierile în implementarea Acordului de asociere, în particular, vizând combaterea corupţiei, reforma sistemului de justiţie, redresarea situaţiei în sistemul financiar-bancar, reluarea dialogului cu Fondul Monetar Internaţional. Ea a ţinut să sublinieze faptul că reuniunea Consiliului de asociere RM – UE, care va avea loc în luna martie curent, va constitui un prilej potrivit pentru a efectua o evaluare generală a nivelului de realizare a obiectivelor stabilite în Acordul de asociere. 

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Federica Mogherini s-a întâlnit  cu Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene Andrei Galbur cu , pe marginea Conferinței de Securitate care se desfăşoară în aceste zile la München, Germania.
Detalii

 
 12.02.2016

 Priorităţile agendei comune a Executivului şi Legislativului
 
Membrii Cabinetului de miniştri, conducerea Parlamentului şi a comisiilor parlamentare s-au întrunit  într-o şedinţă de lucru, pentru a examina proiectele de acte legislative incluse în Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în sesiunea de primăvară 2016

Scopul ședinței, prezidată de Președintele Parlamentului Andrian Candu și Prim-ministrul Pavel Filip, a vizat sincronizarea acțiunilor la nivel parlamentar și guvernamental pentru îndeplinirea programului legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere UE-RM

Din totalul celor 42 de proiecte prioritare, 24 țin de implementarea Acordului de Asociere, iar altele 18 se referă la asanarea unor domenii importante, menite să aducă bunăstare cetățenilor, să asigure securitatea statului, inclusiv stabilitatea politică și economică
Printre priorităţile agendei comune a Executivului şi Legislativului au fost menţionate subiectele ce ţin de reforma justiţiei, pachetul de legi privind integritatea, lupta cu corupţia, dar şi cu privire la stabilizarea sectorului financiar-bancar.

Detalii

08.02.2016
 
Vizita Raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Petras Austrevicius
 La întrevederea avută cu Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, europarlamentarul lituanian a comunicat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova, cu condiția ca rezultatele implementării agendei pro-europene să fie vizibile în perioada următoare. „Uniunea Europeană va urmări îndeaproape măsurile anticorupție aplicate, avansarea reformelor în sistemul juridic și cel financiar-bancar. Așteptăm vizita misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova pentru ca să generăm, ulterior, acțiuni din partea instituțiilor europene”, a declarat Petras Austrevicius.
 Președintele Timofti a spus că trebuie dezrădăcinate relele practici folosite în Republica Moldova, și că Uniunea Europeană poate ajuta țara noastră în acest sens.

În  cadrul întrevederii cu  Prim-ministrul Pavel Filip. Petras Austrevicius a menționat că Republica Moldova are un singur viitor, unul european, însă trebuie să întreprindă reforme care vor duce la schimbări pentru ţară. „Aşteptăm cât mai concret şi cât mai curând rezultate cu privire la reforme şi domenii ce ţin de elucidarea fraudelor bancare, lupta cu corupţia şi depolitizarea instituţii de drept”, a declarat oficialul european.

În cadrul vizitei efectuate la Chișinău, Raportorul Petras Austrevicius a avut mai multe întrevederi cu oficialii moldoveni cu care a discutat măsurile anticorupție, avansarea reformelor în justiție și în sistemul bancar din Republica Moldova.   08.02. 2016

Comisarul Hahn a încurajat autorităţile de la Chişinău să acţioneze cu fermitate în vederea implementării reformelor 

economice şi structurale, în particular, în domeniul justiţiei, combaterii corupţiei, consolidării sectorului financiar-bancar. El a mai subliniat importanţa continuării dialogului cu societatea civilă şi reluării cooperării cu partenerii externi de dezvoltare în vederea depăşirii problemelor cu care se confruntă în acest moment Republica Moldova.

În acest sens, comisarul Hahn a sugerat elaborarea unei Foi de Parcurs cu termeni de executare  pentru acţiunile menţionate în lista de priorităţi imediate. Ambii oficiali au împărtăşit viziunea că reuniunea apropiată a Consiliului de Asociere va constitui un element de evaluare obiectivă a rezultatelor înregistrate şi o platformă pentru stabilirea în comun a priorităţilor pentru perioada imediat următoare.

Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere, Johannes Hahn.   s-a întâlnit cu   Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene Andrei Galbur.


4-6.02.2016

 Vizita Delegației Parlamentului European

  O delegație a Parlamentului European efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 4-6 februarie. Din componența delegației fac parte eurodeputații Heido Hautala, Co-Președinta Adunării Parlamentare EURONEST, Rebecca Harms, Co-Președinta Grupului Verzilor/ Alianța Liberă Europeană și Peter Eriksson, membru al Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova. Eurodeputații vor purta o serie de discuții cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare.

Delegația Parlamentului European a avut o întrevedere cu Președintele Parlamentului Andrian Candu Principalele subiecte discutate s-au referit la situația social-economică din țară, evoluțiile politice, precum și implementarea reformelor asumate în calitate de țară asociată a UE.

Eurodeputații au încurajat Republica Moldova în continuarea reformelor, inclusiv prin implementarea prevederilor Acordului de Asociere și asigurarea stabilității economice, fapt ce va transforma țara noastră într-un partener de succes și o va apropia mai mult de UE.

Detalii 

04.02.2016

Rezultatele implementării Acordului comercial DCFTA (Zona de Comerț Liber Cuprinzător și Aprofundat) dintre Moldova și UE

Transpunerea actelor UE în legislaţia naţională pe 27 de domenii, valorificarea acordurilor comerciale, obținerea dreptului de export pe piața europeană a produselor de origine animalieră – acestea sunt prioritățile agendei de implementare a DCFTA pentru anul 2016, anunțate în cadrul briefingului de Inga Ionesii, directorul Direcției generale cooperare economică internațională a Ministerului Economiei.

În ceea ce privește rezultatele primului an de aplicare provizorie a Acordurilor de Asociere şi de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA), Inga Ionesii a menționat progrese la mai multe capitole ale DCFTA, precum energetica, fiind adoptată în I-a lectură Legea nouă privind gazele natural, dar și cea a energie electrice, aprobată de Guvern; infrastructura calității cu legile noi privind metrologia, supravegherea pieței – adoptate în prima lectură de Parlament, dar și legislația orizontală, aprobată de Guvern; achiziții publice prin adoptarea Legii nr.131, servicii informaționale prin adoptarea Legii poștei; concurență, administrare vamală etc. Astfel, nivelul de realizare al acţiunilor planificate din Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAAA) 2014-2016, pentru titlul V, , în perioada 1 septembrie 2014 – decembrie 2015, a fost îndeplinit în proporţie de 56 % -168 acțiuni, din totalul cca 300.3.02.2016

Realizarea agendei europene a Republicii Moldova
discutată în cadrul Întrevederii Șefului Delegației UE  în RM Pirkka Tapiola cu Prim-ministrul Pavel Filip 
Pirkka Tapiola a salutat propunerea Prim-ministrului de a organiza în timpul apropiat o şedinţă comună cu participarea membrilor Cabinetului de miniştri, a conducerii Parlamentului şi Comisiilor parlamentare, la care să fie invitaţi ambasadorii ţărilor UE în Republica Moldova.

În cadrul întrevederii s-a discutat, de asemenea, despre acţiunile prioritare care urmează a fi întreprinse în vederea pregătirii către Consiliul de Asociere RM-UE,  armonizarea cadrului normativ naţional la standardele europene, consolidarea instituţiilor statului, ameliorarea situaţiei în sistemul financiar-bancar şi dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova.  

Cei doi oficiali au exprimat opinia comună referitor la necesitatea unor măsuri hotărâte pentru a spori încrederea în structurile statului, prin realizarea unei comunicări deschise cu societatea civilă şi impulsionarea relaţiilor cu partenerii externi.

 2.02.2016


Şedinţa Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană

Membrii Guvernului s-au reunit în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE), pentru a examina Raportul de progres privind realizarea Planului Naţional de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE, precum și pentru a stabili priorităţile până la reuniunea Consiliului de Asociere, care va avea loc în luna martie curent.

Membrii Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană au constatat că prevederile Planului Naţional de implementare a Acordului de Asociere RM-UE sunt executate în proporţie de 63 la sută şi au decis să intensifice eforturile de implementare a priorităţilor pentru anul în curs.


Moldova Europeana