Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi UE-RM - Ianuarie 2016


27.01.2016

Aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2016

Executivul a aprobat Planul Național de Armonizare a Legislației (PNAL),  care este un instrument național de evidenţă a implementării  obligaţiilor de transpunere a actelor UE în legislația națională.

În anul curent, Planul include 64 de proiecte de documente, dintre care 20 de legi, 33 de hotărâri de Guvern și 11 acte departamentale. Totodată, 42 de acte planificate spre transpunere în legislaţia Republicii Moldova reprezintă propuneri noi, iar 22 – documente spre modificare. Procesul de punere în aplicare va fi monitorizat riguros, iar Executivul urmează să fie informat trimestrial referitor la stadiul de executare a prevederilor PNAL.

Proiectul Hotărârii de Guvern


27.01.2016

UE acordă R.Moldova 18 milioane de euro pentru proiecte de eficiență energetică și mediu 

Ministerul Economiei informează că Uniunea Europeană a semnat, în luna decembrie 2015, trei acorduri de co-finanțare cu BERD pentru a sprijini activitățile Fondului Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) în Republica Moldova, Georgia și Armenia. Valoarea finanțării pentru Moldova constituie 18.750 000 EUR, pentru Armenia – 10.200 000 EUR, Georgia – 10.200 000 EUR. Potrivit oficialilor europeni, plata primelor tranșe ale fondurilor va avea loc în scurt timp.

Din resursele Fondului E5P, inclusiv autoritățile publice locale vor putea implementa proiecte concrete de eficiență energetică și mediu, precum izolare termică a clădirilor, măsuri de economisire a energiei, sisteme noi de încălzire, apeducte și canalizare etc.


21.01.2016

Parlamentul European Îndeamnă forțele politice din RM să accelereze procesul de reformă în beneficiul tuturor moldovenilor

Parlamentul European a adoptat o Rezolutie privind progresele de tara din Georgia, Moldova și Ucraina la  un an după ratificarea acordurilor de asociere și de liber schimb aprofundat și comprehensiv (AA/DCFTA) cu UE.

Parlamentul European 
 1.  subliniază importanța acordurilor de asociere (AA) și a părților din acorduri privind zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZSLAC); salută progresele realizate până acum și insistă că implementarea acestor AA/ASLAC și a agendelor legate de asociere trebuie să fie o prioritate pentru UE și cele trei țări partenere; subliniază că semnarea acordurilor de asociere s-a realizat cu unanimitate în Consiliul Uniunii Europene;2.  salută eforturile depuse de Georgia, Moldova și Ucraina pentru a-și apropia legislațiile naționale de standardele UE, pe baza angajamentelor asumate în cadrul AA/ASLAC; subliniază că reușita acestui lucru depinde de mai mulți factori, inclusiv de un mediu politic stabil, gândire strategică, planuri concrete de reforme și utilizarea optimă a sprijinului financiar și tehnic internațional;
 ....consideră că, pentru susținerea democratică a politicilor UE, controlul parlamentar este o condiție fundamentală; invită, prin urmare, Comisia să încurajeze monitorizarea periodică și detaliată de către Parlamentul European a implementării AA/ASLAC, în timp util; cere reimpulsionarea Adunării Parlamentare Euronest și stimularea activităților sale, astfel încât să poată face față în mod adecvat noilor provocări; cere organizarea de schimburi de bune practici și încheierea unui memorandum de înțelegere după modelul celui semnat cu Rada Supremă, care ar putea servi drept exemplu de cooperare parlamentară;
 Moldova 

....26.  salută crearea unui nou guvern după o lungă perioadă de impas și încercările nereușite de a forma un guvern din 4 și 13 ianuarie 2016; îndeamnă forțele politice din Moldova să accelereze neîntârziat, procesul de reformă în beneficiul tuturor moldovenilor, inclusiv pentru a respecta cerințele Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional (FMI); încurajează evitarea consecințelor geopolitice grave pe care le-ar avea o altă criză politică, reamintește partidelor moldovene necesitatea consolidării stabilității politice pentru a putea garanta un succes durabil al reformelor și speră că noul guvern va avea capacitatea să genereze rezultate substanțiale;

27.  subliniază faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în vederea combaterii corupției, a creării unui sistem judiciar independent și depolitizat, a eliminării fenomenului de „acaparare a statului” și a stabilizării economiei Moldovei; regretă faptul că, din cauza instabilității politice care predomină în instituțiile din Moldova și a funcționării ineficiente a acestora, plățile de sprijin bugetar ale UE au fost suspendate în 2015;

28.  invită Comisia și statele membre să transmită viitorului guvern al Moldovei toate cunoștințele tehnice de specialitate necesare și să acorde acestuia tot sprijinul financiar necesar, după exemplul grupului de sprijin al UE pentru Ucraina, inclusiv prin detașarea unor experți și a unor funcționari de la Bruxelles și din capitalele statelor membre și prin integrarea lor în administrația din Moldova, astfel încât aceștia să poată susține și monitoriza realizarea reformelor zilnic și la fața locului;

29.  invită autoritățile să realizeze o anchetă aprofundată și exhaustivă în cazul scandalului de corupție și al sustragerii sumei de 1 miliard EUR din sistemul bancar, să ia măsurile necesare pentru a aduce vinovații în fața justiției și să asigure returnarea fondurilor sustrase; consideră că actuala criză bancară ilustrează nevoia acută a unor îmbunătățiri sistemice ale cadrului juridic care să asigure un control mai strict și o mai mare transparență a activităților sectorului bancar; solicită, în acest sens, Comisiei să monitorizeze îndeaproape anchetele judiciare în curs de desfășurare și să le asigure autorităților moldovene expertiza și asistența necesare pentru derularea și finalizarea anchetelor, dacă va fi necesar;.......


20.01.2016

UE  încurajează manifestanţii şi guvernarea de la Chișinău să iniţieze un dialog 


pentru a identifica o soluţie pentru Republica Moldova. „În urma votului de astăzi (20 ianuarie 2016 – nota redacției) pentru un nou guvern în Parlamentul Republicii Moldova şi a demonstraţiilor care au decurs de la acest eveniment, Uniunea Europeană îndeamnă la calm şi reţinere din partea tuturor. Încurajăm toate părţile interesate din ţară să se angajeze într-un dialog pentru a găsi, împreună, o cale de urmat pentru Republica Moldova”, a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini.

Detalii   eng    rom20.01.2016

Moldova  trebuie să adopte reforme în sectoare cheie ca cel financiar, mass media și administrație publică

Declarația aparține Comisarului UE pentru Extindere, Johannes Hahn, și a fost făcută la Strasbourg în cadrul unei dezbateri pe marginea implementării Acordurilor de Asociere dintre UE și, respectiv, Moldova, Ucraina și Georgia.
În discursul său, Comisarul UE pentru Extindere, Johannes Hahn.  a ținut să precizeze că ”guvernele recente din Republica Moldova nu au implementat reforme importante”.

”Suntem în prezent martorii unei situații politice foarte instabile, care este, de asemenea, un obstacol în calea punerii în aplicare eficiente a Acordului de Asociere și a utiliza pe deplin toate oportunitățile. „Țara are nevoie urgentă de o conducere stabilă, hotărâtă, care să fie capabilă să abordeze o serie de chestiuni problematice, inclusiv corupția la nivel înalt. De aceea Moldova  trebuie să adopte reforme în sectoare cheie ca cel financiar, mass media și administrație publică”, a spus Comisarul UE pentru Extindere, Johannes Hahn.

Detalii eng   rom

Moldova Europeana