Faceți căutări pe acest blog

BV - Erasmus+: mai multe posibilități pentru susținerea generațiilor viitoare în Europa


Comisia Europeană a publicat pe 26 ianuarie 2016 trei rapoarte privind finanțarea UE în domeniul educației, instruirii, tineretului și sportului:

Principalul raport (Raport anual 2014) prezintă primele rezultate la un an de la lansarea programului Erasmus+.  Documentul reunește date colectate de către Comisie, precum și de către agențiile naționale și agențiile executive relevante responsabile de punerea în aplicare a programului.

Totodată, celelalte două rapoarte publicate astăzi oferă informații cu privire la ultimul an al programului Erasmus pentru învățământul superior și prezintă o perspectivă regională asupra impactului programului.

Programul Erasmus+: Raport anual 2014 = Erasmus+ Programme Annual Report 2014.  - Brussels, 2015.  - 52 p.


În primul său an de existență, Erasmus+, programul dedicat educației, formării, tineretului și sportului, acum mai amplu și mai bine adaptat scopurilor urmărite, se ridică deja la nivelul așteptărilor.
Având un buget de peste 2 miliarde de euro în primul său an, Erasmus+ a oferit deja unui număr de peste un milion de persoane posibilitatea de a participa la 18 000 de proiecte dotate cu finanțare. Totodată, datorită posibilităților mai flexibile de colaborare între sectoare, sistemele europene din domeniile educației, formării, tineretului și sportului pot testa practici inovatoare și pot contribui la procesul de reformă și modernizare.


Cifrele publicate arată că, în 2014, Erasmus+ implica deja un număr mai mare de persoane, oferind o gamă mai vastă de posibilități. În primul său an de existență, programul a finanțat un număr record de 650 000 de burse de mobilitate pentru studenți, stagiari, cadre didactice, voluntari și alte categorii de tineri și a pregătit terenul pentru primele împrumuturi acordate studenților pentru programe complete de masterat în străinătate. Pentru prima dată, programul a finanțat proiecte de susținere a politicilor, care au implicat autorități publice și organizații internaționale, și a oferit fonduri pentru proiecte din domeniul sportului.


Un program Erasmus+ consolidat oferă implicit sprijin mai puternic pentru beneficiari. Unul dintre aspectele notabile în această privință este îmbunătățirea recunoașterii studiilor efectuate în străinătate la întoarcerea în țara de origine. De asemenea, mobilitatea personalului și a profesorilor este mai bine integrată în strategiile de dezvoltare profesională, cu susținerea instituțiilor din țara de origine.
Noul program Erasmus+ este, totodată, mai deschis, cu un accent puternic asupra promovării incluziunii sociale, a cetățeniei active și a toleranței. Pentru a se atinge acest obiectiv, la dispoziția participanților cu mijloace financiare reduse sau cu nevoi speciale s-a pus mai mult sprijin financiar ca oricând. O sumă suplimentară de 13 milioane EUR a fost alocată în 2016 pentru finanțarea unor proiecte care abordează aspecte precum incluziunea socială a minorităților, a migranților și a altor grupuri dezavantajate din punct de vedere social.

Programul a consolidat, de asemenea, inițiative consacrate îmbunătățirii perspectivelor de angajare a tinerilor și facilitării tranziției acestora de la studii la activitatea profesională. În acest context, s-a remarcat o creștere a numărului de stagii și de ucenicii din program

descarcati
Erasmus – date, cifre și tendințe= Erasmus: Facts, Figures & Trends. The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2013-2014. - Luxembourg: Publications Office of the European Union,, 2015 — 40 p.

Statistici privind mobilitatea studenților și a personalului aferente ultimului an universitar (2013-2014) din fostul program Erasmus pentru învățământul superior, care se înscria în programul-cadru de învățare pe tot parcursul vieții. 

Conform datelor, s-a înregistrat un număr record de studenți (272 000) și de personal (57 000), comparativ cu anul precedent. Spania, Germania și Franța au rămas cele mai populare trei destinații alese de studenții Erasmus pentru a studia sau pentru a se forma în străinătate în perioada 2013-2014. 

Analiză regională a Studiului de Impact Erasmus:= The Erasmus Impact Study Regional Analysis: A Comparative Analysis of the Effects of Erasmus on the Personality, Skills and Career of students of European Regions and Selected Countries., - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016 - 172 p.

Un nou studiu privind impactul regional al programului Erasmus confirmă că, deși participarea la schimburi de studenți Erasmus îmbunătățește semnificativ șansele tinerilor de a obține locuri de muncă de înaltă calitate, în posturi de conducere, acest lucru este valabil în special pentru studenții din Europa de Sud și de Est


 

Moldova Europeana