Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Ianuarie 2016

27.01.2016

Ministerul Justiţiei va recuperara prejudiciului cauzat Republicii Moldova de către înalţi funcţionari de stat


Ministerul Justiţiei a lansat în premieră acţiuni civile în regres contra persoanelor fizice care ocupă înalte funcții de stat ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Detalii

26.01.2016

Anne Braseur: "Cetăţenii sunt cei în măsură să îşi aleagă conducătorii."


Interviu acordat de Anne Braseur, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în perioada ianuarie 2014 - ianuarie 2016, pentru Radio Europa Liberă.

Detaliat

26.01.2016

Hotărârea CEDO în cauza Balakin împotriva Republicii Moldova


Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică, la 26 ianuarie 2016, hotărârea sa în cauza Balakin împotriva Republicii Moldovei (cererea nr. 59474/11).

Detalii

26.01.2016

APCE contestă împuternicirile delegaţiei Republicii Moldova


La inaugurarea sesiunii de iarnă a APCE, împuternicirile delegaţiei Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei au fost contestate din considerente formale.

Detalii

25.01.2016

Pedro Agramunt - Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei


Spaniolul Pedro Agramunt (PPE/DC) a fost ales, la 25 ianuarie 2016, în calitate de Preşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru două mandate consecutive de un an.

Detalii

25-29.01.2016

Sesiunea de iarnă a APCE: criza migranţilor, terorismul internaţional, alegerea noului Preşedinte APCE


Migrația în Europa, criza refugiaților și terorismul internațional vor constitui subiectele de bază abordate în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 25-29 ianuarie 2016).

Detalii

25.01.2016

Consiliul Europei a publicat linii directoare privind neutralitatea reţelei internet


Recent, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Recomandarea adresată Statelor membre ale Consiliului Europei cu privire la protecţia promovarea dreptului la libertatea de exprimare şi dreptul la viaţa privată în legătură cu neutralitatea reţelei internet.

Detalii

22.01.2016

Consiliul Europei îndeamnă autorităţile Republicii Moldova să restabilească încrederea cetăţenilor în instituţii


Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Anne Braseur, a făcut o declaraţie în contextul evenimentelor de la Chişinău, legate de investirea noului guvern.

Detalii

19.01.2016

Hotărârea CEDO în cauza Cazanbaev împotriva Republicii Moldova


La 19 ianuarie 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Cazanbaev împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 32510/09).

Detalii

12.01.2016

Hotărârea CEDO în cauza Morgoci împotriva Republicii Moldova


La data de 12 ianuarie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Morgoci c. Moldovei, cererea nr. 13421/06.

Detalii

12.01.2016

Ambasadorul Corina Călugăru - noul Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei


La 12 ianuarie 2016, dna Corina Călugăru, în calitate de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, a prezentat scrisorile de acreditare dlui Thorbjørn Jagland, Secretar General al Consiliului Europei.

Detalii

04.01.2016

Convenţia Medicrime a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016

Convenţia Consiliului Europei care are scopul de a combate contrafacerea producelor medicale şi de a apăra sănătatea publică a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Detalii


Moldova Europeana