Faceți căutări pe acest blog

BV - Euromonitor (august - decembrie 2015)

 DESCARCATI
 
Rapoarte Euromonitor (2005-2016)

Euromonitor: Realizări şi dificultăţi în implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova (august - decembrie 2015) /Adept; Expert-Grup; /Igor Boțan, Denis Cenușă, Mariana Kalughin, Adrian Lupușor, Iurie Morcotîlo, Polina Panainte, Elena Prohnițchi. - Ch., 2016. -  41 p.


Raportul analizează angajamentele asumate de autoritățile naționale în 23 domenii politice, 15 domenii ce țin de cooperarea economică și cooperarea sectorială, și 10 domenii ce țin de Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC).
În perioada monitorizată, experții au analizat 407 acțiuni. Dintre acestea, doar 24% au fost calificate drept realizate, iar 11% au fost realizate parțial. În același timp, peste o treime din acțiuni (35%) sunt în proces de realizare, iar 29% acțiuni au fost nerealizate. Astfel, pentru perioada monitorizată, implementarea agendei de asociere poate fi considerată drept una destul de modestă.

Principalele realizări țin de deblocarea, cel puțin preliminară, a discuțiilor cu autoritățile din regiunea Transnistreană pe marginea implementării Acordului de Asociere, lansarea unor proiecte de twinning (instrument de cooperare intre țări membre UE și țări beneficiare) foarte importante în domeniul financiar.
Aceste realizări au fost umbrite de persistența unor eșecuri  majore. În particular, putem menționa perpetuarea tensiunilor politice și a incertitudinii privind semnarea unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional și, respectiv, deblocarea finanțării externe, tergiversarea reformelor cuprinzătoare în sectorul financiar-bancar, eșecul numirii unui nou Guvernator al BNM, precum și o comunicare ineficientă între instituțiile publice pentru implementarea celor mai necesare reforme.

Moldova Europeana