Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Septembrie 2017

07.09.2017

Lansarea rețelei parlamentare privind politicile referitoare la diaspora

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) organizează, la 7-8 septembrie 2017, la Lisabona, o conferință de lansare a Rețelei parlamentare privind politicile referitoare la diaspora.Crearea acestei rețele parlamentare vizează să promoveze reforme politicie și legislative cu privire la rolul diasporei în țările de origine și în societățile gazdă.

Noua rețea va funcționa ca o platformă care va uni parlamentari din țări de origine, țări gazdă și asociații ale diasporei. Ea va favoriza schimbul de informații privind bunele practici, va promova rolul asociațiilor în integrarea migranților în țările gazdă și va dezvolta cooperarea politică între țările de origine și țările gazdă.

Agenda conferinței cuprinde numeroase subiecte, inclusiv contribuția diasporei la societățile europene, participarea lor democratică, rolul lor în construirea societăților inclusive, și impactul lor asupra dezvoltării țării de origine.

Detalii 
 
03.09.2017

Aniversarea a 64-a de la intrarea în vigoare a CEDO

La 3 septembrie 1953 a intrat în vigoare Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (cunoscută ca Convenția Europeană a Drepturilor Omului - CEDO), care constituie ”încununarea activității” Consiliului Europei. Semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950. predecesoarea sa directă este Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948. Convenția reprezintă pentru statele semnatare ”prima etapă pe calea garantării colective a unor drepturi enunțate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Aceste state s-au angajat să asigure tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor o serie de drepturi și libertăți civile și politice definite în Convenție. Protocoalele adiționale au extins lista inițială a drepturilor, iar jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a întărit și a dezvoltat aceste drepturi, demonstrând astfel natura dinamică și evolutivă a sistemului.

Republica Moldova a semnat CEDO la la 13 iulie 1995. Ea a intrat în vigoare pentru Moldova la 12 septembrie 1997.

Moldova Europeana