Faceți căutări pe acest blog

BV - Realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate în Acordul de Asociere RM - UE

Monitorizarea procesului de implementare a prevederilor Acordului de Asociere UE - RM pe segmentul mass-media, inițiată de API, este necesară și oportună din mai multe considerente, inclusiv:
●● reprezintă un instrument de responsabilizare a factorilor implicați în reformarea sistemului mass-media în conformitate cu standardele și bunele practici europene;
●● determină gradul de realizare a angajamentelor asumate de către RM pentru implementarea AA pe segmentul mediatic;
●● oferă date/rezultate suplimentare la cele oficiale, care, la necesitate, pot fi utile pentru a revizui, completa, ajusta angajamentele și pentru a accelera reformele;
●● menține în atenția publică modul în care sunt realizate angajamentele, etapa și gradul de realizare ale acestora.
Monitorizări multiple, interne și externe, cu referire la realizarea prevederilor AA pe segmentul mediatic au fost efectuate și până acum, cu prezentarea publică a rezultatelor. Toate monitorizările, fără excepție, au relevat, pe de o parte, o întârziere cronică a realizării angajamentelor și, pe de altă parte, un impact insignifiant al angajamentelor realizate în schimbarea reală în bine a stării massmedia.


descarcati ROM  ENG

RAPORT DE MONITORIZARE privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media,  asumate în Acordul de Asociere RM-UE RAPORT  nr.2, iunie – august 2017/ API. - Ch., 2017. -  14 p.

 Raportul conține o evaluare a îndeplinirii acțiunilor planificate pentru perioada iunie – august 2017 din actualul PNA. Autorii au remarcat faptul că realizarea PNA decurge într-un ritm care necesită accelerare, formulând o serie de concluzii și recomandări pentru instituțiile și factorii de decizie responsabili de elaborarea și implementarea politicilor publice.

Concluzii:

●● acțiunile planificate în PNA pentru perioada iunie – august 2017 pe segmentul mass-media sunt insuficiente, vizează, cu o singură excepție, domeniul audiovizualului și nu sunt în concordanță deplină cu prevederile AA;
●● acțiunile planificate pentru perioada de raportare fie au fost realizate parțial, fie nu au fost realizate;
●● impactul realizării acțiunilor a fost unul parțial față de cel scontat. Dat fiind că acțiunile planificate nu au vizat domeniul mass-media în întregime, impactul lor, chiar dacă erau realizate, nu ar fi putut să răspundă nici prevederilor reale ale AA și nici necesității de creare și dezvoltare a unui sistem mediatic democratic, pluralist și profesionist;
●● în perioada de raportare au fost realizate câteva acțiuni neplanificate, dar oportune pentru scopul declarat al PNA;
●● impactul realizării acțiunilor neplanificate în perioada de raportare este parțial față de cel scontat. 
Recomandări:
●● PNA, în partea ce vizează segmentul mediatic, să fie revizuit și completat astfel, încât să ia în considerare activitățile prioritare determinate de Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. În caz contrar, PNA, pe segmentul mediatic, va deveni unul formal.
●● Chestiunea privind revizuirea/completarea PNA pe segmentul mediatic să fie inclusă pe agenda unei ședințe a Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media.
●● Ritmul de realizare adecvată a acțiunilor oportune și relevante pentru dezvoltarea
mass-media să fie accelerat.

DESCARCATI ROM EN
 RAPORT DE MONITORIZARE privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media,  asumate în Acordul de Asociere RM-UE RAPORT  nr.1,martie - mai  2017/ API. - Ch., 2017. -  27 p.

Concluzii:
●● acțiunile planificate în PNA pentru perioada 2014-2016 pe segmentul mass-media au vizat în cea mai mare parte domeniul audiovizualului și nu au fost în concordanță deplină cu prevederile AA;
●● acțiunile planificate fie au fost realizate parțial, fie nu au fost realizate;
●● impactul realizării acțiunilor a fost parțial față de cel scontat și, pentru că nu au vizat domeniul mass-mediei în întregime, nu au putut să răspundă eficient nici prevederilor reale
ale AA și nici necesității de creare și dezvoltare a unui sistem mediatic democrat, pluralist și profesionist;
●● la planificarea acțiunilor pentru următoarea perioadă de implementare (2017-2019) nu
s-a ținut cont de prevederile anterioare, iar unele acțiuni irelevante se repetă;
●● formularea acțiunilor, dar și modul de raportare a realizării acestora creează impresia, la general, că PNA (pe segmentul mass-mediai) este un scop în sine și nu un instrument de impulsionare a evoluțiilor pozitive în domeniul mediatic bazat pe principii democratice, asumat conștient de către autorități;
●● acțiunile planificate în PNA pentru perioada 2017-2019 pe segmentul mass-media și cele planificate pentru perioada de raportare sunt insuficiente, vizează în cea mai mare parte domeniul audiovizualului și nu sunt în concordanță deplină cu prevederile AA;
●● acțiunile planificate pentru perioada de raportare nu au fost realizate;
●● în perioada de raportare au fost realizate două acțiuni neplanificate, dar oportune pentru scopul declarat al PNA;
●● impactul realizării acțiunilor neplanificate în perioada de raportare este parțial față de cel scontat. 

  În perioada martie 2017-martie 2018, API monitorizează realizarea angajamentelor în domeniul mass-media asumate de autoritățile Republicii Moldova în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Timp de 12 luni, API va elabora și va prezenta public patru rapoarte trimestriale de monitorizare care vor conţine concluzii şi recomandări pentru autorităţi în scopul realizării mai eficiente a angajamentelor în domeniul mass-media, asumate la nivel european.

Moldova Europeana