Faceți căutări pe acest blog

Programul de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova 2017-2019


Programul de asociere UE-Republica Moldova : ANEXA la Recomandarea nr. 1/2017 a Consiliului de asociere UE-RM din 4 august 2017 privind Programul de asociere UE-RM [2017/1489] // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 215/3 . - 2017. - 19 august. -  P.3-46 

Disponibil la : http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1489/oj

Uniunea și Republica Moldova au convenit să își consolideze parteneriatul prin stabilirea unui set de priorități pentru perioada 2017-2019, cu scopul de a susține și de a consolida reziliența și stabilitatea Republicii Moldova, urmărind totodată realizarea unei asocieri politice mai strânse și a unei integrări economice mai profunde.
La 27 iunie 2014, Uniunea Europeană, statele sale membre și Republica Moldova – „părțile” – au semnat un acord de asociere (AA) ambițios și inovator, care prevede inclusiv o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA). Acordul conține dispoziții obligatorii, bazate pe norme, și prevede o cooperare consolidată, care merge mai departe decât în cadrul acordurilor tradiționale și acoperă toate domeniile de interes. Acordul s-a aplicat cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014 până la finalizarea procesului de ratificare, care a permis aplicarea integrală a acordului de asociere începând de la 1 iulie 2016.

În vederea pregătirii și a facilitării punerii în aplicare a acordului de asociere, părțile au convenit, la 26 iunie 2014, la Bruxelles, asupra unui program de asociere, întocmind o listă de priorități pentru activitățile comune din perioada 2014-2016.

Prezentul document actualizează și reorientează Programul de asociere 2014-2016 și stabilește noi priorități pentru activitățile comune din perioada 2017-2019, inclusiv pe baza concluziilor Consiliului Uniunii Europene privind Republica Moldova adoptate la 15 februarie 2016. Se face o distincție între prioritățile pe termen scurt (în cazul cărora trebuie înregistrate progrese semnificative până la sfârșitul anului 2017) și prioritățile pe termen mediu (în cazul cărora trebuie înregistrate progrese semnificative în următorii doi ani).

Faptul că programul de asociere se axează pe un număr limitat de priorități nu afectează domeniul de aplicare sau mandatul dialogului existent în cadrul altor acorduri și parteneriate relevante sau în cadrul formatului multilateral al Parteneriatului estic.

De asemenea, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte biometrice pot călători fără vize în țările Schengen începând din aprilie 2014. Criteriile de referință ale Planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize trebuie îndeplinite în mod constant, pentru a asigura durabilitatea regimului de călătorii fără viză și a contribui astfel la realizarea mobilității și a contactelor interumane dintre UE și Republica Moldova, acestea numărându-se printre elementele fundamentale care stau la baza integrării economice și a asocierii politice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, astfel cum sunt prevăzute în acordul de asociere.

Din cuprins


1. Principii, instrumente și resurse pentru punerea în aplicare a programului de asociere 7
2. Prioritățile programului de asociere 8
2.1. Priorități esențiale 8
2.2. Dialogul politic, buna guvernanță și consolidarea instituțiilor 10
2.3. Politica externă și de securitate 17
2.4. Cooperarea în domeniul libertății, securității și justiției 18
2.5. Comerțul și aspectele legate de comerț (DCFTA) 26
2.6. Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață 31
2.7. Conectivitatea, eficiența energetică, acțiunile climatice, mediul și protecția civilă 39
2.8. Mobilitate și contacte interpersonale 43
2.9. Comunicarea cu publicul și vizibilitatea 46 

Moldova Europeana