Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - August 2017

24.08.2017

Încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor până în 2030

Consiliul Europei a publicat o nouă broșură cu ocazia unui eveniment la nivel înalt al ONU privind ”Încetarea sărăciei infantile și a violenței împotriva copiilor pentru realizatea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, care s-a desfășurat la New-York, la 18 iulie 2017. Broșura conține un rezumat al ODD ale ONU în ceea ce privește încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, dar de asemenea, prezintă diferite modalități în care activitățile Consiliului Europei contribuie la Agenda 2030 și la realizarea acestor obiective. 

Ending all forms of violence against children by 2030: The Council of Europe's contribution to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals

23.08.2017

Consultări  privind promovarea, protecția și realizarea drepturilor copiilor în mediul digital 

În conformitate cu termenii săi de referință și cu Strategia Consiliului Europei privind Drepturile Copilului (2016-2021) Comitetul Ad-Hoc pentru Drepturile Copilului (CAHENE) elaborează Linii directoare adresate Statelor membre cu privire la promovarea, protecția și realizarea drepturilor copiilor în mediul digital.
Înainte de finalizarea viitorului instrument juridic, prevăzută pentru noiembrie 2017, a fost inițiată o consultare amplă a actorilor-cheie și a societății civile, pentru ca Comitetul să poată lua în considerare punctul de vedere și experiența acestora.

Comentariile privind proiectul de instrument ar trebui inserate în "track changes " din documentul atașat și transmise secretariatului CAHENF (children@coe.int) în limba engleză sau franceză, până la data de 4 septembrie 2017 cel târziu. 


22.08.2017

Conferința regională ”Banii în politică”

Dintre recomandările emise de Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei în domeniul finanțării partidelor politice, aproximativ 70% au fost declarate implementate integral sau parțial. Multe țări și-au sporit responsabilitatea de supraveghere și au perfecționat reglementările privind finanțarea politică, creând modele complexe care combină finanțarea publică și cea privată. De fapt, reglementările privind finanțele politice în țările din Europa de Est sunt printre cele mai detaliate din lume. 

Totuși, aceste reglementări sunt departe de a fi întotdeauna eficiente și mai sunt încă multe de făcut. Fiecare țară se confruntă cu provocări unice, dar există asemănări și lecții de învățat din partea țărilor vecine și din alte regiuni cu privire la modul în care pot fi abordate provocările cheie, inclusiv abuzurile resurselor de stat, obstacolele financiare în calea incluziunii și egalitatea de gen în participarea politică, relațiile tenebre între ectorul politic și criminalitatea organizată.

Pentru a discuta provocările durabile, a formula recomandări pentru îmbunătățiri ulterioare și a împărtăși experiențele și cele mai bune practici în finanțarea politică europeană, la Tbilisi, Georgia, în perioada 19-20 iunie 2017 a avut loc Conferința Regională 2017 "Banii în politică", la care au participat peste 120 de practicieni, reprezentanți ai societății civile, activitși de partid și experți în finanțarea politică din 12 țări din Europa de est, inclusiv din Rep. Moldova.  

Utilizarea oportunitățile noilor tehnologii pentru creșterea responsabilității și transparenței, reducerea poverilor financiare pentru participarea femeilor și a grupurilor marginalizate în mod tradițional în politică și atragerea atenției asupra evenimentelor vizate a instituțiile de supraveghere publică și a partidelor politice, au fost unele dintre cele 11 recomandări formulate de participanți pentru raportul sumar.

Rapoarte pe țară  ARM AZR BLR GEO MLD UKR REGIONAL


Detalii


Moldova Europeana