Faceți căutări pe acest blog

Dezbatere publică: Provocările societăţii bazate pe cunoaştere.


Fundaţia Dignitas din Bucureşti, Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare (CPESC), Centrul de Resurse “Dialog-Pro” şi Institutul Cultural Român din Chişinău


au organizat dezbaterea


PROVOCĂRILE SOCIETĂȚII BAZATE PE CUNOAȘTERE. ROLUL ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CONSTRUIREA UNEI EUROPE A SOLIDARITĂȚII ȘI PARTENERIATULUI

care a avut loc miercuri, 2 septembrie 2015, orele 16:00 – 18.30 
Centrul Pro-European de servicii şi comunicare (CPESC)”, Biblioteca Naţională, Str. 31 August 1989, 78 A

F.Munteanu
Evenimentul s-a înscris pe agenda Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău și s-a încadrat în acțiunile “Anului Bibliologic 2015 – Anul promovării valorilor europene” şi ale proiectului “Demnitate prin Cultură”, inițiat de Fundația Dignitas din București. Scopul întâlnirii - dezvoltarea colaborării între actori culturali și organizații ale societății civile din cele două ţări, transferul de cunoștințe și practici la nivel european și global, în domeniile educaţiei, cercetării și participării cetățenilor la construcția unei societăti durabile.

E.Stoian
Participanții la dialog au abordat urmatoarele subiecte: Societatea cunoașterii - o paradigmă sustenabilă; Europa incluzivă: Transferul de cunoaștere, accesul legal la informație și transformarea informației în cunoaștere; Bune practici în activitatea ONGurilor de educație: Experienţa românească; Dialogul între decidenții de politici educaționale, experți și reprezentanți ai organizațiilor societății civile. Procesul de consultare a societătii civile: Experiența românească; Educația la răscruce – noi standarde de profesionalism și creativitate

S.Florea
La dezbateri au participat invitații din România prof.dr.ing. Florin Munteanu, Președintele Centrului pentru Studii Complexe, Ema Stoian și Svetlana Florea, reprezentante ale Fundației C.A.E.S.A.R. , care au prezentat proiectul “Demnitate prin cultură” care are ca scop îmbogățirea fondului de carte în limba română din instituţii de cercetare, educaţie şi cultură din Republica Moldova.


Mai multe detalii despre evenimentul desfăşurat

Moldova Europeana