Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE-RM: Iulie 2017

21-22.07.2017


Comitetul executiv al Găgăuziei a fost instruit în gestionarea arhivelor și elaborarea legislației

Centrul de Expertiză pentru Reforma Administrației Locale (The Centre of Expertise for Local Government Reform) din cadrul Diviziunii pentru Guvernare a DG-II a Consiliului Europei a organizat două ateliere de consolidare a capacităților pentru angajații Comitetului executiv al UTA Găgăuzia.
Scopul atelierelor, desfășurate la Vadul-lui-Vodă, Chișinău, la 21 și 22 iulie, a fost de a consolida capacitățile angajaților Comitetului Executiv al Găgăuziei în gestionarea arhivelor și elaborarea actelor normative, dar și în consolidarea dialogului între autorităților regionale și centrale ale Republicii Moldova. Pentru cei 38 de participanți au fost organizate sesiuni privind reglementările pentru achizițiile publice, gestionarea dosarelor publice, relațiile de muncă, tehnici de elaborare a legilor, protocolul în instituțiile de stat și altele. În plus, participanții au avut ocazia să învețe pașii practici privind scrierea unei propuneri de proiect și prezintarea acesteia pentru finanțare, precum și cum să vorbească în public și să înțeleagă limbajul corpului.

Detalii

*    *    *

13.07.2017

Republica Moldova marchează 22 de ani de la aderarea la Consiliul Europei
 
Ministerul Afacerilor Externe și Integării Europe al Republicii Moldova a lansat un comunicat de presă, în care menționează: 
 
Pe parcursul acestor 22 de ani de colaborare s-au întreprins multe acțiuni cu impact care au fost şi rămân fundamentale, precum o serie de transformări profunde de la reformarea şi ajustarea cadrului normativ, constituţional şi instituţional, la schimbări de mentalităţi. Toate aceste reforme constituie totodată factori esenţiali în procesul de integrare europeană şi edificare a statului de drept.

Anul actual este marcat de nenumărate evenimente, printre care vizitele de nivel înalt ale Secretarului General al Consiliului Europei la Chișinău și Prim-ministru la Strasbourg, adoptarea și lansarea noului Plan de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, etc. Noul Plan de Acțiuni vine să contribuie la îmbunătățirea procesului de guvernare, în special consolidarea politicilor de combatere a corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, descentralizarea locală, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între ambele maluri ale Nistrului, precum și multe alte deziderate ale căror îndeplinire este indispensabilă în vederea asigurării statului de drept, democrației și drepturilor omului.

În speranța că această colaborare se va perpetua în timp, Republica Moldova reconfirmă atașamentul său față de valorile democratice și deschiderea pentru noi inițiative
.”

*    *    *

05.07.2017

Vitalie Nagacevschi - membru al CPT

La 5 iulie 2017, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile experților din partea Republicii Moldova, Danemarcei, Franței, Luxemburgului, Monaco, Norvegiei și Serbiei în vederea suplinirii poziţiilor de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT).

În baza concursului național, Republica Moldova a înaintat trei candidați pentru ocuparea poziției respective. În rezultatul procedurii de alegeri, delegațiile statelor-membre ale Consiliului Europei au sprijinit candidatura lui Vitalie Nagacevschi, cu majoritatea de voturi.
Vitalie Nagacevschi a activat la Procuratura sectorului Ciocana, din orașul Chișinău, a deținut funcția de director la direcția Relații Internaționale a Ministerului Justiției din Republica Moldova, a fost agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din 2001 până în 2009 a activat în calitate de avocat, cumulativ fiind președinte al organizației obștești „Juriștii pentru Drepturile Omului”, iar din 2009 până în 2010 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Notă: CPT este organul principal de monitorizare a implementării Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, fiind un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate, împotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente. Membrii CPT sunt experţi independenţi şi imparţiali, cu experienţă în diferite domenii, incluzând avocaţi, medici şi specialişti în domeniul penitenciarelor sau al poliţiei.

Moldova Europeana