Faceți căutări pe acest blog

BV - Publicaţii privind integrarea europeană / IPRE

Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE) este o asociație de lideri de opinie în domeniul politicilor publice necesare accelerării parcursului european al Republicii Moldova. IPRE se axează pe cercetare, dar mai ales pe consultarea publică și advocacy în următoarele domenii-cheie: reforma administrației publice, anticorupție, dezvoltare economică, integrare europeană, securitate și reforme sociale.
IPRE oferă analize și soluții bazate pe dovezi și consultări largi cu diverse categorii cointeresate ale populației pentru depășirea celor mai importante provocări cu care se confruntă Republica Moldova.


Misiunea IPRE este de a readuce publicul larg, oamenii, în procesul complex de dezvoltare a politicilor publice, elaborarea și luarea deciziilor, precum și concentrarea expertizei specializate disponibile, în scopul identificării celor mai eficiente soluții, pentru a realiza o schimbare efectivă în Republica Moldova – cea care va apropia ireversibil țara de integrarea în Uniunea Europeană. 

11.03.2019

Raport Alternativ Nr . 4 - Implementarea Acordului de Asociere UE - Moldova (semestrul II , 2018)/ IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A., Ghilețchi S.. - Ch., 2019 . - 74 p 


Mai mult20.12.2018
Bilanțul anului 2018 – 20 de livrabile PaE către anul 2020: RAPORT DE MONITORIZARE – PARTICIPAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC/ Groza I., Rusu I.. - Ch., 2018. - 30 p.

  Mai mult 15.11.2018 

Notă Analitică: Europenizarea Moldovei și coeziunea interetnică – un act de echilibru delicat / Sarah PAGUNG, Stanislav GHILETCHI. -  Ch., 2018. - 16 p. [Accesat la 7.02,2019 ]

Disponibil la : 
http://ipre.md/2018/11/15/nota-analitica-europenizarea-moldovei-si-coeziunea-interetnica-un-act-de-echilibru-delicat/

Acordul de Asociere cu UE oferă posibilitatea de modernizare a întregii societăți. Este foaia de parcurs către democratizarea și dezvoltarea Moldovei. Politicienii ar trebui să implementeze politici care să sporească integritatea sistemului judecătoresc, să restabilească încrederea publică în instituțiile de stat, să îmbunătățească eficiența sistemului de sănătate, să aducă inovațiile în sala de clasă și să reconstruiască drumurile și podurile.
Normele discursului public angajat de politicieni trebuie rescrise și trebuie lăsată deoparte practica zadarnică a partidelor de axare pe geopolitică și nu pe programe și politici de modernizare. Este muncă grea. Nu va fi ușor. Însă efortul merită premiul mare: salvarea democrației în Moldova.

11.09.2018


Al III-lea Raport Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere cu UE (Semestrul I 2018)/ Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi, Mariana Platon, Adrian Băluțel- Ch., 2018 . - 88 p  [Accesat la 7.02,2019 ]
Disponibil la : http://ipre.md/2018/09/11/al-iii-lea-raport-alternativ-privind-implementarea-acordului-de-asociere-cu-ue-trimestrul-i-2018
Rezultatele evaluării cantitative ale IPRE, arată că pe parcursul primului semestru al anului 2018, Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) a fost realizat în proporție de 41,2%, iar rata generală de îndeplinire, în raport cu toate măsurile planificate până la sfârșitul anului 2019 este de 20,7%. În același timp, concluzia principală a analizei calitative este că până la 1 septembrie 2018, se constată un progres foarte redus în punerea în aplicare a angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere UE-Moldova. Iar în comparație cu sfârșitul anului 2017, se atestă regres, în special din cauza încetinirii dialogului politic UE-Moldova și suspendării asistenței financiare a UE.
Cel mai bun indicator de realizare calitativă a angajamentelor din Acordul de Asociere se înregistrează în domeniul Comerțului și aspectelor legate de Comerț – ZLSAC (Titlul V). Aici ca și în anul 2017 se atestă un progres moderat, în special datorită creșterii ponderii comerțului cu UE la 68,48% și promovării unor măsuri legislative de transpunere a acquis-ului UE în domeniul veterinar, ambalarea produselor alimentare, prestarea serviciilor financiare și de audit. De asemenea, se atestă un progres redus cu privire la procesul de transpunere a legislației în mai multe domenii sectoriale prevăzute de Titlul IV al PNAIAA, cum ar fi în special sectorul energetic sau financiar banca22.12.2017
   (NOU)
DESCARCATI
Al II-lea Raport Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere cu UE (Trimestrul I-III 2017) IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A., Ghilețchi S.. - Ch., 2017 . - 60 p.Scopul prezentului Raport Alternativ este de a oferi o evaluare independentă a rezultatelor înregistrate în implementarea angajamentelor Acordului de Asociere în conformitate cu obiectivele setate în PNAIAA II (2017-2019), în special pe parcursul primului Trimestru al anului 2017. În acest sens, raportul include o evaluare cantitativă, completată de o estimare a efortului de implementare, precum și o analiză calitativă a domeniilor cheie cu efect amplificator care vizează fiecare din cele cinci Titluri ale PNAIAA monitorizate.
În cadrul analizei calitative autorii au luat în considerație ultimele evoluții înregistrate până la 15 decembrie 2017. Metodologia de evaluare este anexată la prezentul Raport (Anexa 1).
Așadar, în cadrul prezentului raport au fost analizate 390 de măsuri ale PNAIAA monitorizate în perioada Trimestrului I-III al anului 2017 și anume: 212 de măsuri cu termen limită – Trimestrul III,
2017 și 150 de măsuri cu termen continuu de realizare (2017-2019). De asemenea, au fost contabilizate și 28 de măsuri care au avut un termen limită ce depășește Trimestrul III al anului 2017, dar au fost
realizate înainte de termen.
Rezultatele evaluării cantitative arată o rată de realizare a PNAIAA de 34.1%, ceea ce înseamnă că doar puțin peste o 1/3 din acțiunile planificate au fost îndeplinite în perioada de referință. Cele mai multe rezultate se atestă în implementarea măsurilor corespondente al Titlului V (ZLSAC), fiind înregistrată o rată de realizare de 43,6%, urmat de Titlul VI (Asistența financiară și dispoziții antifraudă) – cu o rată de 34.5% și Titlul IV (Cooperarea economică și sectorială) – cu o rată de 33.9%. Cele mai puține rezultate se atestă la Titlul III (Justiție, Libertate și Securitate).         


20.11.2017
DESCARCATI
  (NOU)
Groza I., Rusu I. Implementarea angajamentelor Pachetului III Energetic în Republica Moldova: Document de Discuţii Legea energiei electrice, Legea gazelor naturale și Legea energeticii/ IPRE. - Ch., 2017 . - 44 p.
Documentul este structurat în două capitole.
Primul prezentă o sinteză a principalelor angajamente ale Republicii Moldova în sectorul energetic prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și având în vederea calitatea de membru la Tratatului Comunității Energetice. 
Al doilea capitol include o analiză succintă a contextului și cadrului de implementare a prevederilor pachetului III energetic, prin prisma legilor energiei electrice și gazelor naturale adoptate în luna mai 2016, precum și a noii legi cu privire la energetică.
Angajamente în cadrul Acordului de Asociere. Republica Moldova s-a angajat să transpună 43 directive și regulamente relevante sectoarelor de energie electrică, gaze naturale, petrol, infrastructura energetică, eficiența energetică și energiile regenerabile care urmau a fi transpuse în termen de 3 ani de la aplicarea provizorie a Acordului (i.e. 1 Septembrie 2017) sau în conformitate cu termenele stabilite în cadrul Comunității Energiei.
23.10.2017

DESCARCATI
Upgrading the Eastern Partnership: Policy Recommendations for the 2017 Eastern Partnership Summit”/ Leonid Litra , Irakli Porchkhidze, Iulian Groza. - 2017. - 12 p. (NOU)
This paper is the result of the discussions of the Eastern Partnership (EaP) Think Tank Forum, held in Chișinău on September 21-23, 2017. For more details about the EaP Think Tank Forum please see www.ipre.md/eapttf2017. The authors have drawn on the discussions from the EaP Think Tank Forum and added further insights on the future of the Eastern Partnership ahead of the upcoming EaP Summit in Brussels. 
 Acest document a fost elaborat în urma discuțiilor din cadrul Forumul Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think Tank Forum), care s-a desfășurat în perioada 21-23 septembrie 2017 în premieră la Chișinău.
Documentul este împărțit în mai multe capitole și conține recomandări legate de aspectele strategice, politice și de securitate cu care se confruntă țările Parteneriatului Estic, dar și proiecte de acțiuni livrabile pentru anul 2020, legate de dezvoltarea economică, consolidarea instituțiilor și buna guvernare, dar și intensificarea dialogului și cooperării cu Uniunea Europeană.
Autorii documentului sunt de părere că UE ar trebui să mențină o politică deschisă și să trimită un mesaj clar țărilor asociate ale Parteneriatului Estic cu privire la perspectivele de integrare europeană. De asemenea, UE are nevoie de o abordare pe termen lung nu doar pentru asigurarea stabilității, ci și pentru crearea unui mediu adecvat pentru sustenabilitatea sa în regiunea Parteneriatului Estic, concentrându-se asupra eforturilor continue de transformare internă. De aceea, UE ar trebui să regândească modul în care sunt cheltuiți banii în cadrul Parteneriatului Estic, găsind un echilibru mai bun între sprijinul bugetar și cel bazat pe proiecte. Astfel, al UE ar trebui să aloce o parte din fondurile provenite din sprijinul bugetar, doar dacă acestea vor fi urmate de reforme.


29.09.2017
Ghid pentru promovarea gândirii critice a tinerilor în raport cu politicienii/IPRE: Iulian Groza, Vladislav Kulminski, Simion Ciochină. - Ch., 2017 . - 64 p. (NOU)
DESCARCATI

CUPRINS:
I. Republica Moldova – de la vectori geopolitici la un stat de drept!..
1. Care sunt principiile și valorile fundamentale ale democrației?.


2. Care este rolul celor trei puteri constituționale în Republica Moldova?.
3. Cum se aplică valorile și principiile democratice în relația dintre puterile statului în Republica Moldova?.
4. Care sunt efectele discursului public bazat pe vectori geopolitici?
5. Care sunt problemele principale pentru democrația și statul de drept în Republica Moldova?
6. Care este însemnătatea pentru Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană?
II. Sistemul politic al Republicii Moldova..
1. Cum se construiește propaganda?
2. Ce trebuie să știi pe scurt despre sistemul politic al Republicii Moldova?.
3. Stânga și dreapta politică în Republica Moldova – geopolitica vs valorile politice adevărate.
4. Evoluția luptei politice în Republica Moldova.
5. Сe promit principalele partide politice din Republica Moldova?
6. Divizarea societății pe criterii de etnie, cum facem o societate unită?.
III. Mass-media: de la o presă controlată politic la una liberă.
1. Ce înseamnă presă liberă și presă controlată politic?
2. De ce mass-media trebuie să fie independentă?.
3. Cum deosebim o informație veridică de una falsă?.
4. Cine și cum manipulează mass-media?
5. Unde putem găsi informații veridice?
6. În ce condiții mass-media din Republica Moldova poate fi liberă și profesionistă?
24.03.2017

Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană:Raport alternativ de progres 2014 - 2016/ IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A.. - Ch., 2017 . - 67 p.

DESCARCATI

 Adițional la evaluările oficiale realizate de autoritățile UE și cele ale Republicii Moldova, în vederea susținerii efortului societății civile de monitorizare a implementării Acordului de Asociere RM-UE, a fost elaborat prezentul Raport alternativ de progres. Raportul prezintă inițial o retrospectivă a evoluției dialogului RM-UE în perioada anilor 2014-2016, punctând principalele elemente de referință. Ulterior, autorii au evaluat din punct de vedere cantitativ și calitativ rezultatele înregistrate în urma implementării celor 1784 de măsuri relevante titlurilor II-VI din Acordul de Asociere RM-UE prevăzute PNAIAA.2016


 29.07.2016

descarcati
Raport Anual privind monitorizarea implementării Acordului de Asociere RM-UE (1 iulie 2016)/ IPRE; Groza I., Rusu I., Ghiletchi E.. -  Chişinău 2016. -  68 p.
Scopul prezentului Raport este de a realiza o sistematizare a progresului în implementarea Acordului de Asociere RM-UE înregistrat în perioada 1 septembrie 2015 – 1 iulie 2016, prezentând o analiză a evoluției dialogului RM-UE, constarea gradului total de implementare a Planului Național de Implementare a Acordului de Asociere RM-UE (PNAIAA), precum și a indicelui de realizare înregistrat pe parcursul ultimului trimestru (1 aprilie – 30 iunie 2016).
28.04.2016

Al treilea Raport IPRE privind monitorizarea implementării Acordului de Asociere RM-UE (noiembrie 2015 – martie 2016) Groza I., Rusu I., Lutenco V.. - Ch., 2016. - 45 p.

Conform analizei IPRE, gradul total de implementare al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pe 2015-2016 este de 23,9 %.


în rezultatul evaluării celor 1774 de măsuri din PNAIAA planificate pentru perioada 2015-2016 și prevăzute la Titlurile II-VI ale Acordului de Asociere, IPRE a constatat că până la 31 martie 2016, autoritățile Republicii Moldova au implementat în total 424 de măsuri, inclusiv 115 măsuri care prevăd termen continuu/permanent de implementare și 59 de acțiuni realizate înainte de termen. Astfel, gradul total de realizare a PNAIAA (2015-2016) îndeplinite până la sfârșitul lunii martie 2016 este de 23,9%. În acest sens, se observă o creștere a dinamicii de implementare în comparație cu constatările din 31 octombrie 2015, când gradul total de realizare de atunci indica 10,1%, fiind realizate doar 179 de măsuri. Respectiv, până la sfârșitul anului 2016, autoritățile RM mai au de implementat aproximativ 1350 de măsuri.Descarcati


19.04.2016

Codreanu R. ANALIZĂ TEMATICĂ privind procesul de implementare a angajamentelor RM în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în conformitate cu Acordului de Asociere RM-UE /Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)- Ch., 2016. - 19 p.


Cuprins:

INTRODUCERE 
1. ANGAJAMENTELE ASUMATE DE CĂTRE GUVERN ÎN CADRUL ACORDULUI DE ASOCIERE RMUE
2. NIVELUL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR PENTRU ATINGEREA ANGAJAMENTELOR PREVĂZUTE ÎN CADRUL CAPITOLULUI 12 AL ACORDULUI DE ASOCIERE 
3. GRADUL DE TRANSPUNERE A DIRECTIVELOR ȘI REGULAMENTELOR UE ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
Analizând nivelul de transpunere a legislației și instrumentelor UE în 2015, situația privind cele 11 Regulamente și 2 Directive planificate a fi transpuse în perioada analizată este următoarea: 6 regulamente nu au fost realizate; pentru un regulament măsurile au fost realizate cu întârziere; transpunerea a două regulamente a fost aprobată doar de către Guvern urmând a fi aprobată și de către Parlament; un regulament a fost transpus anterior aprobării Planului de acțiuni; în cazul unui regulament, nu există nici o informație referitor la gradul de transpunere a acestuia; o Directivă a fost transpusă anterior aprobării Planului de acțiuni, pe când în cazul celei de-a doua, nu există nici o informație referitor la careva realizări.

Descarcati

7.04.2016

Groza I. Analiza tematică privind ultimele evoluții ale dialogului RM-UE în contextul implementării Acordului de Asociere/ IPRE,. - Ch., 2016. - 24 p.

Scopul prezentei analize este de a arăta dinamica relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la momentul actual, dar și a analiza prioritățile pe care și le-a stabilit Guvernul pentru următoarea perioadă.

Cuprins

Rezumat

I. Aprecieri generale ale rezultatelor implementării Acordului de Asociere RM-UE în anul 2015
II. Așteptări, îngrijorări și apeluri din partea UE cu privire la situația din Republica Moldova
III. Elemente de referință ale dialogului RM-UE de la începutul anului 2016
IV. Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare Vs. Concluziile Consiliului UE privind
Republica Moldova
Concluzii .

Descarcati

31.03.2016

Rusu I. ANALIZĂ TEMATICĂ privind vuulnerabilitățile legislației fiscale și financiare în contextul jurisdicțiilor offshore/ IPRE. - Ch., 2016. - 24 p.
Prezenta analiză  examinează  o serie de aspecte legate de legislația Republicii Moldova în contextul măsurilor ce sunt luate în partea ce ține de interacțiunea economiei naționale cu jurisdicțiile off-shore.
Documentul de asemenea se expune și asupra actualelor angajamente ale Republicii Moldova în baza Acordului de Asociere, inclusiv transpunerea de Directive UE relevante și a standardelor internaționale de transparență în administrarea activelor, inclusiv mijloace financiare, avînd în calitate de parteneri instituții financiare din Republica Moldova.

Descarcati


15.03.2016

Rusu I., Priseajniuc E. STUDIU privind principalele deficiențe și provocări ale sistemului justiției și de luptă contra corupției în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. - /Ch., 2016 . - 26 p

Studiul prezintă pe scurt principalele prevederile ale Acordului de Asociere și ale Agendei de Asociere, precum și a documentelor naționale de planificare strategică, după care va menționa care sunt, din punctul de vedere al autorilor, principalele restanțe și deficiențe în sistemul instituțiilor de justiție și de luptă contra corupției care necesită remediere, venind în acest sens și cu recomandări pe principalele deficiențe depistate.
Descarcati
 
16.02.2016

 Ermurachi A., Platon M. ANALIZĂ TEMATICĂ privind aspectele orizontale care vizează implementarea ZLSAC/ IPRE . – Ch., 2016 . - 26 p 


Scopul prezentei analize este de a evalua rezultatele cheie ale procesului de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană (ZLSAC), în special prin realizarea unei radiografii a aspectelor orizontale și în privința măsurilor sanitare și fitosanitare, a standardelor, a nivelului de eliminare a barierelor tarifare, dar și gradului de valorificare a contingentelor tarifare oferite prin Acordul de Asociere/ZLSAC.
 Descărcaţi26.01. 2016

Groza I. ANALIZĂ TEMATICĂ privind prevederile Acordului de Asociere RM-UE în sectorul energetic: gaze naturale și energie electrică/ IPRE . – Ch., 2016 . - 16 p

Avansarea procesului de transpunere în legislația națională a reglementărilor UE în domeniul gazelor naturale și energiei electrice; finalizarea proiectelor de interconectare energetică cu Uniunea Europeană în baza studiilor de fezabilitate aprobate deja și reluarea discuțiilor cu partenerii de dezvoltare în special cu România, Comisia Europeană, BEI și BERD pentru reconfirmarea și reluarea suportului financiar necesar. Acestea sunt concluziile unei analize efectuate de experții IPRE privind prevederile Acordului de Asociere RM-UE în sectorul energetic.
22.01.2016

Rusu I. ANALIZĂ TEMATICĂ privind implementarea angajamentelor Republicii Moldova în baza Acordului de Asociere din domeniul reformei justiției și combaterii corupției / IPRE . – Ch., 2016 . - 19 p

Pe parcursul ultimului, în cadrul instituțional din sectorul justiției și de luptă contra corupției nu au survenit îmbunătățiri semnificative, iar unde au fost înregistrate progrese, acestea pot în continuare fi contestate la capitolul eficiență, transparență și excluderea conflictului de interese. Acestea sunt concluziile analize tematice IPRE, privind implementarea angajamentelor Republicii Moldova în baza Acordului de Asociere din domeniul reformei justiției și combaterii corupție
Descărcaţi


23 decembrie 2015

Groza I., Codreanu R. Studiu privind mecanismul de coordonare la nivel național a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova/ / IPRE . – Ch., 2015 . - 30 p

Scopul prezentului studiu este de a analiza cadrul instituțional existent în Republica Moldova prin prisma evoluției procesului de integrare europeană, de a prezenta experiența instituțională a țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est care au aderat la UE sau au perspectivă europeană clară, precum și de a formula propuneri pentru consolidarea mecanismului național de coordonare a procesului de integrare europeană și implicit a implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 
 Descărcaţi

30 noiembrie 2015

Groza I., Rusu I., Lutenco V. Al II-lea raport de evaluare a implementării Acordului de Asociere RM-UE (august-octombrie 2015)./ IPRE . – Ch., 2015 . - 28 p

Scopul prezentului raport este de a analiza dinamica realizării prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în conformitate cu acțiunile programate în Planul Național de Acțiuni pentru implementare a Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016 (PNAIAA). În acest context, autorii și-au propus în primul rând să redea contextul evoluțiilor conexe procesului de implementare a AA prin prisma dialogului RM-UE, iar în cea de-a doua parte urmând să descrie rezultatele cheie înregistrate, evaluând progresul înregistrat pînă la 31 octombrie 2015. 
9 noiembrie 2015

Rusu I. ANALIZĂ TEMATICĂ privind implementarea angajamentelor Republicii Moldova în baza Acordului de Asociere din domeniul financiar-bancar”./ IPRE . – Ch., 2015 . - 15 p

Republica Moldova nu a reușit să transpună în legislația națională patru Directive și un Regulament UE ce vizează domeniul financiar bancar până la data de 1 septembrie 2015 – termenul limită conform prevederilor Acordului de Asociere. Potrivit unei analize efectuate de Institutul pentru Reforme și Politici Europene, neîndeplinirea acestor angajamente face țara noastră vulnerabilă în continuare la fraude financiare, inclusiv spălarea de bani.
Descărcaţi


4 noiembrie 2015

Groza I. Analiza tematică: „Pregătirea implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova”/ IPRE . – Ch., 2015 . - 13 p

La 31 decembrie 2015, Preferințele Comerciale Autonome care se aplică plenar în regiunea Transnistreană vor expira. Astfel, potrivit unei analize efectuate de expertul IPRE, Iulian Groza, în cazul în care Acordul de Asociere RM-UE, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu Uniunea Europeană, nu se va extinde în regiunea transnistreană, ar putea afecta negativ situația economică din regiune. 
 Descărcaţi


28 septembrie 2015

Ermurachi A.. Analiză tematică privind asistența financiară a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova / IPRE . – Ch., 2015 . - 16 p
Instrumentul de bază utilizat de Uniunea Europeană în oferirea asistenței externe Republicii Moldova este suportul bugetar sectorial, care constituie circa 70 % din anvelopele financiare anuale. În anul 2014 suma integrală de 131 mln. Euro a constituit suport bugetar sectorial. Până la suspendarea fondurilor din partea Uniunii Europene, Republica Moldova avea un grad de valorificare a suporturilor bugetare de circa 90 %.

Instabilitatea politică și criza financiar-bancară care au dus la suspendarea fondurilor de anul acesta de 40,5 mln. Euro generează un risc major de ratare a sumelor planificate pentru anul 2016, în valoare de 63,2 mln Euro, la care mai poate fi adăugată prim tranșă din cadrului Programului de direct bugetar pentru reforma poliției, acord ce urmează a fi semnat. 
Descărcaţi


25 august 2015

Rusu I. Analiza tematică privind angajamentele Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană în domeniul Concurenței / IPRE . – Ch., 2015 . - 14 p

Acordul de Asociere a început să fie aplicat provizoriu din 1 septembrie 2014, termenii stabiliți în capitolele ce au intrat deja în vigoare începînd să curgă de la această dată. Acordul de Asociere prevede posibilitatea soluționării diferendelor prin adresarea inclusiv și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind interpretarea și aplicarea prevederilor Acordului. Astfel pentru o serie de capitole, inclusiv pentru capitolul 10 – Concurența (în partea ce ține de ajutorul de stat) întreprinderile din cadrul UE și din Republica Moldova vor dispune de posibilitatea să acționeze pentru a-și apăra drepturile ce reies din Acordul de Asociere. 

Moldova Europeana