Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Mai 2016

26-27.05.2016

Rolul instituţiilor naţionale în asigurarea egalităţii şi combaterea discriminării

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) a organizat, la Strasbourg, seminarul său anual, la care s-au discutat întrebări cu privire la rolul instituţiilor naţionale specializate în consilierea autorităţilor şi altor actori relevanţi în scopul de a promova politici şi practici pentru asigurarea egalităţii şi combaterea discriminării. La eveniment au participat Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai şi președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalitățrii, Ian Feldman.
 

23-27.05.2016

Necesitatea unei protecţii sporite a minorilor neînsoţiţi refugiaţi - o prioritate a Consiliului Europei

Integrarea minorilor neînsoţiţi refugiaţi şi participarea acestora la nivel local a constituit subiectul unei reuniuni la Centrul European pentru Tineret, organizată în perioada 23-27 mai 2016. Participanţii, printre care însăşi minori neînsoţiţi, tineri din ţările-gazdă şi organizaţii ale societăţii civile, şi-au împărtăşit punctele de vedere asupra problemelor ce ţin de integrarea socială a minorilor neînsoţiţi, au discutat bunele practici şi au dezvoltat iniţiative locale şi internaţionale de combatere a discriminării şi încurajare a integrării datorită participării active, în beneficiul comunităţii lor şi a Europei în general.

Tomas Boček, Reprezentantul Special al Secretarului General privind migraţiile şi refugiaţii, a declarat că îşi va concentra eforturile spre apărarea copiilor solicitanţi de azil şi migranţi în Europa şi va ajuta Statele membre ale Consiliului Europei să facă faţă acestei provocări. „Este esenţial de a-i proteja de violenţă, abuzuri, exploatare şi trafic. Şi noi trebuie ceţt mai urgent să punem în aplicare alternative plasării lor în detenţie. Nicio ţară nu poate soluţiona de una singură această situaţiec care evoluează rapid, noi trebuie să ne unim împreună în acest efort”, a menţionat Tomas Boček.

Detalii

 26.05.2016

Consiliul Europei va elaborat un raport privind situaţia în sistemul legal din Republica Moldova

Premierul Pavel Filip a avut, la 26 mai 2016, o întrevedere cu Bernd-Berhard Fabritius, raportorul Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și co-raportor pentru Republica Moldova din partea Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag, Germania. Bernd-Berhard Fabritius a spus că scopul vizitei sale este elaborarea unui raport ce vizează situația în sistemul legal al Republicii Moldova din punct de vedere al separării puterilor în stat, care este inclus în agenda Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a APCE. Republica Moldova, a fost aleasă pentru acest raport în virtutea apartenenței la Acordul de Asociere, fiind totodată și o țară-cheie la nivel regional.

”Subiectele analizate vor viza independența proceselor de justiție față de instituțiile statului, actorii politici, mediul de afaceri, precum și punerea în aplicare a Acordului de Asociere și asistența UE necesară în acest scop”, a afirmat oficialul european. Raportul va fi elaborat până la sfârșitul anului curent și va fi dezbătut în Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului a APCE.

Detalii
 

20.05.2016


Care este diferenţa între libertatea de exprimare şi discursul instigator la ură: Atelier

Membrii şi angajaţii oficiului Avocatului Poporului şi ai Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării din Republica Moldova au participat la un atelier de instruire, desfăşurat la Chişinău. Atelierul de instruire a fost axat pe prevederile Articolului 10 al Convenţiei pentru Drepturile Omului şi pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare versus discursul instigator la ură. De asemenea au fost examinate practicile de success implementare de alte State membre ale Consiliului Europei. 

19-20 mai 2016

Republica Moldova a fost reprezentată la reuniunea Comitetului European pentru Democraţie şi Guvernare

Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac a participat la cea de-a V-a şedinţă plenară a Comitetului European pentru Democraţie şi Guvernare (CDDG) al Consiliului Europei, care a avut loc în perioada 19-20 mai curent, la Strasbourg. În cadrul reuniunii, Secretarul general adjunct al Guvernului a împărtăşit experienţa Republicii Moldova în promovarea guvernării democratice.

În alocuţiunea sa, Valentin Guznac a menţionat progresele în reformarea administraţiei publice din ţara noastră, inclusiv reforma administrativ-teritorială, descentralizarea fiscală şi transferul competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale, dar şi problemele şi constrângerile existente. Secretarul general adjunct al Guvernului a subliniat importanţa unei strategii de comunicare şi informare a părţilor interesate asupra obiectivelor şi procesului de reformă, metodelor și formelor de cooperare inter-municipală.

În cadrul vizitei la Strasbourg a Secretarului general adjunct al Guvernului, la 20 mai 2016, a avut loc şi întrevederea lui Valentin Guznac cu Andreas Kiefer, Secretar General al Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CALRE).

18.05.2016

Estonia a preluat Preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

Miniştrii Afacerilor Externe din 47 de State membre ale Consiliului Europei s-au reunit, la 18 mai 2016, la Sofia (Bulgaria), în cadrul celei de-a 126a sesiuni a Comitetului de Miniştri al CoE. Subiectul principal al reuniunii a vizat Securitatea democratică pentru toţi locuitorii din Europa la etapa actuală a marilor provocări. În cadrul acestui subiect a fost prezentat raportul Secretarului General al Consiliului Europei cu privire la Situaţia democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept : un imperativ pentru securitatea în Europa. De asemenea, au fost puse în discuţie probleme de ţin de combaterea extremismului violent şi a radicalizării care duc la terorism, regelemntarea crizei refugiaţilor; rolul esenţial al democraţiei, drepturilor omului şi Statului de drept în reglementarea conflictelor. Alte subiecte incluse pe ordinea de zi a reuniunii au vizat:
  • Garantarea eficicienţei pe termen lung a sistemului Convenţiei europene a drepturilor omului ;
  • Politica Consiliului Europei faţă de regiunile din vecinătate;
  • Cooperarea Consiliului Europei cu Uniunea Europeană.
Ministrul Afacerilor Externe Și Integrării Europene al Republicii Moldova, Andrei Galbur, a rostit un discurs în cadrul Sesiunii Ministeriale a Consiliului Europei.

La încheierea sesiunii, Ministrul Mitov a prezentat bilanţul Preşedinţiei bulgare a Comitetului de Miniştri al CoE, exercitată ultimele şase luni şi a transmis preşedinţia dnei Marina Kaljurand, Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, care a prezentat priorităţile preşedinţiei ţării sale. 


17.05.2016

Hotărârea CEDO în cauza NORMA TELECOM SRL împotriva Republicii Moldova 


La 17 mai 2016, CtEDO a pronunţat hotărârea Norma S.R.L. c. Moldovei, (cererea nr. 38503/08), satisfacţia echitabilă.Prin hotărârea principală, Curtea a constatat în unanimitate violarea art. 6 § 1 şi art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, urmare a neexecutării hotărârilor din 18 ianuarie şi 5 martie 2008. La acea dată, chestiunea privind satisfacţia echitabilă nu era gata pentru soluționare şi a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

Într-un final, Curtea a hotărât de a obliga Republica Moldova la plata a 1 200 EUR cu titlu de prejudiciu moral suportat de către reclamant și de a respinge celelalte solicitări de satisfacții echitabile.


05-20.05.2016

Celebrarea Zilei Europei

Mai a devenit luna Europei, în această perioadă pe întregul continent fiind desfășurate activități de promovare a valorilor europene, printre care orășele europene, dezbateri, evenimente sportive, expoziții, etc. Consiliul Europei celebrează Ziua Europei la 5 mai, data înființării acestei organizații pan-europeane, care în prezent cuprinde 47 de State membre. La 9 mai, Uniunea Europeană sărbătorește Ziua Europei, astfel fiind marcată aniversarea Declarației Schuman din 1950, aceasta fiind considerată ca primul pas spre crearea Uniunii Europene de astăzi. În ultimii zece ani, aceste organizații și-au unit eforturile și împreună cu alți numeroși parteneri celebrează Europa pe parcursul întregii luni. La Chișinău Orășelul European va fi inaugurat la 14 mai 2016, iar diverse instituții din țară organizează cu ocazia Zilei Europei activități pentru public. Astfel, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova publicul va putea vizita mai multe activități informaționale dedicate evenimentului.


04.05.2016

Autoritățile moldovenești sunt îndemnate să implementeze reformele anunțate

Coraportorii APCE pentru monitorizarea Republicii Moldova Valentina Leskaj (Albania) şi Ögmundur Jónasson (Islanda) au făcut apel către autorităţile moldoveneşti să adopte şi să implementeze reformele anunţate referitoare la "procuratură, independenţa sistemului judiciar, pluralitatea şi independenţa mass-media, combaterea corupţiei şi consolidarea sistemului bancar". Potrivit coraportorilor, reforma judiciară este elementul esenţial al democratizării unei ţări.

”Autorităţile trebuie rapid să adopte măsuri noi pentru a asigura separarea puterilor, respectarea Statului de drept şi protecţia drepturilor umane fundamentale”, - au subliniat coraportorii în nota de informare. Acest sistem în totalitate trebuie să fie reformat, inclusiv partidele politice, precizează textul. Coraportorii au făst apel către toate partidele să creeze condiţii adecvate pentru desfăşurarea alegerilor libere şi echitabile, potrivit deciziei Curţii Constituţionale de a restabili alegerea directă a Preşedintelui Republicii.

Moldova Europeana