Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Noiembrie 2015

 
 20.11.2015

Premiul pentru Inovaţie Democratică al Consiliului Europei


 a fost acordat iniţiativei suedeze More than One Story - un joc de cărţi care facilizează integrarea şi incluziunea
Consiliul Europei a decernat, la 20 noiembrie 2015, în cadrul sesiuniii de închidere a Forumului Mondial pentru democraţie, Premiul pentru Inovaţie Democratică iniţiativei suedeze More Than One Story (Mai mult decât o istorie).More Than One Story este un joc de cărţi unic care uneşte persoane de toate vârstele, originile şi culturile. El s-a dovedit a fi un instrument preţios pentru învăţători, lucrători sociali, conducători religioşi, organizatori de evenimente şi tineri lideri. Acolo unde frica şi prejudecăţile izolează persoanele care par a fi diferite, acest joc de cărţi evocă compasiune: el uneşte persoane care nu se cunosc din peste 20 de ţări în scopul de a lucra pentru o lume mai armonioasă.


Detalii eng rom

 20.11.2015

Declaraţia cu privire la lupta împotriva terorismului

 Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE):
1. face apel către procurori, în vederea eficientizării procesului de combatere a terorismului şi a intensificării cooperării internaţionale, prin intermediul schimbului de informaţii utile dintre organele competente;
2. face apel către procurori şi către statele membre ca, în lupta acestora împotriva terorismului, să acţioneze în conformitate cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
3. îndeamnă statele membre să asigure procurorii cu resursele necesare antrenării acestora în diverse training-uri specializate în combaterea terorismului;
4. face apel către statele membre de a ratifica Protocolul Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind Prevenirea Terorismului.  

Detalii eng rom  


18.11.2015
 

Conferinţă internaţională a autorităţilor locale cu privire la prevenirea radicalizării care generează extremism violent

Participanţii la Conferinţa internaţională cu privire la prevenirea radicalizării care duce la extremismul violent, cei peste o sută de primari, aleşi şi reprezentanţi locali din 22 de ţări europene au adoptat o declaraţie comună. Aceşi au făcut apel la o mobilizare a autorităţilor locale, în cooperare strânsă cu guvernele naţionale, axată pe Alianţa oraşelor europene pentru a contracara creșterea radicalizării și actele de violență extremă pe care aceasta le poate genera. Declaraţia subliniază caracterul excepţional al reţelei care este alcătuită din milioane de primari şi aleşi locali din întreaga Europă. „Această reţea unică poate contribui prin membrii săi care-şi cunosc situaţiei pe teren şi locuitorilor la implementarea unui sistem de alertă precoce a oricărei abateri spre  radicalizare. Noi cerem autorităţilor naţionale să includă în mod sistematic factorii locali de decizie în elaborarea, implementarea şi susţinerea strategiilor elaborate la nivel european şi naţional”, au declarat participanţii la conferinţă.   

Detalii  eng rom 


18.11.2015

Comitetul Național al Campaniei „Fără Ură” Moldova,

Ministerul Tineretului și Sportului lansează apel către reprezentanții societății civile de a face parte din noul Comitet Național al Campaniei „Fără Ură” Moldova, pentru perioada 2016-2017.

Obiectivele Comitetului Național „No Hate Speech” sunt: 

- Identificarea problemelor specifice Republicii Moldova în domeniul discursului instigator la ură și a discriminării online;
- Stabilirea obiectivelor și direcțiilor prioritare ale Campaniei la nivel național;
- Planificarea acțiunilor campaniei în mediu online și offline;
- Realizarea și coordonarea acțiunilor campaniei la nivel național;
- Promovarea mesajului campaniei prin activitățile organizațiilor memebre ale Comitetului;
- Stabilirea și menținerea parteneriatelor cu organziațiile și instituțiile interesate;
- Identificarea potențialelor surse de finanțare, întocmirea propunerilor și cererilor de finanțare;
- Evaluarea și măsurarea impactului campaniei.
Persoanele interesate să devină membri ai Comitetului sunt invitate să depună dosarul de participare, până la data de 10 decembrie 2015. 
Detalii


05.11.2015

Prezentarea programului HELP în Republica Moldova


La Chişinău a avut loc joi lansarea oficială a Programului European pentru Formarea Juriştilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP). Studiile se fac la distanţă, prin intermediul unui site, deschis la Institutul Naţional al Justiţiei. La eveniment a participat șefa Unității HELP de la Consiliul Europei, Natacha Deroeck, care a vorbit despre rolul acestui program la formarea unei conștiinţe juridice în spiritul şi litera Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Coordonatorul naţional al Programului HELP din România, Beatrice Ramașcanu, a afirmat că, în opinia sa, prima soluție pentru a asigura o protecție reală a drepturilor omului și eficientă în Republica Moldova este educația. „Dacă crezi că educația este scumpă, în termen de resurse financiare și umane, să vedem cât de costisitoare este ignoranța și cred că în domeniul protecției drepturilor omului este cu atât mai evident că ignorarea acestui domeniu are costuri dramatice în termeni umani, financiari, inclusiv în plan internațional. Educația juridică în acest domeniu este un element cheie pentru protecția lor, ea va trebui să înceapă de la nivel universitar”, a menționat Beatrice Ramașcanu.

Programul Programul HELP asistă statele membre ale Consiliului Europei (CoE) în implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri (2004) 4, cu Declarația de la Interlaken din 2010, precum și cu cea de la Brighton din 2012. Aceasta se realizează prin consolidarea capacității judecătorilor, avocaților și procurorilor din toate cele 47 de state membre de a aplica CEDO în exercitarea atribuțiilor lor profesionale curente.

Pagina HELP


04.11.2015


Conferinţa internaţională „Aducerea drepturilor omului acasă: angajamente, provocări, educaţie şi cooperare”

Progresele și restanțele Republicii Moldova în asigurarea principiilor statului de drept şi a respectării drepturilor omului, în conformitate cu angajamentele asumate odată cu aderarea la Consiliul Europei, au fost discutate la Conferința internațională „Aducerea drepturilor omului acasă: angajamente, provocări, educație și cooperare”, organizată de Consiliul Europei, Institutul Național al Justiției și Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cu ocazia marcării a 20 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei.

La inaugurarea evenimentului au participat: Adrian Candu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Diana Scobioală, Director executiv al Institutului Național al Justiției, Vladimir Cebotari, Ministrul Justiției, Jose Luis Herrero, șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Philippe Boillat, Director al Directoratului General Drepturile Omului și Statul de Drept de la Consiliul Europei, reprezentanți ai instituțiilor de justiție din Republica Moldova și din diferite țări, societatea civilă.  
Lucrările conferinței s-au desfăşurat în cinci sesiuni: 1. 20 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliului Europei: realizări și perspective; 2. Natura subsidiară a CEDO: o aplicare coerentă a standardelor europene a drepturilor omului; 3. Implementarea CEDO la nivel naţional: utilizarea eficientă a remediilor naţionale; 4. Promovarea instruirilor în domeniul CEDO; 5. Dezvoltarea parteneriatelor în consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul juridic în aplicarea coerentă a CEDO și jurisprudenței Curții Europene. În cadrul Conferinţei a avut loc prezentarea oficială a Programului HELP al Consiliului Europei.

Detalii

Moldova Europeana