Faceți căutări pe acest blog

Patrimoniul Industrial: construind dimensiunea europeană


În fiecare an, în luna septembrie la iniţiativa Consiliului Europei şi Uniunii Europene se sărbătoresc Zilele Europene ale Patrimoniului (ZEP). Evenimentele dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului au loc în circa 50 de ţări-parte ale convenţiilor europene referitoare la patrimoniul cultural, cu peste 20 milioane vizitatori anual. Zilele Europene ale Patrimoniului sunt iniţiativa Consiliul Europei începând cu anul 1985, iar în 1999 aceasta a fost urmată de Uniunea Europeană. Timp de câteva zile uşile de acces sunt deschise la diferite monumente şi situri, gratuit. Evenimentele pun în valoare monumente istorice, situri arheologice, colecţiile de artă, meşteşugurile tradiţionale etc., permiţând cetăţenilor europeni să înveţe despre patrimoniul cultural comun. Astfel cetăţenii sunt încurajaţi activ să se implice în salvgardarea patrimoniului cultural.Într-o rezoluţie adoptată la 08.03.2013, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adresat o serie de recomandări practice către Statele sale membre în scopul conservării patrimoniului industrial European.

În vederea asigurării eficienţei protecţiei, APCE a propus să fie elaborat un logotip european pentru patrimoniul industrial. În conformitate cu concuziile autorului raportului la acest subiect (English version; Version française), Ismeta Dervoz (Bosnia şi Herzegovina), Adunarea a invitat UE şi UNESCO să examineze posibilitatea lansării, împreună cu Consiliul Europei, Anului European al Patrimoniului Industrial – 2015. Este o temă comună pentru majoritatea statelor europene. Consiliul Europei şi Comisia Europeană încurajează alegerea unor teme comune pentru ţările europene, pentru activităţi cu aceleaşi teme. Astfel, în perioada 24-27 septembrie 2015, în Republica Moldova se vor desfăşura ZEP şi vor avea tema „Patrimoniu industrial şi tehnic” .

Principalele activităţi ale ZEP vor fi destinate copiilor, tinerilor. Astfel vor fi organizate excursii ghidate la monumentele de patrimoniu industrial de importanţă naţională sau locală, ce, de regulă, nu sunt accesibile – vechi fabrici, depouri, pivnițe, poduri, mori de vânt și de aburi, mașini istorice etc. De asemenea, vor fi organizate master-clase în diferite centre meşteşugăreşti, în special de ţesut covoare (primul eveniment dedicat temei patrimoniul industrial fiind Sărbătoarea „Frumos covor basarabean”, Complexul de Meşteşuguri populare, Artă Rustică, Clişova Nouă, Orhei, 11 iulie). În Chişinău vor avea loc diferite expoziţii organizate de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzel Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Chişinăuienii vor putea participa la o prezentare publică despre Moara Roșie, organizată de Asociația tinerilor arhitecți “Archilitic” (în cadrul Proiectului Ecoul străzii). Studenţii şi tinerii interesaţi vor vizita Complexul „Depoul de Tramvaie din Chişinău”. În capitală și localitățile de pe teritoriul ţării vor fi inaugurate expoziției tematice, tururi ghidate, excursii, concursuri referitoare la patrimoniul industrial etc.

Cetățenii sunt invitați să viziteze peste 100 de situri, evenimente, ateliere de lucru, expoziții, conferințe, lecții, excursii ghidate etc. Zilele Europene ale Patrimoniului au drept obiectiv sensibilizarea populației cu privire la patrimoniul industrial.

Programul Zilele europene ale patrimoniului (ZEP) 2015


Pentru detalii despre eveniment:
1. Anunț general
2. Patrimoniul industrial
3. Lista Monumentelor în Registru

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Anul European al Patrimoniului Industrial şi Tehnic. Activităţi şi evenimente planificate în ţările europene

Moldova Europeana