Faceți căutări pe acest blog

Zilele europene ale patrimoniului / European Heritage Days

Lansate în 1985, Zilele europene ale patrimoniului au fost organizate începând din 1999, ca iniţiativă comună a Comisiei Europene şi a Consiliului Europei. Cele 50 de ţări semnatare ale Convenţiei culturale europene iau parte la Zilele europene ale patrimoniului, oferind vizite la noi comori culturale şi deschizând clădiri istorice care sunt în mod normal închise publicului. Evenimentele culturale aduc în prim-plan meşteşugurile şi tradiţiile, precum şi arhitectura şi arta locale, şi vizează, totodată, promovarea înţelegerii reciproce între cetăţenii europeni.
 „Zilele europene ale patrimoniului oferă oamenilor o oportunitate minunată de a descoperi comori culturale care se află adesea extrem de aproape de locuinţele lor, dar a căror existenţă le este, poate, necunoscută, în vreme ce alte astfel de comori sunt rareori accesibile publicului. Prin faptul că îşi deschid uşile, aceste situri ne deschid ochii şi minţile spre patrimoniul cultural comun şi diferit care constituie bijuteria coroanei europene”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.
 Se estimează că peste 20 de milioane de oameni vor profita în cursul lunii următoare de accesul liber la mii de situri rar deschise publicului şi la evenimentele speciale din cadrul Zilelor europene ale patrimoniului, organizate în luna septembrie a fiecărui an în 50 de ţări din Europa.  
CoE- Documente şi publicaţii pertinente:


Heritage and beyond. - Council of Europe, 2009. - 255 pag.

Le patrimoine et au-dela. - Conseil de l' Europe, 2009. - 271 pag.

European Preventive Archaeology: Papers of the EPAC Meeting: Vilnius 2004 / Ed. Katalin Bozóki-Ernyey. - National Office of Cultural Heritage, Hungary – Council of Europe, 2007. - 225 pag.

DRAFT HANDBOOK ON VALUES FOR LIFE IN A DEMOCRACY / Ed.Robert Stradling; Christopher Rowe. - Council of Europe, 2007. - 177 pag.. European Manifesto for Multiple Cultural Affiliation. - S.a. - 64 pag.

Heritage from Elsewhere, Heritage of Others: Outline of an awareness-raising project / Council of Europe, Steering Committee for Cultural Heritage.  - 2004. - 20 pag.

C.3.9/006 HE Heritage for the future - Realising the economic and social potential of a key asset / Congress of Local and Regional Authorities. - Strasbourg: Council of Europe, 2005. - 142 pag. - (Local and Regional Action, No. 6).

C.3.9/006 PA Un patrimoine pour l'avenir - Exploiter le potentiel économique et social d'un atout fondamentalLe Congrès des pouvoires locaux et régionaux. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2005. - 150 pag. - (Action locale et régionale; no 6).

C. 3.9/2005 PR Promotion of cultural tourism as a factor of development of the regions / Congress of Local and Regional Authorities. - Strasbourg: Council of Europe, 2005. - 69 pag. - (Local and Regional Action, No. 5).

C.3.9/2005 PR Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de développement des régions / Le Congrès des pouvoires locaux et régionaux. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2005. - 71 pag. - (Action locale et régionale; no 5).

 

UE - Documente şi publicaţii pertinente:

  •  Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2011-2014 [Jurnalul Oficial C 325 din 2.12.2010].
  • Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acţiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european
  • Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acţiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019.
  • Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 11 august 2008 – Patrimoniul cultural al Europei la îndemână printr-un simplu clic: Progresele în domeniul digitalizării, al accesibilităţii online a materialului cultural şi al conservării digitale în UE [COM(2008) 513 final
  • Directiva 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru [A se vedea actul/actele de modificare].

Preserving our heritage, improving our environment - Volume 1. - 2009 - 40 pages, Vol 2 - 2009 - 252 pages

volume I contains the policy and the historical background of EC research applied to cultural heritage (the first 20 years of this cooperation) and volume II describes the EC research projects carried out during the period 2000-2008.
 
 European capitals of culture - The road to success : from 1985 to 2010 - Corporate author(s) and publication years: 2009, European Commission, Directorate-General for Education and Culture
brochure - 2010 - 72 p