Faceți căutări pe acest blog

BV - Studii cu tematica europeană/ APE

03.08.2017

 Marin D.  Strategia de Informare și Comunicare în Domeniul Apărării și Securității Naționale: Analiză și Recomandări. OSIFE/APE. - Ch. , 2017. - 19 p. [Accesat 13.03.2020]
DESCARCATI


 Strategia de informare și comunicare în domeniul apărării și securității naționale este un element indispensabil unei guvernări care își propune să informeze cetățenii și partenerii internaționali despre politicile naționale și intențiile pe care le urmărește.

Pentru Republica Moldova, aceasta are o importanță deosebită în contextul reformei sectorului de apărare național și deteriorarea mediului securității regionale care a lărgit spectrul de amenințări la adresa securității statului.

În acest scop, studiul recomandă revizuirea strategiei prin prisma comunicării strategice și includerea în strategie a componentei de contracarare a dezinformării și a propagandei externe. 20.06.2017

Marin D. Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene: implicații pentru Republica Moldova/ OSIFE, APE. -    Ch. , 2017. - 20 p. [Accesat 13.03.2020]


DESCARCATI
Disponibil : http://www.ape.md/2017/06/danu-marin-politica-de-securitate-si-aparare-comuna-uniunii-europene-implicatii-pentru-republica-moldova-osife-ape/

 Studiul analizează cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în dimensiunea de securitate și apărare într-un nou mediu de securitate. În acest context, în iunie 2016, a fost publicată Strategia Globala a Uniunii Europene (EUGS), care conturează provocările de bază în domeniul securității și stabilește, drept unul dintre obiectivele sale strategice, stabilizarea țărilor aflate în vecinătatea UE. O atenție deosebită în cadrul Strategiei a fost acordată Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC), care urmează să promoveze o nouă formulă de cooperarea și să dezvolte capacitățile țărilor partenere. Republica Moldova, de asemenea, s-a angajat într-un proces comprehensiv de reformă a sectorului de securitate, ce are scopul de a aprofunda parteneriatele strategice, de a dezvolta noi politici de securitate și de a îmbunătăți capacitățile de management al crizelor. Aceste premise constituie o fereastră de oportunitate pentru a consolida și a extinde parteneriatul RM-UE pe dimensiunea PSAC. În acest context, studiul de față explorează două opțiuni. Prima opțiune examinează posibilitatea de a solicita lansarea unei misiuni PSAC în Republica Moldova – pe lângă faptul că ar extinde prezența UE în țara noastră, această misiune ar oferi Republicii Moldova șansa de a dezvolta reziliența societală și de stat prin promovarea reformelor și dezvoltarea capacităților instituționale. A doua opțiune vizează participarea Republicii Moldova în misiunile și operațiunile PSAC – contribuții prin care țara noastră și-ar putea restabili credibilitatea externă și aprofunda parteneriatul cu Uniunea Europeană pe dimensiunea de securitate și de apărare.


 13.04.2017

DESCARCATI

 Comunicarea Vectorului European într-un Nou Context de Securitate Regională : Studii de Caz / Editat de Natalia Stercul şi Victoria Bucătaru; Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova . ─ Chișinău : MS Logo, 2017. - 56 p. [Accesat 13.03.2020]

Comunicating Europe in a New Regional Security Context
Disponibil : http://www.ape.md/en/2017/04/comunicating-europea-new-regional-security-context/

descarcati

20.06.2016

 Ion Guzun I. , Macrinici S. Reforma justiției in Republica Moldova: progrese și impedimente. BST/GMF/APE. -  -  Ch. , 2016. -  7 p.  
În 2016, efortul de implementare a Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-RM pentru anii 2015-2016 s-a dublat, în special prin lichidarea mai multor restanțe din anul 2015, totuși rata generală de realizare este relativ mică (sub pragul de 50%) . Restanţele au fost acumulate din cauza crizelor politice, capacităţii instituţionale slabe a autorităţilor, dar şi a unei voinţe politice reduse. Astfel, multe din angajamentele asumate de către autorităţi riscă să nu fie executate chiar și în

20.06.2016

descarcati
Macovei: P. Mass-media în Republica Moldova: între reforme, stagnare şi regres/ BST/GMF/APE . -   Ch. , 2016. -  12 p.

În ultimii doi ani, Republica Moldova a înregistrat un declin al indicatorilor dezvoltării democratice , iar majoritatea experţilor în politici publice reclamă restanţe foarte mari în implementarea reformelor pe care guvernarea şi le-a asumat în plan naţional şi internaţional. Situația mass-mediei naționale nu face excepție de la această tristă realitate. Din 2012 şi până în prezent se înregistrează un regres al politicilor publice în acest domeniu, iar crizele politice şi guvernamentale din ultima perioadă nu au făcut decât să accentueze lipsa de voinţă politică pentru dezvoltarea unor instituţii mass-media independente.

 07.06.2016

descarcati
  (NOU)  Ciurea C.: Extinderea aplicării Acordului de Asociere și a Zonei Libere de Schimb Aprofundat și Comprehensiv (ZLSAC) în regiunea transnistreană. realități, impedimente și oportunităț . -  Ch. , 2016. -  12 p. 

Decizia Consiliului de Asociere privind punerea în aplicare a ZLSAC pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv Transnistria, reprezintă un compromis de moment, care nu anunţă sub nicio formă o intrare definitivă a Transnistriei în Acordul de Asociere UE-RM. Acordul trilateral Bruxelles - Tiraspol - Chişinău nu este făcut public şi conţine o serie de angajamente care, deşi sunt asumate de toate părţile, pot fi oricând denunţate. Fiecare dintre părţi interpretează înţelegerea obţinută în funcţie de propriile interese şi are obiective pe care nu le anunţă (agenda ascunsă).07.06.2016
descarcati
  (NOU) 
Поддержка мер по укреплению доверия между двумя берегами: оценка результативности внедрения концепции и потенциал развития проектов в данной области. APE/BST/GMF 07.06.2016  [Accesat 13.03.2020]
Disponibil:
http://www.ape.md/2016/07/rus-podderzhka-mer-po-ukrepleniyu-doveriya-mezhdu-dvumya-beregami-otsenka-rezultativnosti-vnedreniya-kontseptsii-potentsial-razvitiya-proektov-v-dannoj-oblasti-ape-bst-gmf/

Автор дает рекомендации, для  оптимизации и повышения эффективности дальнейших инвестиций в направлении укре-
пления мер доверия между двумя берегамиДнестра.

 •  Дальнейшее повышение медийной составляющей (visibility) реализации проектов.
 • Повышение транспарентности всей процедуры внедрения инвестиций, от момента публикации объявления о начале реализации программы/приёма заявок на соискание гранта до момента освещения реализованных/завершённых проектов
 • Разработка более чёткой и понятной системы индикаторов оценки степени достижения поставленных в ходе реализации программ по «Мерам Доверия» задач и движение в такой оценке от так называемых немедленных индикаторов
 •  Возможность инвестиционной поддержки напрямую приднестровских организаций и институтов, повышая реальный потенциал партнёрств между двумя берегами
  Chirila V. Towards a new European Neighbourhood Policy: A Moldovan perspective. Ch., 2015. - 6 p.  eng   rezumat rom

UE ar trebui să aplice în Moldova,  experiența Instrumentului de asistență pentru preaderare. Astfel, pentru a crește impactul, asistența financiară a UE trebuie să fie concentrată pe domeniile care necesită cele mai multe reforme sau investiții pentru îndeplinirea criteriilor de aderare.

 În opinia autorului, cu un ”conflict înghețat” nesoluționat și o societate din ce în ce mai divizată, Moldova se simte mai mult ca niciodată vulnerabilă și insuficient de pregătită pentru a face față provocărilor externe.

”Incertitudinea privind securitatea pune în pericol stabilitatea internă a Moldovei, precum și capacitatea sa de a realiza Acordul de Asociere și cel de Liber Schimb cu UE. Prin urmare, reforma de securitate trebuie să constituie o problemă permanentă pe agenda de cooperare a UE cu Republica Moldova”, afirmă Victor Chirilă.


  Reglementarea Transnistreană în Impas. /APE/FEE. 3. - Ch., 2015. - 8 p. [Accesat 13.03.2020]
Disponibil :  http://www.ape.md/2015/04/policy-paper-ape-reglementarea-transnistreana-a-n-impas-ape-fee-30-04-2015/
Lansarea negocierilor politice asupra statutului juridic special al Transnistriei este incertă și riscantă. Nu doar administrația de la Tiraspolul, dar, inclusiv, autoritățile de la Chișinău nu manifestă interes real pentru astfel de negocieri. Republica Moldova este totalmente nepregătită pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Aceasta nu dispune în prezent de o politică sistematică de reintegrare și nici de resursele necesare pentru realizarea unui astfel de efort.

Experţii Asociaţiei de Politică Externă recomandă însă autorităţilor să negocieze o soluţie mutual acceptabilă pentru aplicarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, parte a Acordului de Asociere cu UE. 

 
 Zaharia N.  Mecanisme de încurajare a investițiilor în eficiența energetică a sectorului rezidențial. 

La capitolul eficiența utilizării resurselor energetice Republica Moldova are mai multe restanțe, moștenind o economie energofagă, a cărei intensitate energetică este, până în prezent, de trei ori mai mare decât media statelor membre ale Uniunii Europene. Totodată, restructurarea sectorului energetic, susținută din fondurile europene, nu este încă resimțită de către consumatorul de rând.

Stimulentele utilizate cel mai frecvent în țările UE și care ar fi binevenite în Republica Moldova sunt:
 •   Stimulentele fiscale
 •  Stimulentele financiare
 Printre cele mai interesante modele de finanțare a investițiilor în domeniu se numără:

descarcati
Ciurea C. Parteneriatul Estic (PaE), un proiect incert în plină desfăşurare: deficienţe şi provocări pentru 2015. - Ch., 2015.  - 13 p.

Cuprins
1. Politica Europeană de Vecinătate: mult prea perfectă pentru a reuşi?
2. Parteneriatului Estic, o ofertă irezistibilă pentru RM
3. Partea economică a Acordului de Asociere (ZLSAC) şi Transnistria
4. Politica internă din RM de la abordare birocratică la una politică?
Concluzii

 Popșoi: M  Analiza comparativă a opțiunilor de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova în contextul agresiunii ruse în Ucraina/ APE/FEE. - Ch., 2015. - 8 p.
[Accesat 13.03.2020]
Disponibil : http://www.ape.md/2015/01/mihai-pope-oi-analiza-comparativa-a-ope-iunilor-de-asigurare-a-securita-e-ii-nae-ionale-a-republicii-moldova-a-n-contextul-agresiunii-ruse-a-n-ucraina-ape-fee-20-01-2015/

Autorul  publicatiei propune o analiză comparativă a patru opțiuni alternative status quo-ului existent:
a) aderarea la NATO; b) aderarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), girată de Rusia;
c) aderarea la UE și PSAC(Politica de Securitate și Apărare Comună);
d) crearea unui nou mecanism regional de cooperare în domeniul apărării.descarcati
 Tehnologii de conflict în spaţiul post-sovietic: pericolele agresiunii indirecte străine în Moldova şi potenţialele răspunsuri. - Ch., 2015. -
[Accesat 13.03.2020]
Disponibil :http://www.ape.md/2015/01/dumitru-ma-nza-rari-tehnologii-de-conflict-a-n-spae-iul-post-sovietic-pericolele-agresiunii-indirecte-stra-ine-a-n-moldova-e-i-potene-ialele-ra-spunsuri-ape-fee-20-01-2015/
Întrebări de cercetare

1. Care este mecanizmul tehnologiei de conflict aplicată de Rusia în Ucraina?
2. Care sunt riscurile prezente în Moldova și vulnerabilitățile acesteia, care o fac mai susceptibilă la agresiunea indirectă externă?
3. Care sunt modurile optimale de raspuns ale Republicii Moldova agresiunii externe indirecte de tipul celei cu care se confruntă Ucraina?
descarcati
 Ciurea C. Criza din Ucraina şi impactul ei asupra sistemului de securitate al Republicii Moldova APE/FEE. -  Ch., 2015. - 18 p.[Accesat 13.03.2020]
Disponibil: http://old.ape.md/public/publications/2193152_md_corneliu_ciure.pdf
 Prezenta lucrare pune în discuţie principalele tendinţe ce gravitează în jurul acestui clivaj major - neutralitate versus aderare la NATO - din perspectiva consecinţelor crizei din Ucraina asupra RM. În opinia autorului, în conjunctura actuală ideea de neutralitate îşi pierde din ce în ce mai mult sensul. Ba mai mult, dispariţia regulilor de joc acceptate anterior transformă neutralitatea într-un concept aproape găunos. Totuşi, paradoxul asigurării securităţii face ca, în pofida erodării continue a conţinuturilor sale, neutralitatea să rămână un concept indispensabil din perspectiva necesităţii minimizării riscurilor. Orice orientare în altă direcţie ar determina o sporire nejustificată a riscurilor şi ameninţărilor pentru Republica Moldova.

 
descarcati
Chivriga V. Prioritățile și Provocările Implementării DCFTA în Republica Moldova. - 2014. - 12 p.

Pe lângă realizarea priorităților Moldovei în procesul de implementare al ALSAC sunt imperative reforme cardinale, calitative și rapide în domeniile justiției, internelor, procuraturii pentru eliminarea corupției, traficului de interese, delapidării proprietății publice, contrabandei, flagele care ar distorsiona procesul de implementare a acorduluiDESCARCATI
 După faptă şi răsplată: Cum poate susţine UE în continuare traiectoria europeană a Republicii Moldova/APE, CRPE, EPC. - 2013. - 10p. 
Disponibil :  [Accesat 13.03.2020]
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/12/CRPE-24-FINAL.pdf
Autorii raportului „După faptă şi răsplată. Cum poate susţine UE în continuare traiectoria europeană a Republicii Moldova” arată că Bruxelles-ul trebuie să demonstreze solidaritate, angajament şi flexibilitate faţă de partenerii estici care livrează ceea ce au promis, cum este Republica Moldova.  Pentru a merge mai departe, spre procesul de integrare, UE are nevoie de o mai mare vizibilitate în rândul cetătenilor moldoveni, care trebuie să înţeleagă beneficiile pe termen lung ale europenizării.Raportul formuleaza si o serie de alte recomandări punctuale pentru reșaparea strategiei UE în Republica Moldova

Varianta engleză Helping Moldova stay on the EU course Proposals for a real 'more for more' approach. . - 2013. - 4 p.
[Accesat 13.03.2020]
Disponibil  http://aei.pitt.edu/56525/1/pub_4006_helping_moldova_stay_on_the_eu_course.pdf 

descarcati
CHIRILĂ, Victor. Politica de Reintegrare a Republicii Moldova  : Viziune, strategii, mijloace  ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.
[Accesat 13.03.2020]
Disponibil  http://old.ape.md/public/publications/2074156_md_reintegrare_rm.pdfBALTAG, Alexandru. Securitatea energetică a Republicii Moldova : Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice  ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.


descarcati
MUNTEANU, Victor. Reforma Ministerului de Internet : Obiective, activități, rezultate /. ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.
descarcati
 COCÎRŢĂ, Alexandru Reforma Procuraturii Republicii Moldova : Obiective, activități, rezultate / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

descarcati

BUCĂTARU, Victoria. Liberalizarea regimului de vize cu UE  : Progrese, provocări, perspective / Victoria Bucătaru; Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 11 p. 

GRÂU, Lina. Anul 2013 - primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p. DescarcatiLucrări prezentate la Forumul UE - Republica Moldova de la Berlin, desfăşurat în perioada 22-23 octombrie 2012. 

Autorii pun accentul pe direcțiile majore în politica economică, socială și externă, și indica reformele realizate deja de către autoritățile Republicii Moldova în anumite domenii, în scopul de a adapta sistemul juridic al Republicii Moldova la standardele UE.

Bucătaru V Republica Moldova şi Uniunea Europeană: de la cooperare la integrare (2011-2012) 

Dialogul politic dintre Republica Moldova şi UE a trecut la o etapă superioară odată cu începerea negocierilor privind Acordul de Asociere, document ce vine să înlocuiască precedentul Acord de Parteneriat şi Cooperare. Acordul de Asociere este cel mai important element al cadrului juridic al dialogului Republica Moldova – UE instituit prin Parteneriatul Estic.

Progresele Republicii Moldova au fost apreciate periodic prin intermediul discursurilor oficialilor europeni precum şi prin adoptarea diverselor rezoluţii printre care menţionăm Rezoluţia privind negocierile Acordului de Asociere între Republica Moldova şi UE din 15 septembrie 2011 adoptată de Parlamentul European. Importanţa Rezoluţiei rezidă în faptul că deputaţii europeni fac referinţă directă la Articolul 49 al Tratatului UE în contextul angajamentului UE faţă de Republica Moldova precum şi recomandă Consiliului, Comisiei şi Serviciului European de Acţiune Externă să aplice în cadrul relaţiilor cu Republica Moldova, principiul „mai mult pentru mai mult” şi cel al diferenţierii pe baza meritelor şi a realizărilor individuale ale Republicii Moldova în decursul ultimilor ani.
Semnarea „Planului de Acţiuni Republica Moldova–Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în Uniunea Europeană”1 a determinat elaborarea şi punerea în aplicare a unor documente de politici dedicate măsurilor şi angajamentelor stabilite în Planul respectiv, impulsionând implementarea unor politici şi acţiuni din alte domenii relevante. Putem constata la acest moment, că în perioada de implementare a fost atins unul din dezideratele nedeclarate, dar evidente ale Planului de Acţiuni, constând în convergenţa viziunilor, eforturilor şi acţiunilor mai multor autorităţi spre un scop comun, pragmatic şi de rezultat: liberalizarea regimului de vize.

Cu toate că există rezultate pozitive evidente, acestea fiind confirmate de opinia şi deciziile instituţiilor comunitare2, ritmul implementării unor acţiuni stabilite de Plan nu a fost suficient de ascendent, iar manifestarea de voinţă politică şi de capacităţi administrative pentru realizarea reformelor anticorupţie anunţate nu a avut vigoarea necesară pentru atingerea scopurilor în termenele iniţiale preconizate3 sau chiar înainte de termen, ceea ce ar demonstra atitudine de responsabilitate majoră şi caracterul ireversibil al reformelor anticorupţie.

Perioada ce urmează este un moment propice pentru autorităţile Republicii Moldova, care ar putea demonstra mobilizarea eforturilor şi promovarea prioritară a politicilor anticorupţie, indispensabil necesare avansării în procesul de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană. Iar la această etapă importantă pot dăuna foarte mult axarea pe interese şi ambiţii politice sau de grup, care, adesea, determină întârzierea reformelor iniţiate şi a acţiunilor inerente, indiferent de argumentele obiective ori subiective ce ar motiva întârzierile respective.

Revenco E. Reforma Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) în contextul dialogului de liberalizare a regimului de vize cu UE APE. - 2012. - 6 p.

 • Context general
 • Combaterea torturii și tratamentelor degradante în cadrul MAI
 • Demilitarizarea, depolitizarea şi descentralizarea MAI
 • Demilitarizarea, depolitizarea şi descentralizarea MAI
 • Implementarea Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE
 • Concluzii şi recomandări

În perioada anilor 2011-2012 au fost aprobate mai multe acte normative, care prevedeau planuri de măsuri de reformă pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului “Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, precum şi a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare. Printre acestea pot fi nominalizate Hotărârea Guvernului nr. 179 din 23.03.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 Hotărârea Guvernului nr. 289 din 07.05.2012 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, etc.


Schidu I.Implementarea legii anti-discriminare în contextul liberalizării regimului de vize cu UE: realizări și provocări

R. Moldova a făcut pași semnificativi în vederea aducerii legislației naționale în domeniul asigurării egalității persoanelor și combaterii discriminării în cvasi conformitate cu recomandările organismelor internaționale de specialitate și standardele Uniunii Europene, fapt ce a permis UE să ia decizia de a trece la etapa a doua de implementare a Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu R. Moldova.

în pofida abordării sistematice de către autorități,organizații non-guvernamentale, organisme internaționale de specialitate, înalți oficiali europeni,reprezentanți ai societății civile, inclusiv ai Bisericii Ortodoxe a problemei discriminării în R. Moldova, în societate nu există o claritate în ceea ce privește necesitatea și beneficiile creării pe plan național aunui mecanism de asigurare egalității între cetățeni și protecție împotriva discriminării. Această realitatepoate crea obstacole suplimentare implementării coerente a Legii nr. 121/2012. 

Detalii


Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008)/ APE . – Chişinău : Cartdidact, 2010. – 192 p.

Disponibil http://www.ape.md/2010/01/evoluaia-politicii-externe-a-republicii-moldova-1998-2008/

in eng - http://www.ape.md/en/2010/01/english-the-foreign-policy-of-the-republic-of-moldova-1998-2008/

Acest studiu  conţine informaţii cu privire la relaţiile Republicii Moldova cu România, cu Ukraina, cu Federaţia Rusă, cu SUA, cu Uniunea Europeană, cooperarea Republicii Moldova în cadrul Consiliul Europei, cooperarea Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente, cooperarea regională a Republicii Moldova în Sud-Estul Europei, de asemenea evoluţia reglementării conflictului transnistrean şi perspectivele politicii externe în viziunea liderilor politici.Politica externă a Republicii Moldova 2009-2011 : în sinteze și dezbateri / red. : Victor Chirilă ; Asociaţia pentru Politică Externă (APE); Fundaţia Friedrich Ebert (FES); Grupul de presă IMEDIA . ─ Chișinău : MS Logo, 2011. - 310 p.         ISBN: 978-9975-9625-9-9