Faceți căutări pe acest blog

Revizuirea politicii europene de vecinătate

Revizuirea politicii europene de vecinătate 18.11.2015

Articolul 8 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că 
 „Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare”.
Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost concepută în 2003 pentru a dezvolta relații mai strânse între UE și țările învecinate. La sud, PEV vizează Algeria, Egiptul, Israelul, Iordania, Libanul, Libia, Marocul, Palestina, Siria și Tunisia, iar la est, Armenia, Azerbaidjanul, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
În prezent există o necesitate clară de a revizui ipotezele pe care se bazează politica de vecinătate, precum și domeniul său de aplicare și modul în care ar trebui utilizate instrumentele, inclusiv modul în care diferitele sectoare de politică pot contribui mai bine la cooperare, creând legături între prioritățile interne și cele externe. Scopul unei astfel de revizuiri este de a asigura faptul că PEV poate, în viitor, să sprijine într-un mod mai eficace dezvoltarea unei zone comune de stabilitate, securitate și prosperitate cu partenerii noștri. Revizuirea trebuie, de asemenea, să examineze dacă „relațiile privilegiate” își realizează întregul potențial și ce se poate face pentru a le întări, atât în interesul Uniunii, cât și al partenerilor săi. 
Pentru ca PEV să fie adecvată scopului în care a fost creată, este necesară o analiză mai precisă a intereselor UE și ale partenerilor săi. Pe de o parte, este esențial ca partenerii să fie consultați cu privire la interesele și aspirațiile lor pentru acest parteneriat. Pe de altă parte, UE trebuie să își definească mai clar obiectivele și interesele proprii, promovând totodată valorile pe care se bazează.


Documente oficiale


descarcati
Revizuirea politicii europene de vecinătate, 18.11.2015

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat principalele linii ale revizuirii politicii europene de vecinătate (PEV), definind noua abordare a Uniunii în ceea ce-i privește pe vecinii săi de la est și sud.descarcati
Către o nouă Politică Europeană de Vecinătate: document comun de consultare=Towards a new European Neighbourhood Policy: JOINT CONSULTATION PAPER, 4.03.2015
 

Scopul prezentului document este să structureze discuția privind o reexaminare detaliată a PEVConcluziile Consiliului privind revizuirea politicii europene de vecinătate, 20.04.2015


PEV este esențială atât pentru politica externă și de securitate comună a UE, cât și pentru alte domenii ale acțiunii externe a UE. Vecinătatea este o prioritate strategică și reprezintă un interes fundamental pentru UE. Consiliul subliniază importanța unei relații speciale cu vecinii UE, care trebuie să fie cât mai eficace cu putință, în vederea dezvoltării unui spațiu comun de stabilitate, securitate și prosperitate. Consiliul subliniază necesitatea de a lucra la o revizuire a PEV pentru a se asigura că aceasta oferă cadrul adecvat pentru relații pe termen lung cu toți partenerii PEV, conferindu-i totodată un caracter politic mai pronunțat și o capacitate mai mare de a răspunde diferitelor dificultăți din vecinătate..

Consiliul stabilește cele patru domenii prioritare pe care PEV revizuită încearcă să le abordeze: ”Diferențiere”; ”Axare” (inclusiv securitatea, dezvoltarea economică și comercială, buna guvernare, migrația, energia și drepturile omului); ”Flexibilitate”; și ”Proprietate și vizibilitate”. Aceste domenii reflectă principiile cheie care ar trebui să ajute la definirea unei PEV mai simplificate, în conformitate cu prioritățile și interesele politice ale UE.Declarația comună a summitului Parteneriatului estic (Riga, 21-22 mai 2015)PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN referitoare la revizuirea Politicii europene de vecinătate (2015/2002(INI))

...Parlamentul European

1.subliniază importanța și oportunitatea revizuirii PEV; subliniază că Politica europeană de vecinătate revizuită ar trebui să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la situația de la fața locului, propunând totodată o viziune pe termen lung a dezvoltării relațiilor cu țările vecine;
2. consideră că obiectivul declarat inițial - crearea unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, care are la bază valorile și principiile fondatoare ale Uniunii, prin intermediul unei transformări structurale profunde în țările învecinate, își păstrează relevanța; subliniază, prin urmare, necesitatea de a reveni la principiile de bază ale PEV și de a repune acest obiectiv în fruntea listei de priorități; 3. subliniază că respectul pentru valorile fundamentale universale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept pe care se întemeiază UE trebuie să rămână obiectivul central al politicii revizuite;
4. subliniază că noua PEV trebuie să fie mai strategică, cu o viziune politică reală și motivată politic; solicită numirea unor trimiși speciali pentru vecinătatea estică și sudică, cu misiunea de a coordona politic PEV-ul revizuit;
5. solicită definirea priorităților și a obiectivelor strategice pe termen scurt, mediu și lung, care să țină seama de faptul că PEV trebuie să urmărească crearea unor niveluri diferite de cooperare, în domenii diferite între țările partenere din PEV, dar și cu acestea; subliniază că, atunci când își definește propria abordare, UE trebuie să țină cont de prioritățile sale și de cele ale țărilor respective, precum și de nivelul lor de dezvoltare, având în vedere interesele întregii societății, nu numai cele ale elitei politice; 6. subliniază că în centrul noii abordări ar trebui să figureze asumarea responsabilității la
nivel local și caracterul incluziv, pentru a garanta că beneficiile PEV ajung la toate
nivelurile societății din întreaga țară;....

Draft Report on the review of the ENP en ro Working document on the review of the European Neighbourhood policyde en efr Amendments to the ENP draft reporten  ro Amendments to the draft report on ENPen   ro 

Noua politică europeană de vecinătate :PROIECT DE AVIZ al Comitetului Regiunilor 

Noua PEV, fără a încălca principiile generale ale UE, ar trebui să dea dovadă de flexibilitatea necesară pentru a maximiza beneficiile generate de punerea sa în aplicare. Ar trebui să se acorde fiecărui partener posibilitatea să își dezvolte relațiile cu UE, în funcție de nevoile și capacitățile fiecărei țări. Dar acest lucru nu implică adoptarea de standarde duble (double standards) și nici negarea naturii unificate a PEV, în cadrul căreia s-a ajuns la o abordare coerentă a UE față de toți partenerii săi din cadrul PEV;

       Comitetului Regiunilor...  consideră că este deosebit de importantă și salută intenția Comisiei Europene de a promova cooperarea subregională, în vederea consolidării legăturilor economice, întrucât acest lucru ar contribui în mod semnificativ la creșterea prosperității în aceste regiuni. Atât ARLEM, cât și CORLEAP sunt inițiative care reunesc UE și partenerii din sud și din est și, prin urmare, contribuie la consolidarea cooperării regionale;
,,,subliniază că autoritățile locale și regionale sunt esențiale pentru succesul PEV. În consecință, includerea conceptelor de descentralizare și a dimensiunii teritoriale în cadrul noii PEV o va face mai atractivă și îi va consolida eficacitatea;

,,,subliniază necesitatea de a consolida rolul autorităților locale și regionale în planurile de acțiune elaborate în cadrul componentei bilaterale sudice vizate de PEV, pentru a promova, în cadrul acestor planuri naționale de acțiune, distribuirea de asistență nu numai pe baza unei abordări sectoriale, ci și a unei abordări teritoriale;  

Răspunsul din partea Secretariatului Comunităţii Energetice către consultările publice ale Comisiei Europene "Spre o nouă Politică Europeană de Vecinătate". - 2015. - 30 iunie - 9 p,  (eng)

Publicaţii 

Balfour R.Nu este o politică europeană de vecinătate. Câteva sfaturi iconoclaste pentru a începe regândirea relaţiilor UE cu vecinii săi=Not the European Neighbourhood Policy. Some iconoclastic tips to start rethinking the EU’s relations with its neighbours / EPC , 2014. - 2 p.

Delcour L.Necesitatea unei noi paradigme? Regândirea Politicii Europene de Vecinătate/Parteneriatului Estic=In Need of a New Paradigm? Rethinking the European Neighbourhood Policy/Eastern Partnership/Estonian Center of Eastern Partnership. Talinn , 2015. - 14 p.

Învăţarea din experienţele trecute: modalităţi de a îmbunătăţi ajutorul UE privind reformele în cadrul Parteneriatului Estic= Learning from Past Experiences: Ways to Improve EU Aid on Reforms in the Eastern Partnership/ PISM; Kaca E., Sobják A., Zasztow K. - Locul: Varşovia, 2014. - 49 p.


Kirova I., Freizer S.Vocea Societăţii Civile: Cum UE ar trebui să implice vecinii sai din est=Civil Society Voices: How the EU Should Engage Its Eastern Neighbours / Open Society Foundation.. - New York, : 2015. - 32 p.


Lebduška M., Lídl V. Parteneriatul Estic: urmatorii cinci ani între Bruxelles şi Moscova=Eastern Partnership: The Next Five Years between Brussels and Moscow / Association for International Affairs. - Praga, 2014. - 17 p.


Leigh M. O nouă strategie pentru vecinătatea Europei=A New Strategy for Europe’s Neighborhood/ The German Marshall Fund of the United States. - Washington, 2014. - 7 p.


O nouă ambiţie pentru Europa: memoriu in atentia responsabilului pentru Politică Externă a Uniunii Europene/ Carnegie Europe;Keohane D., Lehne S., Speck U., Techau J =A NEW AMBITION FOR EUROPE A Memo to the European Union Foreign Policy Chief. - Washington. 2014. - 16 p.


Parteneriatul Estic după o perioadă de cinci ani de regîndire profundă'/Parlamentul European, DG Politici Externe ale UE (Rezumat rom)=THE EASTERN PARTNERSHIP AFTER FIVE YEARS: TIME FOR DEEP RETHINKING. - Bruxelle, 2015. - 42 p.Parteneriatul Estic într-un mediu de securitate schimbată", şi "noi stimulente pentru reformă"=Eastern Partnership in a Changed Security Environment” and the “new incentives for Reform”/ Eastern Europe Studies Centre.; Dr. Laurynas Kasčiūnas, Dr. Vilius Ivanauskas, Vytautas Keršanskas, Linas Kojala - Vilnius, 2015. - 29 p.


Regândirea relaţiilor în Europa de Est=Rethinking relationships in Europe’s East/ FRIDE. - 2014. - 2 p.Reevaluarea politicii europene de vecinătate :Dimensiunea de Est=Reassessing the European Neighbourhood Policy The Eastern Dimension / Fundaţia Friedrich Ebert.  - 2015. - 27 p,


Samadashvili S.Un colac de salvare pentru libertate: Parteneriatul Estic 2.0= Building a Lifeline for Freedom: Eastern Partnership 2.0/ The Wilfried Martens Centre for European Studies. - Bruxelles, 2014. - 67 p.

Tocci N. Politica de vecinătate e moartă. Ce va urma pentru Politica Externă europeană de-a lungul Arcului ei de instabilitate?=The Neighbourhood Policy is Dead. What’s Next for European Foreign Policy Along its Arc of Instability?/ Istituto Affari Internazionali. - Roma, 2014. - 8 p.

UE şi Estul în 2030 Patru scenarii pentru relaţia dintre UE, Federaţia Rusă şi vecinătatea comună/ Fundaţia Friedrich Ebert. - Berlin, 2015. - 38 p.Witney N., Dennison S.Vecinătatea europeană: Criza ca o nouă normalitate =Europe’sNeighbourhood: Crisis As The New Normal: /ECFR 2015. -  10 p.  Rezumat rom


Parteneriatul Estic după Summit-ul de la RIGA


Kobzova J, Parteneriatul Estic după Riga: regândire, reforme, rezilienţă'=Eastern Partnership after Riga: rethink, reforms, resilience// Summit-ul de la Riga: Care este viitorul Parteneriatului Estic: ECFR Seria de la Riga=Riga and beyond: what futurefor the Eastern Partnership: ECFR Riga SeriesECFR , 2015

Kostanyan,H. Parteneriatul Estic după Riga:Revizuire și Reconfirmare=The Eastern Partnership after Riga:Review and Reconfirm CEPS. - Bruxelles, 2015. - 3 p.

Chirilă V. Către o nouă Politica Europeană de Vecinătate: O viziune din Moldova (rezumat rom)

Towards a new European Neighbourhood Policy: A Moldovan perspective/ APE. - Ch, 2015. - 6 p.
Interviuri, discursuri, comentarii


Comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn:


Cristea A. Noua versiune a Politicii Europene de Vecinătate va conţine ideea privind necesitatea oferirii perspectivei europene ţărilor premiante din PaE, în special Republicii Moldova:
Interviu cu Copreședintele Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-UE // infoeuropa.md .- 2015,. - 30 aprilie

Kukan E. Noua politică de vecinătate va pune accent pe diferenţierea între parteneri : Interviu cu raportorul PE pentru revizuirea Politicii de Vecinătate a Uniunii Europene, Eduard Kukan.// Radio Europa Liberă. - 2015. - 7 mai

Caras E. Moldova a avut aşteptări realiste de la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Riga: Interviu cu Șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, Eugen Caras// infoeuropa.md .- 2015,. - 8 iunie

Vecinătatea Estică a UE - încotro?//Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă, Buletin Bilunar, Mai 2015, NR.6 (111)/ Friedrich-Ebert-Stiftung. - 2015. - 8 P.
  • Vecinătatea Estică a UE – încotro? Victor Chirilă: Republica Moldova a beneficiat din plin ofertele UE venite pe linia Parteneriatului Estic.
  • Stanislav Secrieru: Dacă privim acum evoluțiile din Republica Moldova, practic nimic nu o recomandă pentru o perspectivă europeană.
Moldova trebuie să se implice în revizuirea Politicii Europene de Vecinătate: Asociația pentru Politică Externă a lansat un set de propuneri pentru revizuirea Politicii Europene de Vecinătate (PEV) și reformarea Parteneriatului Estic (PaE).// infoeuropa.md . - 2015. - 22 iunie