Faceți căutări pe acest blog

BV - Prevederile Acordului de Asociere RM-UE Ghid

DESCARCATI


 Boțan I. Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană: Ghid/ ADEPT . - Ch., 2014. - 96 p.

Ghidul încearcă să ofere o perspectivă de ansamblu asupra ambelor puncte de vedere privind socierea la UE și alternativa eurasiatică. Acest tip de abordare are ca scop încurajarea societăţii în angajamentul pentru proiectul integraţionist european, fapt care poate avea loc doar prin unoașterea mai detaliată a contururilor și esenţei proiectului de alternativă.

Din punct de vedere metodologic, materialul este organizat în capitole, care au menirea să dezvăluie, de o manieră inteligibilă, următoarele:
  • Ce reprezintă la modul general acordurile de asociere. Ţînînd cont de faptul că, după constituirea sa, UE a semnat acorduri de asociere cu zeci și zeci de state și comunităţi de state ale lumii de pe diferite continente, care este finalitatea acestor acorduri și care poate fi finalitatea asocierii în cazul Republicii Moldova?
  • Parcursul Republicii Moldova în procesul apropierii și integrării europene. A fost alegerea acestui parcurs una circumstanţială sau a fost o alegere conștientă? Care au fost cei mai importanţi factori ce au determinat alegerea vectorului integrării europene și de ce suportul popular pentru această alegere a devenit ezitant, după ce a fost unul ferm în favoarea integrării europene? Este procesul de integrare europeană unul reversibil sau oponenţii schimbării vectorului integraţionist intenţionează doar să capitalizeze impactul unui efort propagandistic în scopuri politice?
  •  Fundamentul valoric pe care se așază cooperarea politică a Republicii Moldova cu UE. Există în acord abordări inacceptabile pentru dezvoltarea Republicii Moldova și cetăţenii săi? Este Republica Moldova un partener egal, în sensul că răspunde cu reciprocitate la suportul UE, în pofida potenţialului politic și ponderii economice diferite, sau Republica Moldova este doar un „recipient“ de beneficii de pe urma cooperării?
  •  Principiile cooperării economice și comerciale. Care sînt avantajele și dezavantajele instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC)? Este asimilarea standardelor și legislaţiei europene – acquis comunitar – în domeniile economic și comercial doar o premisă pentru modernizarea economiei Republicii Moldova și accesul liber pe piaţa UE sau reprezintă și un impediment pentru cooperarea omercială din zona de liber schimb a CSI? Există soluţii pentru depășirea eventualelor impedimente și care sînt acestea?
  • Alternativa Acordului de Asociere. Ce s-ar întîmpla dacă, după alegerile parlamentare din 2014, Republica Moldova ar renunţa la asocierea cu UE? Care ar fi cadrul de relaţii dintre Republica Moldova și UE după o eventuală renunţare la integrarea europeană? Este Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan o alternativă realistă la asocierea Republicii Moldova cu UE? Care dintre proiectele integraţioniste – cu Vestul sau cu Estul – este complementar și care este incompatibil cu cel concurent?

Răspunsurile la întrebările de mai sus sînt necesare pentru a putea evita speculaţiile politice care, în mod normal, însoţesc procesul de demarare și realizare a unui proiect de amploare. 

Ghidul  nu se referă la elucidarea subtilităţilor de ordin politic, totuși,încearcă să developeze fundalul politic general care a însoţit procesul de angajare a Republicii Moldova în acest proiect.


Vezi de asemenea Acordul de Asociere UE-RM: Listă tematică selectivă